O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Záhradné dišputy
Áno, dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Prečo je dobré darovať 2% dane tretiemu sektoru?

 

Odpovedajú:

Peter Lipa - spevák, patrón ankety Strom roka

Martin Janek - ART DIRECTOR, spoločnosť SCR

Alexandra Bitušíková - prorektorka pre vedu UMB, členka Správnej rady Nadácie Ekopolis

Daniel Kollár - riaditeľ vydavateľstva DAJAMA, člen Správnej rady Nadácie Ekopolis

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

Vaše 2% premeníme na  lepšie cyklotrasy a turistické chodníky

 

Zdravo sa cítiť,  znamená zdravo žiť. Bicyklovanie a pešia turistika ponúkajú možnosť zdravo a ekologicky sa pohybovať, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska  a prilákať viac návštevníkov do našich regiónov.

A o to nám ide!

 

Čo sme doteraz pre to urobili my?

  • Podporili sme vyznačenie, úpravu a zvýšenie bezpečnosti takmer 1 000 km cyklotrás po celom Slovensku, vrátane nových značiek a smerovníkov.
  • Podporili sme obnovenie a úpravu 939 km turistických chodníkov po celom Slovensku, vrátane nových prístreškov, lavičiek, obnovených značiek,  smerovníkov a máp.
  • Od roku 2008 realizujeme certifikáciu Vitajte, cyklisti! Čo znamená, že reštaurácie, penzióny, hotely, informačné centrá, hrady, múzeá a ďalšie  turistické ciele môžu zvýšiť atraktivitu svojho zariadenia ponukou ústretových služieb pre cykloturistov. V súčasnosti je na Slovensku certifikovaných 86 zariadení.

Nadácia Ekopolis podporuje projekty organizácií a občanov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaní prírodného a  kultúrneho dedičstva. Sme najväčšou environmentálnou nadáciou na Slovensku.

 

Z toho vyplýva otázka, či Nadácia Ekopolis naozaj potrebuje 2 % Vašej dane. Odpoveď je, áno, potrebujeme ich. Napriek tomu, že spravujeme Program švajčiarsko-slovenskej splupráce a program Aktívne občianstvo a inklúzia, ktoré rozdeľujú veľký obnos finančných prostriedkov, nemôže z nich nadácia podporovať svoje vlastné témy. Tieto prostriedky sú viazané na konkrétne projekty a udržateľnosť mimovládnych organizácií po celom Slovensku, nie však na podporu tém Nadácie Ekopolis. Ak ste teda priateľom turistiky, cykloturistiky, životného prostredia, je Nadácia Ekopolis vhodným prijímateľom Vašich 2%.


Sme členom Európskej cyklistickej federácie ECF, najvýznamnejšej európskej cyklistickej organizácie, ktorá sa venuje rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky v Európe.

 

V roku 2011 sme získali medzinárodné ocenenie Rady Európy za krajinu za grantové programy, podporujúce miestne komunity a dlhodobý prínos pre krajinu.

 

Nadácia Ekopolis sa aj tento rok uchádza o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašej dane z príjmu.


Darujte nám 2% na lepšie a krajšie cyklotrasy a turistické  chodníky.

 

Údaje o nadácii:
IČO: 00631736
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Viac informácií o tom ako postupovať pri poukázaní 2% nájdete na www.ekopolis.sk alebo na www.rozhodni.sk

 

ĎAKUJEME.

 

 

Ako postupovať v roku 2015:

 

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


 

2% príspevky sme v minulých rokoch použili na podporu projektov vo viacerých programoch a fondoch nadácie. Z príspevkov korporátnych partnerov sme financovali vytváranie nových verejných priestranstiev v programe Greenways, PrieStory, Pohoda za mestom, Vitajte cyklisti!, Zabudnuté pamiatky, Živé chodníky, projektu Cesta Železnej opony, propagáciu cyklistiky formou projektu Trixi mobil, či citlivú obnovu Tatier. Príspevky od individuálnych darcov sme rozdelili cez Fond aktívnych občanov. Umožnili realizáciu občianskych aktivít v oblasti kontroly verejnej moci a posilňovanie hlasu občanov vo verejnej diskusii.


Rok 2006, Rok 2007, Rok 2008, Rok 2010, Rok 2011, Rok 2012, Rok 2013

 

Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či korporátne 2% z dane práve Nadácii Ekopolis.