Projekt MOVECIT

Plány mobility pre inštitúcie

Nadácia Ekopolis realizuje v spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

Ciele projektu:

  • zvyšovanie povedomia o udržateľných konceptoch mobility medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou,
  • vypracovanie plánu mobility pre Mestský úrad Banská Bystrica

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici je hotový (stiahnete si ho TU),

  • zníženie emisií CO2 zavedením opatrení na podporu udržateľnej mobility v meste Banská Bystrica a zmenou spôsobu dochádzania do práce zo strany zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica.

Súčasťou projektu je realizovanie analýzy existujúcich iniciatív v oblasti mobility a opatrení v partnerských krajinách projektu a nastavenie metodiky a hodnotenia nástrojov pre proces tvorby plánov mobility. Zároveň budú v rámci projektu zorganizované série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska. Obdobie realizácie projektu projektu je jún 2016 – máj 2019.

Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke projektu a Facebook stránke (v anglickom jazyku).

Informácie o príprave a realizácii Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici.

Aktuality:

1. december 2017
Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici sme prezentovali na 1. stretnutí pracovnej skupiny auditu ADVANCE v Banskej Bystrici. Audit ADVANCE je aktivitou, ktorá predchádza príprave Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) v Banskej Bystrici a inštitucionálny plán udržateľnej mobility je jeden z veľmi vhodných vstupov do PUMM.

26. október 2017
Prezentovali sme Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici na národnej konferencii Cyklistická doprava 2017 v Trnave. Prezentácia zaujala a poskytli sme konzultácie zástupcom dvoch miest o metodike IPUM.

október 2017

Zverejnili sme Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici.

9. máj 2017
Pripravili sme skupinové rozhovory s celkovo 30 zamestnancami Mestského úradu v Banskej Bystrici, aby sme v štruktúrovanej diskusii prebrali výsledky internetovej ankety. To nám uľahší jej vyhodnotenie, získali sme
osobnejšie názory, išli sme viac do hĺbky a zamestnanci nám vysvetlili veci, na ktoré bol dotazník príliš krátky 🙂 .

10. – 28. apríl 2017
Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sme robili internetový prieskum dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zúčastnilo sa ho 52 % zamestnancov, ktorí poskytli veľmi cenné informácie o tom, ako
dochádzajú do práce a prečo tak dochádzajú a o tom, za akých podmienok by boli schopní a ochotní viac využívať udržateľnejšie spôsoby dopravy.  Zverejnenie zhrňujúcich výsledkov predpokladáme v mesiaci jún.

20. – 22. marec 2017
Zúčastnili sme sa na stretnutí partnerov projektu MOVECIT v rakúskom Badene pri Viedni. Okrem bežnej projektovej agendy bol zaujímavý poldňový blok o príkladoch udržateľnej mobility v Európe, napríklad o malej (iba tri autá), ale úspešnej  car-sharingovej spoločnosti priamo v Badene či o kampaniach v Nemecku. Teším sa na to, že ďalšie stretnutie partnerov bude na jeseň v Banskej Bystrici!

22. február 2017
Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre mestský úrad. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia mesta, externý zhotoviteľ a zástupcovia Nadácie Ekopolis. Na prvom stretnutí sa prerokoval harmonogram prípravy plánu, dohodli sa prvé kroky (dotazníkový prieskum dopravných návykov zamestnancov, spôsob informovania zamestnancov a ďalšie), ako aj logistika ďalšej spolupráce na tejto náročnej úlohe, ktorú Nadácia Ekopolis koordinuje.

31. január 2017

Vo verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici, ktorým je Ing. Martin Bolo (SZČO).

23. novembra 2016 sa realizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo určené pre zainteresované inštitúcie a organizácie.

22. novembra 2016 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich odborov a zamestnancov mestského úradu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.