O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

 

 

 

 

2%

Vaše 2 % premeníme na  lepšie cyklotrasy a turistické chodníky

 

Zdravo sa cítiť,  znamená zdravo žiť. Bicyklovanie a pešia turistika ponúkajú možnosť zdravo a ekologicky sa pohybovať, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska  a prilákať viac návštevníkov do našich regiónov.

A o to nám ide!

 

Čo sme doteraz pre to urobili my?

 • Podporili sme vyznačenie, úpravu a zvýšenie bezpečnosti takmer 1 000 km cyklotrás po celom Slovensku, vrátane nových značiek a smerovníkov.
 • Podporili sme obnovenie a úpravu  869 km turistických chodníkov po celom Slovensku, vrátane nových prístreškov, lavičiek, obnovených značiek,  smerovníkov a máp.
 • Od roku 2008 realizujeme certifikáciu Vitajte, cyklisti! Čo znamená, že reštaurácie, penzióny, hotely, informačné centrá, hrady, múzeá a ďalšie  turistické ciele môžu zvýšiť atraktivitu svojho zariadenia ponukou ústretových služieb pre cykloturistov. V roku 2012 sa počet certifikovaných zariadení zvýšil na 85, čo je 12 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Nadácia Ekopolis  podporuje  projekty organizácií a občanov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaní prírodného a  kultúrneho dedičstva. Sme najväčšou environmentálnou nadáciou  na Slovensku.


Sme členom Európskej cyklistickej federácie ECF, najvýznamnejšej európskej cyklistickej organizácie, ktorá sa venuje rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky v Európe.

 

V roku 2011 sme získali medzinárodné ocenenie Rady Európy za krajinu za grantové programy, podporujúce miestne komunity a dlhodobý prínos pre krajinu.

 

Nadácia Ekopolis sa aj tento rok uchádza o vašu dôveru a podporu  prostredníctvom 2% z vašej dane z príjmu.


Darujte nám 2% na lepšie a krajšie cyklotrasy a turistické  chodníky.

 

Údaje o nadácii:
IČO: 00631736
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Viac informácií o tom ako postupovať pri poukázaní 2 % nájdete na www.ekopolis.sk alebo na www.rozhodni.sk

 

ĎAKUJEME.

 

 

Ako postupovať v roku 2014:

 

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

 • Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2014. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby- Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. – 31.3.2014

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014:

 • Vypočítajte si:
 • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o Nadácii Ekopolis, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete hore vyššie

  TLAČIVÁ:
  Daňové priznanie FO_TYP A
  Daňové priznanie FO_TYP B

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15. 2. 2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:


  a) 2% z Vašej zaplatenej dane
  - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.


  b)
  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.
 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Poznámka: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

 2% príspevky sme v minulých rokoch použili na podporu projektov vo viacerých programoch a fondoch nadácie. Z príspevkov korporátnych partnerov sme financovali vytváranie nových verejných priestranstiev v programe PrieStory, propagáciu cyklistiky formou projektu Trixi mobil, či citlivú obnovu Tatier. Príspevky od individuálnych darcov sme rozdelili cez Fond aktívnych občanov. Umožnili realizáciu občianskych aktivít v oblasti kontroly verejnej moci a posilňovanie hlasu občanov vo verejnej diskusii.


Rok 2006 , Rok 2007, Rok 2008, Rok 2010, Rok 2011, Rok 2012