O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Kampaň Na Bicykle

 

 

Prečo je dobré darovať 2% dane tretiemu sektoru?

Odpovedajú:

Peter Lipa - spevák, patrón ankety Strom roka

Martin Janek - ART DIRECTOR, spoločnosť SCR

Alexandra Bitušíková - prorektorka pre vedu UMB, členka Správnej rady Nadácie Ekopolis

Daniel Kollár - riaditeľ vydavateľstva DAJAMA, člen Správnej rady Nadácie Ekopolis

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

Venujte 2% na podporu rozvoja bicyklovania na Slovensku

 

Už 24 rokov podporujeme projekty organizácií a občanov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Sme najväčšou environmentálnou nadáciou na Slovensku.

 

Tému rozvoja bicyklovania, cyklotému považujeme za jednu z našich nosných tém do budúcnosti. Našimi aktivitami chceme posilniť vnímanie bicykla ako bežného plnohodnotného dopravného prostriedku a prispieť k rýchlejšiemu rozvoju cyklistickej infraštruktúry.

 

Čo sme doteraz pre to urobili my?

 • Prostredníctvom grantového programu Greenways sme podporili vyznačenie, úpravu a zvýšenie bezpečnosti viac ako 1 000 km cyklotrás po celom Slovensku.
 • Od roku 2008 realizujeme certifikáciu Vitajte, cyklisti! Reštaurácie, penzióny, hotely, informačné centrá, hrady, múzeá a ďalšie turistické ciele zvýšili svoju atraktivitu službami pre cykloturistov. Dnes je na Slovensku certifikovaných 85 zariadení.
 • Prevádzkujeme e-trojkolky Trixi mobil (2007+).
 • Sme členom Európskej cyklistickej federácie ECF, najvýznamnejšej európskej cyklistickej organizácie, ktorá sa venuje rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky v Európe.
 • Rozvíjame know-how v oblasti plánov mobility (2010+).
 • Monitorujeme cyklistickú a pešiu dopravu, ponúkame automatické sčítače cyklistov a chodcov. 2012+).
 • Poskytujeme cyklosprievodcovské služby a služby cykloturistickej agentúry. touroperátora.
 • Dlhodobo podporujeme miestne cykloiniciatívy.

Čo plánujeme ďalej?

 

Aktivity v rámci našej kampane Na Bicykle posilnia vnímanie bicyklovania ako životného štýlu a podporia rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

 

Kampaň stojí na 4 pilieroch:

 • Osveta a zapojenie širokej verejnosti, zvyšovanie bezpečnosti na cestách (Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Cyklofesty, ...),
 • Odborné a vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť (semináre, asistencia pri spracovaní cyklo-projektov), sieťovanie a „experience sharing“ aktivity pre cykloiniciatívy, workshopy a národná cyklokonferencia,
 • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry (zlepšenie cyklotrás, obnova značenia a cyklistickej infraštruktúry),
 • Lobing za cyklo agendu na celoštátnej aj regionálnej úrovní.

Nadácia Ekopolis sa aj tento rok uchádza o Vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z Vašej dane z príjmu. Ak ste teda priateľom bicyklovania, cykloturistiky, životného prostredia, je Nadácia Ekopolis vhodným prijímateľom Vašich 2%.

 

Vaše 2% podporia priaznivejšíe podmienky pre bicyklovanie.

 

Údaje o nadácii:
Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00631736
Právna forma: nadácia

Viac informácií o tom ako postupovať pri poukázaní 2% nájdete na www.ekopolis.sk alebo na www.rozhodni.sk

 

ĎAKUJEME.

 

 

Ako postupovať v roku 2016:

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 


 

2% príspevky sme v minulých rokoch použili na podporu projektov vo viacerých programoch a fondoch nadácie. Z príspevkov korporátnych partnerov sme financovali vytváranie nových verejných priestranstiev v programe Greenways, PrieStory, Pohoda za mestom, Vitajte cyklisti!, Zabudnuté pamiatky, Živé chodníky, projektu Cesta Železnej opony, propagáciu cyklistiky formou projektu Trixi mobil, či citlivú obnovu Tatier. Príspevky od individuálnych darcov sme rozdelili cez Fond aktívnych občanov. Umožnili realizáciu občianskych aktivít v oblasti kontroly verejnej moci a posilňovanie hlasu občanov vo verejnej diskusii.


Rok 2006, Rok 2007, Rok 2008, Rok 2010, Rok 2011, Rok 2012, Rok 2013, Rok 2014

 

Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či korporátne 2% dane práve Nadácii Ekopolis.