Médiá

Nadácia Ekopolis bola v roku 2015 spomenutá spolu 572 razy v 97 médiách. Medzi najviac komunikované témy patrila anketa Strom roka, program Aktívne občianstvo a inklúzia, program Zelené oázy a súťaž Európsky strom roka.

Do TOP 10 médií v počte zmienok o nadácii patria:

sme.sk, Obecné noviny, humanisti.sk, teraz.sk, Obecné noviny, obce.info, dnes24.sk, 24hod.sk, rádio Regina a etrend.sk.

Monitoring nám poskytovala spoločnosť Slovakia Online.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.