O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy o nadácii
EchoPolis
Aktuálne uzávierky
Prosím o zasielanie aktualít priamo na moju emailovú adresu:Aktuálne

Klenovská kvapka vody pre našu planétu
Vďaka podpore 2 105 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine realizuje Špeciálna základná škola v Klenovci projekt Kvapka vody pre našu planétu. Jednou z ich aktivít bolo aj vyčistenie studničky v časti Pavlínka.

Zrekonštruovaný denný stacionár Svetluška poskytuje nové služby
Nezisková organizácia PRO REGION získala v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Získavanie odborných a praktických erudícií u zamestnancov a klientov sociálneho zariadenia. 10. júla 2014 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu v zrekonštruovaných priestoroch denného stacionára Svetluška.

Hlasovanie o Strom roka 2014 odštartovalo na festivale Pohoda
Do konca septembra 2014 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej dvanásty ročník vyhlásila v apríli Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po tretí rok spevák Peter Lipa.

VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor
Počas posledného mesiaca sa podarilo občianskemu združeniu VIA IURIS presadiť viaceré vylepšenia návrhu vodného zákona a zákona EIA. Tieto aktivity uskutočňujú v rámci projektu Z Aarhusu do Bratislavy: Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Živá energia ZSE pomôže obciam a školám
ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už šiesty rok pomáha realizovať projekty úspor energie prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. V júni 2014 bolo vybratých 17 projektov, ktoré získali finančnú podporu v celkovej výške 64 500 EUR.


/ Archív / 


Povedali

„Žiarska dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny Západných Tatier. Predurčujú ju na to prírodné krásy a ľahká, pohodlná dostupnosť. Náš projekt riešil obnovu turistickej trasy Žiarska chata – Baníkovské sedlo. Práce boli vykonávané postupne. Po prerezaní chodníka v kosodrevine sme postupne obnovovali turistické značky,
podľa pokynov značkára KST p. Jána Dzurošku, ktorý pôsobí ako vedúci značkár v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.“
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar/ Archív /

Kalendár podujatí