O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
Aktuálne uzávierky
Prosím o zasielanie aktualít priamo na moju emailovú adresu:Aktuálne

Prečítajte si článok o príklade energeticky úspešného mesta
Na konferencii Na energiu s rozumom uskutočnenej v máji 2016 v Elektrárni Piešťany odborníci predstavili viacero inšpiratívnych príspevkov. Situáciu energeticky úspešného mesta Litoměřice vám prinášame aj formou rozhovoru s energetickým manažérom mesta Jaroslavom Klusákom.

Slávnostné otvorenie obnovených turistických chodníkov v Národnom parku Muránska planina
25. júna 2016 sa v Terénnom informačnom stredisku Národného parku Muránska planina v sedle Burda uskutočnilo slávnostné otvorenie obnovených turistických chodníkov. Národný park Muránska planina je jednou z 5 turistických lokalít, v ktorých boli v roku 2016 obnovené turistické, cykloturistické trasy, doplnená infraštruktúra, a to vďaka podpore Horaliek od Sedity a Nadácie Ekopolis.

Fotografická súťaž Do práce na bicykli má svojich víťazov
Počas mája a júna prebiehala fotografickú súťaž na tému Bicykel ako dopravný prostriedok v práci alebo na dochádzanie do práce, ktorú organizovala Nadácia Ekopolis. 60 súťažných fotografií bolo hodnotených v 2 kategóriách - ocenenie poroty a hlasovanie verejnosti. Na oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže Do práce na bicykli, ktorá sa konala 16. júna 2016 na Sliači, boli víťazné fotografie zverejnené.

Nadácia Ekopolis odštartovala 2. ročník súťaže PRE VODU
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.

Verejné konzultácie ku grantom EHP a Nórska 2014-2021
Donori zahájili proces verejného pripomienkovania navrhovaných priorít nového programového obdobia grantov EHP a Nórska. Päť prioritných sektorov a 23 programových oblastí, na ktorých sa dohodli prispievateľské krajiny, je popísaných v tzv. Modrej knihe (Blue Book). Pred zverejnením jej záverečnej verzie máte možnosť vyjadriť svoje názory a pripomienky prostredníctvom online konzultácií. Verejné pripomienkovanie je otvorené do 8. júla 2016.


/ Archív / 


Povedali

Komunikácia a spolupráca bola vždy výborná, manažéri programu boli vždy k dispozícii, nastavení pomôcť a nájsť riešenia aj v situáciách, ktoré boli pre nás úplne nové. Hoci sme sa v úvode zľakli každo-mesačných správ, veľmi rýchlo sme pochopili, že je to systém, ktorý chráni najmä nás pred neoprávneným využitím prostriedkov a pomáha nám riešiť vzniknuté problémy v čase, keď sa riešiť dajú. Myslíme si, že ako tím sme aj pred projektom fungovali profesionálne, vďaka projektu však dnes už vieme, čo to znamená získať väčšiu podporu z väčšej grantovej schémy, koľko času zaberie príprava dokumentácie a administratíva pri takomto projekte a aj to, že to zvládame. Veľmi veľa sme sa vďaka projektu naučili.
Jana Vlašičová, Voices. n.o./ Archív /

Kalendár podujatí