O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy o nadácii
EchoPolis
Aktuálne uzávierky
Prosím o zasielanie aktualít priamo na moju emailovú adresu:Aktuálne

Nadácia Ekopolis vyhlásila 12. ročník ankety Strom roka
Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila Nadácia Ekopolis v poradí už dvanásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po tretí rok spevák Peter Lipa.

Anketu Strom roka odštartujeme pri príležitosti Dňa Zeme vo Zvolene
Vo Zvolene tradične Deň Zeme pripravujú študenti fakulty ekológie, miestne mimovládne organizácie a Správa CHKO BR Poľana. V tomto roku však akciu podporili aj viaceré verejné a súkromné subjekty. V týždni od 22. do 25. apríla budú prebiehať diskusie, premietanie, koncert, tvorivé a vzdelávacie aktivity pre deti aj dospelých. A práve na zvolenskom Dni Zeme otvoríme prijímanie nominácií do ďalšieho ročníka obľúbenej ankety Strom roka.

Vďaka zákazníkom spoločnosti METRO pribudnú na Slovensku ďalšie tri zelené výsadby
V rámci grantového programu Stromy namiesto letákov spoločnosť METRO Cash & Carry SR spolu s Nadáciou Ekopolis v roku 2014 podporila tri ekologické projekty v celkovej hodnote 3 600 eur. Na projekt výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý uprednostnil elektronickú verziu letáku namiesto papierovej.

Konferencia o sebestačnosti a udržateľnosti vidieckych regiónov
Občianske združenie SOSNA zorganizovalo 27. marca 2014 zaujímavú a podnetnú konferenciu na tému Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych regiónov. Podujatie je súčasťou projektu Zelená stopa, ktorý bol podporený v rámci bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) z Fondu pre mimovládne organizácie.

Zelené oázy 2014 - PODPORENÉ PROJEKTY
V 8. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 24 projektov v celkovej výške 59 500 eur. Prioritnou témou bol rozvoj územia Malého Dunaja z hľadiska podpory vodnej turistiky, cykloturistiky i zvýšenia environmentálneho povedomia o dôležitosti a ochrane vôd v tejto jedinečnej prírodnej oblasti.


/ Archív / 


Povedali

„Teším sa na dôchodok, vyložím si nohy... a z úzadia budem pozorovať diskusiu, koncert alebo iný happening, ktorý sa bude diať na Hideparku, zatiaľ čo budem čakať na svojich rovesníkov (tiež dôchodcov), s ktorými mám dohodnutú partiu petanque. Podvečer pôjdem poliať svoje rajčiny do komunitnej záhrady. Teším sa, keď raz bude Hidepark dokončený.“
Marek Hattas, projekt Hidepark, Nitra/ Archív /

Kalendár podujatí