Európsky týždeň mobility 2016

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyzývajú samosprávy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) –  alternatívy osobných motorových vozidiel.

Tento rok sa bude kampaň zameriavať na propagáciu ekonomických prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie a spoločnosť. Motto aktuálnej kampane ETM 2016 je Inteligentná a udržateľná mobilita – Investícia do Európy.

Registrácia do kampane ETM 2016 je otvorená, o možnostiach a podmienkach registrácie sa samosprávy dozvedia viac na webovej stránke www.eurotm.sk.

Podmienkou zapojenia sa je, aby sa samospráva registrovala a aby štatutárny zástupca samosprávy podpísal Chartu 2016, v ktorej si môže vybrať z troch okruhov aktivít, a to:

  • zorganizovanie aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy,
  • zrealizovanie aspoň jedného trvalé opatrenia, ktoré prispeje k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na prostrediu šetrný dopravný prostriedok
  • alebo zapojenie sa do Dňa bez áut  (22. september) a vyčleniť jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. 

Samosprávy, ktoré splnia všetky tri kritériá sa stanú zlatými účastníkmi, čo ich oprávňuje uchádzať sa o Európsku cenu ETM 2016. Samosprávy môžu získať aj národnú cenu ETM 2016 a to v kategóriách aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.