O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
O2 Think Big
Program rozvoja rómskych komunít
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Záhradné dišputy
Áno, dá sa to - konferencia
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
Aktuálne uzávierky
Prosím o zasielanie aktualít priamo na moju emailovú adresu:Aktuálne

Žiaci základnej školy z Oravskej Jasenice pomáhali pri výsadbe ovocného sadu
Na základnej škole Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici vznikol ovocný sad s altánkom a lavičkami. Tento projekt získal podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Súčasťou študijnej cesty boli aj projekty podporené z programu Zelené oázy
11. júna 2015 sa uskutočnila študijná cesta k príprave projektového zámeru z Programu cezhraničnej spolupráce HU – SK 2014 – 2020 na rozvoj územia Malý Dunaj. V rámci tejto cesty boli uvedené ako príklady dobrej praxe aj projekty podporené z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a.s.

Slávnostné otvorenie Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave
Organizácia Depaul Slovensko ukončila prvú etapu rekonštrukcie a otvorila v júni 2015 zrekonštruovanú časť nocľahárne. Rekonštrukcia bola súčasťou projektu, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

V Banskej Bystrici sa dišputovalo o rozvoji cyklodopravy v meste
8. júna 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutočnilo štvrté podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov boli pripravené 3 zaujímavé prezentácie a následná diskusia s odborníkmi zo Slovenska i Čiech o rozvoji cyklodopravy v meste. Podujatia sa zúčastnilo 34 ľudí, medzi ktorými boli zástupcovia Mestského úradu v Banskej Bystrici, Brezne, Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica, poslanec a zástupcovia firemného a neziskového sektora.

Do 22. 6. 2015 prijíma Ministerstvo životného prostredia pripomienky k návrhom plánov manažmentu povodí
Do 22. 6. 2015 prijíma Ministerstvo životného prostredia pripomienky k návrhom plánov manažmentu povodí. Napriek európskej smernici o vode, ktorá efektívnu účasť verejnosti pri tvorbe týchto materiálov vyžaduje, Ministerstvo predkladanie pripomienok verejnosti príliš neuľahčilo - dokumenty sú spracované formálne a je zložité sa v nich orientovať. Zamerané sú skôr na presadenie mnohých sporných infraštruktúrnych projektov, ako opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd a zelenej infraštruktúry.


/ Archív / 


Povedali

„Mesto nie je nejaký Mestský úrad s nejakými anonymnými úradníkmi v ňom. Naše mesto Bojnice, to sme my, ktorí tu žijeme. Nič viac a nič menej, nikto iný to ani nemôže byť. Občania tvoria spoločnosť a akú si ju spolu vytvoríme, tak sa tu budeme dobre alebo nedobre aj cítiť.“
Emil Medera, Bojnický skrášľovací spolok projekt „Obnovenie a záchrana mokradí v areáli Prepoštskej jaskyne“/ Archív /

Kalendár podujatí