Médiá

Nadácia Ekopolis bola v roku 2017 spomenutá spolu 458-krát v 110 médiách. Medzi najviac komunikované témy patrila anketa Strom roka, program Zelené oázy, Kelt pomáha prírode, súťaž Európsky strom roka, súťaž PRE VODU a téma Udržateľná mobilita.

Do TOP 10 médií v počte zmienok o nadácii patria:

sme.sk, humanisti.sk, Obecné noviny, dnes24.sk, teraz.sk, 24hod.sk, rádio Regina, enviroportál.sk, Slovenka a pravda.sk.

Monitoring nám poskytovala spoločnosť Slovakia Online.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.