Fotografická súťaž Do práce na bicykli


Nadácia Ekopolis uzavrela 4. ročník fotografickej súťaže “Do práce na bicykli” a predstavuje víťazov tohto ročníka:

 

Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o bicykli ako dopravnom prostriedku a propagácia súťaže Do práce na bicykli.

Podmienky súťaže
Podmienky a posielanie fotografií

 • Fotografická súťaž začne 9. mája 2019
 • Súťažiaci môže poslať do súťaže fotografiu, ktorá podľa neho dobre vystihuje tému súťaže, ktorou je “Bicykel, vhodná alternatíva k autám pre cestu do práce”.
 • Súťažiaci môže do súťaže poslať iba vlastné autorské fotografie.
 • Žáner súťažnej fotografie je voľný, závisí na uvážení a výbere súťažiaceho.
 • Posielanie fotografií bude prebiehať:
  • prostredníctvom aplikácie Instagram. Súťažiaci označí svoju fotografiu hashtagom „#dopracenabicykli“.
  • prostredníctvom e-mailu (v prípade, že nemá aplikáciu Instagram). Súťažiaci pošle fotografiu v prilohe na e-mail:  nadaciaekopolis@gmail.com, do predmetu napíše “Fotosúťaž” a uvedie svoje meno a kontakt.
 • Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je do 31. mája 2019.
 • Víťazi budú slávnostne vyhlásení 18. júna 2019 na vyhodnotení kampane Do práce na bicykli v Bratislave

Prezentácia fotografií a hlasovanie

Fotografie zaslané cez instagram budú prezentované formou súťažného albumu na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka FOTKY a fotografie zaslané prostredníctvom e-mailu budú zverejnené na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis

Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to:

1) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 9. mája 2019 do 5. júna 2019, na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka Fotky. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorá získa najviac hlasov od verejnosti,

2) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 9. mája 2019 do 5. júna 2019 na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis,

3) “Cena Nadácie Ekopolis”. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorú vyberie Nadácia Ekopolis.

Princípy hlasovania verejnosti:

 • hlasuje sa pomocou tlačítka “Srdiečko” (na Instagrame) / “Páči sa mi to” (na Facebooku) pod fotografiou,
 • hlasovanie bude ukončené dňa 5. júna 2019 o polnoci,
 • účastník hlasovania môže pridať svoj hlas ľubovoľnému počtu fotografií v albume,
 • víťazom súťaže sa stane ten súťažiaci, ktorý získa najviac hlasov pod svojou fotografiou.

Ďalšie informácie

 • Fotografická súťaž bude vyhodnotená na Slávnostnom vyhlásení výsledkov Do práce na bicykli, ktoré sa uskutoční 18. júna 2019 v Bratislave.
 • Víťazi všetkých troch kategórií získajú poukážku na nákup v hodnote 100 € v cyklistickom e-shope www.bikeshop.sk.
 • Nadácia Ekopolis si vyhradzuje právo preveriť pôvod hlasov a v prípade, že hlasy budú získané podvodom alebo podozrivým spôsobom, má nadácia právo fotografiu zo súťaže vylúčiť.
 • Za vyhodnotenie fotografickej súťaže je zodpovedná Nadácia Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.
 • Podrobnejšie informácie: Martina Ragalová, ragalova@ekopolis.sk, 0908 371 289

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.