O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
Aktuálne uzávierky
Prosím o zasielanie aktualít priamo na moju emailovú adresu:Aktuálne

Pripravujeme konferenciu UPre: skutočne rómske odpovede
Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis pripravujú konferenciu s cieľom predstaviť verejnosti príbehy rómskych komunít, ktoré sa rozhodli robiť niečo pre seba a pre druhých. Sú prínosom pre svoje okolie a môžu byť inšpiráciou pre celú spoločnosť. Aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na otázky integrácie, vzdelávania či zamestnávania Rómov.

Zamestnancov Slovenskej sporiteľne zaujala téma stromy, ich ochrana a ich miesto v našich životoch
20. apríla 2016 sme pripravili pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne workshop na tému Stromy a ich miesto v našich životoch. Podujatia sa zúčastnilo 30 ľudí, téma sa stretla s pozitívnou odozvou a účastníci prejavili záujem o podobné podujatie aj v budúcnosti.

Nadácia Ekopolis odštartovala fotografickú súťaž Do práce na bicykli
Nadácia Ekopolis vyhlásila 1. mája 2016 fotografickú súťaž na tému Bicykel ako dopravný prostriedok v práci alebo na dochádzanie do práce. Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je 25. mája 2016. Autor víťaznej fotografie získa nákupnú poukážku v internetovom obchode www.ephoto.sk vo výške 300 €.

Na energiu s rozumom: prinášame inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni
Pre úspory energie, financií a ochranu životného prostredia môžeme urobiť veľa aj na úrovni správy budov, obcí a miest. Niekoľko úspešných príkladov predstavíme na konferencii Na energiu s rozumom, ktorá sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany.

Obnova turistických lokalít vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity
V tomto ročníku programu Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, je podporených 5 projektov v celkovej sume 20 000 eur. Vďaka podpore Horalky od Sedity budú v priebehu roka 2016 obnovené turistické, cykloturistické trasy a doplnená infraštruktúra v 5 známych turistických lokalitách.


/ Archív / 


Povedali

„Mesto nie je nejaký Mestský úrad s nejakými anonymnými úradníkmi v ňom. Naše mesto Bojnice, to sme my, ktorí tu žijeme. Nič viac a nič menej, nikto iný to ani nemôže byť. Občania tvoria spoločnosť a akú si ju spolu vytvoríme, tak sa tu budeme dobre alebo nedobre aj cítiť.“
Emil Medera, Bojnický skrášľovací spolok projekt „Obnovenie a záchrana mokradí v areáli Prepoštskej jaskyne“/ Archív /

Kalendár podujatí