Minulé ročníky


Ročník 2018

V mesiacoch máj a jún, prebiehal ďalší úspešný ročník súťaže Do práce na bicykli a spolu s ním i fotografická súťaž, ktorú organizovala Nadácia Ekopolis. Spomedzi veľkého množstva fotografií boli udelené ceny v dvoch kategóriách – Najväčší počet “srdiečok” na Instagrame a cena Nadácie Ekopolis. Víťazi oboch kategórií získali poukážku na nákup v hodnote 100 € v cyklistickom e-shope www.bikeshop.sk

Víťazné fotografie tohto ročníka :

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o bicykli ako dopravnom prostriedku a propagácia súťaže Do práce na bicykli.

Podmienky súťaže
Podmienky a posielanie fotografií

 • Súťažiaci môže poslať do súťaže fotografiu, ktorá podľa neho dobre vystihuje tému súťaže, ktorou je “Bicykel, vhodná alternatíva k autám pre cestu do práce”.
 • Súťažiaci môže do súťaže poslať iba vlastné autorské fotografie.
 • Žáner súťažnej fotografie je voľný, závisí na uvážení a výbere súťažiaceho.
 • Posielanie fotografií bude prebiehať:
  • prostredníctvom aplikácie Instagram. Súťažiaci označí svoju fotografiu hashtagom „#dopracenabicykli“ a označí „@nadaciaekopolis“, aby sme Vás vedeli vyhľadať.
  • prostredníctvom e-mailu (v prípade, že nemá aplikáciu Instagram). Súťažiaci pošle fotografiu v prilohe na e-mail:  fotoekopolis@gmail.com, do predmetu napíše “Fotosúťaž” a uvedie svoje meno a kontakt.
 • Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je do 31. mája 2018.

Prezentácia fotografií a hlasovanie

Fotografie zaslané cez instagram budú prezentované formou súťažného albumu na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka FOTKY a fotografie zaslané prostredníctvom e-mailu budú zverejnené na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis

Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to:

1) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka Fotky. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorá získa najviac hlasov od verejnosti,

2) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis,

3) “Cena Nadácie Ekopolis”. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorú vyberie Nadácia Ekopolis.

Princípy hlasovania verejnosti:

 • hlasuje sa pomocou tlačítka “Srdiečko” (na Instagrame) / “Páči sa mi to” (na Facebooku) pod fotografiou,
 • účastník hlasovania môže pridať svoj hlas ľubovoľnému počtu fotografií v albume,
 • víťazom súťaže sa stane ten súťažiaci, ktorý získa najviac hlasov pod svojou fotografiou.

Ďalšie informácie

 • Fotografická súťaž bude vyhodnotená na Slávnostnom vyhlásení výsledkov Do práce na bicykli.
 • Víťazi všetkých troch kategórií získajú poukážku na nákup v hodnote 100 € v cyklistickom e-shope www.bikeshop.sk.
 • Za vyhodnotenie fotografickej súťaže je zodpovedná Nadácia Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.
 • Zaslaním súťažnej fotografie udeľuje jej autor Nadácii Ekopolis neobmedzený nevýhradný súhlas s jej využitím pre neziskovú propagáciu bicyklovania, cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Zaslaním súťažnej fotografie tiež autor prehlasuje, že disponuje súhlasom osôb, ktoré sú na fotografii znázornené a nesie zodpovednosť za prípadné porušenie práv alebo nárokov spôsobené zverejnením ich fotografie.
 • Podrobnejšie informácie a dotazy: Martina Ragalová, ragalova@ekopolis.sk, 0908 371 289.

 


Ročník 2017

(8.5.2017)

Nadácia Ekopolis vyhlasuje 2. ročník fotografickej súťaže “Do práce na bicykli”.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o bicykli ako dopravnom prostriedku a propagácia súťaže Do práce na bicykli.

Podmienky súťaže
Podmienky a posielanie fotografií

 • Súťažiaci môže poslať do súťaže fotografiu, ktorá podľa neho dobre vystihuje tému súťaže, ktorou je “Bicykel, vhodná alternatíva k autám pre cestu do práce”.
 • Súťažiaci môže do súťaže poslať iba vlastné autorské fotografie.
 • Žáner súťažnej fotografie je voľný, závisí na uvážení a výbere súťažiaceho.
 • Posielanie fotografií bude prebiehať:
  • prostredníctvom aplikácie Instagram. Súťažiaci označí svoju fotografiu hashtagom „#dopracenabicykli“.
  • prostredníctvom e-mailu (v prípade, že nemá aplikáciu Instagram). Súťažiaci pošle fotografiu v prilohe na e-mail:  fotoekopolis@gmail.com, do predmetu napíše “Fotosúťaž” a uvedie svoje meno a kontakt.
 • Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je do 31. mája 2017.

Prezentácia fotografií a hlasovanie

Fotografie zaslané cez instagram budú prezentované formou súťažného albumu na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka FOTKY a fotografie zaslané prostredníctvom e-mailu budú zverejnené na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis

Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to:

1) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 9. mája 2017 do 5. júna 2017, na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka Fotky. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorá získa najviac hlasov od verejnosti,

2) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 9. mája 2017 do 5. júna 2017 na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis,

3) “Cena Nadácie Ekopolis”. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorú vyberie Nadácia Ekopolis.

Princípy hlasovania verejnosti:

 • hlasuje sa pomocou tlačítka “Srdiečko” (na Instagrame) / “Páči sa mi to” (na Facebooku) pod fotografiou,
 • hlasovanie bude ukončené dňa 5. júna 2017 o polnoci,
 • účastník hlasovania môže pridať svoj hlas ľubovoľnému počtu fotografií v albume,
 • víťazom súťaže sa stane ten súťažiaci, ktorý získa najviac hlasov pod svojou fotografiou.

Ďalšie informácie

 • Fotografická súťaž bude vyhodnotená na Slávnostnom vyhlásení výsledkov Do práce na bicykli, ktoré sa uskutoční 15. júna 2017 v Bratislave.
 • Víťazi všetkých troch kategórií získajú poukážku na nákup v hodnote 100 € v cyklistickom e-shope www.bikeshop.sk.
 • Za vyhodnotenie fotografickej súťaže je zodpovedná Nadácia Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.
 • Podrobnejšie informácie a dotazy: Martina Ragalová, ragalova@ekopolis.sk, 0908 371 289

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.