Stromy medzi nami. Štartuje nový ročník programu Zelené oázy!


Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi môžu teraz požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene. V šestnástom ročníku grantového programu Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviro-projekty rozdelia 60 000 eur vďaka podpore spoločnosti Slovnaft.

 Tento ročník programu Zelené oázy má podtitul Stromy medzi nami. „Chceme podporiť žiadateľov o grant najmä vo výsadbe stromov ako jedného z dlhovekých opatrení na zadržiavanie vody v krajine, udržovanie správnej mikroklímy a podporu rozmanitosti života. Stromoradia a aleje prepájajú miesta, lokality a symbolizujú medziľudskú spoluprácu, spolupatričnosť a priateľstvo, čo je jedným z cieľov programu,“ uviedla Ľubica Štúberová manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis.

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 22. novembra 2021 do 17. januára 2022.  Vybrané projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2022.

Program podporí výsadbu stromov na uliciach, medzi jednotlivými mestskými časťami a obcami. Veľkú šancu na získanie grantu má výsadba stromov lemujúcich cesty, ktoré vedú k rekreačným areálom či turisticky zaujímavým miestam a výsadba stromov ako živých koridorov, ktoré spájajú izolované ostrovčeky zelene a podporujú lokálnu rastlinnú aj živočíšnu rozmanitosť.

O grant sa môžu uchádzať aj ďalšie zelené nápady – zakladanie komunitných záhrad, čistenie verejných priestranstiev a vodných tokov, zveľaďovanie náučných trás a chodníkov, budovanie priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel a ďalšie nevšedné spôsoby pomoci prírode v mestskom prostredí.

Program Zelené oázy má za uplynulých pätnásť rokov na svojom konte vyše 350 zelených projektov, ktoré sa stali skutočnosťou. Sú to nové alebo obnovené zelené miesta po celom Slovensku. Pridanou hodnotou Zelených oáz je, že prispeli k pekným vzťahom v rámci lokálnych komunít, ktoré sú ich tvorcami. Aj v tomto ročníku podporíme projekty, ktoré prinášajú viac zelene do našich miest, slúžia verejnosti a spájajú ľudí so záujmom o spoločné dobro,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Všetky informácie o novom ročníku nájdete na podstránke programu.

Viac informácií:  Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis, stuberova@ekopolis.sk, +421 902 526 755
Kontakt pre média: Martina R. Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, ragalova@ekopolis.sk, +421 908 371 289

 

 

Obnovené desiatky kilometrov turistických trás aj nové prístrešky pre turistov. To je ďalší ročník programu Živé chodníky.


Grantový program Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis vďaka podpore značky Horalky od Sedity, pomohol v tomto roku šiestim lokalitám. Miestni dobrovoľníci obnovili značenie na viac ako 90 km turistických a cykloturistických trasách, opravili dve studničky a pribudlo päť vynovených prístreškov, či odpočívadiel pre turistov.

Program Živé chodníky realizuje naša nadácia od roku 2008, pričom od roku 2012 sa zameriavame na celé Slovensko. Za tie roky sme dohromady obnovili už viac než tisíc kilometrov trás pre turistov a cykloturistov,“ hovorí Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky z Nadácie Ekopolis. „Celkovo bolo na projekty tento rok prerozdelených 10 100 eur,“ dopĺňa.

Podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a značenie chodníkov a cyklotrás je nevyhnutnou súčasťou každého z podporených projektov. Každoročne však program prispieva k zlepšeniu vybavenosti najviac navštevovaných miest v podobe budovania prístreškov, lavičiek, mostíkov alebo studničiek pre turistov.  Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny. Preto je nevyhnutné podporovať značkárov a miestne spolky v pomerne neviditeľnej, no o to viac potrebnej práci na údržbe značených chodníkov či pri budovaní nových miest na odpočinok počas túry. Vďaka práci týchto ľudí môžu byť naše trasy atraktívne a čo je dôležite, aj bezpečné pre všetkých,“ dopĺňa Roháč.

„Projekt Živé chodníky podporujeme aj preto, že sa dobrovoľníci okrem obnovy značenia venujú aj obnove a budovaniu infraštruktúry. Prístrešky, lavičky a altánky totiž spríjemňujú pobyt v prírode pre deti i dospelých. Sú miestom odpočinku počas túry, kde si môžu vychutnať aj obľúbené Horalky. Každý správny turista ale vie, že odpad do prírody nepatrí. To čo si do hôr prinesieme, si následne, často už len vo forme prázdneho obalu, v batohu ľahko zoberieme naspäť,“ pripomína Marián Gombík, marketing manager značky Horalky.

Podporené projekty v programe Živé chodníky 2021

1.Obnovou značenia cykloturistických trás v okolí Boleráza a Horných Orešian, ktoré realizoval SCK Bicyglo Trnava, prešli štyri značenia na cykloturistickej trase Majdán – Horné Orešany – Dolné Orešany a vylepšené bolo odpočívadlo na trase Boleráz – Dolné Orešany. Osadený bol stôl s lavicami, tabuľa pre malých cyklistov, vzdelávací panel o separácii odpadu a dobe jeho rozkladu. Odpočívadlo je využívané nie len cykloturistami a obyvateľmi okolitých obcí, ale aj školákmi a škôlkarmi na vzdelávacie aktivity v prírode počas vyučovania.

 

2.Dobrovoľníci z KST Krupina zvýšili turistickú vybavenosť na turistických a cyklo trasách v okolí Krupiny, kde obnovili značenia na 46 kilometroch cykloturistických trás Bzovská Lehôtka – hrad Bzovík, Krupinský okruh a Tvoľ – Švábska križovatka. Osadili tiež cykloturistický mapový infopanel, ako aj špeciálnu rampu na lesnej ceste, ktorá umožňuje prejazd práve cyklistom. V projekte navyše obnovili dve studničky – Pod hrabom a Pod klenom.

 

3.Vybudovanie odpočívadiel na trase Náučného chodníka Krasové javy Hôrky a obnova cykloturistického značenia na trase Prielom Muránky zabezpečili zo SCK Slovenský kras. Obnovou prešlo značenie na 18 kilometroch cykloturistickej trasy Gemerská Hôrka – Bretka, pribudli 4 nové cyklosmerovníky a osadený bol aj mobiliár – 6 lavičiek so stolom, 3 informačné panely a stojan na bicykle.

 

4.O zlepšenie a obnovu turistickej infraštruktúry v širšom priestore Hiadeľského sedla sa postaral SZOPK Nízke Tatry. Obnovili značenia na 19 kilometroch turistických trás Moštenica – Hiadeľské sedlo a na trase Hiadeľské sedlo pribudli 3 smerovníky. Z projektu bola hradená najmä generálna rekonštrukcia a vylepšenie populárneho turistického prístrešku v Hiadeľskom sedle na Ceste hrdinov SNP, kde boli osadené podlahy, bočné steny, vymenená bola šindľová strecha a opravou prešlo drobné vybavenie prístrešku.

 

5.Obnova, čistenie a spriechodnenie turistického chodníka v NP Poloniny malo na starosti OZ Čemerica Stakčín. Dobrovoľníci rekonštruovali turistickú útulňu na turistickej značenej trase Runina – Ruské sedlo. Vybudovaná bola latrína a osadilo sa šesť lavíc so stolom. Výmenou prešla informačná tabuľa a opravený bol poškodený most cez potok.

 

6.OZ KoLesom sa postaralo o nový prístrešok Bulíková na východiskovom mieste veľmi populárnych Laskomerských trailov v blízkosti Banskej Bystrice. Osadené v ňom boli lavice i stojan na bicykle. Dobrovoľníci sa tiež pustili do značenia na cykloturistickej trase Podlavice – Riečanské sedlo v dĺžke 7 kilometrov.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zive-chodniky
Kontaktné osoby:
Programový manažér: Ján Roháč, 0905 240 137, rohac@ekopolis.sk
Komunikácia: Martina R. Hromadová, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Informačný webinár „Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – súčasná situácia a možnosti pre jeho rozvoj“


Nadácia Ekopolis pozýva na informačný webinár „Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – súčasná situácia a možnosti pre jeho rozvoj“, ktorý sa uskutoční online 25. novembra 2021 (štvrtok) od 13,00 – 15,00 hod.

Jeho cieľom je predstavenie východísk pre používanie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva (ako prístupov udržateľného využívania pôdy), diskusia o príkladoch dobrej praxe, ako aj o bariérach pre rozšírenie používania udržateľného poľnohospodárstva na Slovensku. V rámci webinára Vám ponúkneme štyri zaujímavé prezentácie o poľnohospodárstve v EÚ a na Slovensku, vrátane prezentácie o výsledkoch prieskumu, ktorý realizovala Nadácia Ekopolis v rámci programu PRE PÔDU.

Nižšie nájdete detailnejší program, ako aj inštrukcie a link na prihlásenie sa na online podujatie. Webinár bude prebiehať cez platformu MS TEAMS, link zašleme prihláseným účastníkom najneskôr deň pred akciou (vzhľadom na termín prihlásenia). Budeme sa však snažiť potvrdzovať účasť a posielať prihlasovací link aj priebežne.

Pozvánka – Regeneratívne poľnohospodárstvo

Strom zaľúbencov či tatranský dáždnik – buk zo Starého Smokovca sa stal Stromom roka 2021


V tohtoročnej ankete Nadácie Ekopolis rozhodlo až 22 613 hlasujúcich o finálnom rebríčku víťazov. Korunou a titulom Strom roka 2021 sa pýši Buk lesný zo Starého Smokovca, ktorý vo verejnom hlasovaní získal 4833 hlasov. Na jar bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.

Na druhom mieste s počtom hlasov 3806 sa umiestnil starý Dub letný z Giraltoviec. Tretie miesto si s počtom 3600 hlasov vyslúžila exotická Katalpa bignóniovitá z Hnúšte. Na víťazov aj tento rok čaká finančná výhra v hodnote 300 eur na odborné dendrologické posudky, arboristické ošetrenia od ISA Slovensko, či úpravu okolia. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 11. novembra 2021 v priestoroch historického žrebčína v Kopčanoch spolu so symbolickou výsadbou stromov v novovzniknutom ovocnom sade.

Aj v aktuálnom ročníku sa do hlasovania zapájali školy v samostatnej sprievodnej súťaži. Tie si svojimi hlasmi mohli vysúťažiť výsadbový materiál v hodnote spolu až 650 eur od partnera ankety, Záhradníctva ABIES. „Tento rok sme rozšírili špeciálnu súťažnú kategóriu pre školy, kde nerozhoduje počet hlasov, ale aktivity žiakov navyše. Jedna škola tak získa vzrastlý strom do svojej školskej záhrady a pre ďalšie dve ocenené školy máme pripravené náučné a zábavné hry s eko tematikou,“ približuje Martina R. Hromadová z Nadácie Ekopolis. Ocenenými školami za najväčší počet hlasov sú Spojená škola Novohradská z Bratislavy, Základná škola Veľkomoravská 12 z Trenčína a Základná škola Karpatská zo Žiliny. V špeciálnej kategórii získali ocenenie ZŠ J. Francisciho Rimavského z Hnúšte, ZŠ J.A. Komenského z Tvrdošoviec a ZŠ Strážnická z Ľubotíc.

Anketa plná aktivít

V rámci ankety sa nám opäť podarilo stromy zviditeľňovať pred verejnosťou na podujatiach počas leta, v spolupráci s arboristami sme ošetrili Jelšu lepkavú vo Vajnoroch a vzhľadom na vegetačné obdobie bude na jar ošetrená ešte Lipa z Padaroviec. Aj tento rok sme podporili vydarenú výsadbu ovocného sadu pri historickom žrebčíne v Kopčanoch, kde domáci vysádzali pôvodné druhy odrôd z daného regiónu, ako sú hrušky, jablone, moruše, či oskoruše,“ dopĺňa Hromadová.

Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne, vďaka ktorej sa anketa konala už po devätnásty krát. Strom roka ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), vydavateľstvo Dajama, kníhkupectvo Artforum, záhradníctvo ABIES a Terrabike. Patrónom ankety je už desiaty rok spevák Peter Lipa. Fotografie stromov do ankety pripravuje Martin Babarík. Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a rovnako tak vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. 

Výsledky ankety Strom roka 2021:

Príbehy víťazných stromov:

1.Miesto: Buk lesný – previsnutý (Fagus Sylvatica Pendula)

Vek stromu: 70 rokov, Obvod kmeňa: 250 cm, Výška stromu: 13 m, Starý Smokovec, okres Poprad, Prešovský kraj

Tatranský dáždnik

Doposiaľ sa nikomu nepodarilo presne zistiť, kto a prečo tento strom zasadil. Pravdepodobne sa tak stalo v 50.rokoch vďaka študenti na čele s Bohdanom Wagnerom zo Záhradníckej školy v Ledniciach na Morave v rámci projektu ,,Veľké upratovanie“. A odkedy v centre Starého Smokovca vyrástla nevšedne šikmá budova Horskej záchrannej služby, ocitol sa strom pod ochrannými krídlami všetkých jej členov. Záchranári dokonca strom zachránili pred výrubom. I keď ide o najbežnejší strom Európy, vo Vysokých Tatrách z neho nájdeme veľmi málo kusov. Takýto krásne previsnutý je však len jeden a preto ho právom Tatranci označujú za dominantu či symbol Starého Smokovca.

 

2.Miesto: Dub letný ( Quercus Robur)

Vek stromu: 300 rokov, Obvod kmeňa: 652 cm, Výška stromu: 15 m, V Giraltovciach pri dome kultúry, okres Svidník, Prešovský kraj

Pýcha mesta

K pamiatkam v meste Giraltovce patrí kaštieľ, dnešný Dom kultúry, zo 17. storočia, ktorý postavili Šemšeiovci. Pri kaštieli mali aj veľký Bánov park. Pozostatkom a pripomienkou je dnes už len starý dub. Spočiatku rástol medzi kaštieľmi, teraz sa nachádza medzi kostolmi troch cirkví. Obyvatelia ale i turisti ho vnímajú ako pýchu mesta – nikto nemôže prehliadnuť jeho majestátnu korunu vyčnievajúcu nad cestou. Či bol vysadený do parku, alebo tam stál ešte skôr, sa už nedozvieme, no domáci vravia, že je najstarším stromom v meste.

 

3.Miesto: Katalpa bignóniovitá (Catalpa Bignonioides Walt.)

Vek stromu: 170 rokov, Obvod kmeňa: 396 cm, Výška stromu: 11 m, Mariássova záhrada v Hnúšti, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Exotická katalpa

Ide o strom, ktorý je pre naše končiny neobvyklý. Do Európy sa dostala okolo roku 1726 zo severnej Ameriky. Hnúštianska katalpa rastie v bývalej panskej záhrade, ktorá je pomenovaná po poslednom šľachtickom rode Mariássyovcov. Park so vzácnymi druhmi stromov tu založil koncom 19. storočia miestny zemepán Gustáv Fáy. Vďaka svojmu mohutnému a čiastočne poliehavému rastu sa stala obľúbeným miestom stretávania sa miestnych obyvateľov, mnohí si s ňou nostalgicky spájajú spomienky na detstvo. Je to pravdepodobne najhrubšia a najstaršia katalpa bignóniovitá na území Slovenska.

 

Fotografie a príbehy všetkých finalistov nájdete na www.ekopolis.sk

Ilustračné fotografie víťazov a videonominácie na stiahnutie: https://we.tl/t-DvGSys9aN8

 

Kontakt:

Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Martina R. Hromadová, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Záverečná konferencia projektu DaRe to Connect zhrnula dosiahnuté výsledky a načrtla ďalší smer posilňovania ekologickej stability Európskeho Zeleného pásu.


Projekt DaRe to Connect, na ktorom sa v rokoch 2018 až 2021 ako slovenskí partneri zúčastnili Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody SR (Správa CHKO Malé Karpaty a Správa CHKO Záhorie), mal za cieľ zabezpečiť a zlepšiť ekologickú stabilitu Európskeho Zeleného pásu (European Green Belt, EGB). Záverečná konferencia projektu, ktorá sa konala online 10. novembra 2021, zhrnula dosiahnuté výsledky, predstavila použitú metodiku, vytýčila ďalší smer v rozvoji EGB ako súčasti nadnárodnej Európskej zelenej infraštruktúry.

Na konferencii, ktorú organizovala rakúska Federálna environmentálna agentúra, sa zúčastnilo 65 odborníkov z 10 krajín Európy.

V úvode konferencie vyjadrili podporu projektu a jeho cieľov Jutta Paulus, poslankyňa Európskeho parlamentu a Brian McSharry z Európskej environmentálnej agentúry.

Projektoví partneri potom prezentovali tzv. pilotné regióny. Ide o 6 regiónov pozdĺž Európskeho teleného pásu, vybratých pre pilotné aktivity vylepšenia a posilnenia ekologickej konektivity a tým posilnenia tzv. Siete zelenej infraštruktúry (Green Infrastructure Network). V týchto územiach boli navrhnuté rôzne prístupy a opatrenia, rešpektujúc relevantné politiky a mechanizmy (napríklad Spoločná poľnohospodárska politika CAP, v územia platné stratégie ochrany biodiverzity a ciele ochrany prírody a i.).

V rámci prezentácie pilotných regiónov boli miestnymi expertami uvedené konkrétne príklady integrovaného manažmentu zlepšovania funkčnej ekologickej konektivity, využiteľné aj v iných územiach pozdĺž Európskeho zeleného pásu.

Projektoví partneri počas konferencie symbolicky podpísali Deklaráciu DaRe to Connect pre Európsky zelený pás. Signatári deklarácie sa zaviazali k ďalšiemu ochrane Európskeho zeleného pásu ako kostrovej siete Európskej zelenej infraštruktúry a biodiverzity a vyzvali vlády krajín pozdĺž Európskeho zeleného pásu k jeho zapracovaniu do územných rozvojových plánov a k vytvoreniu ekonomického prostredia posilňujúceho v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva  ekologicky hodnotné funkcie územia. Deklarácia tiež vyzýva vlády, aby podporili nomináciu Európskeho zeleného pásu na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Na záver konferencie boli predstavené ďalšie kroky a aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení projektu. Osobitne bude pritom zohľadnené riešenie klimatickej zmeny.

Ďalšie informácie o konferencii: Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Projekt DaRe to Connect bol realizovaný 11 organizáciami z 8 krajín. Vedúcim partnerom bola organizácia BUND Bavorsko, Slovensko v projekte zastupovala Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody (CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie). Projektoví partneri počas viac ako 3 rokov spolupracovali na vývoji a použití inovatívnych metód diaľkového prieskumu Zeme pri analýze ekologickej konektivity Európskeho zeleného pásu a potenciálu ekosystémových služieb, ktoré poskytuje. Výstupy týchto analýz potom poslúžili ako východisko pre návrh miestne špecifických pokynov a odporúčaní pre plánovanie a tvorbu ekologických koridorov na miestnej aj cezhraničnej úrovni. Do tohto procesu boli pritom vtiahnuté zainteresované strany verejného aj súkromného sektora na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni, aby potom vedeli uplatniť zostavené pokyny a odporúčania pri svojej rozhodovacej praxi a pri manažmente krajiny. Viac na tomto linku.

Projekt je spolufinancovaný fondami Európskej únie ERDF a IPA.

Ďalšie informácie o projekte: www.interreg-danube.eu/d2c/

Ďalšie informácie o Európskom zelenom páse: www.europeangreenbelt.org

 

Ktorý strom bude nosiť titul Strom roka 2021? Vyhlásenie výsledkov sa verejnosť dočká 11. novembra


Oficiálne vyhlásenie výsledkov v tohtoročnej ankete Strom roka, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis, sa uskutoční vo štvrtok 11. novembra o 10:00 v historickom žrebčíne v obci Kopčany. Stromy na prvých troch miestach získajú finančný dar na ich odborné ošetrenie a víťaz bude na jar reprezentovať Slovensko v európskej súťaži stromov. Celkovo sa do hlasovania tento rok zapojilo 22 613 hlasujúcich.

„Pevne veríme, že tohtoročné vyhlásenie ankety sa nám podarí zorganizovať, hoci v komornejšom duchu a za prísnych epidemiologických opatrení, osobne s výhercami i našimi partnermi. Okrem ohlásenia mien víťazných stromov a škôl sa uskutoční aj symbolická výsadba stromov v novovzniknutom sade pôvodných ovocných odrôd pri historickom žrebčíne v Kopčanoch. Pre všetkých, ktorí sa vyhlásenia nemôžu zúčastniť, bude k dispozícii aj živý prenos na Facebooku Nadácie Ekopolis,“ hovorí Martina R. Hromadová z Nadácie Ekopolis.

Kontakty: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba:  Martina R. Hromadová, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Online konferencia: Udržateľná mobilita na Slovensku


Pozývame Vás na online konferenciu o aktuálnych otázkach rozvoja nemotorovej dopravy v slovenských mestách. Podujatie sa uskutoční online prostredníctvom platformy zoom v utorok 23. novembra 2021 od 9:00 do 13:00.

Cieľom podujatia je identifikácia potrebných opatrení pre zlepšenie mobility v mestách/obciach na Slovensku. Prostredníctvom prezentácií príkladov dobrej praxe a panelových diskusií budú experti hľadať spoločné riešenia, návrhy a podnety, ktoré prispejú k zlepšeniu mobility a tým aj k celkovému zlepšeniu kvality ovzdušia a života obyvateľov na Slovensku.
Príležitosťou bude aj možnosť výmeny poznatkov, skúseností a nadviazanie kontaktov.

Program:
Blok I. Ako budovať cyklistickú a pešiu infraštruktúru aj bez eurofondov? Príklady malých aj veľkých opatrení, investícií, vylepšení, na ktoré neboli použité európske finančné zdroje. Odborný garant: Ján Roháč, Nadácia Ekopolis a Cykloplatforma Slovenska (65min.)

Blok II. Školské zóny a ulice ako modelová téma. Odborný garant: Andrea Štulajterová, OCI BB (65min)

Blok III: Čo treba zlepšiť v systéme navrhovania a schvaľovania cyklistickej a pešej infraštruktúry? Skúsenosti z projektovania a schvaľovania. Odborný garant: Marián Gogola, Žilinská univerzita v Žiline a OZ Mulica (65 min.)

Zhrnutie a záver (30min.)

Prihlásiť sa na webinár je možné do 23. 11. 2021 (do 8.00 hod.) na e-mail etm@sazp.sk

Obnova Rákociho aleje v Zborove


Dobrovoľníci vracajú život do slávnej, historickej Rákociho aleje v podobe vzácnych stromov v Zborove. Počas jesenných dní vysadili viac ako 20 kusov stromčekov špeciálneho poddruhu lipy – kríženca lipy veľkolistej, malolistej a striebristej. Cieľom Zborovčanov je obnoviť celú pôvodnú alej, kde rástlo až sto stromov. My im v tomto úsilí držíme palce!

Pozrite si aj krátku reportáž z výsadbového dňa.

Hľadáme kolegu / kolegyňu


V nadácii Ekopolis hľadáme spolupracovníka / spolupracovníčku na pozíciu projektového manažéra / manažérky so vzdelaním a skúsenosťami v téme rozvoja opatrení pre podporu biodiverzity v sídelnom prostredí s miestom výkonu práce v Banskej Bystrici.

Pracovná náplň:

 • Realizácia projektov zameraných na navrhovanie a realizáciu opatrení pre podporu biodiverzity v sídelnom prostredí, vrátane areálov firemných prevádzok;
 • spracovanie posudkov a analýz pre riešené lokality, objekty, resp. územia anávrh opatrení pre zvýšenie biodiverzity v týchto lokalitách a územiach
 • realizácia opatrení vrátane organizovanie práce dodávateľov realizovaných opatrení v riešených lokalitách
 • realizácia a účasť na aktivitách v projektoch, ktoré nadácia realizuje v súvislosti s témou opatrení pre podporu biodiverzity v sídelnom prostredí
 • Vedenie evidencie a  dokumentácie o realizovaných projektoch a spracovanie správ pre donorov
 • Príprava podkladov pre komunikačné výstupy súvisiace s projektovými aktivitami (texty, fotografie)
 • Komunikácia s donormi a partnermi realizovaných projektov
 • Rozvoj nových partnerstiev, vyhľadávanie nových príležitostí a spracovanie projektov/žiadostí o podporu

Očakávame:

 • Vysokoškolské vzdelanie v téme prislúchajúcej pracovnej náplni,
 • Teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti v  navrhovaní a realizácii opatrení pre podporu biodiverzity,
 • Zručnosti v oblasti projektového manažmentu: zodpovednosť v dodržiavaní termínov v implementácii, schopnosť plánovania a koordinácie prebiehajúcich aktivít s rôznymi účastníkmi,
 • Komunikačné zručnosti a schopnosť spolupracovať s partnermi z rôzneho prostredia,
 • Proaktívny prístup, ochota učiť sa a rozvíjať, schopnosti pracovať v tíme;
 • Dobré užívateľské zručnosti s PC,
 • Aktívne ovládanie angličtiny slovom a písmom.

Skúsenosti s realizáciou a riadením projektov financovaných z grantov EÚ sú výhodou.

Ponúkame:

 • Príležitosť rozvíjať perspektívnu a spoločensky dôležitú tému v prostredí rozvinutej neziskovej organizácie,
 • Priateľské a podnetné pracovné prostredie, prinášajúce možnosti profesionálneho rastu,
 • Zapojennie do medzinárodných projektov,
 • Práca aj v teréne a z domu,
 • Práca na plný úväzok,
 • Platové ohodnotenie primerané práci v prostredí neziskového sektora,
 • Nástup od 1.1.2022, možnosť dohody.

Ak je pre vás ponuka zaujímavá, pošlite e-mailom svoju žiadosť vrátane motivačného listu a životopisu na adresu medved@ekopolis.sk. Na tejto adrese nám môžete kontaktovať aj v prípade, že máte záujem o viac informácií ešte pred zaslaním požadovaných dokumentov. Žiadosti prijímame priebežne do obsadenia pozície. Ďalšie informácie o nadácii Ekopolis nájdete na www.ekopolis.sk.

Budúcnosť sme sadili vo Vištuku aj v Zálesí


VIŠTUCKÉ LIPKY

Počas tohto víkendu sa dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam podarilo vysadiť až 58 stromov v novej aleji za obcou Vištuk v smere na Modru. Organizátorom bolo občianske združenie Za zelený Vištuk v spolupráci s ďalšími partnermi a podporovateľmi. Sme veľmi radi, že sme tento projekt mohli podporiť aj my cez program Sadíme budúcnosť. Vysadené boli vzrastlé lipy v historickej aleji a odborne posúdených a ošetrených bolo zároveň 45 čerešní, orechov i ďalších jestvujúcich stromov.

NOVÁ ALEJ V ZÁLESÍ

Posledná sobota nepatrila len Vištuku, ale aj obci Zálesie a ich vydarenej výsadbovej akcii. Sadiť tu prišli nadšenci zo Zálesia, okolitých obcí či Bratislavy. Opäť krásny príklad toho, ako sa komunita dokáže zmobilizovať pre dobrú, zmysluplnú vec a vysadiť stromy tam, kde je to potrebné. My sme tiež mohli byť pri tom – ďakujeme!

Posadilo sa viac ako 100 stromov a 45 drienok po dĺžke jedného kilometra. Nová ovocná alej v Zálesí bude tešiť pôvodnými odrodami čerešní, hrušiek, višní, sliviek a moruší. No tam jej funkcia nekončí – poskytne vytúžený tieň v horúcich letách všetkým, ktorí tadiaľ budú mať cestu peši či bicyklom. A dopraje krajine množstvo ďalších výhod, ako to len stromy dokážu.

Všetkým novovysadencom prajeme veľa síl do ďalšieho rastu a kopu srdečných ľudí, ktorí sa o ne budú starať.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.