O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Áno, dá sa to - konferencia
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy o nadácii
EchoPolis
Aktuálne uzávierky
Prosím o zasielanie aktualít priamo na moju emailovú adresu:Aktuálne

Jesenná slávnosť v Spišskej Novej Vsi
Materské centrum Dietka zo Spišskej Novej Vsi získalo podporu 4 700 eur z programu Pohoda za mestom na premenu zanedbaného priestoru pri rieke Hornád. Na mieste bývalého plážového kúpaliska vznikla komunitná záhrada - Zázračné zelené miesto alebo v skratke „ZáZeMie“. 25. októbra 2014 sa uskutoční podujatie Jesenná slávnosť, ktoré je slávnostným ukončením projektu.

Obnova turistických chodníkov v okolí Spišského hradu
V rámci programu Živé chodníky podporila Nadácia Ekopolis a oblátky Horalky od Sedity obnovu turistických chodníkov v okolí štyroch slovenských hradov. Spišský hrad bol jedným z nich.

Seminár Voda a klimatické zmeny
Môžu miestne komunity pomôcť pri adaptácii krajiny na zmeny klímy? Európska komisia schválila v posledných rokoch niekoľko stratégií a dôležitých dokumentov týkajúcich sa kvality životného prostredia obyvateľov EÚ. Osobitná pozornosť je venovaná adaptácii krajiny na zmeny klímy.

Nadácia Ekopolis podporila Treťohorný park v Považskej Bystrici
Treťohorný park je malá ukážka toho, čo by rástlo a žilo v našich lesoch, keby neprišli doby ľadové. Obnova Treťohorného parku bola podporená grantom z programu Ľudia pre stromy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou METRO.

Z parku kráľa Zsigmunda v Dunajskej Strede sa stal vlastivedný park
Mesto Dunajská Streda získalo finančnú podporu v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. 13. októbra 2014 o 13. hodine sa uskutoční slávnostné ukončenie prác v projekte Revitalizácia parku kráľa Zsigmunda.


/ Archív / 


Povedali

Bolo úžasné, akú odozvu malo začatie čistenia jazierka a jeho brehov v parku. Zastavovali nás ľudia a pýtali sa, kedy budú môcť prísť pomôcť. Priamo pri robote sa spomínalo, aké to bolo kedysi, kde čo bolo a čo sa tam dialo. Zavládlo nadšenie, že opäť vytvoríme v mestskom parku atraktívny priestor. Určite budeme pokračovať ďalej, všetci sme pripravení.
Ivan Benca, Mestský úrad Prievidza, projekt Revitalizácia mestského parku v Prievidzi/ Archív /

Kalendár podujatí