O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy o nadácii
EchoPolis
Aktuálne uzávierky
Prosím o zasielanie aktualít priamo na moju emailovú adresu:Aktuálne

Otvorenie vinárskeho dvora sv. Urbana v Golianove
Pri príležitosti cyklistických pretekov s názvom Vinárska 50, ktoré sa uskutočnia 31. augusta 2014, bude verejnosti predstavený vinársky dvor sv. Urbana v Golianove. Občianske združenie Ďarmoty získalo na tento projekt podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Komunitné služby očami Elsy a Emy
Else a Ema (nezávislý život v komunite), je názov nedávno vydanej publikácie od Miroslava Cangára, Lucie Cangárovej, Denisy Nincovej z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Autori v nej čítavým a zaujímavým štýlom porovnávajú komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku.

V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta
Bojnický okrášľovací spolok realizoval v tomto roku aktivity na záchranu a obnovu mokradí, čím prispel k záchrane tohto jedinečného priestoru v Bojniciach. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantového programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko už druhý rok.

V Kráľovej pri Senci obnovili arborétum
Občianske združenie Slovenský zväz včelárov uskutočnilo tento rok projekt Obnova Arboréta Včelárskej paseky vďaka podpore vo výške 4 000 eur z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s..

Klenovská kvapka vody pre našu planétu
Vďaka podpore 2 105 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine realizuje Špeciálna základná škola v Klenovci projekt Kvapka vody pre našu planétu. Jednou z ich aktivít bolo aj vyčistenie studničky v časti Pavlínka.


/ Archív / 


Povedali

Prekvapilo nás, ako kladne zapôsobilo slávnostné otvorenie nových oddychových miest a náučného chodníka, s čisto „malachovským“ kultúrnym programom, s večerným osvetlením a ozvučením, na obyčajných dedinčanov. Mnohokrát sme počuli slová uznania, niekedy až nadšenia a možno aj hrdosti na to, že „my takéto niečo máme - veď kde na okolí toto majú?“. Samozrejme nechýbali nápady, čo všetko by ešte bolo dobre urobiť...
Vladimír Druga, Malachov (o.z. Malachovská dolina), Oddychové miesta na relaxačno-náučnom historickom chodníku nad Bansko Bystricou/ Archív /

Kalendár podujatí