O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Archív noviniek

Slávnostné otvorenie obnovených turistických chodníkov v Národnom parku Muránska planina
25. júna 2016 sa v Terénnom informačnom stredisku Národného parku Muránska planina v sedle Burda uskutočnilo slávnostné otvorenie obnovených turistických chodníkov. Národný park Muránska planina je jednou z 5 turistických lokalít, v ktorých boli v roku 2016 obnovené turistické, cykloturistické trasy, doplnená infraštruktúra, a to vďaka podpore Horaliek od Sedity a Nadácie Ekopolis.

Fotografická súťaž Do práce na bicykli má svojich víťazov
Počas mája a júna prebiehala fotografickú súťaž na tému Bicykel ako dopravný prostriedok v práci alebo na dochádzanie do práce, ktorú organizovala Nadácia Ekopolis. 60 súťažných fotografií bolo hodnotených v 2 kategóriách - ocenenie poroty a hlasovanie verejnosti. Na oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže Do práce na bicykli, ktorá sa konala 16. júna 2016 na Sliači, boli víťazné fotografie zverejnené.

Nadácia Ekopolis odštartovala 2. ročník súťaže PRE VODU
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.

Verejné konzultácie ku grantom EHP a Nórska 2014-2021
Donori zahájili proces verejného pripomienkovania navrhovaných priorít nového programového obdobia grantov EHP a Nórska. Päť prioritných sektorov a 23 programových oblastí, na ktorých sa dohodli prispievateľské krajiny, je popísaných v tzv. Modrej knihe (Blue Book). Pred zverejnením jej záverečnej verzie máte možnosť vyjadriť svoje názory a pripomienky prostredníctvom online konzultácií. Verejné pripomienkovanie je otvorené do 8. júla 2016.

Na konferencii UPre v Košiciach odzneli inšpiratívne rómske odpovede ale aj jasné odkazy kompetentným
Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zorganizovala 2. júna 2016 v košickom štúdiu Woont konferenciu s názvom UPre: skutočne rómske odpovede. Slovo upre má v rómskom jazyku význam: hore, nahor a je aj leitmotívom podujatia, ktorého cieľom bolo prezentovať širšej verejnosti výsledky aktivít a snáh organizácií, ktoré ich posunuli smerom vpred či nahor.

Do fotografickej súťaže Do práce na bicykli sa zapojilo 60 súťažiacich
Nadácia Ekopolis vyhlásila fotografickú súťaž na tému Bicykel ako dopravný prostriedok v práci alebo na dochádzanie do práce. Do uzávierky prijímania fotografií, ktorá bola 25. mája 2016, prišlo 60 fotografií. Do 13. júna 2016 prebieha na sociálnej sieti Facebook hlasovanie verejnosti o najlepšiu fotografiu. Autor víťaznej fotografie získa nákupnú poukážku v internetovom obchode www.ephoto.sk.

Konferencia Na energiu s rozumom priniesla inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni
17. mája 2016 sa v Elektrárni Piešťany uskutočnila konferencia Na energiu s rozumom. Podujatia sa zúčastnilo 45 ľudí, medzi ktorými boli zástupcovia obcí, miest, škôl, firemného sektora a neziskových organizácii. Podujatie zorganizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s CEEV Živica a generálnym partnerom ZSE, a.s.

Blíži sa uzávierka fotografickej súťaže Do práce na bicykli
Nadácia Ekopolis vyhlásila fotografickú súťaž na tému Bicykel ako dopravný prostriedok v práci alebo na dochádzanie do práce. Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je 25. mája 2016. Autor víťaznej fotografie získa nákupnú poukážku v internetovom obchode www.ephoto.sk.

Na bratislavskom hradnom kopci oživia dobrovoľníci staré historické schody
Vďaka grantovému programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, budú v historickej časti Bratislavy vytvorené bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. 14. mája 2016 od 9. hodiny sa uskutoční brigáda na Žižkovej ulici v Bratislave.

Príbehy rómskych komunít na konferencii UPre v Košiciach
Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis otvárajú registráciu na konferenciu UPre: skutočne rómske odpovede. Predstavia sa na nej organizácie, ktoré aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na viaceré otázky života Rómov v majoritnej spoločnosti.

Dá sa to - Fond pre mimovládne organizácie
Ohliadnite sa s nami späť za programom Aktívne občianstvo a inklúzia a programom Demokracia a ľudské práva a inšpirujte sa príbehmi úspešných projektov prostredníctvom publikácie „Dá sa to – Fond pre mimovládne organizácie“. Vďaka finančnej podpore 7,4 mil. € z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 sme mohli zrealizovať 197 projektov v oblastiach ako je aktívne občianstvo, ochrana životného prostredia , podpora detí a mládeže, rozvoj služieb v sociálnej oblasti, transparentná správa vecí verejných, ľudské práva vrátane práv menšín, rodová rovnosť a boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Blíži sa uzávierka nominácií do 14. ročníka ankety Strom roka
Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už štrnásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Svoj obľúbený strom do ankety môžu prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie do 20. mája 2016.

Pripravujeme konferenciu UPre: skutočne rómske odpovede
Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis pripravujú konferenciu s cieľom predstaviť verejnosti príbehy rómskych komunít, ktoré sa rozhodli robiť niečo pre seba a pre druhých. Sú prínosom pre svoje okolie a môžu byť inšpiráciou pre celú spoločnosť. Aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na otázky integrácie, vzdelávania či zamestnávania Rómov.

Zamestnancov Slovenskej sporiteľne zaujala téma stromy, ich ochrana a ich miesto v našich životoch
20. apríla 2016 sme pripravili pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne workshop na tému Stromy a ich miesto v našich životoch. Podujatia sa zúčastnilo 30 ľudí, téma sa stretla s pozitívnou odozvou a účastníci prejavili záujem o podobné podujatie aj v budúcnosti.

Nadácia Ekopolis odštartovala fotografickú súťaž Do práce na bicykli
Nadácia Ekopolis vyhlásila 1. mája 2016 fotografickú súťaž na tému Bicykel ako dopravný prostriedok v práci alebo na dochádzanie do práce. Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je 25. mája 2016. Autori víťazných fotografií získajú nákupné poukážky v internetovom obchode www.ephoto.sk vo výške 150 €.

Na energiu s rozumom: prinášame inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni
Pre úspory energie, financií a ochranu životného prostredia môžeme urobiť veľa aj na úrovni správy budov, obcí a miest. Niekoľko úspešných príkladov predstavíme na konferencii Na energiu s rozumom, ktorá sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany.

Obnova turistických lokalít vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity
V tomto ročníku programu Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, je podporených 5 projektov v celkovej sume 20 000 eur. Vďaka podpore Horalky od Sedity budú v priebehu roka 2016 obnovené turistické, cykloturistické trasy a doplnená infraštruktúra v 5 známych turistických lokalitách.

Súťaž PRE VODU 2016 má svojich víťazov
22. apríla 2016, na Deň Zeme, sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže mladých ľudí PRE VODU. Organizuje ju Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé. Jej cieľom je upozorniť na problematiku efektívneho hospodárenia s vodou a prepojiť nadaných študentov a absolventov do 30 rokov s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach.

Pôsobenie Fondu pre MVO uzavrela konferencia Dá sa to, podpora mimovládneho sektora bude pokračovať
Konferencia Dá sa to predstavila úspešné príbehy slovenských mimovládnych organizácií. Podujatie symbolicky uzatvorilo pôsobenie Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku a priblížilo pozitívne zmeny, ktoré podporené projekty priniesli. Na konferencii sa hovorilo o úspešných informačných kampaniach, advokácií a zmenách legislatív, ale aj o tom, ako možno bojovať proti rasizmu medzi mladými ľuďmi. Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva potvrdila, že na Fond pre MVO nadviaže nová schéma na podporu mimovládnych organizácií: „Sme presvedčení, že aktuálne udalosti v Európe – ako migrácia a utečenecká kríza, otázka integrácie a nárast intolerancie a extrémizmu – ukazujú potrebu konkrétnych krokov a posilnenia spolupráce.”

Slovenská hruška obsadila v európskej ankete 3. miesto
Víťazným stromom v ankete Európsky strom roka sa stal s vyše 72 000 hlasmi dub z Maďarska. Slovenská zástupkyňa v súťaži – hruška z Bošáce – sa umiestnila na treťom mieste.

Konferencia Na energiu s rozumom: inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni
Nadácia Ekopolis spolu s CEEV Živica a generálnym partnerom podujatia, ZSE, a.s., Vás pozývajú na konferenciu Na energiu s rozumom, ktorej cieľom je inšpirovať pre úspory energie na komunálnej úrovni.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 14. ročník ankety Strom roka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov vyhlásila Nadácia Ekopolis v poradí už štrnásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už piaty rok spevák Peter Lipa.

10. ročník grantového programu Zelené oázy priniesol podporu 21 zeleným projektom
V 10. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo 21 projektov podporu v celkovej výške 56 000 eur. Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Cyklistické organizácie z celého Slovenska vyzývajú vládu, aby sa zaviazala rozvíjať bicyklovanie
Podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky v programovom vyhlásení vlády je predmetom výzvy, ktorú predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romanovi Brecelymu dnes poslalo 22 najvýznamnejších organizácií, pôsobiacich v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku.

V súťaži PRE VODU 2016 poznáme 6 finalistov
Z dvanástich súťažných návrhov, ktoré sa uchádzajú o víťazstvo v súťaži mladých ľudí PRE VODU, vybrala odborná porota šesť finalistov. Cieľom súťaže, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé, je prepojiť nadaných študentov a absolventov do 30 rokov s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Víťazov súťaže spoznáme na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2016 v Bratislave.

Dá sa to: Úspechy mimovládnych organizácií predstaví záverečná konferencia Fondu pre MVO
Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Pre účastníkov sú pripravené inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 14. ročník ankety Strom roka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov vyhlásila Nadácia Ekopolis v poradí už štrnásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už piaty rok spevák Peter Lipa.

V máji nás čaká konferencia Na energiu s rozumom
Spolu s CEEV Živica vás pozývame na konferenciu Na energiu s rozumom, ktorej cieľom je inšpirovať pre úspory energie na komunálnej úrovni.

Prvé projekty na úspory energie v školách a obciach
Nadácia Ekopolis v spolupráci s CEEV Živica podporila 10 projektov škôl a obcí, ktoré zefektívnia ich využívanie elektrickej a tepelnej energie. Donorom projektu je Západoslovenská energetika, s čím súvisí jeho regionálne zameranie.

Európsky strom roka – posledná možnosť zahlasovať za slovenskú hrušku
Viac než 120 000 ľudí z celej Európy už zahlasovalo za svoj obľúbený strom v ankete Európsky strom roka. Hlasovanie prebieha už len do konca februára, pričom posledný týždeň je počet získaných hlasov a poradie stromov tajné. Ktorý strom získa titul Európsky strom roka sa dozvieme až 20. apríla 2016 na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční v Bruseli.

Do súťaže PRE VODU ponúklo nápady na efektívnejšie hospodárenie s vodou dvanásť tímov
Celkovo dvanásť nápadov sa uchádza o víťazstvo v súťaži mladých ľudí PRE VODU. Jej cieľom je prepojiť nadaných študentov a absolventov do 30 rokov s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. V súťaži, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé, teraz porota vyberie šesť finalistov. Najlepšieho z nich spoznáme v apríli, ako ocenenie získa finančnú odmenu 1100 eur.

V Banskej Bystrici sme diskutovali aj o nakladaní s dažďovou vodou v mestách
16. februára 2016 sa o 15:30 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutočnilo už šieste podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Súčasťou prvých tohtoročných dišpút boli okrem prednášky aj konzultácie návrhov do súťaže Pre vodu. Uzávierka súťažných návrhov je 22. februára 2016.

Do konca februára môžete rozhodnúť o víťazovi ankety Európsky strom roka
Počas februára 2016 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 15 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 200-ročná hruška ružová z Bošáce (okres Nové Mesto nad Váhom), víťaz slovenskej ankety Strom roka 2015. Slovenská hruška je v súťaži zatiaľ na 6. mieste s počtom hlasov 10 560.

V školách a obciach pôjdu na energiu s rozumom
Nadácia Ekopolis sa spolu s CEEV Živica stretla so zástupcami 5 škôl a obcí v Západoslovenskom kraji, aby urobili úvodné kroky k budúcim zmenám, ktoré zefektívnia ich využívanie elektrickej a tepelnej energie. Seminár sa uskutočnil 28. januára 2016 v Elektrárni Piešťany. Donorom projektu je Západoslovenská energetika, s čím súvisí jeho regionálne zameranie.

V apríli 2016 sa uskutoční záverečná konferencia Fondu pre MVO
V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujeme záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Budeme radi, ak si poznačíte tento dátum v kalendároch, pripravujeme podujatie plné inšpiratívnych príbehov a projektov, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre MVO. Podujatie sa uskutoční 21. apríla 2016 v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave. Podrobný program zverejneníme v marci 2016.

16. februára 2016 budeme diskutovať o vodnom plánovaní a povodiach
16. februára 2016 sa o 15:30 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutoční už šieste podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Súčasťou prvých tohtoročných dišpút bude okrem workshopu s odborníkom aj priestor na konzultácie návrhov do súťaže Pre vodu.

Venujte 2% na rozvoj bicyklovania na Slovensku
Nadácia Ekopolis sa aj tento rok uchádza o Vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z Vašej dane z príjmu.

Hruška zo Slovenska bojuje o titul Európsky strom roka
Počas februára 2016 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 15 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 200-ročná hruška ružová z Bošáce, víťazka slovenskej ankety Strom roka 2015. Na víťazný strom, ktorý získa titul Európsky strom roka, čaká finančná odmena určená na jeho odborné ošetrenie alebo výsadbu stromov v jeho okolí. Medzinárodnú súťaž organizuje Environmental Partnership Association, ktorej členom je aj Nadácia Ekopolis.

Súťaž Pre vodu 2016 – Do uzávierky študentských prác zostávajú už len necelé 4 týždne
Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Cieľom súťaže je prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Uzávierka študentských prác je 22. februára 2016. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.

Zverejňujeme zoznam projektov postupujúcich do 2. kola programu Zelené oázy 2016
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlásili koncom októbra 2015 už desiaty ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 56 000 eur. Do uzávierky programu prišlo do nadácie 271 žiadostí, z ktorých poradný výbor vybral 90 žiadostí, ktoré postupujú do 2. kola.

Pozrite si videá z inšpiratívnej konferencie Áno, dá sa to!
Konferencia Áno, dá sa to! sa uskutočnila 21. októbra 2015 v Bratislave. Konferencia bola zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko - slovenskej spolupráce.

Všetkým našim darcom, firemným partnerom, dobrovoľníkom a sympatizantom
Všetkým našim darcom, firemným partnerom, dobrovoľníkom a sympatizantom, ktorí nás podporujú, úprimne ďakujeme za dôveru, pomoc a inšpiráciu.

Spríjemnite si vianočné sviatky novým číslom Echopolisu
Ponúkame Vám príjemné čítanie nášho Echopolisu. Echopolis - informačný bulletin Nadácie Ekopolis, prináša členom Klubu Ekopolisu a ďalším záujemcom stručné informácie - echá zo života nadácie. V dvojčísle 3-4 / 2015 sa dočítate o programoch a aktivitách nadácie od júla do decembra 2015.

Zbierame nápady zamerané na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku
Nadácia Ekopolis plánuje na jar 2016 podporiť v rámci programu Živé chodníky niekoľko projektov, zameraných na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku. Z tohto dôvodu nadácia zbiera projektové námety, z ktorých by na jar 2016 mohla vybrať projekty na podporu.

Sieťovanie organizácií podporených v rámci Programu rozvoja rómskych komunít
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Karpatskou nadáciou zorganizovala začiatkom decembra 2015 pracovné stretnutie pre organizácie, ktoré boli podporené v rámci Programu rozvoja rómskych komunít.

Pozrite si filmy z dokumentárneho cyklu Dá sa to
Počas letných a jesenných mesiacov tohto roka prebiehalo natáčanie dokumentárneho cyklu Dá sa to. V rámci tohto cyklu 12 filmov vám priblížime príklady dobrej praxe z realizovania projektov podporených z Fondu pre mimovládne organizácie.

O podporu v grantovom programe Zelené oázy sa uchádza 271 projektov
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlásili koncom októbra 2015 už desiaty ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 56 000 eur. Do uzávierky programu prišlo do nadácie 271 žiadostí.

Dobrovoľníci prepojili obce Zálesie a Ivanka pri Dunaji lávkou cez Bielu Vodu
Vybudovaním pešej lávky sa konečne spojili dve susedné obce Zálesie a Ivanka pri Dunaji. V nedeľu, 13. decembra 2015 o 14. hodine sa uskutoční slávnostné otvorenie projektu. Tento projekt získal podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Súťaž Pre vodu 2016 – študenti pomôžu nájsť obciam riešenia efektívneho hospodárenia s vodou
Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Jej cieľom je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení šetrných k prírode. Organizátori majú ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.

Nákupom na Dobromate podporíte už aj Nadáciu Ekopolis
Dobromat.sk umožňuje registrovaným občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám získavať finančné prostriedky z nákupov, ktoré sa realizujú cez internetové obchody. Od 20. novembra 2015 môžete podporiť svojím nákupom už aj Nadáciu Ekopolis.

Už 23. novembra 2015 bude premiéra prvého filmu z dokumentárneho cyklu Dá sa to
23. novembra 2015 o 17:35 bude odvysielaná prvá časť z dokumentárneho cyklu Dá sa to na STV 2. V rámci tohto cyklu 12 dokumentárnych filmov budú predstavené príklady dobrej praxe z realizovania projektov podporených z Fondu pre mimovládne organizácie.

V Bratislave sa uskutočnil medzinárodný seminár VODA V MESTE
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ sa uskutočnil 3. a 4. novembra 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Seminár bol určený nielen aktívnym ľuďom z praxe, ale aj akademickým pracovníkom, odborníkom v danej oblasti, poslankyniam a poslancom, členkám a členom komisií samospráv, architektom a urbanistom, vodohospodárom, krajinárom a študentom. Organizátorom podujatia bolo Hlavné mesto SR Bratislava a Environmental Partnership Association, ktorej členom je na Slovensku Nadácia Ekopolis.

Stromom roka 2015 sa stala hruška z Bošáce
Víťazom ankety Strom roka 2015 sa stala hruška ružová z Bošáce, ktorá získala 3 092 hlasov. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na druhom mieste sa umiestnil dub letný, ktorý rastie v Tomášikove. Tretie miesto patrí platanu západnému zo Stupavy. O poradí dvanástich stromov - finalistov rozhodlo 12 870 hlasov.

Publikácia Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
V publikácii vydanej v októbri 2015 predstavujeme Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Hlavný priestor je venovaný projektom – nájdete tu základné údaje o každom z realizovaných projektov, ich hlavné výsledky, ale aj vyjadrenia ľudí, ktorí ich realizovali, alebo boli nejakým spôsobom ich súčasťou. Slová dopĺňa výber fotografií z projektového archívu.

„Za málo peňazí veľa muziky“ – dôkazom sú projekty Blokového grantu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Na tomto efektívnom využití prostriedkov určených na realizáciu projektov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie (MVO) a podpory partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa zhodli účastníci neformálnej konferencie Áno, dá sa to!, ktorá sa konala 21.10.2015 v Bratislave a na ktorej bolo odprezentovaných 11 vybraných projektov.

Je tu desiaty ročník grantového programu Zelené oázy
Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu môžu už desiaty rok zveľaďovať verejné priestory miest a obcí s využitím grantového programu Zelené oázy. Teraz spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi ďalšie projekty, ktoré sú zamerané na podporu komunít a zveľaďovanie verejných priestorov miest a obcí. Jedným z hlavných cieľov programu je aj rozvoj dobrovoľníctva. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 7. decembra 2015.

Súťaž PRE VODU 2016 prinesie riešenia pre slovenské obce
Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.

Medzinárodný seminár Voda v meste
Nadácia Ekopolis, ako člen združenia Environmental Partnership Association a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú 3. - 4. 11. 2015 na medzinárodné stretnutie o problémoch a riešeniach nakladania s dažďovou vodou v mestách. Tie sú jednými z opatrení na adaptáciu mestského prostredia na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Vďaka zákazníkom spoločnosti METRO pribudnú na Slovensku ďalšie štyri zelené výsadby
V rámci grantového programu Stromy namiesto letákov spoločnosť METRO Cash & Carry SR spolu s Nadáciou Ekopolis v roku 2015 podporila štyri ekologické projekty v celkovej hodnote 4 000 eur. Na projekt výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý uprednostnil elektronickú verziu letáku namiesto papierovej.

Pozvánka na otvorenie dedinskej sauny v Zvolenskej Slatine
18. októbra 2015 o 15:00 sa uskutoční slávnostné otvorenie dedinskej sauny vo Zvolenskej Slatine. Tento projekt získal podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Cieľom projektu bolo vybudovanie dedinskej verejnej sauny v objekte skautského dvora. Tento projekt, ktorý realizuje Slovenský skauting, 21. zbor Korčín, je inšpirovaný víťazným projektom spred dvoch rokov.

Čo priniesol 7. ročník konferencie Cyklistická doprava 2015
V Banskej Bystrici sa uskutočnil v poradí už 7. ročník medzinárodnej konferencie Cyklistická doprava. Prvýkrát v histórii konferencie záštitu prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Konferenciu organizovala Nadácia Ekopolis, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica a združenie Mulica zo Žiliny.

Blíži sa druhý ročník inšpiratívnej konferencie Áno, dá sa to!
21. októbra 2015 sa uskutoční v Bratislave podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko - slovenskej spolupráce.

V Banskej Bystrici sa uskutoční konferencia Cyklistická doprava 2015
Nadácia Ekopolis, OZ Mulica Žilina a Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica organizujú v dňoch 6. a 7. októbra 2015 konferenciu Cyklistická doprava 2015. Siedmy ročník národnej konferencie je venovaný témam ako Cyklistická doprava, cykloturistika a udržateľná mestská mobilita.

V Banskej Bystrici sa uskutoční diskusia na tému imigranti v Európe
Občianske združenie ZADOBE pripravilo na 29. septembra 2015 diskusiu s dvoma hosťami, ktorí ponúknu na teraz tak medializovanú tému svoje rozdielne názory. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Uvedomelá mládež, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Kto získa titul Strom roka 2015?
Už len pár dní máte možnosť rozhodnúť o víťazovi ankety Strom roka. Do konca septembra 2015 môžete zahlasovať za jedného z dvanástich finalistov ankety Strom roka a zvýšite tak jeho šance na ošetrenie. Podľa aktuálneho stavu hlasovania zatiaľ vedie Hruška z Bošáce. Druhý v poradí je dub z Tomášikova a tretie miesto patrí platanu zo Stupavy. Finalisti získali do dnešného dňa spolu vyše 6 000 hlasov.

V Banskej Bystrici sa diskutovalo o peších zónach
16. septembra 2015 sa v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutočnilo už piate podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov septembrových dišpút s názvom Pešia zóna (inak) bola pripravená diskusia o výzvach, ktoré sú na Slovensku pri plánovaní peších zón.

Nordic walking nás spája
Dobrovoľníci z občianskeho združenia Budúcnosť je zdravý život uskutočnili v Lučenci aktivity, ktoré podporili rozvoj nordic walkingu. Tento projekt bol podporený z grantového programu Pohoda za mestom, ktorý vďaka spolupráci Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko prebieha na Slovensku už piaty rok.

Pozvánka na konferenciu Áno, dá sa to! 2015
Pozývame vás na neformálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2015 v Bratislave.

Posledná možnosť zahlasovať v ankete Strom roka
Ako každý rok, tak aj tento, sme sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva a Európskeho týždňa mobility, ktoré budú prebiehať od 16. do 22. septembra 2015. Počas veľtrhu neziskových organizácií a cyklofestu, ktoré sú organizované počas toho týždňa, budete mať jednu z posledných možností zahlasovať za svojho favorita v ankete Strom roka.

16. septembra budeme diskutovať o výzvach, ktoré sú na Slovensku pri plánovaní peších zón
Pozvánka na piate pokračovanie z cyklu Záhradné dišputy

16. septembra 2015 sa o 18. hodine v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutoční už piate podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov septembrových dišpút, ktoré nesú názov Pešia zóna (inak), je pripravená diskusia o výzvach, ktoré sú na Slovensku pri plánovaní peších zón. Podujatie sa uskutoční v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Pripravujeme pre vás zaujímavé podujatia
Jeseň bude bohatá na podujatia. Nech sa páči, pozrite si, čo pre vás pripravujeme.

Anketa Strom roka 2015 na Leteckých dňoch SIAF
Nadácia Ekopolis sa prvýkrát zúčastnila Leteckých dní SIAF, ktoré sa tento rok zaradili medzi najväčšie v Európe. Navštevníci nášho stánku mali možnosť zahlasovať v ankete Strom roka a dozvedieť sa viac o aktivitách a projektoch nadácie.

Bývalý vojenský areál premieňajú Martinčania na oddychový priestor
Na zveľadenie areálu bývalých vojenských skladov získalo Mesto Martin podporu z grantového programu Pohoda za mestom. Grantový program, ktorého cieľom je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest, realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už piaty rok.

Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2015
Do konca septembra 2015 môžete zahlasovať za jedného z dvanástich finalistov ankety Strom roka a zvýšite tak jeho šance na ošetrenie. Podľa aktuálneho stavu hlasovania zatiaľ vedie 250-ročný platan zo Stupavy. Druhá v poradí je hruška z Bošáce a tretie miesto patrí dubu z obce Tomášikovo. Finalisti získali do dnešného dňa spolu vyše 3 000 hlasov.

BEEznis - včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania
Projekt BEEznis je trvalo udržateľný nástroj pre environmentálne vzdelávanie verejnosti v oblasti včelárstva a opeľovania, zároveň však rieši potreby ľudí v oblastiach sociálnych a ekonomických. Tento projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

V Horši pri Leviciach vznikol prameň osvieženia
Prameň osvieženia je oddychový priestor pri verejnej studni pri vstupe do prírodnej rezervácie Horšianska dolina. Zrevitalizovali ho dobrovoľníci z mestskej časti Horša a Mestského parlamentu mládeže v Leviciach. Na projekt získalo podporu Mesto Levice a to vo výške 2 460 eur z grantového programu Pohoda za mestom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už piaty rok.

Ovce alebo vlky? Slovenskí a nórski odborníci a poľnohospodári našli spoločne riešenie ako zabezpečiť ich bezpečné spolužitie
Na Slovensku rovnako ako v Nórsku, konflikty medzi veľkými šelmami, ako je vlk a medveď, a hospodárskymi zvieratami, sú bežné. Veľké šelmy zabíjajú dobytok, najmä ovce, pričom ide o počty, ktoré nemožno prehliadnuť. V Nórsku dosahujú čísla 10 až 30 % z celkového počtu za rok. Ako nájsť rovnováhu medzi ochranou voľne žijúcich zvierat pri zachovaní stáda oviec, hospodárení s pôdou určenou na pastvu a medzinárodnými dohodami?

Komunitné centrum menšín vo Veľkom Krtíši učí obyvateľov starať sa o svoje bývanie
Komunitné centrum menšín učí obyvateľov viac ako stovky bytov vo Veľkom Krtíši starať sa o svoje bývanie. Vyškolení domovníci začínajú postupne koordinovať obnovu nielen spoločných priestorov bytových domov, ale aj ich okolia. Obyvatelia by ku koncu roka mali lepšie rozumieť tomu, ako priebežne hradiť náklady spojené s užívaním bytov tak, aby nedochádzalo ku vzniku dlhov. Aktivity sú financované z Programu rozvoja Rómskych komunít, v rámci ktorého tento rok prerozdelila Nadácia Ekopolis v Banskobystrickom kraji spolu 55 000 eur.

Nadácia Ekopolis sa zúčastnila festivalu Pohoda už po deviaty raz
Už v stredu, deň pred začiatkom festivalu sme postavili náš vynovený stánok a pripravili 3 Trixi mobily, aby boli tieto ekologické taxíky k dispozícii návštevníkom počas celého trvania festivalu. Spolu s ďalšími 19 organizáciami sme počas 3 dní v sektore neziskoviek prezentovali našu činnosť a aktivity.

Začiatkom júla vyšiel Echopolis
Na príjemné letné čítanie Vám ponúkame najnovšie vydanie nášho Echopolisu. Echopolis - informačný bulletin Nadácie Ekopolis prináša členom Klubu Ekopolisu a ďalším záujemcom stručné informácie - echá zo života nadácie. V dvojčísle 1-2/2015 sa dočítate o programoch a aktivitách nadácie od začiatku roka do konca júna 2015.

Hlasovanie o Strom roka 2015 bolo odštartované na festivale Pohoda
V roku 2015 prebieha v poradí už trinásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S..

Cyklotrasa do každej časti mesta
Pozývame Vás na verejnú prezentáciu plánovanej výstavby cyklotrás v meste Banská Bystrica. Podujatie sa uskutoční 13. júla 2015 o 17:00 v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici.

Žiaci základnej školy z Oravskej Jasenice pomáhali pri výsadbe ovocného sadu
Na základnej škole Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici vznikol ovocný sad s altánkom a lavičkami. Tento projekt získal podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Súčasťou študijnej cesty boli aj projekty podporené z programu Zelené oázy
11. júna 2015 sa uskutočnila študijná cesta k príprave projektového zámeru z Programu cezhraničnej spolupráce HU – SK 2014 – 2020 na rozvoj územia Malý Dunaj. V rámci tejto cesty boli uvedené ako príklady dobrej praxe aj projekty podporené z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a.s.

Slávnostné otvorenie Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave
Organizácia Depaul Slovensko ukončila prvú etapu rekonštrukcie a otvorila v júni 2015 zrekonštruovanú časť nocľahárne. Rekonštrukcia bola súčasťou projektu, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

V Banskej Bystrici sa dišputovalo o rozvoji cyklodopravy v meste
8. júna 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutočnilo štvrté podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov boli pripravené 3 zaujímavé prezentácie a následná diskusia s odborníkmi zo Slovenska i Čiech o rozvoji cyklodopravy v meste. Podujatia sa zúčastnilo 34 ľudí, medzi ktorými boli zástupcovia Mestského úradu v Banskej Bystrici, Brezne, Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica, poslanec a zástupcovia firemného a neziskového sektora.

Do 22. 6. 2015 prijíma Ministerstvo životného prostredia pripomienky k návrhom plánov manažmentu povodí
Do 22. 6. 2015 prijíma Ministerstvo životného prostredia pripomienky k návrhom plánov manažmentu povodí. Napriek európskej smernici o vode, ktorá efektívnu účasť verejnosti pri tvorbe týchto materiálov vyžaduje, Ministerstvo predkladanie pripomienok verejnosti príliš neuľahčilo - dokumenty sú spracované formálne a je zložité sa v nich orientovať. Zamerané sú skôr na presadenie mnohých sporných infraštruktúrnych projektov, ako opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd a zelenej infraštruktúry.

Ornitologické pozorovania v obnovenej rekreačnej zóne Anička
V júni sa uskutočnia v Košiciach ornitologické pozorovania pre školy i širokú verejnosť. Podujatia sú súčasťou projektu Pekná Anička a Ježko Separko, na ktorý získala Správa mestskej zelene v Košiciach podporu vo výške 3 400 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Nadácia Ekopolis realizuje v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už piaty ročník programu Pohoda za mestom.

8. júna budeme diskutovať s odborníkmi o rozvoji cyklodopravy v meste
8. júna 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutoční štvrté podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov sú pripravené 3 zaujímavé prezentácie a následná diskusia s odborníkmi zo Slovenska i Čiech o rozvoji cyklodopravy v meste. Podujatie sa uskutoční v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Na Slovensku realizujeme nový program rozvoja rómskych komunít
Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou realizuje nový Program rozvoja rómskych komunít, ktorý je zameraný na znižovanie sociálneho vylúčenia a predsudkov voči Rómom. Finančnú podporu získalo 5 projektov v Banskobystrickom kraji v celkovej výške 55 000 eur.

V Banskej Bystrici oslávia Deň susedov
23. mája 2015 čaká obyvateľov mesta Banská Bystrica prvé komunitné stretnutie pri príležitosti Dňa susedov. Podujatie je súčasťou projektu SME / TU / SUSEDIA, na ktorý získala Záhrada – Centrum nezávislej kultúry podporu vo výške 3 500 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Nadácia Ekopolis realizuje v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už piaty ročník programu Pohoda za mestom.

Do 20. mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2015
Už len do 20. mája 2015 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2015. Nadácia Ekopolis organizuje v poradí už trinásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po tretí rok spevák Peter Lipa.

Deň Afriky oslávime aj na Slovensku!
Bratislava, 13. máj 2015 – Oslávte medzinárodný Deň Afriky hudbou, tancom, vynikajúcim jedlom či zaujímavou diskusiou. Oslavy začnú 15. mája v Banskej Bystrici, pokračovať budú 22. mája v Košiciach a vyvrcholia 29. mája v Bratislave. Vstup na všetky akcie je voľný a bezplatný.

Dobrovoľníci obnovujú Zbojnícky chodník na Poľane
Mesto Hriňová získalo finančnú podporu v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. V turisticky atraktívnej oblasti CHKO Poľana dobrovoľníci zrevitalizujú starú pastiersku kolibu a opravia kamenné studničky.

Stromy v meste: problém pre ľudí alebo pre stromy?
11. mája 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutočnilo tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov bol pripravený workshop s ukážkami diagnostiky a ošetrenia stromov a diskusia o tom, ako (a či vôbec) dobre spolunažívať so stromami v meste. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Verejné konzultácie k vodnej politike SR
Zverejňujeme prezentácie a výstupy z verejných konzultácií k vodnej politike SR, ktoré sa uskutočnili v Bratislave (6.5.), Prešove (12.5.), Zvolene (13.5.) a Žiline (4.6.) vďaka podpore z programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

Nadácia Ekopolis sa zúčastnila Medzinárodného fóra mimovládnych organizácií v Rige
Na medzinárodnom fóre mimovládnych organizácií, ktoré sa uskutočnilo začiatkom marca v lotyšskom hlavnom meste, bol prijatý dôležitý dokument pre zapojenie občanov do rozhodovania na národnej úrovni i na úrovni Európskej únie. Dokument predpokladá vytvorenie dialógu medzi verejnou a štátnou mocou na troch úrovniach, a načrtáva jednotlivé kroky a postupy pre realizáciu takéhoto dialógu.

EMBARGO festival – prebudenie sa do sveta
Pripomínanie si minulosti, oslava víťazstva nad fašizmom a mnoho ďalšieho prinesie do Banskej Bystrice platforma Nie v našom meste prostredníctvom prvého ročníka Embargo festivalu. Bude sa niesť v duchu angažovaného divadla a filmu. Poukáže na dôležitosť ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia. Podujatie je súčasťou projektu podporeného z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Do 20. mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2015
Už len do 20. mája 2015 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2015. Nadácia Ekopolis organizuje v poradí už trinásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po tretí rok spevák Peter Lipa.

Stromy v meste: problém pre ľudí alebo pre stromy?
11. mája 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutoční tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov je pripravený workshop s ukážkami diagnostiky a ošetrenia stromov a diskusia o tom, ako (a či vôbec) dobre spolunažívať so stromami v meste. Podujatie sa uskutoční v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

V Bruseli ocenili Európsky strom roka
V pondelok 20. apríla 2015 Environmental Partnership Association slávnostne vyhlásila v Bruseli výsledky súťaže Európsky strom roka 2015. Podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou europoslanca Pavla Poca a za finančnej podpory ELO a Tetra Pak, sa zúčastnilo približne 250 ľudí. Večerom prevádzal Rodolphe de Looz Corswaren, výkonný riaditeľ European Historic Houses Association. Navrhovateľ vítazného estónskeho duba Heiki Hanso prevzal drevenú putovnú cenu z rúk Stefana Stefanova, zástupcu minuloročného víťaza súťaže.

V Martine vzniká chodník zdravia a poznania
Mesto Martin získalo finančnú podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. 25. apríla 2015 sa v rámci podporeného projektu Chodník zdravia a poznania uskutoční brigáda na sútoku Sklabinského a Borovského potoka v Martine.

Pre pracovníkov a lídrov neziskových organizácií sú pripravené mnohé vzdelávacie podujatia
Organizácia PDCS v partnerstve s Karpatskou nadáciou získala podporu z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska. V rámci projektu Aktívni občania všade realizujú v máji a júni mnohé podujatia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov neziskových organizácií a iniciatív.

V cestovnom ruchu je prvoradý zážitok
13. apríla 2015 sa v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutočnilo druhé podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Takmer 50 účastníkov si so záujmom vypočulo tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch v cestovnom ruchu a zapojilo sa do podnetnej diskusie. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Do práce na bicykli chce jazdiť vyše 30 samospráv
Mestá a obce na Slovensku majú ešte dva týždne na to, aby sa prihlásili do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli. Od jej spustenia sa ich zaregistrovalo už 33 a každý deň pribúdajú ďalšie. Samosprávy svojou účasťou podporia rozvoj cyklodopravy a svojim obyvateľom ponúknu atraktívnu súťaž, kde nie je hlavným cieľom zvíťaziť, ale urobiť niečo pre svoje zdravie a mesto. Súťaž je súčasťou projektu Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorý získal podporu z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Registrácia na Jump Slovensko 2015 otvorená
V stredu 29. apríla sa v košických Kasárňach/Kulturpark stretnú ľudia, ktorí robia niečo pre druhých. Jedenásť spíkrov a štyria lektori sa postarajú o bohatý program nabitý inšpiratívnymi príbehmi, cennými skúsenosťami a praktickými radami. Podujatie je súčasťou projektu neziskovej organizácie Voices, ktorý získal podporu z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Na Slovensku sa zazelenie 19 miest
V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 19 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

Program Pohoda za mestom podporil oživenie ďalších 5 rekreačných miest
Program Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, poskytuje už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Spomedzi 39 žiadostí bolo vybraných päť slovenských miest, ktorým pôjde spolu 16 000 eur na úpravu rekreačných priestorov.

Podporené projekty z programu Pohoda za mestom a Zelené oázy
Zverejnili sme zoznamy podporených projektov z programu Pohoda za mestom a Zelené oázy.

Ktorý strom získa titul Strom roka 2015?
Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov vyhlásila Nadácia Ekopolis v poradí už trinásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po štvrtý rok spevák Peter Lipa.

Tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch v cestovnom ruchu
13. apríla 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutoční druhé podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov sú pripravené Tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch
v cestovnom ruchu.

Zoznam podporených projektov z grantového programu Pohoda za mestom a Zelené oázy zverejníme 30. marca 2015
Poradné výbory oboch grantových programov – Pohoda za mestom a Zelené oázy zasadli a určili poradie podporených projektov. Na najbližšom zasadnutí Správnej rady Nadácie Ekopolis, ktoré sa uskutoční 26. marca 2015, je jedným z bodov programu schválenie zoznamov podporených projektov.

O podporu z programu Pohoda za mestom sa uchádza 41 projektov
Program Pohoda za mestom poskytuje už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častiach. Projekty získajú podporu v celkovej výške 16 000 eur.

Európskym stromom roka 2015 je dub z Estónska
Hlasovanie o titul Európsky strom roka sa skončilo 28. februára 2015. Víťazným stromom sa stal s 59 836 hlasmi dub, ktorý rastie na futbalovom ihrisku v Estónsku. Slovenská zástupkyňa v súťaži – moruša zo Senice - sa umiestnila na ôsmom mieste.

Prinášame vám výstupy z workshopu - Ako urobiť naše mestá obývateľnejšími
2. marca 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Workshop a prednáška sa niesli v duchu ako urobiť naše mestá obývateľnejšími. Prvej témy sa ujala Milota Sidorová, ktorá je koordinátorkou reSITE, krajinárskou architektkou a štipendistkou Fulbrightovho programu.

Podujatie Záhradné dišputy je za rohom – premiéra sa blíži
Príďte sa inšpirovať, ako nastaviť otvorené a konštruktívne procesy komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, verejnosťou, podnikateľmi a ďalšími dôležitými hráčmi v komunite. 2. marca 2015 sa v Banskej Bystrici uskutoční prvé podujatie z cyklu Záhradné dišputy.

O podporu z programu Pohoda za mestom sa uchádza 41 projektov
Program Pohoda za mestom poskytuje už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častiach. Projekty získajú podporu v celkovej výške 16 000 eur.

V 6 slovenských mestách sa uskutočnia školenia na tému Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA
Združenie miest a obcí organizuje školenia v 6 slovenských mestách na tému Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA. Podujatia sú realizované v rámci projektu, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Nadácia Ekopolis sa zapojila do projektu charitatívnych hodiniek 1:Face Watch
1:Face Watch sú charitatívne hodinky, pri ktorých je každá farba spojená s inou organizáciou. Z každých predaných hodiniek idú 4 eurá vybranej organizácii. Ochranu životného prostredia podporíte kúpou hodiniek s modrým pozadím - vďaka 3 predaným hodinkám vysadíme 1 strom v mestskom prostredí.

Do konca februára môžete rozhodnúť o víťazovi ankety Európsky strom roka
Slovenská moruša – Seničanka – ide dobyť Európu. Počas februára 2015 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 14 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 200-ročná moruša biela zo Senice, víťaz slovenskej ankety Strom roka 2014. Senická moruša je v súťaži zatiaľ na 8. mieste s počtom hlasov 5 033.

V obci Hrubý Šúr vzniklo nové ekocentrum
V piatok 13. februára v obci Hrubý Šúr otvorili nové ekocentrum. Výnimočné je tým, že rekonštrukciu zabezpečili architekti OZ ArTUR a bude slúžiť najmä na vzdelávanie stavebníkov využívajúcich prírodné materiály, napríklad hlinu a slamu. Ekocentrum však poskytuje aj kvalitný priestor na vzdelávanie detí. Rekonštrukcia ekocentra sa zrealizovala v rámci projektu Zelená obnova, stavanie a bývanie, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Do 25. februára 2015 sa môžu projekty na oživenie rekreačných miest uchádzať o podporu z programu Pohoda za mestom
Ak máte dobrý nápad, ako upraviť a oživiť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi známymi, máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu. Úspešný projekt môže byť podporený sumou max. 3 500 eur z programu Pohoda za mestom. V poradí už piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 16 000 eur.

Tree Hunter Rob McBride a jeho návšteva senickej moruše
Rob McBride navštívil 11. februára 2015 Slovensko. Boli sme v poradí 7. krajina na jeho ceste naprieč Európou, aby sa "stretol" s kandidátmi a kandidátkami, ktoré súťažia o titul Európsky strom roka. V Senici ho čakalo príjemné a srdečné privítanie zo strany mesta a občianskeho združenia KOZEL, ktoré nominovalo morušu bielu do národnej ankety Strom roka.

Pozvánka na Záhradné dišputy
Príďte sa inšpirovať, ako nastaviť otvorené a konštruktívne procesy komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, verejnosťou, podnikateľmi a ďalšími dôležitými hráčmi v komunite. 2. marca 2015 sa v Banskej Bystrici uskutoční prvé podujatie z cyklu Záhradné dišputy.

V Prešove sa uskutoční záverečná konferencia k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite
11. februára 2015 sa v priestoroch Okresného úradu Prešov uskutoční záverečná konferencia k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite podporovaných z finančných prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Konferencia na tému Biologicky rozložiteľné odpady
28. a 29. januára 2015 sa uskutočnila neďaleko Dolného Kubína ojedinelá konferencia. Stretli sa na nej zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne hľadali riešenie pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.Podujatie je súčasťou projektu Povedzme si všetko o kompostovaní!, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Vaše 2% premeníme na lepšie cyklotrasy a turistické chodníky
Zdravo sa cítiť, znamená zdravo žiť. Bicyklovanie a pešia turistika ponúkajú možnosť zdravo a ekologicky sa pohybovať, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska a prilákať viac návštevníkov do našich regiónov.Konferencia o plánovaní rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy
Národná konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy sa uskutočnila 29. a 30. januára na pôde Trnavskej univerzity. Podujatie bolo súčasťou projektu, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Zvoľte si najsympatickejší strom Európy
Slovenská moruša – Seničanka – ide dobyť Európu.
Počas februára 2015 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 14 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 200-ročná moruša biela zo Senice, víťaz slovenskej ankety Strom roka 2014. V tejto medzinárodnej ankete však na rozdiel od iných nie je dôležitá len krása, veľkosť alebo vek, ale príbeh stromu.

Banská Bystrica a Martin získali ocenenie v národnej súťaži Európskeho týždňa mobility
Koncom roka 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie národnej súťaže Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Mestá súťažili v piatich kategóriách – Aktívna samospráva, Originálna aktivita, Efektívne trvalé opatrenie, Originálny videospot a Originálna tematická fotografia.

Zverejňujeme zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu Zelené oázy 2015
Zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu.

Projekty na oživenie rekreačných miest môžu získať podporu z programu Pohoda za mestom
Ak máte dobrý nápad, ako upraviť a oživiť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi známymi, máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu. Úspešný projekt môže byť podporený sumou max. 3 500 eur z programu Pohoda za mestom. V poradí už piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 16 000 eur.

Všetkým našim darcom, firemným partnerom,
dobrovoľníkom a sympatizantom, ktorí nás podporujú, úprimne ďakujeme za dôveru, pomoc a inšpiráciu.
Spoločne s Vami, s úctou k človeku a prírode, vysádzame zeleň, ošetrujeme vzácne stromy, skrášľujeme verejné priestranstvá a oddychové zóny a podporujeme nápady, ktoré šetria energiu. Spoločne s Vami sa stávajú bezpečnejšími a krajšími turistické trasy po celom Slovensku.

O podporu v grantovom programe Zelené oázy sa uchádza 321 projektov
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlásili začiatkom novembra 2014 už deviaty ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 56 000 eur. Do uzávierky programu prišlo do nadácie 321 žiadostí.

Živú učebnicu nájdete na Slovensku zatiaľ len v Banskej Štiavnici
Projekt Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Súčasťou projektu je aj vydanie knihy Legendy Zlatého mesta, ktorej krst sa uskutoční 20. decembra 2014 v Banskej Štiavnici.

Ekopolis završuje projekt Cesty Železnej opony
Nadácia Ekopolis završuje projekt ďalšieho rozvoja slovenského úseku medzinárodnej cykloturistickej trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony. Táto trasa, dlhá vyše 10.000 kilometrov, vedie naprieč celou Európou od Barentsovho k Čiernemu moru pozdĺž bývalej hranice medzi slobodnou „Západom“ a totalitným „Východom“. Je symbolické, že ďalšia časť tohto úspešného projektu končí práve v roku 25. výročia pádu Železnej opony.

Pozrite si inšpiratívne videá z konferencie Áno, dá sa to!
29. októbra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s příznačným názvom Áno, dá sa to!. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom príkladov dobrej praxe z realizovaných projektov motivovať a inspirovat miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

Banská Bystrica sa pýta: Je demokracia v ohrození?
Pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv občianska platforma Nie v našom meste organizuje v Banskej Bystrici podujatia, ktoré vyjadria dôstojnú poctu ľudským právam. Podujatia, ktoré sa uskutočnia 9. a 10. decembra 2014 sú súčasťou projektu Watch BBSK, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

V Bratislave sa uskutočnila konferencia Ľudské práva v modernej Európe
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Nadácia Ekopolis a Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation spoločne zorganizovali konferenciu Ľudské práva v modernej Európe.

V roku 2014 boli obnovené turistické chodníky v okolí Spišského hradu, Beckova, Čachtíc a Červeného Kláštora
Turistické chodníky v okolí Spišského hradu, Beckova, Čachtíc a Červeného Kláštora boli obnovené vďaka podpore Horalky od Sedity. V tomto ročníku programu Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, boli podporené tieto 4 vybrané lokality, a to celkovou sumou 7 500 eur.

Pozývame vás na konferenciu Ľudské práva v modernej Európe
V mene Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Nadácie Ekopolis a Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vás pozývame na konferenciu Ľudské práva v modernej Európe.

Spevák Peter Lipa porozpráva v Banskej Bystrici na tému holokaustu
Príbeh o tom, ako sa z Löwyho stal Lipa.
Občianske združenie ZADOBE pripravilo na 24. novembra 2014 diskusiu s Petrom Lipom na tému Holokaust. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Uvedomelá mládež, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia.Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Na Severnom Spiši vznikla cesta minerálnych prameňov
Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny získala v roku 2013 podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Cesta minerálnych prameňov. V októbri zorganizovali záverečnú konferenciu, na ktorej boli predstavené výsledky projektu.

Nadácia Ekopolis sa zúčastnila na záverečnom workshope projektu Transdanube
Súčasťou záverečného workshopu projektu Transdanube, ktorý sa konal 15.10.2014 na území Malého Dunaja v obci Zálesie, bola aj prezentácia projektov v Malinove a Zálesí. Tieto projekty boli podporené v rámci programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

V Prievidzi sa uskutočnil seminár na tému Voda a klimatické zmeny
Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Prievidza zorganizovala 5. novembra 2014 seminár na tému Voda a klimatické zmeny. Seminára sa zúčastnili viac ako tri desiatky zástupcov samospráv, pracovníkov miestnych úradov a odborných organizácií ochrany prírody.

9. ročník programu Zelené oázy podporí komunitné záhrady
Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí sú okrem dobrého nápadu ochotní pridať ruky k dielu, majú opäť šancu získať podporu pre svoj projekt. Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú už deviaty ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 56 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 8. decembra 2014.

Koncom októbra sme zorganizovali v Košiciach konferenciu Áno, dá sa to!
29. októbra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom príkladov dobrej praxe z realizovaných projektov motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

Seminár Voda a klimatické zmeny
Môžu miestne komunity pomôcť pri adaptácii krajiny na zmeny klímy? Európska komisia schválila v posledných rokoch niekoľko stratégií a dôležitých dokumentov týkajúcich sa kvality životného prostredia obyvateľov EÚ. Osobitná pozornosť je venovaná adaptácii krajiny na zmeny klímy.

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 získala Liptovská Teplička
Cenu Slovenskej republiky za krajinu získala obec Liptovská Teplička s projektom: Zachovanie unikátnych historických a krajinných štruktúr. Odborná komisia ocenila obnovu a zachovávanie historických krajinných štruktúr – terasových políčok, ako charakteristických čŕt krajiny v horských prírodných podmienkach prostredníctvom efektívnych manažmentových opatrení (hospodárenia). Projekt z Liptovskej Tepličky je následne nominovaný prostredníctvom stálej misie Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu na Cenu Rady Európy za krajinu 2015.

V Štiavnických vrchoch pribudol nový náučný turistický chodník
Občianske združenie Demian získalo finančnú podporu v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. 11. októbra 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného náučného chodníka v Štiavnických vrchoch.

Titulom Strom roka 2014 sa pýši moruša zo Senice
Víťazom ankety Strom roka 2014 sa stala moruša biela zo Senice, ktorá získala 1 711 hlasov. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na 2. mieste sa umiestnil dub letný, ktorý rastie v Diviakoch nad Nitricou (okres Prievidza). Tretie miesto patrí lipe malolistej z Kláštora pod Znievom. O poradí dvanástich stromov - finalistov rozhodlo 11 455 hlasov.

Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie jediného druhu na Slovensku
29. októbra 2014 sa uskutoční v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Prostredníctvom príkladov dobrej praxe z realizovaných projektov chceme motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

Aj v trenčianskej ZátOKe pOKoja bude jesenná slávnosť
25. októbra 2014 čaká obyvateľov mesta Trenčín príjemné komunitné podujatie s názvom Jesenná slávnosť. Podujatie je súčasťou projektu Schody do pohody, na ktorý získalo Centrum environmentálnych aktivít podporu vo výške 3 860 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Vďaka programu, ktorého štvrtý ročník realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, môže občianske združenie zatraktívniť obľúbený priestor ZátOKy pOKoja pri Váhu.

Jesenná slávnosť v Spišskej Novej Vsi
Materské centrum Dietka zo Spišskej Novej Vsi získalo podporu 4 700 eur z programu Pohoda za mestom na premenu zanedbaného priestoru pri rieke Hornád. Na mieste bývalého plážového kúpaliska vznikla komunitná záhrada - Zázračné zelené miesto alebo v skratke „ZáZeMie“. 25. októbra 2014 sa uskutoční podujatie Jesenná slávnosť, ktoré je slávnostným ukončením projektu.

Obnova turistických chodníkov v okolí Spišského hradu
V rámci programu Živé chodníky podporila Nadácia Ekopolis a oblátky Horalky od Sedity obnovu turistických chodníkov v okolí štyroch slovenských hradov. Spišský hrad bol jedným z nich.

Nadácia Ekopolis podporila Treťohorný park v Považskej Bystrici
Treťohorný park je malá ukážka toho, čo by rástlo a žilo v našich lesoch, keby neprišli doby ľadové. Obnova Treťohorného parku bola podporená grantom z programu Ľudia pre stromy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou METRO.

Z parku kráľa Zsigmunda v Dunajskej Strede sa stal vlastivedný park
Mesto Dunajská Streda získalo finančnú podporu v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. 13. októbra 2014 o 13. hodine sa uskutoční slávnostné ukončenie prác v projekte Revitalizácia parku kráľa Zsigmunda.

Bielokarpatský ovocný poklad
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky získala v roku 2013 podporu z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Bielokarpatský ovocný poklad. 10. a 11. októbra sa uskutoční medzinárodná konferencia o význame starých a krajových odrôd ovocných drevín.

Záhrada-CNK priniesla rôznorodosť tém i aktivít
Záhrada – centrum nezávislej kultúry priniesla v posledných mesiacoch zaujímavé aktivity s rôznorodým zameraním. Aktivity sa uskutočnili v rámci projektu ZAhradA, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie jediného druhu na Slovensku
29. októbra 2014 sa uskutoční v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Prostredníctvom príkladov dobrej praxe z realizovaných projektov chceme motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

V Poloninách vznikla ekoučebňa v blízkosti zabudnutého prameňa
Občianske združenie Čemerica Stakčín realizovalo v tomto roku obnovu starého prameňa na Poľane v Novej Sedlici. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantového programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko už druhý rok.

Konferencia TRENČÍN si TY - rozvoj mesta inšpirovaný občanmi
Mesto Trenčín získalo v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. TRENČÍN si TY je projektom participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín. 2. októbra 2014 sa uskutoční konferencia na tému participatívneho plánovania.

Mimovládne organizácie z celej Európy vyjadrili svoju podporu maďarským organizáciám prenasledovaným vládou.
977 mimovládnych organizácií z celej Európy dnes vyzvalo najvyššie inštitúcie Európskej únie, aby reagovali na znepokojujúci vývoj udalostí v Maďarsku. Súčasne s narastajúcou kontrolou médií, súdnictva a biznisu, vláda Viktora Orbána zvyšuje tlak na občiansku spoločnosť so zjavným zámerom potláčať akúkoľvek kritiku.

Centrum vzdelávania neziskových organizácií prináša inovatívne vzdelávanie inšpirované Švajčiarskom
Centrum vzdelávania neziskových organizácií získalo v roku 2013 podporu z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Budovanie kapacít MVO - nové prístupy. Workshopov, ktoré zorganizovali od mája do júla 2014, sa zúčastnilo 79 zástupcov mimovládnych organizácií (MVO) zo Slovenska.

Pridajte sa k výzve najvyšším inštitúciám EU na vyjadrenie podpory maďarským občianskym organizáciám.
Podporte v mene Vašej organizácie výzvu mimovládnych organizácií adresovanú najvyšším predstaviteľom EU, aby prestala ignorovať dianie v Maďarsku.

Režim Viktora Orbána útočí na maďarské mimovládne organizácie
Približne dvadsať policajtov a vyšetrovateľov vtrhlo v pondelok ráno v Budapešti na neohlásenú prehliadku do kancelárie nadácie Ökotárs a o niečo neskôr do kancelárie nadácie Demnet. Zamestnancom nadácií boli zakázané telefonáty a akákoľvek iná komunikácia s okolím. Polícia zabavila počítače a dokumenty, vykonala prehliadku v sídle ich účtovnej firmy a domovú prehliadku niektorých pracovníkov. V popoludňajších a večerných hodinách protestovalo proti útoku polície pred sídlom nadácie Ökotárs približne 150 ľudí.

Podporujeme dobrovoľníctvo i ekologickú dopravu
Aj tento rok sme sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva a Európskeho týždňa mobility, ktoré budú prebiehať od 16. do 22. septembra 2014. Počas veľtrhu neziskových organizácií a cyklofestu, ktoré sú organizované počas toho týždňa, budete mať jednu z posledných možností zahlasovať za svojho favorita v ankete Strom roka.

Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2014
Už len do konca septembra 2014 môžete zahlasovať za jedného z dvanástich finalistov ankety Strom roka a zvýšite tak jeho šance na ošetrenie. Podľa aktuálneho stavu hlasovania zatiaľ vedie 200-ročná moruša biela zo Senice. V poradí druhý je dub letný z Diviakov nad Nitricou a tretie miesto patrí lipe malolistej z Kláštora pod Znievom. Finalisti získali do dnešného dňa spolu 4 303 hlasov.

Vernisáž o Lesoparku Chrasť v Žiline
Občianske združenie Preles v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a mestom Žilina organizujú vernisáž o Lesoparku Chrasť. Podujatie, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2014, je súčasťou projektu podporeného z grantového programu Pohoda za mestom.

Otvorenie vinárskeho dvora sv. Urbana v Golianove
Pri príležitosti cyklistických pretekov s názvom Vinárska 50, ktoré sa uskutočnia 31. augusta 2014, bude verejnosti predstavený vinársky dvor sv. Urbana v Golianove. Občianske združenie Ďarmoty získalo na tento projekt podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Komunitné služby očami Elsy a Emy
Else a Ema (nezávislý život v komunite), je názov nedávno vydanej publikácie od Miroslava Cangára, Lucie Cangárovej, Denisy Nincovej z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Autori v nej čítavým a zaujímavým štýlom porovnávajú komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku.

V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta
Bojnický okrášľovací spolok realizoval v tomto roku aktivity na záchranu a obnovu mokradí, čím prispel k záchrane tohto jedinečného priestoru v Bojniciach. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantového programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko už druhý rok.

V Kráľovej pri Senci obnovili arborétum
Občianske združenie Slovenský zväz včelárov uskutočnilo tento rok projekt Obnova Arboréta Včelárskej paseky vďaka podpore vo výške 4 000 eur z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s..

Klenovská kvapka vody pre našu planétu
Vďaka podpore 2 105 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine realizuje Špeciálna základná škola v Klenovci projekt Kvapka vody pre našu planétu. Jednou z ich aktivít bolo aj vyčistenie studničky v časti Pavlínka.

Zrekonštruovaný denný stacionár Svetluška poskytuje nové služby
Nezisková organizácia PRO REGION získala v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Získavanie odborných a praktických erudícií u zamestnancov a klientov sociálneho zariadenia. 10. júla 2014 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu v zrekonštruovaných priestoroch denného stacionára Svetluška.

Hlasovanie o Strom roka 2014 odštartovalo na festivale Pohoda
Do konca septembra 2014 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej dvanásty ročník vyhlásila v apríli Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po tretí rok spevák Peter Lipa.

VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor
Počas posledného mesiaca sa podarilo občianskemu združeniu VIA IURIS presadiť viaceré vylepšenia návrhu vodného zákona a zákona EIA. Tieto aktivity uskutočňujú v rámci projektu Z Aarhusu do Bratislavy: Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Živá energia ZSE pomôže obciam a školám
ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už šiesty rok pomáha realizovať projekty úspor energie prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. V júni 2014 bolo vybratých 17 projektov, ktoré získali finančnú podporu v celkovej výške 64 500 EUR.

Turistické chodníky v okolí štyroch slovenských hradov budú obnovené vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity
Spišský hrad, Beckovský hrad, Čachtický hrad a Červený Kláštor sú vybranými slovenskými hradmi, ktorým sa v tomto roku dostane viac pozornosti. V rámci Živých chodníkov podporila slovenská značka Sedita v spojení so svojim oblátkami Horalky obnovu turistických chodníkov v okolí týchto štyroch hradov.

Povedzme si všetko o kompostovaní
Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ organizuje sériu odborných prednášok na tému Biologické odpady a samospráva. Aktivity sú realizované v rámci projektu Povedzme si všetko o kompostovaní, ktorý bol podporený z programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

Banskobystričania sa už po tretí krát zapojili do súťaže Do práce na bicykli
V roku 2014 sa v Banskej Bystrici uskutočnil už 3. ročník súťaže Do práce na bicykli. Súťaž bola súčasťou projektu Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorý získal podporu z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. V stredu 11. júna sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže v Banskej Bystrici.

Vláda Maďarska zastrašuje občiansku spoločnosť
Od svojho znovuzvolenia v apríli 2014 začala vláda Viktora Orbána kampaň spochybňujúcu dôveryhodnosť maďarských mimovládnych organizácií a snaží sa získať kontrolu nad ich financovaním, ktorú im nezávisle na vláde poskytujú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko cez finančný mechanizmus EHP.

Nový festival téma prinesol netradičné spojenia
Prelom mája a júna sa niesol v Banskej Bystrici v Záhrade – centre nezávislej kultúry v znamení festivalu s názvom téma. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu ZAhradA, ktorý bol podporený Islandom, Lichtenštajskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

V Spišskej Novej Vsi vzniká zázračné zelené miesto
Materské centrum Dietka zo Spišskej Novej Vsi získalo podporu 4 700 eur z programu Pohoda za mestom na premenu zanedbaného priestoru pri rieke Hornád. Do jesene vznikne na mieste bývalého plážového kúpaliska komunitná záhrada - Zázračné zelené miesto alebo v skratke „ZáZeMie“.

V júni sú pre pracovníkov a lídrov neziskových organizácií pripravené mnohé vzdelávacie podujatia
Organizácia PDCS v partnerstve s Karpatskou nadáciou získala podporu z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. V rámci projektu Aktívni občania všade realizujú v júni mnohé podujatia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov neziskových organizácií a iniciatív.

Otvorenie komunitnej záhradky na najväčšom banskobystrickom sídlisku
V piatok, 6. júna 2014 sa uskutoční slávnostné otvorenie novovybudovanej komunitnej záhrady na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Občianske združenie Po schodoch získalo na tento projekt podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Na Technickej univerzite vo Zvolene prednášali zahraniční odborníci na lesné ekosystémy
Občianske združenie Prales získalo v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V rámci prebiehajúceho projektu Poznávame a chránime pralesy Slovenska sa uskutočnila 29. mája 2014 na Technickej univerzite vo Zvolene prednáška na tému lesných ekosystémov.

Pohoda v Trnavskom parku Kalvárka
Združenie Lepšia Trnava získalo podporu vo výške 5 440 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Vďaka programu, ktorého štvrtý ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, môže občianske združenie realizovať projekt Energia pre Kalváriu.

Exkurzia za inteligentnou energetikou
Občianske združenie Priatelia Zeme – CEPA získalo v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt "Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane". V rámci projektu sa v máji uskutočnila exkurzia za inteligentnou energetikou do rakúskeho mestečka Bruck an der Leitha.

Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2014
Už len do 31. mája 2013 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2014. Nadácia Ekopolis vyhlásila pri príležitosti Dňa Zeme v poradí už dvanásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Pozitívny príklad z Dolného Kubína – využitie dažďovej vody v školskom areáli
Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne získala podporu v druhom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody.

V Spišskej Novej Vsi vzniká zázračné zelené miesto
Občianske združenie Materské centrum Dietka zo Spišskéj Novej Vsi získalo podporu vo výške 4 700 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitost upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest.

Vďaka fondu Živá energia vzniklo v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Maximilána Hella v Žiari nad Hronom slnečné laboratórium
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom získala v roku 2013 podporu Nadačného fondu ZSE Živá energia. Vďaka projektu Solárna terasa sa žiaci základných a materských škôl dozvedia viac o možnostiach využívania slnečnej energie ako obnoviteľného zdroja. 13. mája 2014 bude v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária slávnostne uvedený do prevádzky slnečný kolektor s meracími prístrojmi slúžiaci na demonštráciu premeny slnečnej energie na tepelnú.

Projekt Cesta minerálnych prameňov - workshop
Cieľ projektu Cesta minerálnych prameňov je vytvoriť stabilné partnerstvo so švajčiarskou organizáciou v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Okrem výmeny know-how, vznikne aj, na Slovensku jedinečná, turistická trasa zameraná na spoznávanie minerálnych prameňov a ich liečebných vlastností.

Publikácia Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Pri príležitosti tohtoročného Výročného stretnutia zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR v Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme pripravili ucelený prehľad informácií o realizovaných projektoch aj so stručným uvedením stavu ich realizácie v marci 2014 a ilustračnými fotografiami z aktivít.

Primátor Martina odštartoval jazdou v Triximobile súťaž „Do práce na bicykli“
Do prvého ročníka projektu v Martine sa zapojilo celkom 51 tímov pozostávajúcich zo 173 účastníkov. Počas celého mesiaca máj sa budú všetci účastníci projektu do práce prepravovať na bicykli, počítať najazdené kilometre a zdravým životným štýlom spoločne prispievať k ochrane životného prostredia.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 12. ročník ankety Strom roka
Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila Nadácia Ekopolis v poradí už dvanásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po tretí rok spevák Peter Lipa.

Anketu Strom roka odštartujeme pri príležitosti Dňa Zeme vo Zvolene
Vo Zvolene tradične Deň Zeme pripravujú študenti fakulty ekológie, miestne mimovládne organizácie a Správa CHKO BR Poľana. V tomto roku však akciu podporili aj viaceré verejné a súkromné subjekty. V týždni od 22. do 25. apríla budú prebiehať diskusie, premietanie, koncert, tvorivé a vzdelávacie aktivity pre deti aj dospelých. A práve na zvolenskom Dni Zeme otvoríme prijímanie nominácií do ďalšieho ročníka obľúbenej ankety Strom roka.

Vďaka zákazníkom spoločnosti METRO pribudnú na Slovensku ďalšie tri zelené výsadby
V rámci grantového programu Stromy namiesto letákov spoločnosť METRO Cash & Carry SR spolu s Nadáciou Ekopolis v roku 2014 podporila tri ekologické projekty v celkovej hodnote 3 600 eur. Na projekt výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý uprednostnil elektronickú verziu letáku namiesto papierovej.

Konferencia o sebestačnosti a udržateľnosti vidieckych regiónov
Občianske združenie SOSNA zorganizovalo 27. marca 2014 zaujímavú a podnetnú konferenciu na tému Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych regiónov. Podujatie je súčasťou projektu Zelená stopa, ktorý bol podporený v rámci bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) z Fondu pre mimovládne organizácie.

Zelené oázy 2014 - PODPORENÉ PROJEKTY
V 8. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 24 projektov v celkovej výške 59 500 eur. Prioritnou témou bol rozvoj územia Malého Dunaja z hľadiska podpory vodnej turistiky, cykloturistiky i zvýšenia environmentálneho povedomia o dôležitosti a ochrane vôd v tejto jedinečnej prírodnej oblasti.

Vaše 2% premeníme na lepšie cyklotrasy a turistické chodníky
Zdravo sa cítiť, znamená zdravo žiť. Bicyklovanie a pešia turistika ponúkajú možnosť zdravo a ekologicky sa pohybovať, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska a prilákať viac návštevníkov do našich regiónov.

Informačný seminár k Európskemu dohovoru o krajine.
Na pôde Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej univerzity vo Zvolene sa v stredu, 26. 3. 2014, konal informačný seminár k Európskemu dohovoru o krajine s podtitulom "Ako vplývame na pozitívne zmeny v krajine."

Na podporu aktívneho občianstva, detí a mládeže i ochranu životného prostredia sa prerozdelí takmer 1,5 milióna eur
Nadácia Ekopolis spoločne s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Fondu pre mimovládne organizácie. V témach aktívneho občianstva, ochrany životného prostredia a klimatických zmien a projektov zameraných na deti a mládež bolo podporených 35 projektov v celkovej výške 1 400 926 eur.

Európskym stromom roka 2014 sa stal tisícročný brest z Bulharska
V stredu 19. marca boli pod záštitou europoslanca Pavla Poca v Európskom parlamente v Bruseli vyhlásené výsledky Európskeho stromu roka 2014. Víťazom štvrtého ročníka internetového hlasovania sa stal s viac ako 77 tisíc hlasmi brest, ktorý rastie v bulharskom meste Sliven. Slovenský zástupca v súťaži - Dub zo Zechenterovej záhrady v Kremnici - sa umiestnil s 10 169 hlasmi na štvrtom mieste.

Program Pohoda za mestom podporil oživenie ďalších 6 rekreačných miest
Program Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch. Šesť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 30 000 eur.

Aktívne občianstvo a inklúzia - výsledky 2. výzvy
Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov v 2. výzve tak, ako ich schválili správne rady nadácií, ktoré sú správcami daných oblastí podpory.

Pozdrav Svetovému dňu vody
Cieľom Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marec, je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Práve voda bude v centre pozornosti podujatí, ktoré pre žiakov, študentov I verejnosť pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia spolu s partnermi.

Zlepšovanie kvality bývania vďaka programu Zelené bývanie
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou a.s. odštartovali v roku 2014 program Zelené bývanie. Jeho cieľom je zlepšovanie kvality bývania cez zlepšovanie stavu životného prostredia.

Nadačný fond ZSE Živá energia znova pomohol ušetriť cennú energiu
V priebehu februára 2014 bolo ukončených niekoľko projektov, ktoré získali minulý rok podporu. Fond ZSE tak opäť pomohol uskutočniť aktivity a investície do energeticky úsporných opatrení tam, kde slúžia verejnoprospešnému účelu a kde sa financie získavajú ťažšie.

V programe Nestlé pre vodu v krajine 14 podporených projektov
Prinášame Vám zoznam podporených projektov v programe Nestlé pre vodu v krajine. V druhom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených 14 projektov celkovou sumou 29 000 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko.

O saune Kunstdorf v časopise Slovenka
Sauna Kunstdorf - projekt sauny v prírodnom prostredí obce Dúbravica na Severnom Podpoľaní, podporený z grantového programu Zelené oázy Nadácie Ekopolis v r. 2013, je atraktívnym nielen pre miestnych obyvateľov. Vyhľadávaným sa stáva aj pre ľudí zo vzdialenejšieho okolia. Časopis Slovenka uverejnil článok o tomto jedinečnom nápade.

Témy holokaustu a interkultúrneho učenia nie sú cudzie ani žiakom a študentom v Banskej Bystrici
Občianske združenie ZADOBE organizuje prednášku na tému Interkultúrne učenie, ktorá sa uskutoční 26. februára o 17. hodine na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie je realizované v rámci projektu „Love your hater“, ktorý bol podporený v rámci bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) z Fondu pre mimovládne organizácie.

Zvoľte si najsympatickejší strom Európy
Do 28. februára 2014 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 10 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 350-ročný dub letný z Kremnice, víťaz slovenskej ankety Strom roka 2013. V tejto medzinárodnej ankete však na rozdiel od iných nie je dôležitá len krása, veľkosť alebo vek, ale príbeh stromu. Výsledky budú zverejnené dňa 19. marca v Európskom parlamente v Bruseli.

Študenti Sokratovho inštitútu zaujímavými projektmi pomáhajú deťom, seniorom i životnému prostrediu
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získala v rok 2012 nenávratné finančné prostriedky v 1. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V prebiehajúcom projekte Sokratov inštitút realizujú účastníci mikroprojekty v environmentálnej i sociálnej oblasti.

Trenčín si TY – príklad rozvoja mesta s účasťou občanov
Mesto Trenčín získalo v rok 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. TRENČÍN si TY je projektom participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín. Od 31. januára do 24. apríla 2014 prebieha medzinárodná súťaž návrhov novej centrálnej mestskej zóny.

Hlasujte za kremnický dub v ankete Európsky strom roka 2014
Do 28. februára 2014 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 10 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 350-ročný dub letný z Kremnice, víťaz slovenskej ankety Strom roka 2013. V tejto medzinárodnej ankete však na rozdiel od iných nie je dôležitá krása, veľkosť alebo vek, ale príbeh stromu. Zverejnenie výsledkov sa uskutoční 19. marca v Európskom parlamente v Bruseli.

Ekopolis v médiách v roku 2013
Nadácia Ekopolis bola roku 2013 spomenutá dovedna 625 krát v 122 médiách. Do TOP 10 médií v počte zmienok o nadácii patria: sme.sk, humanisti.sk, Obecné noviny, obce.info.sk, Goodwill, webnoviny.sk, Plus 1 deň, Týžden na Pohroní, rádio Regina a Korzár.

Nadácia Ekopolis na www.darujme.sk
Od roku 1991 prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, k podpore a ochrane zdravia a k ochrane kultúrnych hodnôt poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládnym neziskovým organizáciám, občanom, občianskym iniciatívam, obciam a iným verejnoprospešným organizáciám.

V Leviciach rozkvitla e-Slnečnica - Inteligentný robot funguje na obnoviteľné zdroje energie
Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským zrealizovalo projekt e-Slnečnica s podporou 6 000 EUR z Nadačného fondu ZSE Živá energia. Projekt zameraný na vytvorenie hi-tec stacionárneho robota s eko-inteligenciou efektívne využíva obnoviteľnú energiu z okolitého prostredia a poskytuje užitočné služby pre verejnosť.

Pohoda za mestom - zoznam finalistov II. kola
Program Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častiach. Šesť najlepších projektov získa podporu v celkovej výške 30 000 eur.

Island a Slovensko na jednej lodi
Od 24. do 26. januára 2014 sa uskutoční v meste Piešťany premietanie dokumentu o Islande, beseda a workshopy s islandskou delegáciou z organizácie The Icelandic Sibshops. Ústrednou témou je starostlivosť o súrodencov telesne i duševne postihnutých detí, inklúzia oslabených a šírenie etických hodnôt. Podujatia sa realizujú v rámci projektu "Všetci na jednej lodi", ktorý má na starosti Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva.

Program Zelené oázy – výsledky I. kola hodnotenia
Do uzávierky prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2014 – podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s.,sme dostali 312 predbežných žiadostí o podporu. Z týchto žiadostí bolo v prvom kole vybraných 69, ktoré postúpili do druhého, záverečného kola hodnotenia.

O podporu v grantovom programe Zelené oázy sa uchádza 312 projektov
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlásili koncom minulého roka už ôsmy ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 57 000 eur. Do uzávierky programu prišlo do nadácie 312 žiadostí v hodnote 1 003 183 eur.

Malé projekty občanov na ochranu vôd získajú podporu takmer 30 000 eur
Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine. Je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu a zlepšenie životného prostredia ochranou vodných prvkov a zdrojov. Vybrané projekty budú podporené finančnou sumou v celkovej výške 29 000 eur.

Ukončenie vzdelávania v programe O2 Think big 2013.
Program O2 Think Big realizuje už štvrtý rok spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. V dňoch 22. a 23. 11. sa aj za účasti partnerov z Českej republiky konal vo Zvolene posledný z tréningov v roku 2013.

Program Pohoda za mestom podporí oživenie ďalších rekreačných miest
Máte nápad, ako upraviť a skrášliť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi priateľmi alebo susedmi? Znova máte príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu z programu Pohoda za mestom. Úspešný projekt môže byť podporený sumou do 6 000 eur. V poradí už štvrtý ročník programu Pohoda za mestom vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 30 000 eur.

Mŕtve rameno Váhu v Žihárci ožilo
Občianske združenie NaturAqua zrealizovalo v roku 2013 projekt zameraný na revitalizáciu mŕtveho ramena Váhu v Žihárci. Na svoj projekt získali 3 500 eur z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. 23. novembra 2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie tohto projektu, ktorý zahŕňal okrem vyčistenia mŕtveho ramena, výsadby brehových drevín aj vytvorenie oddychovej zóny.

Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer 650 tisíc eur
Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami SOCIA a Karpatskou nadáciou zverejnila zoznam ďalších projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zo 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok zaslaných k 30. augustu 2013 bolo schválených 6 žiadostí v celkovej výške 641 324 eur.

V Bunkovciach na dolnom Zemplíne obnovili „rieku“ v centre dediny
V pilotnom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených päť projektov, celkovou sumou 8 500 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko. Jedným z projektov bolo aj vyčistenie miestneho toku v centre obce Bunkovce. Výstupy aktivít samosprávy boli verejnosti predstavené v piatok 8. novembra 2013.

Prispejte na obnovu vandalmi zničeného naučného chodníka na banskobystrickej Fončorde
Nápad na projekt vznikol pri prezeraní učebníc Prírodovedy, keď si autori myšlienky uvedomili, že učiť sa o prírode bez nej sa jednoducho nedá. Múdrosť, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, si prispôsobili nasledovne: zasadiť aspoň jeden strom a spoznávať, ako rastie či mení sa, je lepšie, ako o ňom stokrát čítať. Viac ako jeden a pol roka vytvárali obyvatelia mestskej časti Fončorda náučný chodník Malý les vo veľkom meste.

Stromom roka 2013 sa stal 350-ročný dub z Kremnice
Víťazom ankety Strom roka 2013 sa stal dub letný, dominanta záhrady MUDr. G.K.Zechentera v historickom centre Kremnice, ktorý získal 1 955 hlasov. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na 2. mieste, s počtom hlasov 1 491, sa umiestnila lipa veľkolistá z Toporca – časť Pustovec (okres Kežmarok). Tretie miesto patrí buku lesnému, ktorý rastie v časti Ochodnica – Petránky (okres Kysucké Nové Mesto). Od strieborného miesta ho delilo 27 hlasov. O poradí dvanástich stromov - finalistov rozhodlo 13 328 hlasov.

Pozvánka "Voda v meste a krajine"
Nadácia Ekopolis pozýva 5. novembra 2013 na seminár „Voda v meste a krajine“ s podtitulom Ako pomôcť pri efektívnom hospodárení s vodou. Jeho cieľom je informovať zástupcov miestnych samospráv, zamestnancov verejnej správy aj aktívnych občanov o úspešných príkladoch šetrného hospodárenia s vodou, najmä v urbanizovanej krajine.

V Kremnických vrchoch obnovili 20 km turistických trás
Okresné združenie telesnej kultúry Zvolen obnovili 20 km turistických trás v Kremnických vrchoch. Na svoj projekt získali podporu vo výške 1 600 eur z grantového programu Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.

Grantový program Zelené oázy v ôsmom ročníku osobitne podporí projekty okolo Malého Dunaja
Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí sú okrem dobrého nápadu ochotní pridať ruky k dielu, majú opäť šancu získať podporu pre svoj projekt. Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú už ôsmy ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 57 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 9. decembra 2013.

Živá záhrada Veľkej Fatry
Občianske združenie KRÍŽNA uskutočnilo tento rok projekt Živá záhrada vďaka podpore vo výške 3 000 eur z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. Hlavným zámerom projektu Živá záhrada Veľkej Fatry bola rekonštrukcia terajšej nevyužívanej zadnej časti dvora Správy NP Veľká Fatra, ktorá sa nachádza v blízkosti centra mesta Martin. Vznikla tak environmentálna plocha, za účelom výchovy, trvalej expozície krajinných prvkov a záchytných zariadení pre živočíchy.

Ťahanovce cup poteší skaterov
Desaťročný skatepark v Košiciach na sídlisku Ťahanovce sa dočkal rekonštrukcie. Vďaka snahe mladých ľudí a finančnej podpore 1 000 eur z grantového program O2 Think Big sa im podarilo skatepark zrekonštruovať a postaviť i nové prekážky. Ťahanovce cup, podujatie, na ktorom okrem slávnostného otvorenia parku prebehne i súťaž pre skaterov, sa uskutoční 19. októbra 2013.

Dopravné ihrisko v Galante šetrí detské životy aj energiu
Deti sú obzvlášť ohrozenou skupinou cestnej premávky. Takmer 28 percent dopravných nehôd zavinili v roku 2012 práve chodci – deti. Prevencia a vzdelávanie preto významne ovplyvňujú znižovanie počtu ľudských tragédií. Projekt dopravného ihriska v Galante učí tisícky detí ročne obozretnosti na cestách a zároveň ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Reportáž naprieč históriou ankety Strom roka
Alebo: Ako sme zažili na vlastnej koži skutočnú reportáž.
Počas 3 septembrových dní sme prešli 11 miest vo všetkých kútoch Slovenska, nafotili 11 stromov a spravili niekoľko rozhovorov s nominantami stromov do ankety Strom roka. Nešlo len o ročník 2013, ale z každého ročníka sme vytipovali zaujímavé stromy, o ktorých stojií za to napísať článok.

Pozvánka "Voda v meste a krajine"
Nadácia Ekopolis pozýva 5. novembra 2013 na seminár „Voda v meste a krajine“ s podtitulom Ako pomôcť pri efektívnom hospodárení s vodou. Jeho cieľom je informovať zástupcov miestnych samospráv, zamestnancov verejnej správy aj aktívnych občanov o úspešných príkladoch šetrného hospodárenia s vodou, najmä v urbanizovanej krajine.

Projekt Sauna Kunstdorf Dúbravica - otvorenie prvej saunovacej sezóny
Občianske združenie Periférne centrá pozývajú priaznivcov zdravého životného štýlu, saunovania i umenia na vernisáž objektu Sauna Kunstdorf, od tvorcov z ateliéru H3T Architekti a otvorenie prvej saunovacej sezóny, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2013.

Ochutnajte palacinky pri prameni Medokýš
V nedeľu 29. septembra od 14,00 hodiny sa uskutoční záverečné podujatie projektu Oddychová zóna pri prameni Medokýš. Mesto Martin získalo na tento projekt finančnú podporu vo výške 5 600 eur z grantového programu Pohoda za mestom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Heineken Slovensko.

27. septembra 2013 nás čaká famózny záver Hideparkovej sezóny
TRIPTYCH o.z. získalo podporu 5 750 eur z grantového programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko. Vďaka grantu pokračujú v zatraktívnení bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra, ktorú menia mladí ľudia na multifunkčný park.

Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie môžu získať podporu viac ako 1,4 milióna eur
Dňa 25. septembra 2013 vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie. V tomto kole je na projekty mimovládnych organizácií v programe Aktívne občianstvo a inklúzia vyčlenených 1,406 milióna eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 4. decembra 2013.

Pribudla ďalšia zelená oáza, tentokrát v Hnúšti
Slávnostné otvorenie projektu Zelený život sa uskutoční 26. septembra 2013 na Základnej škole J.F. Rimavského v Hnúšti. Projekt bol podporený sumou 1 600 eur z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s..

Otvorenie rozária v Banskej Štiavnici
Na projekt Rozárium získala Špeciálna základná škola v Banskej Štiavnici 1 000 eur z grantového programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR a jeho cieľom je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich ošetrením. Slávnostné ukončenie projektu sa uskutoční 26. septembra o 10:30 v priestoroch školy.

OZ ArTUR organizuje pri budovaní nového ekocentra viacero podujatí
Nové ekocentrum vzniká z budovy bývalej školy, najstaršej budovy v obci Hrubý Šúr. Pôjde o vôbec prvý príklad zateplenia historickej fasády budovy ekologickými materiálmi do takmer pasívneho štandardu na Slovensku. Projekt bol podporený v rámci Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce.

Pohybový park v obci Mojmírovce sa zazelená
Občianske združenie Inšpirácia pripravuje na 21. septembra 2013 ďalšiu zo svojich aktivít pri budovaní pohybového parku v obci Mojmírovce, a to výsadbu stromov a kríkov. Aktivisti z obce Mojmírovce získali finančnú podporu vo výške 1890 eur z grantového programu O2 Think Big.

V Šali obnovujú artézsku studňu
Vďaka podpore 2 500 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine obnovuje Mesto Šaľa vrt artézskej studne na ulici Vlčanská, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Dňa 19. septembra 2013 budú prebiehať dokončovacie práce, pri ktorých budú nápomocní dobrovoľníci z Občianskej skupiny Šaľa tvoje mesto.

Nadácia Ekopolis podporuje dobrovoľníctvo i ekologickú dopravu
Slovo dobrovoľník je v dnešnej dobe často skloňované. Práca dobrovoľníka je o dobrom pocite z toho, že ste niekomu pomohli, že ste aktívny vo svojej komunite, ale je to aj o získaní nových pohľadov na svet a rozšírení vašich pracovných skúseností.

Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2013
Už len do konca septembra 2013 môžete zahlasovať za jedného z dvanástich finalistov ankety Strom roka a zvýšite tak jeho šance na ošetrenie. Poslaním ankety, ktorej jedenásty ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

CEEV Živica spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene otvárajú Sokratov inštitút
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získala v rok 2012 nenávratné finančné prostriedky v 1. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Ako sa Batman objavil v Rajci
V nedeľu 1. septembra 2013 sa v Rajci uskutočnil netopierí večer – Batnight. Išlo o záverečné podujatie k projektu Ako komunikujú batmani, ktorý získal finančnú podporu vo výške 1 760 eur z grantového program O2 Think Big.

Nadačný fond Živá energia - podporené projekty 2013
Vďaka Nadačnému fondu Živá energia bolo podporených 14 projektov v celkovej sume 90 225 €. Nadačný fond Živá energia vytvorila spoločnosť ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Vďaka Nadačnému fondu Živá energia dokončila Spojená škola Nižná svoje vzdelávacie centrum
Nadačný fond Živá energia, ktorý vytvorila spoločnosť ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, umožnil realizovať výstavbu skleníka so slnečnými kolektormi na vykurovanie. Spojená škola Nižná získala na projekt Slnko v našej záhrade podporu 3 000 EUR. Výsledkom projektu je okrem zvýšeného záujmu o tému alternatívnych zdrojov energie aj možnosť zážitkového vzdelávania pre študentov.

Zažite festival mini Jazznica v Banskej Štiavnici
Festival mini Jazznica 2013 je dcérskym projektom banskoštiavnickej Jazznice. Grantový program O2 Think Big podporil tento projekt sumou vo výške 960 EUR. Cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční počas troch dní, a to 22. až 24. augusta 2013 v Banskej Štiavnici, je dať priestor mladým slovenským džezovým zoskupeniam a hudobníkom.

Fond Živá energia pomohol hradu Krásna Hôrka a kaštieľu Betliar
Nadačný fond Živá energia, ktorý vytvorila Nadácia Ekopolis v spolupráci so ZSE , podporil v roku 2012 desať projektov sumou 61 000 EUR. Vďaka podpore vo výške 4 500 EUR budú v dvoch prevádzkach Slovenského národného múzea svietiť efektívnejšie. Cieľom projektu zameraného na energetickú pomoc Slovenskému národnému múzeu bolo nainštalovanie úsporného osvetlenia na požiarom zničenom hrade Krásna Hôrka a v kaštieli Betliar.

Hidepark – aj v roku 2013 prebieha zatraktívnenie bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra
V rámci programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, získalo TRIPTYCH o.z. podporu 5 750 eur. Vďaka grantu môžu pokračovať v zatraktívnení bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra, ktorú menia mladí ľudia na multifunkčný park.

Prvé kroky Šarišského permakultúrneho centra
Občianske združenie Cigeľský komunitný spolok získalo na svoj projekt Šarišské permakultúrne centrum podporu vo výške 3 000 eur z grantového programu Zelené oázy.

Kultúrne centrum Stanica Žilina – Záriečie je viac EKO
Občianske združenie Truc sphérique, ktoré prevádzkuje Stanicu-Záriečie v Žiline získalo z Nadačného fondu Živá energia 7 000 EUR na projekt Eko ďalej. Od júla 2013 začali v známom kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie šetriť prvé kilowatty energie vďaka inštalácii štyroch slnečných kolektorov.

Ožíva cesta 14. storočím
V 7. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 23 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Projekt Cesta 14. storočím, ktorý realizuje občianske združenie Tilia bol podporený sumou 3 000 eur. V piatok 9. augusta 2013 sa uskutoční v rámci tohto projektu dobrovoľnícka brigáda.

Trh bez peňazí sa uskutočnil už aj v Bardejove
Trhy bez peňazí sa stávajú čoraz populárnejšie u obyvateľov Slovenska. Po pozitívnych príkladoch z aprílovej šnúry podujatí nazvaných Zóna bez peňazí, ktoré sa uskutočnili v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Modre, Prievidzi, Martine, Lučenci a iných mestách, sa rozhodli aj v Bardejove zorganizovať podobné podujatie, s príznačným názvom „baštový trh“.

Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu vyše 600 tisíc eur
Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami - SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Z 24 žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli schválené 4 žiadosti v celkovej výške 601 260 eur.

O2 Think Big prispel aj k vytvoreniu slovensko-indického klubu Ganesha v Piešťanoch
Projekt s názvom Urobme to sami! získal podporu vo výške 1 700 eur z grantového programu O2 Think Big. Cieľom projektu bola úprava a obnova schátralého priestoru budovy bývalej čajovne v Piešťanoch, aby slúžila pre stretávanie sa mladých ľudí a komunitné aktivity. Koncom júna 2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Ganesha klubu - multikultúrneho komunitného centra pri príležitosti Dňa indickej kultúry.

PechaKucha u Beethovena
Ak máte radi kultúru a umenie, podujatie PechaKucha u Beethovena bude pre vás ako stvorené. V príjemnom prostredí parku a kaštieľa v Dolnej Krupej sa v sobotu 20. júla uskutoční špeciálne letné vydanie obľúbenej PechaKucha Night Trnava. Bohatý program pre dospelých aj deti sa začne už o 13:00 a potrvá do večera. Projekt bol podporený v O2 Think Big. Program realizuje spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Nadácia Ekopolis sa zúčastnila festivalu Pohoda už po siedmy krát
Riaditeľ festivalu Michal Kaščák zhodnotil sedemnásty ročník festivalu Pohoda ako veľmi, silný, silný, silný ročník. A taký bol aj pre nás, 3 zástupcov Nadácie Ekopolis a 11 dobrovoľníkov.

Začiatkom júla vyšiel Echopolis
Na príjemné letné čítanie Vám ponúkame najnovšie vydanie nášho Echopolisu. Echopolis - informačný bulletin Nadácie Ekopolis, prináša členom Klubu Ekopolisu a ďalším záujemcom stručné informácie - echá zo života nadácie. V dvojčísle 1-2 / 2013 sa dočítate o programoch a aktivitách nadácie od začiatku roka do konca júna 2013.

Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie získali podporu viac ako 1,5 milióna eur.
Nadácia Ekopolis spoločne s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska podporili 34 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 1 562 987 eur. Vďaka Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 tak od tohto leta odštartujú po celom Slovensku projekty v oblastiach Aktívne občianstvo, Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny, Deti a mládež a Rozvoj služieb v sociálnej oblasti.

Hlasovanie o Strom roka 2013 je odštartované
Od dnes do konca septembra 2013 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej jedenásty ročník vyhlásila v apríli Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa.

V meste pod Urpínom to bude žiť parkourom
Od 5. do 8. júla prebehne v Banskej Bystrici už tretí ročník najväčšieho stretnutia nadšencov nesúťažnej disciplíny parkour – umenia pohybu s názvom PARKOUR MEETING BANSKÁ BYSTRICA 2013. Toto podujatie sa uskutoční v rámci projektu, ktorý bol podporený sumou 1 600 eur v grantovom programe O2 Think Big. Program realizuje spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Otvorenie levickej zelenej oázy
V 7. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 23 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Projekt Levické rybníky, ktorý realizuje Mestský parlament mládeže v Leviciach, bol podporený sumou 1 600 eur. 1. júla 2013 sa uskutočnilo v rámci tohto projektu slávnostné otvorenie novovzniknutej oddychovej zóny pri levických rybníkoch.

Vďaka O2 Think Big je v Leviciach zrekonštruované basketbalové ihrisko
Projekt Radšej pod košom ako v koši, ktorý bol podporený z grantového programu O2 Think Big, realizoval Mestský parlament mládeže v Leviciach. Je to neformálna skupina zložená zo študentov, žiakov stredných a základných škol mesta Levice. Projekt bol zameraný na rekonštrukciu basketbalového ihriska na najväčšom sídlisku - Rybníky, kde sa mladí ľudia najčastejšie stretávajú. Program O2 Think Big realizuje spoločnosť Telefónica v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Prvé kroky k revitalizácii Mestského parku v meste Prievidza
V pilotnom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených päť projektov, celkovou sumou 8 500 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko. Jedným z projektov bola revitalizácia Mestského parku v meste Prievidza, v rámci ktorého sa 26. júna 2013 uskutoční čistenie plochy pôvodného jazierka.

Lidožúr odštartuje letnú sezónu
LIDO - ostrov pre ľudí je projektom občianskeho združenia PRO CIVITATE, ktorý je zameraný na revitalizácia územia ostrova LIDO nachádzajúceho sa v intraviláne obce Piešťany. V rámci programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, získali podporu 4 000 eur. 22. júna 2013 sa uskutoční podujatie Lidožúr, ktoré je určené pre rodiny s deťmi a aj milovníkov dobrej hudby.

Viete, čo je ZEBO ?
Dňa 18. 6. 2013 sa deti Materskej školy na Škultétyho ulici v Trebišove dozvedeli, čo je ZEBO. Svoj produkt ZEBO im predstavil Daniel Tocik. Mladý grantista podporený v programe O2 Think Big 2013. Program O2 Think Big realizuje už štvrty rok spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Fond Živá energia opäť pomohol na správnom mieste
Nadačný fond Živá energia, cez ktorý spoločnosť ZSE podporuje ekologické aktivity zamerané na úspory energie a na obnoviteľné zdroje, umožnil realizáciu ďalšieho užitočného projektu. V sídle Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v bratislavskej časti Karlovej Vsi, kde pracuje 40 zamestnancov a spolupracovníkov ÚNSS a ktoré ročne využíva približne 700 ľudí, podporil Fond sumou 7 000 EUR inštaláciu tepelného čerpadla a kondenzačného kotla.

Janez Potočnik ocenil Európsky strom roku 2013
V stredu 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa v Bruseli konalo slávnostné vyhlásenie víťaza medzinárodnej ankety Európsky strom roku 2013. Akcia sa uskutočnila za podpory Európskeho parlamentu pod záštitou európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika a europoslanca RNDr. Pavla Poca.

Prvé výsledky projektu Spoločne za nový Šiklóš
Mesto Levice získalo na obnovu vyhliadkového a pamätného miesta Šiklóš, ktoré má zaujímavú históriu, 3 700 eur. Dobrovoľníci zatiaľ celý priestor vyčistili, v najbližších týždňoch doplnia lavičky, informačné tabule a smerovníky. Projekt bol podporený v grantovom programe Pohoda za mestom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už po tretí rok.

POZVÁNKA na tréningy v programe O2 Think Big
Tréningy rozvoja sociálnych a osobných kompetencií
Dátum a miesto konania 1. tréningov:
Skupina Západ: 12.06. - 13.06.2013, Bratislava
Skupina Východ: 18.06. - 19.06.2013, Levoča
Skupina Stred: 25.06. - 26.06.2013, Zvolen

Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2013
Ešte do 31. mája 2013 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2013. Cieľom ankety, ktorej jedenásty ročník vyhlásila v apríli Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po druhý rok spevák Peter Lipa.

Občania Považskej Bystrice sa zapojili do výsadby treťohorného parku
Združenie Lokálpatriotov Považskej Bystrice zorganizovalo 20. apríla 2013 čistenie okolia a výsadbu stromov v budúcom náučno - oddychovom treťohornom parku na Lánoch v meste Považská Bystrica. Na svoj Treťohorný park získali v roku 2012 z grantového
programu Ľudia pre stromy 2 200 eur.

Grantisti v programe O2 Think Big sa školili vo Zvolene
Viac ako 90 mladých ľudí, ktorých projekty boli podporené v programe O2 Think Big sa v dňoch 3. až 5. mája 2013 školilo vo Zvolene. Program O2 Think Big vyhlásila spoločnosť Telefónica Slovensko, s.r.o. v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska vo februári 2013.

Z programu Živé chodníky upravia 189 km turistických trás
V šiestom ročníku programu Živé chodníky, ktorý je zameraný na obnovu a zlepšovanie turistických chodníkov na Slovensku, bolo podporených päť projektov, celkovou sumou 7 500 eur. Ich výsledkom bude 189 km upravených turistických chodníkov. Program Živé chodníky vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 11. ročník ankety Strom roka
Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka, zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť aj ochranu. Aj preto je cieľom ankety Strom roka, ktorej jedenásty ročník vyhlásila na Deň Zeme Nadácia Ekopolis, upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po druhý rok spevák Peter Lipa.

O2 Think Big podporí 65 projektov z celého Slovenska
Štvrtý ročník grantového programu O2 Think Big podporí tento rok projekty mladých ľudí sumou 57 000 €. O podporu sa uchádzalo vyše 700 projektov z celého Slovenska, porota vybrala 65 najlepších. Aktívni mladí ľudia získajú grant od 500 € do 2000 €. Porota vybrala projekty z oblasti kultúry a športu, ale zastúpená je aj pomoc sociálne znevýhodneným rovesníkom a projekty zamerané na ochranu životného prostredia.

Treťohorný park na Lánoch sa stáva skutočnosťou
Na svoj Treťohorný park získali v roku 2012 členovia Občianskeho združenia lokálpatriotov Považská Bystrica 2 200 eur z grantového programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR a jeho cieľom je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich ošetrením.

Do 30. apríla je možné predkladať projektové zámery do Fondu Živá energia
Ak vo vašom verejnoprospešnom zariadení uvažujete s využívaním obnoviteľných zdrojov energie alebo vo svojej obci plánujete zaviesť opatrenia na úsporu energie, požiadajte o podporu prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. Fond vytvorila ZSE vám v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a už piaty rok tak ponúka možnosť zrealizovať projekty investičného alebo neinvestičného charakteru.

Zelené oázy 2013 - PODPORENÉ PROJEKTY
Pozrite si zoznam projektov podporených v rámci programu Zelené oázy 2013.

Stromy namiesto letákov: Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila ďalšie tri zelené výsadby po celom Slovensku
Veľkoobchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s.r.o. podporila ďalšie tri zelené výsadby na Slovensku – v Banskej Štiavnici, Nitre a v Košiciach. Granty v celkovej sume 3 000 eur sú financované z projektu Stromy namiesto letákov. Jeho cieľom je za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, prispieť jedným eurom na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku. Projekt realizuje METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už tretí rok.

ZSE pomáha už piaty rok s ekologickými riešeniami
Fond Živá energia prerozdelí v mestách a obciach 90 000 eur. Plánujete vo svojej obci zaviesť opatrenia na úsporu energie? Uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie vo vašom verejnoprospeš- nom zariadení? ZSE vám v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už piaty rok ponúka možnosť zrealizovať projekty investičného alebo neinvestičného charakteru prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia.

Čo povedali o programe O2 Think Big naše grantistky ...
Grantový program O2 Think Big dáva už niekoľko rokov mladým ľuďom motiváciu a podporu, aby zmenili veci a život okolo seba k lepšiemu. Minulé roky potvrdzujú, že aj malý nápad sa môže zmeniť na veľkú vec, ak nájde podporu v svojom okolí. A nasledujúci rozhovor s dvoma mladými a šikovnými grantistkami z programu O2 Think Big 2012 je toho dôkazom.

Potláčanie prejavov nenávisti online - kampaň štartuje 22. marca
Finančné mechanizmy Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska vytvorili strategické partnerstvo s Radou Európy, aby podporili toleranciu a základné ľudské práva. Prostredníctvom programov financovaných zo zdrojov EHP sú podporované aktivity mimovládnych organizácií a ich aktivity týkajúce sa prejavov nenávisť na webe a sociálnych sieťach.

Cesta Železnej opony
Nadácia Ekopolis je slovenským zástupcom v projekte Trvalo udržateľná mobilita pozdĺž najnovšej trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, ktorý sa začal realizovať v 10 krajinách juhovýchodnej Európy.

Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer pol milióna eur
Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zo 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli schválené 3 žiadosti v celkovej výške 481 335 EUR.

Informačné semináre programu Aktívne občianstvo a inklúzia
Nadácia Ekopolis organizuje informačné semináre v rámci 1. výzvy na prekladanie žiadostí v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Semináre sa konajú 13. marca v Košiciach, 21. marca v Banskej Bystrici a 27. marca v Bratislave. Všetky potrebné informácie a prihlášku nájdete na stránke programu.

V programe Pohoda za mestom 2013 podpora 30 000 € pre úpravy rekreačných plôch
Z rekordných 46 predbežných žiadostí o podporu odporučil poradný výbor programu „Pohoda za mestom 2013“ podporiť 6 zámerov úprav verejných priestorov v rekreačných zázemiach miest s viac ako 25 000 obyvateľmi. Správna rada Nadácie Ekopolis dňa 8. 3. 2013 schválila podporu pre nasledujúce projekty:

Slovenský platan skončil v ankete Európsky strom roka 2013 na piatom mieste
V treťom ročníku medzinárodnej ankety Európsky strom roka sa o titul najsympatickejšieho stromu uchádzali stromy so svojimi zaujímavými príbehmi z Bulharska, Českej republiky, Írska, Maďarska, Poľska i zo Slovenska. Do hlasovania, ktoré prebiehalo počas celého mesiaca február, sa zapojilo vyše 45 000 ľudí. Víťazom sa stal platan z Maďarska. Slovenský platan z Komjatíc sa umiestnil na piatom mieste.

Stromy namiesto letákov: Aj zákazníkom METRO záleží na životnom prostredí
V rámci grantového programu Ľudia pre stromy spoločnosť METRO Cash & Carry SR spolu s Nadáciou Ekopolis v roku 2012 podporila štyri ekologické projekty, v rámci ktorých boli vysadené nové stromy v celkovej hodnote 8 500 eur. Na projekt výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý papierový leták veľkoobchodu vymenil za elektronický. Navyše, spolupráca úspešne pokračuje aj v tomto roku.

V 1. kole výziev sa na projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie prerozdelí viac ako 1,6 miliónov eur
Dňa 28. februára 2013 vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami - SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska prvé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie. Na projekty mimovládnych organizácií v programe Aktívne občianstvo a inklúzia je vyčlenených v tomto kole 1,633 milióna eúr. Termín na predkladanie projektov je 30. apríla 2013.

V rádiu LUMEN hovorila na tému verejných priestorov naša kolegyňa Maťa Paulíková
Maťa Paulíková vystúpila v relácii ÚV hovor v rádiu LUMEN na tému Ako vytvárať verejné priestory s ľuďmi a pre ľudí.

6,9 mil. Eur pre mimovládne organizácie na Slovensku z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014
Dňa 25. februára 2013 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska predstavili v Bratislave v priestoroch Austria Trend Hotel približne 170 zástupcom mimovládnych organizácií dlho očakávaný Fond pre mimovládne organizácie. Zároveň boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov, ktoré môžu byť z Fondu podporené. Finančný príspevok na Fond je 6 903 000 Eur.

Vaše 2 % premeníme na lepšie cyklotrasy a turistické chodníky
Zdravo sa cítiť, znamená zdravo žiť. Bicyklovanie a pešia turistika ponúkajú možnosť zdravo a ekologicky sa pohybovať, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska a prilákať viac návštevníkov do našich regiónov. A o to nám ide!

Ďakujeme spoločnosti Activa Slovakia za nefinančnú podporu
Spoločnosť Activa Slovakia s.r.o. zahájila 15.10.2007 projekt Activne prírode na podporu ochrany životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Z každého fakturovaného poplatku za dopravu venuje spoločnosť čiastku 0,33 € Nadácii Ekopolis. Týmto opatrením sa podarí znížiť spotrebu papiera vďaka čomu šetríme lesy a zároveň zvýšiť efektivitu rozvozov, čím šetríme zase naše ovzdušie.

Vďaka O2 Think Big ožíva slovenská gajdošská tradícia
V poradí už tretia hudobná dielňa zameraná na výučbu hry na gajdy sa uskutoční 17. februára v obci Hrušov (okres Veľký Krtíš). Organizátorom je občianske združenie Spojené huky Slovenska, pod odborným vedením Cechmajstra Juraja Dufeka, ktoré reprezentuje slovenskú gajdošskú tradíciu na viacerých podujatiach a festivaloch doma i vo svete. Podujatie sa uskutoční vďaka grantovému programu O2 Think Big v rámci projektu Gajdy mladým.

Otváracia konferencia Fondu pre MVO Finančného mechanizmu EHP
Pozývame Vás na slávnostnú otváraciu konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie, ktoré sa uskutoční 25. februára 2013 v Austria Trend Hoteli v Bratislave. Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja.

18. ročník výtvarnej súťaže ZELENÝ SVET 2013
Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 18. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže s názvom ZELENÝ SVET 2013, ktorého ústredná téma je „Moje predstavy o svete, ktorý mám rád“. Súťaž je sprievodným podujatím 19. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2013.

Hlasujte za slovenský platan v ankete Európsky strom roka 2013
Do 28. februára môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 140-ročný platan javorolistý z Komjatíc (Nitriansky kraj), víťaz slovenskej ankety Strom roka 2012.

V rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia otvárame Fond bilaterálnej spolupráce
Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou pre mimovládne organizácie aktívne v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, životného prostredia a rozvoja služieb v sociálnej oblasti.

Hlavou múr neprerazíš, preraz nápadom! Vyhlasujeme 3. ročník programu Think big pre mladých, ktorí majú chuť meniť svet.
Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica Europe. Veríme mladým ľuďom a chceme im pomôcť využiť ich potenciál.

V aktuálnych výzvach Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce zaregistrovaných 90 žiadostí.
Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev.

Program Pohoda za mestom– výsledky I. kola hodnotenia
Rekordných 46 predbežných žiadostí o podporu z celkom 19 miest hodnotil poradný výbor programu „Pohoda za mestom 2013“. Na dopracovanie žiadostí odporučil spolu 15 finalistov, ktorí postúpili do druhého, záverečného kola hodnotenia.

V zariadení sociálnych služieb v Diviackej Novej Vsi začali zohrievať vodu slnkom
Nezisková organizácia PE-ES z Diviackej Novej Vsi v okrese Prievidza získala v septembri 2012 z nadačného fondu Živá energia 5 500 EUR na projekt Zelená energia. Jeho zámerom bolo vyriešiť ohrev teplej úžitkovej vody pomocou slnečných kolektorov pre 15 klientov zariadenia. Po inštalácii kolektorov ušetrilo sociálne už počas krátkeho jesenného obdobia 9,3 % spotreby zemného plynu v porovnaní s rovnakým sledovaným obdobím v minulom roku.

Program Zelené oázy – výsledky I. kola hodnotenia
Do uzávierky prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2013 - podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s., sme dostali 336 predbežných žiadostí o podporu. Z týchto žiadostí bolo v prvom kole vybraných 100, ktoré postúpili do druhého, záverečného kola hodnotenia. Z týchto projektov - po ich dopracovaní do kompletnej podoby - budú vybrané tie, ktoré získajú finančnú podporu na svoju realizáciu.

Nadáciu Ekopolis nájdete aj na Twitteri a LinkedIn
Každý piaty človek na Slovensku využíva sociálne siete každý deň alebo takmer každý deň. Aj takéto zistenie priniesol celoslovenský výskum z roku 2012, ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky na výberovej vzorke 1 138 respondentov nad 14 rokov. Rozhodli sme sa preto rozšíriť naše pôsobenie aj na ďalšie sociálne siete okrem Facebooku. Od dnes nás nájdete aj na sociálnych sieťach Twitter a LinkedIn.

V I. kole Pohody za mestom až 46 predbežných žiadostí
Do uzávierky I. kola prijímania žiadostí o podporu v programe „Pohoda za mestom 2013“ bolo doručených rekordných 46 predbežných žiadostí o podporu z celkom 19 miest. Všetky žiadosti spĺňajú formálne kritériá a boli zaradené do hodnotenia. Program „Pohoda za mestom“ vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou Heineken Slovensko už tretí krát. Najlepšie projekty vybrané zo žiadostí budú podporené do výšky 6 000 eur.

Koncom decembra vyšiel Echopolis
Kým sa rozbehnete do nového roka ponúkame Vám príjemné čítanie nášho Echopolisu. Echopolis - informačný bulletin Nadácie Ekopolis, prináša členom Klubu Ekopolisu a ďalším záujemcom stručné informácie - echá zo života nadácie. V dvojčísle 3-4 / 2012 sa dočítate o programoch a aktivitách nadácie od júla do decembra 2012.

Milí priatelia,
rok dobieha do finále a to je chvíľa, keď spomalíme a tradične sa obzrieme, čo sa nám spoločne s Vami v Nadácii Ekopolis podarilo. Hneď na úvod chceme poďakovať všetkým darcom, firemným partnerom, dobrovoľníkom a sympatizantom, ktorí nám prejavili dôveru a podporili nás, či už finančne, dobrovoľnou prácou, radou alebo inšpiráciou. Ďakujeme, že môžeme spolu s Vami pomáhať na svet myšlienkam v podobe užitočných projektov.

V pohorí Považského Inovca ožilo vyše 40 km turistických trás
Členovia Slovenského cykloklubu v Piešťanoch zatraktívnili turistické trasy v pohorí Považského Inovca v celkovej dĺžke 40,4 km. Na svoj projekt obnovy značenia a infraštruktúry na hrebeňovom a niekoľkých bočných chodníkoch získali 2 070 eur z grantového programu Živé chodníky. Piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA a je zameraný na obnovu a zlepšenie stavu turistických chodníkov na Slovensku.

V Štiavnických vrchoch a vo Vtáčniku upravili 100 km trás pre turistov
Členovia Klubu slovenských turistov Vyhne získali 2 500 EUR na obnovu a značenie turistických chodníkov v Štiavnických vrchoch a vo Vtáčniku. V rámci neho vyznačili 100 km turistických trás, postavili deväť nových smerovníkov, vykonali údržbu 12 smerovníkov, vymenili 73 kusov smeroviek a namontovali 16 tabuliek miestneho názvu. Na svoj projekt získali financie z grantového programu Živé chodníky, ktorého piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA. Jeho cieľom je obnova a zlepšenie stavu turistických chodníkov na Slovensku.

Skvalitnili turistické trasy vo Veľkej Domaši a Slanských vrchoch
Turistika po trasách vo Veľkej Domaši a Slanských vrchoch bude už väčším zážitkom pre fanúšikov zdravého pohybu. Členovia Klubu slovenských turistov Krokus v Hanušovciach nad Topľou obnovili značenie v dvoch turistických oblastiach vranovského regiónu, v celkovej dĺžke 38,2 km. Na svoj projekt získali 2070 eur z grantového programu Živé chodníky. Piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA a je zameraný na obnovu a zlepšenie stavu turistických chodníkov na Slovensku.

Na juhu Slovenského raja preznačili vyše 38 km chodníkov
Na projekt obnovy značenia turistických trás na južnom okraji Slovenského raja získalo Združenie podnikateľov cestovného ruchu región Spiš zo Spišskej Novej Vsi 500 eur z grantového programu Živé chodníky. Piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA a je zameraný na obnovu a zlepšenie stavu turistických chodníkov na Slovensku.

Program Pohoda za mestom podporí ďalšie dobré nápady na skrášlenie oddychových miest
Ak máte dobrý nápad, ako upraviť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojim známymi a bývate vo väčšom meste, máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu z programu Pohoda za mestom. Úspešný projekt môže byť podporený sumou do 6 000 eur. Tretí ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 30 000 eur.

V Devíne oslávia Deň boja za slobodu a demokraciu pri upravenom pamätníku Brána Slobody Banská Bystrica, 17.11. 2012
Okolie pamätníka Brána Slobody pod Devínskym hradom v Bratislave sa stalo krajším a zelenším, aj vďaka grantu 5 200 eur z programu Pohoda za mestom. Mestská časť Bratislava – Devín v spolupráci s Občianskym združením Bicyklová Bratislava a dobrovoľníkmi spevnili okolie pamätníka, doplnili lavičky, náučné tabule a vysadili zeleň. Program Pohoda za mestom vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko.

Nadácia Ekopolis a Slovnaft vyhlasujú už siedmy ročník grantového programu Zelené oázy
Témou 7. ročníka programu je návrat k tradičnému pestovaniu úžitkových, liečivých a okrasných rastlín, s cieľom posilniť vzťah k pôde, vode a zdravému životnému prostrediu. Environmentálny program podporí projekty zamerané na domáce pestovanie pôvodných a tradičných drevín, kríkov a kvetín, obnovu tradičných záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych zručnosti, ako aj projekty, ktoré budú motivovať ľudí k sebestačnosti.

Stromom roka 2012 sa stal 138-ročný platan z Komjatíc
O poradí finalistov v ankete rozhodlo vyše 14 tisíc hlasov.
Víťazom ankety Strom roka 2012 sa stal údajne najhrubší strom na Slovensku, s obvodom kmeňa 930 cm – platan javorolistý z Komjatíc (okres Nové Zámky), ktorý získal 2 296 hlasov. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.

Takmer tri milióny eur môžu získať projekty z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Organizácie, ktoré prispejú k dostupnosti a zlepšeniu úrovne sociálnych služieb, k ochrane životného prostredia a informovanosti verejnosti o environmentálnych témach alebo plánujú realizovať projekty so švajčiarskymi partnermi, majú ďalšiu šancu získať celkovo do troch miliónov eur z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Druhé kolo výziev vyhlásila dnes Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami SOCIA a Karpatskou nadáciou.

Dobrovoľníci z O2 opustili kancelárie, skrášľovali parky v Nitre a Zvolene
Zamestnanci O2 aj tento rok opustili svoje kancelárie, aby pridali ruku k dielu a pomohli projektom podporeným grantovým programom O2 Think Big. V rámci Dňa dobrovoľníctva rekonštruovali, upravovali či zametali verejné priestory v Nitre a vo Zvolene. Program O2 Think Big realizuje spoločnosť O2 v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Pozvánka na workshop „Akcie a kampane proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete“
Boj proti nenávistnému vyjadrovaniu (hate speech) na internete je predmetom workshopu, ktorý sa bude konať 21. až 24. novembra v Budapešti.

V Sásovskej doline si upravili zelené miesto pre oddych
Sásovská dolina – zelené miesto pre oddych, je názov projektu, na ktorý získalo mesto Banská Bystrica 5 000 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Spolu so Združením saleziánskej mládeže – DOMKA osadili drobnú architektúru, zvýraznili vodnú plochu, skrášlili miesta na oddych a opekanie.

PRVÁ KONFERENCIA O ZELENOM PODNIKANÍ NA SLOVENSKU
Konferencia Green Business – Zelené podnikanie (25.10.2012, Eco-friendly Hotel Dália, Košice) predstaví nové trendy v ekologickom prístupe k podnikaniu, ich ekonomické i marketingové prínosy a praktické príklady ako k otázke zeleného podnikania pristupujú veľké i malé firmy na slovenskom trhu.

V uliciach Nitry mladí zorganizovali Look Book
Look Book je názov projektu, ktorý sa v týchto dňoch koná v uliciach Nitry. Podporený bol v rámci programu Think big. Program vyhlásila spoločnosť O2 v spolupráci s partnerom Nadáciou Ekopolis.

V Martine v sobotu otvoria ukončený projekt z programu Pohoda za mestom.
Lesopark Jedľoviny na okraji mesta Martin sa vďaka grantu 4 700 eur z programu Pohoda za mestom zmenil na atraktívnejšie miesto oddychu a pohody. Projekt bude slávnostne otvorený už v sobotu 6. októbra 2012.

V Sásovej bude Leto v háji
Pozývame Vás na komunitný festival LETO V HÁJI, 27.- 29.09. 2012 v Banskej Bystrici, v Jelšovom hájiku v Sásovej. Festival osloví svojím pestrým programom deti i dospelých - všetkých, ktorým záleží na skvalitnení života a prostredia, v ktorom žijú, oddychujú a stretávajú sa.

Ekopolis na Trhovisku MVO v Banskej Bystrici
Vo štvrtok, 20. 9. 2012 prezentovala Nadácia Ekopolis svoje aktivity a programy na Trhovisku mimovládnych organizácií. Podujatie pripravilo Centrum dobrovoľníctva z Banskej Bystrice v rámci Dní dobrovoľníctva 2012.

Pozývame všetkých grantistov v programe Think big na spoločný tréning v novembri 2012
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a generálnym partnerom programuTelefónica Slovensko Vás pozýva v rámci projektu Think Big na "Tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií".

Nadačný fond Živá energia podporí projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie a energetické úspory
Nadácia Ekopolis v spolupráci so ZSE Energia, a.s. vytvorili Nadačný fond Živá energia, ktorého cieľom je podpora obnoviteľných zdrojov energie v spojení s využitím na charitatívne a vzdelávacie účely. Fond získava prostriedky z predaja zelenej elektriny distribuovanej spoločnosťou ZSE Energia.

Ešte do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2012
V ankete zatiaľ vedie orech čierny zo Serede.

Podľa predbežného hlasovania vedie v ankete Strom roka 2012 orech čierny zo Serede, o 45 hlasov menej má lipa malolistá z Opinej (okres Košice). Tretie miesto zatiaľ obsadila moruša čierna z Hlohovca, ktorú delí od druhého miesta len 15 hlasov.

Pozývame Vás na otvorenie Ekocentra Poľana
Srdečne Vás pozývame na otvorenie projektu "Ekocentrum Poľana", ktoré sa uskutoční dňa 18. 9. 2012 o 10,00 hod. na Správe CHKO Poľana. Projekt bol podporený v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s..

V Nitre otvorili HidePark
HidePark je zabudnutý priestor pri rieke, bývalá čierna skládka odpadu, ktorú nadšenci z Nitry zmenili na zelenú lúku. Tu sa v lete konajú koncerty, premietajú filmy, hrá sa tu divadlo, konajú happeningy a workshopy. O priestor sa stará o.z. Triptych od roku 2010. Tomu sa podarilo v roku 2012 získať grant vo výške 4 800 € z programu "Pohoda za mestom". Druhý ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Nitrianski študenti skrášľujú okolie Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity
VraK(Ing.) je názov projektu, na ktorý získala finančné prostriedky vo výške 2 000 € skupina študentov Poľnohospdárskej univerzity v Nitre.
Projekt bol podporený v rámci programu Think big 2012, ktorý realizuje spoločnosť O2 v spolupráci s partnermi Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

V Piešťanoch ožila historická ulička
Historická ulička je názov projektu občianskeho združenia Pro Civitate, ktoré získalo na svoj projekt grant vo výške 2000 € z programu Think big 2012. Program realizuje spoločnosť O2 v spolupráci s partnermi Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce získalo podporu prvých 15 projektov vo výške 1,9 milióna eur
Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 1. výzvach Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Druhý ročník Vikingskej noci nadchol stovky návštevníkov
Netradičné podujatie pod názvom "Vikingská noc", ktoré sa uskutočnilo 27. júla 2012 v Spišských Vlachoch navštívilo podľa odhadov asi sedemsto ľudí. Rekreačná oblasť Zahura, Chata Sabinka, ponúkla hosťom pestrý program, súťaže, atrakcie aj tombolu. Podujatie bolo zorganizované mladými ľuďmi spoluprajúcimi s Centrom voľného času aj vďaka grantovej podpore projektu Think Big, ktorý zastrešuje spoločnosť O2 s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Vyšlo nové číslo Echopolisu
Echopolis - informačný bulletin Nadácie Ekopolis, prináša členom Klubu Ekopolisu a ďalším záujemcom stručné informácie - echá zo života nadácie. V najnovšom dvojčísle 1-2 / 2012 sa dočítate o programoch a aktivitách nadácie od začiatku roka do polovice júla.

Spoločná úprava obľúbeného verejného priestoru v Banskej Bystrici
V rámci programu POHODA ZA MESTOM 2012 pripravilo Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Združením saleziánskej mládeže DOMKA spoločnú úpravu obľúbeného rekreačného priestoru v Sásovskej doline. Pracovať sa bude sčasti formou dobrovoľníckych brigád, pričom verejnosť sa môže pridať vo štvrtok 16. augusta 2012 od 9,00 hod. do čistenia obľúbeného priestoru na oddych a opekanie.

Získajte CD od Petra Lipu
Vylúštite 8-smerovku s témou ankety Strom roka a získajte nové CD od Petra Lipu. Súťaž organizujeme v spolupráci s e-zine humanisti.sk.

O titul Strom roka súťaží aj lipa zo Zlatých Moraviec, ktorá má 25 kmeňov
Od 5. júla do 28. septembra 2012 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Poslaním ankety, ktorej desiaty ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.

V Podbrezovej sa konali adrenalínové cyklopreteky
V sobotu, 16. júna 2012 bola Podbrezová miestom konania adrenalínových cyklopretekov. Projekt Downtown Steel City bol podporený v rámci programu Think Big spoločnosti O2. Partnerom programu je Nadácia Ekopolis.

Seminár GreenSpots - Zelené plochy v meste
Môže byť z Košíc zelené mesto a zo Slovenska zelená krajina? Má zeleň v meste „zelenú“ budúcnosť? Aké sú možnosti rozvoja miest enviromentálne udržateľným spôsobom a ako k tejto výzve pristupujeme u nás a v zahraničí? Ak Vás zaujíma vízia rozvoja mestských parkov a inšpiratívne urbanistické návrhy v Košiciach a chcete sa viac dozvedieť o elektromobilite na Slovensku, pripravili sme pre Vás seminár GreenSpots – Zelené plochy v meste.

Nadácia Ekopolis na 11. stretnutí Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine
V dňoch 3. - 5. júna 2012 sa v meste Carbonia (Sardínia) uskutočnilo už v poradí jedenáste stretnutie Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom prezentácie projektov z rôznych krajín Európy, ktoré získali vo svojich národných kolách Cenu za krajinu.

81 žiadostí o podporu prijatých do Nadačného fondu Živá energia
Rekordných 81 žiadostí o podporu prijal Nadačný fond Živá energia vo svojom štvrtom ročníku podpory projektov, ktoré spájajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie s charitatívnym účelom. Prijímanie žiadostí do Fondu vytvoreného Spoločnosťou ZSE Energia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis bolo ukončené 31. mája 2012.

Tréningy pre mladých v programe Think Big
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a generálnym partnerom projektu spoločnosťou Telefónica Slovensko pozýva zástupcov podporených projektov v rámci programu O2 Think Big na Tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií.

Ešte do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2012
Ešte do 31.mája môžu jednotlivci, mestá a obce, školy alebo organizácie prihlásiť svoj obľúbený strom, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2012. Cieľom ankety, ktorej desiaty ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili International Visegrad Fund, Nadácia TV JOJ, ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S. Tvárou ankety 10.ročníka ankety je spevák Peter Lipa.

Zelené oázy v Liptovskom Mikuláši
Projekt Zelená oáza pri škole bol podporený v rámci 6. ročníka grantového programu Zelené oázy sumou 3 100 eur. Jeho cieľom bolo pokračovať v skrášľovaní areálu základnej školy Janka Kráľa. Žiaci školy vysadili v exteriéroch školy 25 druhov drevín, ktoré budú slúžiť aj ako malé školské arborétum.

Zamestnanci ČSOB skrášľovali okolie Banského múzea v prírode
Takmer sto zamestnancov Československej obchodnej banky sa vo štvrtok 10. mája 2012 zúčastnilo na brigáde, ktorú pre nich zorganizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci so Slovenským banským múzeom v peknom areáli Banského múzea v prírode pri Banskej Štiavnici.

Takmer 70 mladých vyškolených v rámci programu O2 Think big
V dňoch 2. a 5. mája 2012 prebehol vo Zvolene prvý zo vzdelávacích tréningov v rámci programu O2 Think big. Už tretí ročník programu vyhlásila spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska v januári 2012.

Detvianska aliancia Rómov slávnostne ukončila projekt podporený v programe Think Big
V sobotu 28. apríla 2012 ukončila Detvianska aliancia Rómov projekt "Vytvorme si krajší svet". Projekt bol podporený sumou 3 500 € v rámci programu Think Big 2011 spoločnosti Telefónica Slovensko v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Na prešovskom sídlisku otvorili outdoorový fitness areál podporený z programu Think big
24.4.2012 si skauti pripomínajú sviatok sv. Juraja - patróna skautov. Pri tejto príležitosti skauti zo Sekčova odovzdali do užívania širokej verejnosti nové ihrisko s fitness strojmi. Projekt "Komu sa nelení - tomu sa zelení" bol podporený v rámci programu Think big 2011. Program vyhlásila v januári 2011 spoločnosť Telefónica Slovensko, partnermi sú Nadácia Ekopolis a Nadácia pre deti Slovenska.

V Liptovskom Mikuláši diskutovali o budúcnosti zelenej oázy na sídlisku Podbreziny
V pondelok 23. apríla 2012 v rámci projektu „Zelená oáza pri vode II.“ podporeného v programe POHODA ZA MESTOM pripravilo občianske združenie TATRY verejné plánovacie stretnutie. Jeho cieľom bolo diskutovať o budúcnosti oddychového obľúbeného miesta pri riečke Smrečianka a tak získať podklady pre naplánovanie ďalších úprav. Plánovacie stretnutie prebiehalo vonku, priamo na upravovanom priestore, ktoré začali miestni dobrovoľníci upravovať v r. 2010.

Zelené projekty - nepremeškajte svoju príležitosť! Vyhlásili sme 4. ročník grantov z Nadačného fondu Živá energia spoločnosti ZSE Energia.
Plánujete zaviesť opatrenie pre úspory energií alebo inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie? Spoločnosť ZSE Energia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyhlasuje štvrtý ročník grantov z Nadačného fondu Živá energia. Tento rok podporí najlepšie projekty s preukázateľným verejnoprospešným charakterom sumou 21 000 EUR. Žiadosti o grant môžete posielať do 31. mája 2012.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 10. ročník ankety Strom roka
Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka. Zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť aj ochranu. Aj preto je cieľom ankety Strom roka, ktorej desiaty ročník vyhlásila na Deň Zeme Nadácia Ekopolis, upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa.

54 schválených grantov v programe Think big
Poradný výbor programu Think big 2012 schválil na svojom stretnutí 13. apríla 2012 spolu 54 projektov mladých ľudí z celého Slovenska.
Už tretí ročník programu vyhlásila v januári 2012 spoločnosť O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Tri novinky ankety Strom roka alebo Lipa k lipe sadá. Peter Lipa tvárou ankety Strom roka 2012
Desiaty ročník ankety Strom roka, ktorú vyhlási 20. apríla pri príležitosti Dňa Zeme Nadácia Ekopolis, má tri osviežujúce novinky. Tou prvou je, že sa tvárou ankety stal spevák – jazzman Peter Lipa. Prijal ponuku spolupracovať na ankete s úprimným nadšením a záujmom.

Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila vďaka projektu Stromy namiesto letákov štyri zelené výsadby po celom Slovensku
Veľkoobchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s.r.o. podporila ďalšie štyri ekologické granty - v Ivanke pri Dunaji, Banskej Bystrici, v Považskej Bystrici a Spišskej Belej, v celkovej hodnote 8 500 eur. Granty sú financované z projektu Stromy namiesto letákov.

260 km turistických trás po celom Slovensku obnovia vďaka programu Živé chodníky
Grantový program Živé chodníky, zameraný na obnovu a zlepšenie stavu turistických chodníkov na Slovensku, podporí tento rok ďalších päť projektov v celkovej sume7 680 EUR. Ich výsledkom bude obnova turistického značenia a technického stavu 260 km chodníkov po celom Slovensku. Piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.

Ožije 23 zelených oáz po celom Slovensku
Revitalizácia a vyčistenie jazierka, potoka či studničiek, vznik ekoučební, obnova parku, vyčistenie lesa a ďalšie užitočné ekologické projekty po celom Slovensku budú zrealizované aj vďaka podpore z environmentálneho grantového programu Zelené oázy. V 6.ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, získalo podporu celkom 23 projektov v celkovej výške 59 000 €.

Z programu Pohoda za mestom ožije ďalších šesť miest pre oddych a zábavu
Program Pohoda za mestom poskytol aj tento rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Šesť najlepších projektov získalo podporu do výšky 6 000 eur a poradenstvo pri plánovaní a realizácii úprav v hodnote 450 eur.

Pozývame Vás na informačné semináre k vyhláseniu 1. výziev v Blokovom grante pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
(6. 3. 2012) - Informačné semináre Nadácia Ekopolis spolu s partnermi, nadáciou SOCIA a Karpatskou nadáciou, usporiada v Košiciach (15. 3.), Banskej Bystrici (20. 3.) a Bratislave (22. 3.).

Dva milióny eur na projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Banská Bystrica (5. 3. 2012) - Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami - SOCIA a Karpatskou nadáciou, dnes vyhlásila výzvu na predkladanie projektov, ktoré môžu byť podporené z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Slovenská lipa skončila v ankete Európsky strom roka 2012 na štvrtom mieste
Majestátna, 320-ročná lipa malolistá, rastúca na námestí v Lipanoch získala 5591 hlasov v medzinárodnej ankete Európsky strom roka a skončila v konkurencii siedmich finalistov na 4. mieste. Len 480 hlasov ju delilo od 3.miesta, ktoré patrí sedemsto rokov starému bulharskému brestu.

Vaše 2 % premeníme na lepšie cyklotrasy a turistické chodníky
Zdravo sa cítiť, znamená zdravo žiť. Bicyklovanie a pešia turistika ponúkajú možnosť zdravo a ekologicky sa pohybovať, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska a prilákať viac návštevníkov do našich regiónov. A o to nám ide!

Vyhlasujeme grantový program Živé chodníky 2012
Program Živé chodníky už od roku 2007 podporuje zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny.
Nadácia Ekopolis ho realizuje v spolupráci s partnerom spoločnosťou TOYOTA. Medzi oprávnené aktivity patrí obnova turistického značenia, vylepšovanie stavu turistických chodníkov a ich infraštruktúry.

Hlasujte za slovenskú lipu v ankete Európsky strom roka 2012
Banská Bystrica (12. február 2012) – Do 29. februára môžete na webových stránkach www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje 320-ročná lipa malolistá z Lipian (okres Sabinov), víťaz slovenskej ankety Strom roka 2011.

Zelené oázy - výsledky I. kola hodnotenia
Do uzávierky ( 30. november 2011) prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2012 - podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s., sme dostali rekordných 565 predbežných žiadostí o podporu. Z nich bolo v prvom kole vybraných 112, ktoré postúpili do druhého, záverečného kola hodnotenia.

Vyhlasujeme 3. ročník programu Think big
Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a a voľnočasových aktivít.

Nápady na oživenie oddychových miest môžu získať podporu z programu Pohoda za mestom
Máte nápad, ako si upraviť a skrášliť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojim priateľmi alebo susedmi? Teraz máte príležitosť prihlásiť svoj projekt do súťaže a možno sa práve ten váš dostane medzi šesť najúspešnejších, ktoré získajú do 6 000 eur z programu Pohoda za mestom. Druhý ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko.

Na Slovensku nájdete 72 zariadení s logom Vitajte, cyklisti!
Reštaurácie, penzióny, hotely, informačné centrá, hrady, múzeá, kúpaliská a ďalšie turistické zariadenia môžu zvýšiť svoju atraktivitu pre cykloturistov získaním certifikátu Vitajte, cyklisti! Certifikáciu na Slovensku realizuje od roku 2008 Nadácia Ekopolis.

Slávnostnému večeru k 20. výročiu Nadácie Ekopolis predchádzal seminár. Súčasťou večera bolo predstavenie ocenenia za prístupy ku krajine.
V Bratislave sa 30. novembra 2011 konal slávnostný večer k 20. výročiu Nadácie Ekopolis. Oslave predchádzal zaujímavý seminár pod názvom "Mesto v krajine, ľudia v meste." Súčasťou oslavy bolo aj predstavenie ocenenia medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011, ktoré získala nadácia za grantové programy, podporujúce miestne komunity a dlhodobý prínos pre krajinu.

Ižania si vytvorili v centre obce park voľného času
V obci Iža, v komárňanskom okrese, si občania upravili priestor v bývalej záhrade zdravotného strediska. Na svoj projekt získala obec 5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina. Výsledkom ich projektu je vytvorenie zákutia pre rodičov s deťmi, ale aj pre ďalšie skupiny obyvateľov.

V Prši obnovili parčík zničený povodňami
Obec Prša v okrese Lučenec bola v Banskobystrickom kraji v lete 2010 najviac zasiahnutá povodňami. Povodne neušetrili ani parčík v centre obce, kde na trávnatej ploche ohradenej nízkym plôtikom zostalo iba niekoľko najodolnejších drevín. Obec získala na projekt jeho obnovy 5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina.

Vo Veľkých Kapušanoch si obyvatelia sídliska skrášlili svoj priestor
Málo využívaný priestor na sídlisku Centrum II. vo Veľkých Kapušanoch ( okres Michalovce) získal nový svieži vzhľad a využitie. Obyvatelia získali na svoj projekt Naše sídlisko – náš priestor 5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina. Slávnostné otvorenie upraveného verejného priestoru bude v sobotu 5. novembra 2011 od 11. 00 hod.

Nadácia Ekopolis získala v Portugalsku ocenenie medzinárodnej poroty za prístupy ku krajine
V portugalskom meste Evora sa dňa 20. októbra 2011 konalo slávnostné odovzdávanie cien Rady Európy za krajinu. Špeciálne ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011 získala aj Nadácia Ekopolis.

V Banskej Bystrici obnovili prameň Medokýš
Upravené okolie minerálneho prameňa v Banskej Bystrici je výsledkom projektu "Bystričania, obnovme si Medokýš", na ktorý získalo finančné prostriedky Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou. Program "Pohoda za mestom" vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu spoločnosťou Heineken Slovensko.

Obnovili turistické značenie vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách v dĺžke 53,5 km
Členovia Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica obnovili turistické značenie a značkársku infraštruktúru na dôležitých trasách v národných parkoch Veľká Fatra a Nízke Tatry, v celkovej dĺžke 53,5 km. Na svoj projekt získali 2000 eur z grantového programu Živé chodníky. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.

V Bratislave ožil priestor na Mlynoch, aj vďaka Utopii
Členom Občianskeho združenia Utopia z Bratislavy sa podarilo upraviť verejný priestor pri Študentskom domove Ľ. Štúra na Mlynoch. Na svoj projekt Permakultúrne Mlyny - komunitné formovanie a edukácia spoločnosti získali 5 400 eur grantového programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom - spoločnosťou Heineken Slovensko. Slávnostné otvorenie oživeného verejného priestoru v areáli Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra bude 27.10. 2011 o 16.00 hod.

Slávnostné ukončenie projektu v Handlovej
Neformálna skupina občanov Handlovej v spolupráci s Nadáciou Ekopolis Vás pozýva na slávnostné ukončenie projektu úprav verejného priestoru. Projekt "Oživne vzťahy v komunite" bol podporený v rámci grantového programu PrieStory Nadácie Ekopolis. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

Stromom roka 2011 sa stala lipa malolistá z Lipian
Víťazom ankety Strom roka 2011 sa stala 320-ročná lipa malolistá z Lipian (okres Sabinov), ktorá získala 1699 hlasov. Bude súčasne reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.

Nadácia EKOPOLIS a SLOVNAFT vyhlasujú 6. ročník grantového programu Zelené oázy
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú 6.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Slovnaft vyčlenil na program v tomto ročníku celkovo sumu 68 tisíc eur.
O granty sa budú môcť uchádzať ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí okrem dobrého nápadu sú tiež ochotní pridať vlastné ruky k dielu.

V Michalovciach upravili okolie jazierka Baňa
Baňa - miesto na oddych, je názov projektu, na ktorý získalo Mesto Michalovce 5200 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom - spoločnosťou Heineken Slovensko. Upravené okolie nádrže Baňa slávnostne otvoria 14.10.2011 o 13.00 hod. priamo pri jazierku.

Dobrovoľníci zo spoločnosti Telefónica pomáhali v B. Bystrici aj Stupave
V rámci celoeurópskeho Dňa dobrovoľníctva spoločnosti Telefónica O2 pomáhalo v piatok 7. októbra 2011 viac ako 130 zamestnancov pri projektoch podporených v rámci programu Think big.

Tematický seminár a záverečná konferencia v projekte UrbSpace
Za účasti 13 organizácií z ôsmych krajín Strednej Európy sa v dňoch 28 - 30. septembra 2011 konalo vo Viedni záverečné stretnutie, tematický seminár a konferencia v rámci projektu UrbSpace.

Trenčianske nábrežie oživí Zátoka pokoja
Na trenčianskom nábreží vznikla blízko lodenice Zátoka pokoja, ktorá poskytne návštevníkom možnosti príjemnej rekreácie a oddychu. Členom Centra environmentálnych aktivít z Trenčína sa podarilo upraviť časti nábrežia, osadiť prírodné sedenie a mólo pri vode.

V Liptovskom Mikuláši ožil park pátra Linčovského. Skrýva v sebe príbeh lipy - sochy
Pri gotickom kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši, v mestskej časti Okoličné vznikol park pátra Linčovského s novými lavičkami a zeleňou. Na svoj projekt získali členovia OZ Tatry z Liptovského Mikuláša 2 500 eur z grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis s partnerom programu spoločnosťou Slovnaft, a.s..

Pozývame Vás na Cyklofest 2011
Občianska cykloiniciatíva v Banskej Bystrici spolu s Nadáciou Ekopolis Vás srdečne pozýva na Cyklofest 2011. Podujatie sa uskutoční v sobotu 24. septembra od 9:30 hod. a je organizované pri príležitosti Európskeho týždňa mobility.

Ešte do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2011
Ešte do 30. septembra 2011 môžete poslať hlas jednému z dvanástich finalistov ankety Strom roka 2011 a podporiť tak jeho ošetrenie. Podľa aktuálneho stavu hlasovania zatiaľ vedie lipa malolistá z Lipian (okr.Sabinov), len o tri hlasy menej má ďalšia lipa z Kameničian (okr.Ilava). Do tretice - lipa veľkolistá zo Žiliny uzatvára medailové miesta. Najmenej hlasov má zatiaľ čerešňa mahalebková z Bratislavy a topoľ čierny z Majcichova (okr.Trnava).

Divadelný deň v Humennom
Divadelný súbor Zoči z CVČ Dúha v Humennom Vás pozýva na kultúrne podujatie DIVADELNÝ DEŇ v Humennom, ktorý sa bude konať 14.septembra 2011 vo veľkej sále CVČ Dúha s finančným prispením Nadácie Ekopolis a spoločnosti Telefónica Slovensko v rámci programu Think big.

Diskusia „Pohoda na trenčianskom nábreží“ o verejných priestoroch
V utorok 14. septembra 2011 o 17,00 hod sa v Klube Kľúč (ul. Kniežaťa Pribinu č. 2, Trenčín) uskutoční verejná diskusia o budúcnosti obľúbeného rekreačného priestoru pri rieke Váh. Cieľom stretnutia, ktoré pripravilo občianske združenie Centrum environmentálnych aktivít v rámci projektu „Pohoda na trenčianskom nábreží“, je hľadať inšpirácie pre tento verejný priestor tak, aby mohol naďalej slúžiť rôznym skupinám ľudí na oddych a rekreáciu.

Pozvánka na konferenciu a seminár v rámci projektu UrbSpace
V rámci projektu UrbSpace, ktorý je zameraný na zvýšenie atraktivity a kvality mestského životného prostredia, Vás pozývame na 3. tematický seminár k projektu. Uskutoční sa 29. septembra 2011 v Bratislave.

Vrcholia úpravy piatich verejných priestorov v rámci programu PrieStory
Obyvatelia Handlovej, Iže, Martoviec, Veľkých Kapušian a Prše v týchto dňoch usilovne pracujú na zlepšení verejných priestorov v svojich mestách a obciach. Po etape spoločného plánovania upravujú od začiatku leta obľúbené miesta a to najmä formou dobrovoľníckych brigád – čistia ich od odpadu či buriny, upravujú
na osadenie lavičiek, detských prvkov aj zariadení pre tínedžerov.

V Prešove prezentovali projekt a vzdelávali sa
V rámci programu Think big spoločnosti Telefónica Slovensko, ktorý sa realizuje v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska sa uskutočnilo 22. augusta 2011 stretnutie mladých skautov zo sídliska Prešov - Sekčov s verejnosťou.

V Kremnici obnovili námestie pred kinom
Námestie pred kinom Akropola v Kremnici obnovili počas jari a leta mladí dobrovoľníci. Podporu vo výške 7 000 € získalo v r. 2010 Občianske združenie 1115 z programu Think big spoločnosti Telefónica Slovensko, ktorý sa realizuje v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Pozývame Vás na slávnostné otovorenie námestia dňa 26. augusta 2011 o 18,00 hod.

Tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií v programe Think big
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a generálnym partnerom programu Telefónica Slovensko Vás pozýva v rámci projektu Think Big na Tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií.

Otvorili náučný chodník v Žiarskej doline
Združenie vlastníkov lesa a urbariátu Žiar vybudovalo náučný chodník od ústia Žiarskej doliny k Žiarskej chate v Západných Tatrách. Cieľom 5,3 km dlhého chodníka je nielen predstaviť známu lokalitu, jej históriu a prírodné hodnoty, ale umožniť turistom vyjsť na Žiarsku chatu po príjemnom lesnom chodníku - modrej turistickej značke.

Projekty podporené z programu Greenways 2011
„Podpora z programu Greenways sa v tomto roku sústredila najmä na akcie, zvyšujúce povedomie verejnosti vo veľkých mestách o cyklistickej doprave. Ide o akcie, ktoré určite upútajú pozornosť ľudí a primäjú ich k zamysleniu o dopravných návykoch. Popri tom sme podporili aj odbornú konferenciu pre cykloexpertov v Trnave, pretože si myslíme, že výmena skúseností a diskusia na tému rozvoja cyklistiky aj na Slovensku je nesmierne dôležitá. Napokon, podporu sme udelili aj dobrovoľníkom, ktorí budujú trasy Bajkom k tajchom v Štiavnických vrchoch a za ktorými stojí silný príbeh,“ povedal Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Hlasujte za Strom roka 2011
Od dnes do 30. septembra 2011 môžete poslať hlas jednému z dvanástich finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Poslaním ankety, ktorej deviaty ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný Strom roka 2011 bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Záhradníctvo A.B.I.E.S., Vydavateľstvo Dajama a Kníhkupectvo Artforum a International Visegrad Fund.

Nadačný fond Živá energia podporil jedenásť ďalších nápadov zameraných na úspory a obnoviteľné zdroje energie
V treťom ročníku podporil Nadačný fond Živá energia ďalších 11 projektov v celkovej sume 30 000 €. Do uzávierky prijímania žiadostí začiatkom júna 2011 prišlo 30 žiadostí vo výške takmer 150 000 €. Fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, a.s., Nadácie Ekopolis a zákazníkov, ktorí majú záujem podporiť využívanie a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Na Fest Anči v Žiline pokrstili nový park na kempovanie
Fest Anča je názov trojdňového medzinárodného festivalu animovaných filmov, ktorý sa už štvrtýkrát konal od piatku 1. júla v Žiline. Pred rokom sa na Fest Anči posielali posledné smsky a emaily, aby Občianske združenie Truc sphérique vyhralo grant vo výške 7 000 € v programe Think Big spoločnosti Telefónica Slovensko v spolupráci s Nadáciou Ekopolis na realizáciu veľkolepého projektu Kempingu pod Rondlom.

V Komárne ožila rekreačná zóna pri mŕtvom ramene Váhu
V Komárne bude viac možností na oddych a príjemnejšie prežívanie voľného času. Pri mŕtvom ramene Váhu obnovili časť rekreačnej zóny, ktorú spestrili altánky, lavičky, stolíky a ohniská na piknik. Mesto Komárno získalo na svoj projekt 5 200 eur z grantového programu Pohoda za mestom.

Workshop vzdelávacích potrieb pre projekty v programe Think big
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Ekopolisa a spoločnosťou Telefónica Slovensko pozývajú všetkých mladých ľudí, ktorých projekty boli podporené v programe Think big 2011 na Workshop vzdelávacích potrieb.

Sme známejší a viac nám dôverujú
Sme známejší a viac nám dôverujú.
Vnímajú nás najmä ako ochrancov životného prostredia.

V Banskej Bystrici sa uskutoční festival "cementÁRTňa"
Trojdňový netradičný festival umenia cementÁRTňa sa uskutoční 22. - 24. júna 2011 v budove bývalej nákladnej stanice cementárne v Banskej Bystrici. Projekt bol podporený sumou 500 € v rámci programu Think big, ktorý vyhlásila spoločnosť Telefónica O2 Slovensko v spolupráci s partnermi programu Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Spoznajte príbeh náučného chodníka Rakytovské plieska – Jamské pleso
V sobotu 11.júna 2011 na slávnostnom podujatí Cesty z kalamity otvorila Nadácia Ekopolis spolu s partnermi náučný chodník v lokalite Rakytovské plieska - Jamské pleso. Jeho úprava bola podporená z Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis sumou 322 000 eur.

V Detve mladí plánovali priestor pre stretávanie, v Šarišských Michaľanoch pripravujú Graffity Jam
V rámci programu Think big, ktorý vyhlásila začiatkom roku 2011 spoločnosť Telefónica O2 Slovensko spolu s partnermi programu Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska sa úspešne realizujú malé aj veľké projekty.

Protokol o trvalo udržateľnom turizme v Karpatoch
Ministri, zodpovední za turizmus v siedmich krajinách Dohovoru o Karpatoch, podpísali v Bratislave dňa 26. mája 2011 Protokol o trvalo udržateľnom turizme v Karpatoch. Na príprave tohto protokolu sa štyri roky aktívne zúčastňovala Nadácia Ekopolis, ktorá bola spolu s pôvodným Ministerstvom hospodárstva SR, resp. dnešným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, lídrom tohto procesu na Slovensku.

Až 91 stromov ste prihlásili do ankety Strom roka
Do uzávierky ankety Strom roka nám prišlo z celého Slovenska až 91 nominovaných stromov, čo je viac ako minulý rok – 86. Najviac prihlásených stromov je z Banskobystrického kraja (23), nasleduje Trnavský (16). Ďalej Nitriansky a Trenčiansky kraj – po 13 nominácií, Prešovský (10), Žilinský (7), za ním Bratislavský (5) a Košický so 4 nomináciami.

Nadácia Ekopolis na seminári Voda v urbanizovanom prostredí
Na medzinárodnom seminári Voda v urbanizovanom prostredí, ktorý pripravil Národný Trust n.o. na piatok 3. júna 2011, v spolupráci s Regionálnym environmentálnym centrom a Úradom vlády SR, vystúpi medzi prednášajúcimi aj Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, ktorá sa podelí s viacročnými skúsenosťami s participatívnym plánovaním verejných priestorov.

Výročná správa Nadácie Ekopolis za rok 2010
V týchto dňoch vychádza z tlače Výročná správa Nadácie Ekopolis za rok 2010. Nájdete v nej prehľad všetkých aktivít, programov, projektov a poskytnutých grantov ako aj hospodárenie s finančnými prostriedkami. Našu výročnú správu tentokrát spestrili fotografie študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, zo súťaže Študentský fotoobjektív.

V Banskej Bystrici začali s rekonštrukciou Bike Parku
Bike park v Banskej Bystrici je jedným zo 51 podporených projektov v programe Think Big. Program bol vyhlásený spoločnosťou Telefónica v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Občania v Banskej Bystrici plánovali okolie premeňa Medokýš
Vo štvrtok, 12. mája 2011 mali občania Banskej Bystrice možnosť zapojiť sa do plánovania okolia prírodného prameňa Medokýš, ktorý sa nachádza medzi plážovým kúpaliskom a plavárňou Štiavničky. Cieľom stretnutia bolo získať predstavy a názory užívateľov tohto priestoru a použiť ich v procese spracovania
dokumentácie.

Nadácia Ekopolis získala ocenenie poroty pri udeľovaní Ceny Rady Európy za krajinu.
V rámci udeľovania Ceny Rady Európy za krajinu, ktoré sa konalo 3. a 4. mája 2011 v Štrasburgu, získala Nadácia Ekopolis ocenenie medzinárodnej poroty.

Mladí sa vzdelávali v Banskej Bystrici
V piatok, 6. mája 2011, absolvovalo 20 mladých ľudí, zástupcov podporených projektov v programe Think Big vzdelávací tréning, ktorý sa konal v Banskej Bystrici. Druhý ročník programu vyhlásila spoločnosť Telefónica v spolupráci s partnermi Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Ešte do 20.mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2011
Ešte do 20.mája 2011 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa uchádzal o titul Strom roka. Cieľom ankety, ktorej deviaty ročník vyhlásila v marci Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Obnovme si Medokýš v Banskej Bystrici
Rozhodnutie, ako bude vyzerať okolie prírodného prameňa Medokýš medzi plážovým kúpaliskom a plavárňou Štiavničky, môžu ovplyvniť aj bežní obyvatelia Banskej Bystrice. Verejné plánovacie stretnutie k úprave okolia prameňa sa uskutoční vo štvrtok 12. mája 2011 popoludní. Jeho cieľom je získať predstavy a názory budúcich užívateľov tohto priestoru a tieto použiť pri spracovaní dokumentácie pre vlastné úpravy priestoru.

Nadačný fond Živá energia podporí nápady zamerané na obnoviteľné zdroje energie
Nadačný fond Živá energia bol vytvorený v roku 2009 v spolupráci ZSE Energia, a.s. a Nadácie Ekopolis, s cieľom podporiť projekty, ktoré prispievajú k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie(OZE) a tiež k informovanosti a vzdelávaniu v tejto oblasti. V treťom ročníku podporí fond formou otvorenej súťaže ďalšie projekty vo výške od 1500 – 7 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. júna 2011.

Z programu Živé chodníky upravia takmer 60 km turistických trás
V 4.ročníku programu Živé chodníky, ktorý je zameraný na obnovu a zlepšovanie turistických chodníkov na Slovensku, boli podporené tri projekty, celkovou sumou 7 000 eur. Ich výsledkom bude takmer 60 km upravených turistických chodníkov v národných parkoch a prírodných rezerváciách Slovenska. Program Živé chodníky vyhlásila Nadácia Ekopolis, so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.

Dobrovoľníci v Sládkovičove a Stupave oslávia Deň Zeme výsadbou zelene
Symbolicky ku Dňu Zeme ( 22.4.) vysadia dobrovoľníci v Sládkovičove a v Stupave celkom 72 drevín. Na Zelený štvrtok členovia Občianskeho združenia Jablonka z Jablonového zazelenia časť historického parku v centre Stupavy 39 ovocnými drevinami ako jabloň, hruška, gaštan jedlý, rakytník, muchovník, ai.

Plánovanie verejného priestoru v Martovciach
V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou je úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 eur päť najlepších projektov z Prše (okr. Lučenec), Iže a Martoviec (okr. Komárno), Handlovej a Veľkých Kapušian. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

51 podporených projektov v programe Think Big
Spolu 51 projektov mladých ľudí z celého Slovenska vybral poradný vybor v rámci programu Think Big. Program vyhlásila spoločnosť Telefónica O2 Slovensko v spolupráci s partnermi Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska vo februári 2011.
V roku 2011 tak bude na realizáciu týchto projektov poskytnutá čiastka 50 000 €.

Informačný deň o Európskom dohovore o krajine
V utorok, 5. apríla 2011 sa konal na pôde Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku.

Ekopolis sa spolupodieľal na projekte urbanE.T v Ružomberku
Projekt urbanE.T. (čítaj urbanity) predstavuje jedinečný a dlhodobý kultúrno-sociologicko komunitný projekt, ktorý pracuje s témou mesta ako so živou štruktúrou a organizmom. Ide teda o „festival“ urbanizmu a architektúry spojený s odbornou konferenciou, verejnými diskusiami, dobrovoľníckymi podprojektami, ale najmä oživením verejných priestorov mesta kultúrnymi a umeleckými podujatiami.

Vo Veľkých Kapušanoch občania plánovali verejný priestor
Prvé plánovacie stretnutie k obnove verejného priestoru na sídlisku Centrum II. sa uskutočnilo 25. a 26. marca 2011 vo Veľkých Kapušanoch. Pripravila ho neformálna skupina občanov, ktorí žijú v bytovom dome priamo pri priestranstve. Projekt bol podporený v rámci 7. ročníka programu PrieStory Nadácie Ekopolis. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

230 prihlásených projektov v programe Think Big
Vo februári vyhlásila spoločnosť Telefónica spolu s partnermi Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska 2. ročník programu Think Big.Program podporí takmer 40 projektov mladých ľudí z celého Slovenska. Do termínu uzávierky, ktorá bola 15. marca 2011, bolo podaných až 230 žiadostí o podporu.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 9.ročník ankety Strom roka 2011
V prvý jarný deň vyhlásila Nadácia Ekopolis 9.ročník ankety Strom roka 2011. Jej cieľom je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Záhradníctvo A.B.I.E.S., Vydavateľstvo Dajama a Kníhkupectvo Artforum.

V piatom ročníku programu Zelené oázy pribudne na Slovensku dvadsať upravených zelených projektov
Dvadsať najzaujímavejších projektov s témou úpravy mestského alebo vidieckeho prostredia bolo podporených v piatom ročníku
programu Zelené oázy.

Pohoda za mestom podporila 5 zámerov obnovy verejných priestorov v zázemí väčších miest
Spolu 31 žiadostí v hodnote 175 093 € hodnotil poradný výbor v rámci I. ročníka programu Pohoda za mestom. Na stretnutí 11. marca 2011 v Bratislave členovia výboru vybrali 5 projektov, z ktorých každý získa prostriedky vo výške max. 6000 € a navyše vzdelávanie a asistenciu pri plánovaní a realizácii úprav v hodnote 450 €.

Zelené šance – záverečná konferencia Blokového grantu EMVO-TUR
Zelené šance je názov konferencie, ktorú pripravila Nadácia Ekopolis na 17. marca 2011, vo Vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Jej cieľom je prezentovať výstupy vybraných projektov a vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a informácií o aktuálnom dianí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

Európskym stromom roka sa stala lipa z Rumunska
Víťazom 1.ročníka medzinárodnej ankety Európsky strom roka sa stala takmer 500 rokov stará lipa z Rumunska, ktorá získala 23 298 hlasov. Druhé miesto obsadil platan z Bulharska (18 374 hlasov), tretí skončil maďarským platan (8 836 hlasov).Slovenský dub z Dubinného ( minuloročný víťaz ankety Strom roka SR) skončil na 4.mieste, s počtom hlasov 3 403. Celkovo sa do európskej ankety zapojilo viac než 56 tisíc hlasujúcich.

Aj spoločnosť APLEND podporuje Nadáciu Ekopolis
Nadáciu Ekopolis od novembra 2009 podporuje spoločnosť Aplend, s.r.o. z Martina (predtým pod názvom Greenfield ). Za každého ubytovaného zákazníka odvedie 1 euro na podporu aktivít nadácie. Naposledy, vo februári 2011, prispela spoločnosť čiastkou 300 eur, za ktoré ďakujeme.

Do II.kola programu Pohoda za mestom prišlo 23 projektov
Do uzávierky II. kola programu Pohoda za mestom bolo doručených 23 projektov. Jeden projekt bol vyradený z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií. Spolu s 9 žiadosťami prijatými v 1.kole bude poradný výbor hodnotiť 31 projektov. Na realizáciu svojich aktivít žiadajú grantisti spolu 175 093 €.

Vaše 2 % pre kvalitnejšie cyklotrasy
Aj tento rok sa Nadácia Ekopolis uchádza o Vašu dôveru a podporu v podobe 2% z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Získané 2% v roku 2011 chceme využiť na zvýšenie bezpečnosti cyklistov na cestách, prostredníctvom programu Greenways - Cesty pre zdravší život. Chceme, aby cyklotrasy boli cestami pre zdravší a najmä bezpečnejší pohyb cyklistov.

Zvoľte si najsympatickejší strom Európy
Oddnes až do 7. marca 2011 môžete na webových stránkach www.treeoftheyear.org hlasovať pre jedného z finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka, ktorého prvý ročník vyhlasuje česká Nadace Partnerství v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Tvoj dobrý nápad podporí Think Big
Máš nápad, čo by si s kamarátmi vo svojom okolí vylepšil, ale chýbajú Ti financie? Tak teraz zbystri pozornosť. Druhý ročník paneurópskeho grantového programu spoločnosti Telefónica Think Big podporí 40 mládežníckych projektov z celého Slovenska. Ak máš od 15 do 24 rokov, časť z celkovej hodnoty 80 000 € je určená práve Tebe. Stačí napísať svoj nápad a odoslať ho do 15. marca 2011.

Postupujúce projekty v programe Zelené oázy 2011
Do uzávierky ( 30. november 2010) prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2011 - podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s., sme dostali rekordných 333 platných predbežných žiadostí o podporu.

Tréning o plánovaní verejných priestorov v Senci
Viac ako dve desiatky účastníkov sa stretli vo štvrtok 20. januára 2011 v Senci na vzdelávaní v oblasti vytvárania verejných priestorov. Trojdňový tréning bol určený predovšetkým prijímateľom podpory z programu PrieStory 2011.

Nadácia Ekopolis vyhlasuje II. kolo prijímania žiadostí o podporu v programe Pohoda za mestom
V októbri 2010 vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť HEINEKEN Slovensko prvé kolo nového programu Pohoda za mestom. Vzhľadom na termín uzávierky prijímania žiadostí tesne po voľbách do miestnych samospráv poradný výbor programu odporučil predĺžiť prijímanie žiadostí o podporu a to do 25. februára 2011.
Preto Nadácia Ekopolis otvára druhé kolo prijímania žiadostí – od 17. januára do 25. februára 2011.

Stretnutie o Cyklistickej ceste Železnej opony
Začiatkom januára 2011 bola Nadácia Ekopolis hostiteľom dvojdňového pracovného stretnutia manažérov projektu Iron Courtain Trail (Cesta Železnej opony). Jedná sa o cyklotrasu s dĺžkou 6 800 km, ktorá je v príprave a bude viesť pozdĺž bývalej hranice medzi Východom a Západom od Severného ľadového oceánu až po Čierne more.

Milí podporovatelia a priaznivci Nadácie Ekopolis,
ďakujeme Vám za Vašu dôveru, pomoc a inšpiráciu.
Nech sa Vám všetkým darí v zdraví aj na budúci rok.
Prajeme Vám Štastlivý Nový rok 2011.

tím Nadácie Ekopolis

V programe PrieStory 5 podporených projektov
V rámci 7. ročníka programu PrieStory bolo Správnou radou Nadácie Ekopolis schválených 5 projektov v obciach a mestách, ktoré boli v r. 2010 postihnuté povodňami. Dlhoročným partnerom programu PrieStory je ČSOB Finančná skupina.

Výročné stretnutie CIVILSCAPE v Antverpách
V belgickom meste Antverpy sa konalo v dňoch 10. - 12. decembra 2010 výročné stretnutie siete CIVILSCAPE. Sieť CIVILSCAPE bola zriadená 23. februára 2008 vo Florencii a je jednou z podporných sietí pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine, ktorý je zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny.

V programe Pohoda za mestom 9 žiadostí o podporu
V pondelok 6. 12. bola uzávierka žiadostí v prvom kole programu Pohoda za mestom. Pilotný ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Heineken Slovensko. Jeho cieľom je podporiť komunitný život súčasne s obnovou a oživením rekreačných priestorov v zázemí väčších miest, s počtom obyvateľov nad 35 000. Najlepšie projekty budú podporené do výšky 6 000 eur.

Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?
Záujemcov o ekonomické a ekologické nakladanie s biologickými odpadmi na úrovni miest a obcí pozývame na dvojdňovú odbornú konferenciu. Priatelia Zeme-SPZ podujatie pripravujú v spolupráci so Združením miest a obcí (ZMOS) a uskutoční sa 15. – 16. decembra 2010 v Hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe.

V roku 2010 boli vďaka programu PrieStory odovzdané do užívania verejnosti už tri verejné priestranstvá
V sobotu, 4. decembra 2010, bol v Borinke odovzdaný do užívania verejnosti "Pajštúnsky rínek". Prvá etapa úpravy priestoru v centre obce bola zakončená Mikulášskou slávnosťou, a hoci je priestor už pod snehom, pripomenuli si predchádzajúce mesiace obyvatelia dediny cez fotografie a spoločné rozprávanie.

OZ Tatry získalo Zlatého mravca za projekt podporený Nadáciou Ekopolis
V rámci 6. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov 5. ročníka súťaže Zlatý mravec 2010. Ocenenie v odpadovom hospodárstve Zlatý mravec sa udeľuje na Slovensku od roku 2006.

Historicky prvú Cenu SR za krajinu získala Nadácia Ekopolis
V Banskej Bystrici sa 24. novembra konalo slávnostné odovzdávanie Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Cenu udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR s cieľom oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny.

V Ekocentre neďaleko Košíc vám poradia ako stavať moderne, ekologicky a usporiť
Cieľom projektu Občianskeho združenia Sosna z Košíc bolo zrekonštruovať Ekocentrum v Družstevnej pri Hornáde, neďaleko Košíc tak, aby slúžilo ako príklad a inšpirácia pre všetkých, ktorí chcú stavať a bývať v ekologickej, nízkoenergetickej stavbe a cítiť sa pritom príjemne a zdravo.

Predstavia výsledky projektu na ochranu pralesov Slovenska
Spolu s FSC Slovensko vás pozývame na záverečný seminár k projektu Ochrana pralesov Slovenska, ktorého cieľom bude najmä prezentácia výsledkov projektu. Uskutoční sa 30. novembra 2010 od 9.30 hod. v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici otvoria Pink Park
Dovoľujeme si Vás pozvať na Slávnostné otvorenie Pink Parku na Ružovej ulici v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2010 (sobota). Projekt bol podporený v rámci programu PrieStory 2010. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

Otvoria chodník na Choč
Členovia Lyžiarsko-turistického klubu Markuška z Lúčok, v Národnej prírodnej rezervácii Choč obnovili veľmi zaťažený a exponovaný 8 km dlhý chodník na Choč. Na svoj projekt získali 3 040 EUR z grantového programu Živé chodníky 2010.

Ako sa starať o krajinu, aby bola hodnotným dedičstvom ?
"Krajina v meste, mesto v krajine", je názov medzinárodnej konferencie, ktorú 11. a 12. novembra 2010 v Banskej Bystrici pripravila pre odborníkov z Európy Nadácia Ekopolis a Slovenská agentúra životného prostredia, v spolupráci s Úniou miest Slovenska a ďalšími partnermi.

Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v meste Stará Turá
Záujemcov o nakladanie s odpadmi na úrovni miest a obcí pozývame na podujatie, ktoré Priatelia Zeme-SPZ pripravili v spolupráci s Technickými službami Stará Turá. Jeho cieľom je informovať a na praktických príkladoch ukázať, ako sa dá úspešne a komplexne riešiť odpadové hospodárstvo v podmienkach SR. Podujatie sa uskutoční 16. novembra 2010.

Život v rieke Muráň prúdi voľnejšie
V polovici septembra 2010 na rieke Muráň vďaka projektu Muránska planina n. f. úspešne odstránili druhú, najväčšiu bariéru – 1,7 m vysoký vodný stupeň pri obci Lubeník. Koncom októbra už ochranári nad týmto miestom zaregistrovali prvý druh ryby, ktorý migruje do uvoľneného priestoru.

V Krupine ožili Turecké studne
V Krupine, v blízkosti centra, upravili a sprístupnili pre domácich i turistov historickú lokalitu Turecké studne. Na svoj projekt získalo Informačné centrum mladých (ICM) podporu 1600 eur z grantového programu Zelené oázy 2010. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis, so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Otvorenie cykloktrasy pri Veľkých Teriakovciach
Pozývame vás, spolu s Cykloklubom Poľana, na otvorenie cyklotrasy Rimavská Sobota – Veľké Teriakovce. Podujatie sa uskutoční v piatok 29. októbra 2010.

Obnovili turistické trasy na Poľane
V Chránenej krajinnej oblasti Poľana obnovili a upravili značenie štyroch turistických trás, v dĺžke takmer 39 km. Členovia Okresného združenie telesnej kultúry vo Zvolene získali na svoj projekt 2 500 eur z programu Živé chodníky, z ktorých obnovili značenia, smerovníky, spriechodnili a vyčistili trasy a osadili mapový panel. Program Živé chodníky vyhlásila Nadácia Ekopolis, so spoločnosťou TOYOTA.

Program Pohoda za mestom podporí oživenie oddychových miest
Pohoda za mestom je názov programu, ktorého pilotný ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Heineken Slovensko. Jeho cieľom je podporiť komunitný život súčasne s obnovou a oživením rekreačných priestorov v zázemí väčších miest, s počtom obyvateľov nad 35 000. Najlepšie projekty budú podporené do výšky 6 000 eur.

V Materskom centre Medulienka zrekonštruovali vykurovací systém a vynovili svoju Čarovnú záhradu
V októbri 2010 ukončilo MC Medulienka projekty „Ekologické vykurovanie“ a „Čarovná záhrada“, ktoré význame prispejú ku zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a spríjemneniu prostredia pre užívateľov služieb. Oba boli podporené z programov Nadácie Ekopolis.

Stromom roka 2010 sa stal dub letný z Dubinného
Víťazom ankety Strom roka 2010 sa stal 850-ročný dub letný z Dubinného, okres Bardejov, ktorý získal 911 hlasov. Na 2.mieste sa umiestnil tis obyčajný z Pruského, ktorý dlhší čas viedol. Nakoniec získal 761 hlasov. Trojicu víťazov ankety uzatvára s počtom 577 ďalší dub letný - zo Želiezoviec.

Nadácia EKOPOLIS a SLOVNAFT vyhlasujú 5. ročník grantového programu Zelené oázy
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú v poradí už 5.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Slovnaft podporí tento ročník celkovo sumou 66 tisíc eur, o ktoré sa budú môcť uchádzať žiadatelia s nápadmi, ktoré pomôžu životnému prostrediu. Výzva je tento krát upriamená aj na obce, ktoré boli zasiahnuté povodňami. Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 30.novembra 2010.

V Liptovskom Mikuláši pribudla zelená oáza pri vode
Obyvateľom sídliska Podbreziny v Liptovskom Mikuláši odovzdali do užívania Zelenú oázu pri vode - priestor na brehu Smrečianky. Zámerom projektu OZ TATRY bolo vytvoriť príjemné miesto pre odpočinok, stretávanie sa a vzdelávanie občanom najväčsieho sídliska v Liptovskom Mikuláši. Na svoj projekt získalo združenie podporu z viacerých zdrojov. Jedným z nich bolo aj 2200 eur z programu Úsmev pre strom, ktorého prvý ročník v apríli vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom - spoločnosťou SHP Harmanec, a.s..

Stretnutie projektového tímu UrbSpace v Poľsku
V poľskom meste Sopot sa v dňoch 7. a 8. októbra 2010 uskutočnilo už piate stretnutie pracovného tímu medzinárodného projektu UrbSpace. Na stretnutí odprezentovali jednotliví projektoví partneri svoje pilotné projekty, ktoré sú v súčasnosti vo fáze postupných realizácií.

Obnovili náučný chodník k Muránskemu hradu
Na Muránsky hrad vedie nový náučný chodník v dĺžke 6,5 km. Na jeho obnovu získali členovia Klubu priateľov Muránskej planiny 4 500 eur z programu Živé chodníky, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA. Cieľom podporeného projektu bola obnova značenia, smerovníkov, informačných panelov a protierózne opatrenia.

V programe PrieStory 26 predbežných žiadostí
V 7. ročníku programu PrieStory obdržala Nadácia Ekopolis 26 predbežných žiadostí o podporu. Prioritnou témou VII. Ročníka programu je obnova verejných priestranstiev v mestách a obciach, ktoré boli zničené pri povodniach, zosuvoch pôdy či iných obdobných udalostiach, ktoré sa stali v roku 2010 v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov.

V Liptovskej Tepličke budú otvárať turistický chodník
V súvislosti s ukončením projektu „Obnova a skvalitnenie infraštruktúry turistických chodníkov v okolí obce Liptovská Teplička si Vás dovoľujeme pozvať na záverečné spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 02.10.2010 ( sobota ) so začiatkom o 10,00 hod.

O dobrovoľníctve mladých ľudí v Žiline
Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na verejnú diskusiu o dobrovoľníctve mladých ľudí, ktorá sa uskutoční v piatok 1. októbra 2010 v Žiline - stanička Žilina Záriečie.

Konferencia o participácii v environmentálnej výchove Škola zmeny
Spolu s CEEV Živica a Technickou univerzitou vo Zvolene vás pozývame na konferenciu Škola zmeny o participácii v environmentálnej výchove, spojenú so slávnostným vyhodnotením 5. ročníka programu Zelená škola. Uskutoční sa 21. - 22. októbra 2010 vo Zvolene.

Želiezovce sa stali slovenským Hlavným mestom biodiverzity pre rok 2010
Rok 2010 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) za Medzinárodný rok biodiverzity. Na Slovensku sa Regionálne environmentálne centrum pripojilo k medzinárodnému projektu Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach. Jednou z aktivít tohto projektu je podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity cez súťaž Hlavné mestá biodiverzity.

Pozvánka na otvorenie náučného chodníka v Bielych Karpatoch
Občianske združenie Pre Prírodu z Trenčína, organizuje v nedeľu 19.9.2010 v rámci projektu Okolo Vršatca - koruny Bielych Karpát, slávnostné otvorenie zrekonštruovaného náučného chodníka. Projekt bol podporený sumou 5000 eur z programu Živé chodníky Nadácie Ekopolis.

Publikácia o Blokovom grante na podporu environmentálnych MVO
Nadácia Ekopolis vydala publikáciu o Blokovom Grante Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre trvalo udržateľný rozvoj (BG EMVO-TUR). Prináša základné informácie o programe, aktivitách a výsledkoch jednotlivých projektov a je doplnená množstvom fotografií.

7. ročník programu PrieStory podporí úpravu priestranstiev zničených povodňami
Úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach, ktoré boli zničené pri povodniach či zosuvoch pôdy v tomto roku, je témou 7. ročníka programu PrieStory, ktorý vyhlásila 6. septembra 2010 Nadácia Ekopolis. O podporu do výšky 5 500 eur sa v otvorenom grantovom kole môžu uchádzať skupiny občanov, mimovládne organizácie a samosprávy miest a obcí.

V ankete Strom roka zatiaľ vedie tis obyčajný z Pruského
Ešte do 30. septembra 2010 môžete poslať hlas jednému z dvanástich finalistov ankety Strom roka 2010 a podporiť tak jeho ošetrenie. Podľa aktuálneho stavu hlasovania zatiaľ vedie 700-ročný tis obyčajný z Pruského (okres Ilava). Má však len o 23 hlasov viac, ako v poradí druhý, dub letný zo Želiezoviec. Tretie miesto patrí ďalšiemu dubu letnému z Dubinného (okres Bardejov), ktorý má o 70 hlasov menej, ako jeho „kolega".

Mladí z Kremnice a Žiliny plánovali obnovu námestia aj komunitného parku
Vo štvrtok 19. 8. sa zúčastnilo viac ako 30 mladých ľudí plánovacieho stretnutia, na ktorom hovorili o svojich predstavách rekonštrukcie námestia pre kinom Akropola v Kremnici. Podobného plánovacieho stretnutia sa zúčastnilo aj okolo 20 mladých zo staničky Žilina - Záriečie, ktorí plánovali "Kreatívny kemping pod Rondlom" 25. 8. 2010. Obidve stretnutia sa uskutočnili v rámci programu Think Big. Pilotný ročník programu vyhlásila v júni 2010 spoločnosť Telefónika O2 Slovakia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Prírodné záhrady a staviteľstvo na kurzoch OZ SOSNA
Nadácia Ekopolis a OZ Sosna pozývajú všetkých záujemcov o dizajn prírodnej záhrady a hlinené omietky na kurzy, ktoré sa uskutočnia 27. a 28. augusta v zrekonštruovanom ekocentre v Društevnej pri Hornáde neďaleko Košíc.

V rámci programu Think Big sa bude plánovať námestie pred kinom v Kremnici
Vo štvrtok 19. 8. o 17,00 hod sa uskutoční plánovacie stretnutie mladých ľudí a širšej verejnosti v Kremnici. Témou stretnutia bude úprava námestia pred kinom Akropola. Projekt je jedným z troch, ktoré získali podporu v pilotnom ročníku programu Think Big. Program vyhlásila spoločnosť Telefónica O2 Slovakia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Zákazníci spoločnosti Metro Slovakia môžu hlasovať za projekty a podporiť výsadbu stromov
Veľkoobchodná spoločnosť METRO spustila v novembri minulého roka kampaň, počas ktorej sa zákazníci mohli zaregistrovať pre odber ponukových letákov elektronickou formou. Za každého registrovaného zákazníka, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, prispelo METRO 1 eurom na grantový program Ľudia pre stromy Nadácie Ekopolis.

V Hrušove slúži javisko pod hruškami verejnosti
V sobotu 7. augusta 2010 o 10.00 bol do užívania verejnosti odovzdaný upravený verejný priestor v Hrušove (okr. Rožňava). Úprava verejného priestranstva sa uskutočnila v rámci VI. ročníka programu PrieStory Nadácie Ekopolis. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB - Finančná skupina.

Podporu z programu Think Big získali projekty zo Žiliny, Zvolena a Kremnice
Tvorivý kemping v Žiline, skejt park vo Zvolene a upravené námestie pred kinom v Kremnici sú projekty, ktoré dostali najviac hlasov a získali podporu po 7 000 eur v pilotnom ročníku programu Think Big. Program vyhlásila spoločnosť Telefónica O2 Slovakia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Javisko pod hruškami v Hrušove začne slúžiť verejnosti
V sobotu 7. augusta 2010 o 10.00 bude do užívania verejnosti odovzdaný upravený verejný priestor v Hrušove (okr. Rožňava). Otvorenie sa uskutoční priamo na upravenom priestore v rámci Dňa obce 2010. Projekt bol podporený v rámci VI. ročníka grantového programu PrieStory Nadácie Ekopolis. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB - Finančná skupina.

Otvorenie náučného chodníka zo Svitu do Lopušnej doliny
V nedeľu 25. júla slávnostne otvoria 4 km dlhý náučný chodník Baba zo Svitu do Lopušnej doliny, ktorý zrekonštruovala a turisticky sprístupnila neformálna skupina občanov zo Svitu.

Hlasujte za NAJ projekty z programu Think Big
Ešte do 31. júla 2010 môžete dať hlas trom najsympatickejším projektom mladých ľudí, ktoré môžu získať podporu po 7 000 EUR z programu Think Big/ Priestory pre mladých.

Záchranná stanica pre živočíchy v Zázrivej pracuje naplno
V záchrannej stanici v Zázrivej už osem rokov zachraňujú postihnuté voľne žijúce živočíchy. Návštevníci v nej môžu nájsť orla skalného, sokola rároha, ale aj mláďa medveďa hnedého.

Solárny systém prináša hospicu v Palárikove úspory
Solárny systém šetrí hospicu v Palárikove energiu aj finančné prostriedky od augusta 2009. Hoci jeho efekt sa prejaví najmä v letnom období, významné úspory zariadeniu už priniesol. Jeho osobitou súčasťou je monitorovací systém s výstupmi zverejňovanými on-line.

Nadácia Ekopolis na festivale Pohoda
V dňoch 8.- 10. júla sa Nadácia Ekopolis už tradične zúčastnila festivalu Pohoda v Trenčíne. V sektore určenom pre mimovládne organizácie odštartovala vo štvrtok 8. júla už ôsmy ročník ankety Strom roka.

Hlasujte za Strom roka 2010
Na trenčianskej Pohode sa 8. júla 2010 začína hlasovanie o titul Strom roka 2010. Do 30. septembra 2010 môžete poslať hlas jednému z dvanástich finalistov a podporiť tak jeho ošetrenie. Poslaním ankety, ktorej ôsmy ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Pošlite svoj hlas a podporte priestory pre mladých
Od 1. do 31. júla 2010 si môžete vybrať zo 6 finálových projektov v programe Think Big a podporiť úpravu priestorov pre mladých ľudí. Grantový program spustila Telefónica O2 Slovakia spolu s partnerom Nadáciou Ekopolis. Do finále postúpili projekty zo Zvolena, Kremnice, Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Projekt Think Big podporí nápady mladých ľudí
Telefónica O2 Slovakia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis spustila grantový program Think Big. Cieľom programu je podporiť projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, športu, umenia a životného prostredia. Do záverečného hlasovania vybrala porota, do ktorej sa zapojila aj herečka Zuzana Fialová, šesť najlepších projektov z celého Slovenska. V úvodnom ročníku získajú tri víťazné projekty podporu spolu vo výške 21 000 EUR.

Fond Živá Energia podporí desať projektov, ktoré šetria energiu a životné prostredie
V druhom ročníku podporil nadačný fond Živá energia desať projektov v celkovej výške 62 972 Eur zameraných na energeticky úsporné investičné projekty a vzdelávanie v tejto oblasti. Nadačný fond je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, a.s., Nadácie Ekopolis a zákazníkov spoločnosti.

V Banskej Bystrici sa konal druhý blok kurzu pre facilitátorov
V dňoch 10. a 11. júla 2010 sa v Banskej Bystrici konala druhá časť vzdelávacieho kurzu „Zapojenie verejnosti do plánovania a vytvárania verejných priestorov". Kurz sa uskutočnil v rámci projektu UrbSpace financovaného z programu Central Europe a ERDF a zorganizovala ho Nadácia Ekopolis.

V ankete Strom roka 2010 prihlásených 79 nominácií stromov
Až 79 stromov prihlásili do ôsmeho ročníka súťaže o titul Strom roka 2010 priatelia zelene z celého Slovenska. Nominované stromy reprezentujú viac ako 20 rôznych druhov drevín, pričom na Slovensku sú už tradične najobľúbenejšie lipy, ktorých bolo tentoraz prihlásených 18.

Nežná zelená
"Nežná zelená" je názov knižky Jána Mičovského o podivných udalostiach v štátnom podniku Lesy SR na konci júna 2009.
Spoločne so svojimi priateľmi, recenzentmi knihy, ju čitateľom predstaví vo štvrtok 10. júna 2010 o 17,00 hod. v kníhkupectve ARTFORUM na Dolnej ulici v Banskej Bystrici.

Noví facilitátori pre plánovanie verejných priestorov sa školili v Bratislave
V dňoch 25. a 26. mája 2010 zorganizovala Nadácia EKOPOLIS prvú časť vzdelávacieho kurzu „Zapojenie verejnosti do plánovania a vytvárania verejných priestorov". Kurz sa uskutočnil v rámci projektu UrbSpace financovaného z programu Central Europe a ERDF.

Otvorili náučný chodník v prírodnej rezervácii Beckovské Skalice
V piatok 21. mája 2010 pri obci Beckov otvorili v prírodnej rezervácii Beckovské Skalice prvý náučný chodník s tematikou starostlivosti o chránené územie.

Nadácia Ekopolis na 20. sneme ZMOS
V stredu, 19. mája 2010 sa Nadácia Ekopolis zúčastnila 20. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. V samostatnom stánku predstavila zástupcom samospráv svoje programy a aktivity.

Ekopolis členom Európskej cyklistickej federácie
Nadácia Ekopolis bola na výročnej schôdzi Európskej cyklistickej federácie v poľskom Tczewe 14. mája 2010 prijatá za jej člena. European Cyclists’ Federation (ECF) je najvýznamnejšou európskou organizáciou, obhajujúcou záujmy cyklistov a cyklistiky vo všetkých jej aspektoch.

Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2010
Ešte do 31.mája 2010 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2010.

Do Nadačného fondu Živá energia prišlo 50 žiadostí o podporu
Do uzávierky fondu Živá energia (30. apríla 2010), bolo prijatých 50 žiadostí o podporu, v celkovej výške 583,125 €. Z toho 34 žiadateľov má záujem o podporu investičných zámerov a 16 v oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie.

Vo Francúzsku o mobilite
Zlepšovanie podmienok pre bicyklovanie a cyklodopravu, znižovanie počtu áut v mestách, systémy verejnej dopravy, zdieľanie áut a optimalizácia ich jázd a ďalšie zaujímavé témy boli predmetom štúdijnej cesty zástupcov konzorcia EPSD, do ktorého patrí aj Nadácia Ekopolis.

Ocenili obce a školy za prínos k znižovaniu množstva odpadov
Priatelia Zeme-SPZ počas výstavy PRO ARCH, PRO EKO, PRO REGION v Banskej Bystrici (4.- 7. máj 2010) ocenili obce a školy, ktorý v období 2006 až 2008 urobili najväčší pokrok pri znižovaní množstva odpadov.

Nadácia Ekopolis otvára vzdelávací kurz o plánovaní verejných priestorov
Nadácia Ekopolis pripravila v rámci projektu UrbSpace financovaného z programu Central Europe vzdelávací kurz „Zapojenie verejnosti do plánovania a vytvárania verejných priestorov“.

Ekovýchovný projekt Daphne získal 1. cenu
Žiaci MŠ Nezábudka v Banskej Štiavnici získali koncom apríla vďaka účasti v projekte Daphne najvyššie ocenenie vo výtvarnej súťaži „My sa nevieme sťažovať nahlas“.

V Hriňovej vzniká vtáčí areál
Projekt pod názvom Vtáčí areál sa postupne realizuje v areáli základnej a materskej školy v Hriňovej. Sumu 2900 eur získal z Nadácie Ekopolis v rámci grantového programu Zelené oázy 2010. Partnerom grantového programu je spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Úvodný kurz permakultúry
Spolu s OZ Alter Nativa vás Nadácia Ekopolis pozýva na kurz permakultúry s dvojdňovou ukážkou praktických riešení. Uskutoční sa v krásnom prostredí maličkej obce Brdárka v Stolických vrchoch 6. – 10. mája 2010.

Program Úsmev pre strom oživí zeleňou verejné priestory
Úsmev pre strom je názov nového programu, ktorého prvý ročník vyhlásila 28. apríla 2010 Nadácia Ekopolis spolu s partnerom - spoločnosťou SHP Harmanec, a.s.. Cieľom programu je oživenie verejných priestorov výsadbou drevín a obnova zelených plôch, aby sa stali krajšími a zelenšími.

Stretnutie projektového tímu UrbSpace v Taliansku
V poradí už štvrté stretnutie medzinárodného tímu projektu UrbSpace sa uskutočnilo v dňoch 19. - 21. apríla v talianskych mestách Asti a Miláno.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 8. ročník ankety Strom roka 2010
Motto :
Stromy sú symbolom života, skrývajú v sebe príbeh,
spomienky ukryté v letokruhoch...

Výročná správa Nadácie Ekopolis za rok 2009
V týchto dňoch vychádza z tlače Výročná správa Nadácie Ekopolis za rok 2009. Nájdete v nej prehľad všetkých aktivít, programov, projektov a poskytnutých grantov ako aj hospodárenie s finančnými prostriedkami. Pútavé fotografie do výročnej správy poskytol tentokrát mladý fotograf Tomáš Záhumenský.

Skvelý výsledok energetického auditu stavby OZ Sosna
OZ SOSNA získali energetický certifikát budovy Ekocentra. Zateplenie slamou, konopnými doskami a hlinené omietky sa oplatilo.

Ekopolis ošetril topole vo Zvolene
Po Veľkej noci sa vo Zvolene uskutočnilo ošetrenie topoľov rastúcich pri elektrárenskom kanáli. Aktivitu zabezpečovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s Mestom Zvolen v rámci programu „Úsmev pre strom“.
Jeho partnerom je spoločnosť SHP Harmanec, a.s..

Pozvánka na plánovacie stretnutie v Borinke
Občianske združenie Pajštún spolu s Nadáciou Ekopolis Vás pozývajú na dvojdňové plánovacie stretnutie v rámci projektu "Pajštúnsky rínek", ktorý bol podporený v programe PrieStory 2010 Nadácie Ekopolis. Stretnutie sa uskutoční v piatok 9. a v sobotu 10. apríla 2010.

Uskutočnili seminár Lesy s veľkým spoločenským významom
A-projekt uskutočnili 30. marca 2010 v Banskej Bystrici záverečný pracovný seminár v rámci projektu Lesy s veľkým spoločenským významom.

Zelenú cenu Via Bona získala spoločnosť Toyota Motor Slovakia, s.r.o. za program Živé chodníky
Zelenú cenu Via Bona za projekt v oblasti životného prostredia získala spoločnosťToyota Motor Slovakia, s.r.o., za program Živé chodníky 2009. Program realizuje v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Nadácia Ekopolis prezentovala metódy zapájania verejnosti do plánovania a tvorby verejných priestranstiev v Banskej Bystrici
V utorok, 30. marca 2010 predstavila na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici svoje aktivity a skúsenosti zo zapájania verejnosti do plánovania a tvorby verejných priestranstiev Nadácia Ekopolis. V rámci toho istého bloku, určeného verejnosti, vystúpila so svojou prezentáciou aj zástupkyňa neformálnej skupiny občanov so sídliska Sásová s projektom PINK PARK.

Ekopolis na seminári k 10. výročiu podpísania Európskeho dohovoru o krajine
V stredu, 24. 3. 2010 sa Nadácia Ekopolis zúčastnila v Bratislave seminára k 10. výročiu podpísania Európskeho dohovoru o krajine, ktorý bol sprievodným podujaním plenárneho zhromaždenia Slovenskej asociácie pre krajinnú ekológiu.

Štvrté plánovacie stretnutie v tomto roku bolo vo Volkovciach
Po plánovacích stretnutiach v Hrušove, Bátovciach a Banskej Bystrici plánovali úpravu verejných priestorov aj obyvatelia obce Volkovce (okr. Zlaté Moravce). V sobotou 20. marca 2010 v Kultúrnom dome predstavili zástupcovia Zájkladnej organizácie Jednota dôchodcov Volkovce výsledky ankety, ktorá prebiehala v obci predchádzajúce dni.

UNESCO ocenilo aktivity projektu "Zelená škola"
Slovensko-nemecký projekt, súčasť vzdelávacieho programu Zelená škola, dnes v Kolíne nad Rýnom získal prestížne vyznamenanie nemeckej Komisie UNESCO1. Patrí medzi 86 nových projektov, ktoré boli vyhlásené za „Oficiálny projekt Dekády OSN pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju" na roky 2010-2011.

Nadácia Ekopolis v Žiline prezentovala metódy zapájania verejnosti do územného rozhodovania
Vo štrvrok, 18. marca 2010 na žilinskej Radnici uskutočnila Nadácia Ekopolis v spolupráci s Mestom Žilina prezentáciu na tému: "Zapojenie verejnosti do územného rozhodovania, vytvárania územno-plánovacej dokumentácie a plánovania verejných priestranstiev".

Pozvánka na víkendovky na Zaježovských lazoch
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Vás pozýva na dve víkendové podujatia:
Zaježovský Avatar: 19. - 21. marca 2010
Zdravý životný štýl v praxi: 16. - 18. apríla 2010.
Vídendové podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Holistická environmentálna výchova, ktorý bol podporený v rámci Blokového grantu EMVO - TUR Nadácie Ekopolis.

Nové verejné priestory plánovali v Banskej Bystrici, Hrušove a Bátovciach
V sobotu 13. marca 2010 prebehli paralelne tri plánovacie stretnutia v mestách a obciach na Slovensku, kde chcú miestne komunity naplánovať a realizovať úpravy verejných priestorov. Všetky tri stretnutia prebehli v rámci programu PrieStory, ktorý je v roku 2010 súčasťou medzinárodného projektu UrbSpace.

Vznikne 21 zelených oáz - miest pre oddych či poznávanie
Od marca začnú práce na 21 projektoch, ktoré získali podporu z grantového programu Zelené oázy. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Do jesene pribudnú na Slovensku nové náučné chodníky, upravené parky a verejné zelené plochy, obnovené lokality prírodnej, historickej aj kultúrnej hodnoty. Na realizáciu projektov bola prerozdelená suma 56 000 EUR.

V Banskej Bystrici budú občania plánovať PINK PARK
V dňoch 12. a 13. marca 2010 budú mať možnosť občania v Banskej Bystrici plánovať využitie verejného priestranstva na Ružovej ulici. Projekt PINK PARK bol podporený v rámci šiesteho ročníka programu PrieStory 2010 Nadácie Ekopolis. Dlhoročným partnerom grantového programu je ČSOB - Finančná skupina.

Nadačný fond Živá energia podporí nápady zamerané na energetickú efektívnosť
V minulom roku podporila ZSE Energia, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia osem projektov v celkovej výške 56 771 eur. V tomto roku plánuje opäť podporiť projekty prispievajúce k rozvoju energetickej efektívnosti.

V Bátovciach budú občania plánovať umeleckú záhradu
V sobotu, 13. marca 2010 o 14:00 sa plánovacím stretnutím obyvateľov oficiálne začína komunitný projekt úpravy verejného priestranstva s názvom Umelecká záhrada. Iniciátorom projektu je Divadlo Pôtoň z obce Bátovce (okr. Levice). Projekt podporila Nadácia Ekopolis v rámci grantového programu PrieStory 2010 v spolupráci s dlhoročným partnerom programu ČSOB - Finančnou skupinou.

Ožije sedem turistických chodníkov
Viac ako 190 km turistických chodníkov v národných parkoch a prírodných rezerváciách Slovenska bude obnovených z programu Živé chodníky, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis, so spoločnosťou TOYOTA. Sedem organizácií získalo na ich obnovu celkom 25 000 eur.

Na workshope o drevinách takmer 90 účastníkov
Takmer 90 záujemcov o nové informácie z oblasti starostlivosti o dreviny sa zúčastnilo na workshope "Dreviny ako súčasť verejných priestorov". Workshop sa konal 2. marca 2010 na Mestskom úrade vo Zvolene a zorganizovala ho Nadácia Ekopolis.

Vaše 2 % na Cesty pre zdravší život
Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Nadácia Ekopolis sa každoročne uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem.

Pilotný projekt zameraný na obnovu verejného priestoru v Prešove bol zahájený
Na Slovensku sa realizuje projekt „Mestské priestory – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia (UrbSpace )“, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie životného prostredia v mestách vo všeobecnosti, a to prostredníctvom zvýšenia kvality verejných priestorov.

Nadácia Ekopolis na Pecha Kucha Night v Košiciach
Vo štvrtok 18.februára 2010 vo večerných hodinách sa v Košiciach konalo zaujímavé podujatie pod názvom Pecha Kucha Night. Prezentačný večer pre mimovládne organizácie a tretí sektor pripravilo Centrum komunitného rozvoja Košice a občianske združenie Východné pobrežie.

POZOR: Workshop "Dreviny ako súčasť verejných priestranstiev"
sa vzhľadom na vysoký počet záujemcov bude konať dňa 2. 3. 2010 v zasadačke MESTSKÉHO ÚRADU VO ZVOLENE, Nám. Slobody 22.
Prihlásiť sa môžete do 25. 2. 2010.

V Hrušove vzniká javisko pod hruškami
Nadácia Ekopolis v rámci programu PrieStory podporila aj v tomto roku úpravy piatich verejných priestorov v mestách aj obciach Slovenska. Podstatou každého projektu je zapojenie verejnosti do vytvárania konkrétneho verejného priestranstva už od fázy plánovania. Javisko pod hruškami má vzniknúť v Hrušove, okres Rožňava.

Ideové návrhy parku Lanice vo Zvolene boli predstavené verejnosti
Takmer 40 zástupcov odbornej aj laickej verejnosti sa stretlo v utorok 9. februára 2010 vo Zvolene. Cieľom stretnutia bola prezentácia a vzájomná diskusia o ideových návrhoch mestského parku Lanice. Stretnutie zorganizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s Mestom Zvolen.

Cykloharmatanec 2010
Pozývame Vás spolu s Cykloklubom Poľana na 7. ročník podujatia pre verejnosť na bicykli po snehu "Cykloharmatanec". Podujatie zamerané na podporu nemotorovej dopravy sa uskutoční 14. februára na Zjazdovke horského hotela Poľana.

Pozvánka na workshop "Dreviny ako súčasť verejných priestorov"
Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty z radu workshopov zameraných na tému verejných priestranstiev. Workshop "Dreviny ako súčasť verejných priestorov" sa uskutoční dňa 2. marca 2010 od 9,00 vo Zvolene.

22 žiadostí o podporu v programe Živé chodníky 2010
Do uzávierky programu Živé chodníky 2010, zameranom na obnovu turistických chodníkov v národných parkoch a rezerváciách Slovenska, bolo do Nadácie Ekopolis doručených 22 projektov v celkovej sume takmer 102.000 EUR.

Na ochrane pralesov pracujú aj v zime
Výnimočný projekt ochrany pralesov našej krajiny organizácie Forest Stewardship Council (FSC Slovensko) zimným spánkom nespí. Terénny zber údajov vystriedalo najmä ich spracovanie a analýza, ale aj riešenie odborných otázok. Vedecká rada o nich rokovala vo Zvolene po druhýkrát v stredu 27. januára.

V Senci sa uskutočnilo školenie o verejných priestranstvách
Takmer dve desiatky zástupcov miestnych komunít z celého Slovenska sa zúčastnili vzdelávacieho stretnutia (21. 1. - 23. 1. 2010) o plánovaní a vytváraní verejných priestorov so zapojením verejnosti v Senci.

Ďakujeme spoločnosti Activa Slovakia za nefinančnú podporu
Na projekte "Activne prírode" Nadácia Ekopolis spolupracuje so spoločnosťou Activa Slovakia s.r.o. od roku 2007. Z každého fakturovaného poplatku za dopravu venuje spoločnosť čiastku
0,33 € Nadácii Ekopolis.

Premietanie filmu Divoké Karpaty
V stredu 27. 1. 2010 o 17,00 hod. sa v Dome Matice Slovenskej v Snine uskutoční premietanie filmov Divoké Karpaty a Zachráňme Čergov. Film je súčasťou prednáškového cyklu Letokruhy a projektu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK , ktorý bol podporený v rámci I. výzvy Blokového grantu EMVO - TUR Nadácie Ekopolis.

Študentská súťaž esejí - Ochrana hodnôt kultúrnej krajiny
Geografický ústav SAV v spolupráci s ďalšími organizáciami vyhlasujú súťaž o najlepšiu študentskú esej pri príležitosti 10. výročia vzniku Európskeho dohovoru o krajine pre vysokoškolákov z Česka a Slovenska.

Cenu za najväčší prínos pre miestnu komunitu získal projekt z Dvorov nad Žitavou
Dve materské školy - slovenská a maďarská, v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky, ktoré využívajú spoločný areál, sa ho rozhodli oživiť výsadbou zelene. Naplánovali a zrealizovali projekt Revitalizácia areálu miestnej materskej školy, na ktorý získali 635 eur z programu Ľudia pre stromy.

V programe Zelené oázy 2010 rekordných 316 predbežných žiadostí
Do uzávierky prvého kola grantového programu Zelené oázy podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s., sme dostali rekordných 316 predbežných žiadostí o podporu. Z nich bolo v prvom kole vybraných 109, ktoré postúpili do druhého, záverečného kola hodnotenia.

Ideové návrhy parku Lanice vo Zvolene budú predstavené verejnosti
Do vytvárania verejných priestorov je na Slovensku väčšinou zapojený iba investor a architekti. Napriek tomu, že práve verejnosť bude užívateľom týchto priestorov, stále prevláda prax iba formálneho oslovenia občanov. Aj vďaka programom Nadácie Ekopolis však rastie počet tých miest a obcí, kde sú verejné priestory vytvárané za účasti verejnosti.

Z programu PrieStory upravia miesta pre susedov
Z grantového programu PrieStory získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Novoročná recyklácia v Košiciach a okolí
Priatelia Zeme - SPZ spolu s nadáciou Ekopolis Vás pozývajú na účasť v novoročnej recyklácii nepotrebných, ale funkčných vecí z domácností. V Košiciach a okolí môžete dať v rámci ekologicko-charitatívneho podujatia veciam druhú šancu.

Víkendové podujatia v Zaježovej
Dovoľujeme si Vás pozvať na dve podujatia v rámci projektu Holistická environmentálna výchova:
V kruhu žien, 22.1. - 24.1. 2010
Zdravý životný štýl v praxi, 12.2. - 14.2.2010.
Podujatia sa uskutočnia vo vzdelávacom centre Zaježová.

V Haniske a v Banskej Štiavnici pribudli vďaka aktívnym občanom upravené verejné priestranstvá
Ku koncu roka 2009 boli do vereného užívania odovzdané ďalšie dve verejné priestranstvá upravené podľa predstáv a potrieb miestnych komunít. Obe boli podporené v rámci V. ročníka programu PrieStory 2009.

Ďakujeme všetkým darcom, firemným partnerom a sympatizantom,
ktorí nás podporili a prejavili nám tak dôveru pri napĺňaní nášho poslania.

Výsledkom našej spolupráce a spolupatričnosti je 100 podporených projektov v celkovej sume 1 200 tis. eur v tomto roku.

A to ešte nehovoríme o hodnote, prínose týchto projektov pre ľudí a naše prostredie, ktoré sa nám spoločne podarilo skrášliť a ozdraviť.

Ďakujeme, že spolu s Vami môžeme podporovať všetkých, ktorým záleží na zeleni okolo nás a slobode a demokracii v nás.

V novom roku 2010 Vám prajeme len to najlepšie.
Nech ste zdraví, šťastní a spokojní.
Nech Vás napĺňa poznanie, že dobrý skutok sa nemeria veľkosťou, ale úprimnosťou a odvahou hrať svoj život v štýle fair-play.

Prajeme Vám šťastlivý nový rok 2010.

Tím Nadácie Ekopolis.

Program Úsmev pre strom štartuje úpravou parku vo Zvolene
Úsmev pre strom je názov nového programu, na spolupráci ktorého sa v týchto dňoch dohodla Nadácia Ekopolis spolu s partnerom - spoločnosťou SHP Harmanec. Cieľom programu je oživenie verejných priestorov výsadbou drevín, aby sa stali krajšími a zelenšími.

V Diakonickom sociálnom centre Élim vo Zvolene zohrievajú vodu energiou zo slnka
Nezisková organizácia Diakonické sociálne centrum ELIM vo Zvolene získala v júni 2009 z nadačného fondu Živá energia 8900 eur na projekt Využitie solárnej energie na ohrev TUV.

V Gemerskej Polome vysadili javorovú aleju
Viac ako 50 drevín, prevažne javorov mliečnych, vysadili na spoločných brigádach občania obce Gemerská Poloma, v rožňavskom okrese. Na výsadbu získali 2550 eur z programu Ľudia pre stromy.

Metro namiesto tlačených letákov vysadí stromy, o mieste rozhodnú zákazníci
Veľkoobchodná spoločnosť Metro spustila kampaň, ktorá má podporiť rozosielanie ponukových letákov zákazníkom elektronickou formou. Za každého registrovaného zákazníka, ktorý prejde na odber elektronického letáku, prispeje Metro 1 eurom na výsadbu stromov v mestách a obciach podľa výberu zákazníka. Na projekte bude Metro spolupracovať s Nadáciou Ekopolis.

Finalisti programu PrieStory budú prezentovať svoje projekty v Bratislave
Z 28 predbežných žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 136 tis. eur boli poradným výborom grantového programu PrieStory nadácie Ekopolis do užšieho kola pozvaní zástupcovia 10 lokalít a 1 náhradník. 6. ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v septembri 2009. Dlhodobým partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

316 predbežných žiadostí v programe Zelené oázy 2010
Do 30. novembra 2009 bolo do nadácie Ekopolis doručených 316 predbežných žiadostí o podporu v grantovom programe Nadácie Ekopolis Zelené oázy. Partnerom programu je už 4. rok spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vďaka ktorej bude v tomto ročníku rozdelených 62 tis. eur.

Greenfield podporuje Nadáciu Ekopolis
Nadáciu Ekopolis a jej aktivity sa od novembra 2009 rozhodla podporovať spoločnosť Greenfield, s.r.o., ktorá za každého ubytovaného zákazníka odvedie 1 Euro.
Získaná čiastka bude využitá na podporu aktivít Nadácie Ekopolis.

Ďakujeme.

V Šimonovciach pribudla nová alej
V Šimonovciach (okres Rimavská Sobota), obci známej najmä krásnou orechovou alejou na Hlavnej ulici, ľudia vďaka financiám z grantového programu Ľudia pre stromy vysadili novú zeleň v areáli základnej a materskej školy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Nadácia Ekopolis na výročnom stretnutí siete Civilscape
V dňoch 27. a 28. novembra sa zástupcovia nadácie Ekopolis zúčastnili v talianskej Florencii výročného stretnutia siete Civilscape.

V Necpaloch vysadili "ostrovy bezpečia" pre zver
Vytvoriť remízové plochy ako čiastočné útočisko pre zver na nevyužitej pôde v obci Necpaly, je cieľom projektu na ktorý získala obec 1850 eur z programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Živé chodníky 2010
Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota vyhlasuje 3. ročník grantového programu Živé chodníky. Neziskové organizácie a skupiny občanov môžu získať podporu do výšky 5.000 EUR na obnovu a vylepšovanie turistických značených trás v národných parkoch a rezerváciách Slovenska.

Pozvánka na otvorenie záhrady Medouka v Medovarciach
Občianske združenie STRUK spoločne s nadáciou Ekopolis Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie záhrady Medouka, ktoré sa uskutoční dňa 21. 11. 2009 v Medovarciach. Projekt bol podporený v rámci grantového programu PrieStory 2009 nadácie Ekopolis. Partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

Nadácia Ekopolis získala v prestížnej súťaži diplom "Kvalitná ročná správa"
V desiatom ročníku prestížnej súťaže "Najlepšia ročná správa" sa ročná správa nadácie Ekopolis za rok 2008 umiestnila medzi desiatimi najlepšími a získala diplom "Kvalitná ročná správa".

Vo Zvolene sa konal už 4. workshop o verejných priestoroch v sídlach
Takmer 40 prítomných sa zúčastnilo už 4. z radu workshopov zameraných na tému verejných priestorov organizovaných Nadáciou Ekopolis dňa 12. 11. 2009 na pôde Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej Univerzite vo Zvolene.

Pozvánka na konferenciu "Klimatické zmeny - na ceste ku Kodani"
Pozývame Vás na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2009 v hoteli Avance na Medenej ulici v Bratislave od 9,00 hod. Konferencia je organizovaná o.z. Za matku Zem v rámci projektu Slovenská klimatická koalícia podporenom v Blokovom grante EMVO-TUR Nadácie Ekopolis.

Novinkou programu Zelené oázy sú vyhliadkové miesta
Ešte niečo viac ako dva týždne (do 30. 11. 2009) ostáva záujemcom o podporu v programe Zelené oázy na to, aby prihlásili svoj projekt a využili možnosť získať naň podporu do výšky 8 500 eur.

Uchádzači o grant v programe PrieStory 2010 absolvovali úvodné stretnutie
Takmer 30 zástupcov občianskych združení, neformálnych skupín obyvateľov, škôl a ďalších organizácií, ktorí sú postupujúcimi uchádzačmi o podporu v programe PrieStory 2010 sa zúčastnilo úvodného stretnutia v sobotu 7. októbra 2009 vo Zvolene.

V Nižnom Žipove vysadili stromy ako prevenciu proti závejom
V obci Nižný Žipov, v Trebišovskom okrese, sa rozhodli brániť proti každoročným silným vetrom vysadením stromov, ktoré keď podrastú, vytvoria účinný vetrolam. Na svoj projekt Zdravší život - zelená aleja získali podporu 2 000 eur z programu Ľudia pre stromy.

Kurz Spracovanie ovčej vlny a plstenie
Spolu s CEEV Živica vás srdečne pozývame na pracovno-remeselný víkend s tematikou spracovania ovčej vlny a plstenia. Uskutoční sa 6. až 8. 11. 2009 vo vzdelávacom centre Zaježová.

Upravili zničené chodníky vo Veľkej Fatre
Nadšenci turistiky a prírody si opäť budú môcť naplno vychutnať túry po trase Necpalská dolina - hrebeň Veľkej Fatry - Gaderská dolina. Členovia Občianskeho združenia Klub Krížna opravili zničené a nebezpečné úseky na týchto chodníkoch, vďaka podpore 4 228 EUR (127 372 Sk), ktorú získali z programu Živé chodníky.

V Rudinke zachránili 250 – ročné majestátne lipy
Dve 250- ročné chránené lipy na cintoríne v obci Rudinka ( okres Kysucké Nové Mesto) sa dočkali záchrany. Obec na ich ošetrenie získala 1500 eur z programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Výsledky 1. kola programu PrieStory 2010
Prvých 10 uchádzačov programu PrieStory 2010 vybraných do ďalšieho kola je znýmych. Už 7. novembra 2009 absolvujú jednodňový vzdelávací tréning o metodike zapojenia verejnosti do vytvárania verejných priestranstiev.

Zelený filmársky raj
V utorok ( 27.10.2009) bol slávnostne otvorený zrekonštruovaný objekt Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach. Akcia bola spojená s prezentáciou výsledkov projektu Zelený filmársky raj, v rámci ktorého pedagógovia a študenti ošetrili stromy v školskom arboréte a vysadili nové dreviny.

Vyhlasujeme 4. ročník programu Zelené oázy.
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú 4. ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Žiadatelia môžu získať peniaze na realizáciu svojich nápadov, ktoré pomôžu životnému prostrediu v mestách a obciach Slovenska. Slovnaft podporí tento ročník programu celkovou sumou 62 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. novembra 2009.

3. stretnutie medzinárodného tímu projektu UrbSpace v Erfurte
V dňoch 26. a 27. októbra sa zástupcovia nadácie Ekopolis zúčastnili už 3. pracovného stretnutia medzinárodného projektu UrbSpace, ktorý je zameraný na úspešné plánovanie a tvorbu mestských verejných priestorov. Stretnutie sa uskutočnilo v nemeckom meste Erfurt.

Stromom roka 2009 je topoľ čierny z Bratislavy
Topoľ čierny z Bratislavy sa môže pochváliť prvenstvom v ankete o titul Strom roka 2009. S počtom 596 hlasov tesne porazil druhý v poradí brest horský z Liptovských Revúc a tretiu lipu veľkolistú z Myjavy.

28 predbežných žiadostí o podporu v programe Priestory
Do 21. októbra do 16.00 bolo do Nadácie Ekopolis doručených 28 žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 136 tis. EUR. O podporu v otvorenom grantovom kole sa mohli uchádzať skupiny občanov a mimovládne organizácie.

Pozvánka na workshop "Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach"
Pozývame Vás na štvrtý z radu workshopov zameraných na plánovanie a tvorbu verejných priestorov pod názvom "Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach - navrhovanie trvalo udržateľných a úspešných verejných priestorov". Workshop sa uskutoční 12. novembra 2009 od 9,00 hod. v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene.

Pozvánka na slávnostné ukončenie projektu "Tilia pre lipy"
Občianske združenie Tilia v Rajci Vás pozýva na slávnostné ukončenie projektu, ktoré sa uskutoční v sobotu 17. októbra 2009 v Rajci.

V Žiline sa konala konferencia o cyklodoprave
V dňoch 8 - 9. 10. sa konala v Dome techniky v Žiline konferencia pod názvom "Cyklistická doprava 2009". Jej organizátorom bolo OZ Mulica (www.mulica.sk).

Nadácia Ekopolis na medzinárodnej konferencii o verejných priestoroch v Krakowe
Zástupcovia Nadácie Ekopolis sa v dňoch 1. a 2. októbra 2009 zúčastnili medzinárodnej konferencie zameranej na tvorbu kvalitných verených priestorov pod názvom "Turning Great Ideas into Great Public Spaces – a Conference on Practical Steps to Make Great Public Spaces a Reality".

V Dúbrave si pomohli navzájom a zrevitalizovali skládku
Zaujímavý projekt s názvom "Ľudia pre stromy - stromy pre ľudí", ktorého výsledkom je revitalizácia bývalej skládky odpadu v obci Dúbrava ( okres Lipt. Mikuláš), včera slávnostne ukončili.

Obnovili chodník k Roháčskym plesám
V nedeľu, 27.9.2009 bol na Adamculi v Roháčskej doline slávnostne otvorený obnovený turistický chodník. Na otvorení sa zúčastnilo viac ako 120 ľudí, nechýbala na ňom svätá omša, ako aj tradičný guláš a zábava.

Skrášlili areál materskej školy
Vo štvrtok 24. 9. 2009 sa v Dvoroch nad Žitavou (okr. Nové Zámky) v spoločnom areáli dvoch materských škôl, s vyučovacím jazykom slovenským a s maďarským, uskutočnila brigáda zameraná na úpravu terénu a výsadbu drevín.

Seminár Dizajn prírodných záhrad
Pozývame Vás na seminár Dizajn prírodných záhrad, ktorý sa uskutoční 7.-8. októbra 2009 vo Zvolene.

6. ročník programu Priestory - Krajšie zákutia pre stretnutia susedov
Nadácia Ekopolis vyhlásila 24. septembra 2009 v Rumanovej (okr. Nitra) už 6. ročník programu Priestory s témou "Krajšie zákutia pre stretnutia susedov". Dlhodobým partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu do Poľska
Medzinárodná konferencia "Turning Great Ideas into Great Public Spaces – a Conference on Practical Steps to Make Great Public Spaces a Reality" sa uskutoční v Krakówe, v hoteli Santorini.

Vo Zvolene sa konal workshop o interpretácii miestneho dedičstva
Už tretí z radu workshopov zameraných na tému verejných priestranstiev pod názvom "Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestranstvá" sa konal v utorok 22.9. 2009 vo Zvolene.

Od jazera Veľká Izra povedie do Tokajskej oblasti nová cyklotrasa
Úvodnou časťou pripravovanej Dolnozemplínskej magistrály je nová cykloturistická trasa od jazera Veľká Izra v okrese Košice - okolie v Slanských vrchoch do Tokajskej oblasti v okrese Trebišov, ktorú slávnostne otvorili v sobotu 19. septembra.

Otvorili Náučný chodník Prielom Muráňa
Výnimočný náučný chodník, dlhý takmer 4 km, vytvorili v blízkosti obce Bretka, v rožňavskom okrese. Chodník prechádza meandrujúcim kaňonovitým zárezom riečky Muráň.

Mapujú pralesy Slovenska
FSC Slovensko realizuje vedecky a ochranársky významný projekt, v rámci ktorého zmapujú stav pralesov na území celého Slovenska.

Cyklofest 2009
V sobotu 19.septembra sa konal už štvrtý ročník podujatia na podporu rozvoja cyklotrás a zlepšenie podmienok pre cyklistov tak, aby sa bicykel mohol stať alternatívnym každodenným dopravným prostriedkom pre všetkých.

Pestovanie úžitkových rastlín pri školách
OZ Jablonka na školách a v komunitách spolu s miestnymi buduje 10 záhrad s jedlými a liečivými rastlinami.

Na Gemeri pribudne zeleň
Vo štvrtok 10. septembra sa bude v Šimonovciach, v okrese Rimavská Sobota, realizovať záverečná a najdôležitejšia časť projektu výsadby obecnej zelene s názvom Stromy dneška i budúcnosti.

Začali využívať biomasu Gedrianskych lúk
Výsledky prvej skúšky tepelného využitia biomasy z Gedrianskych lúk v povodí rieky Žitava boli úspešné. Zámer využitia biomasy z lúk ako zdroj tepla predstavuje možnosť, ako zabezpečiť ich obhospodarovanie v budúcnosti.

Pozvánka pre priaznivcov cykloturistiky
Priaznivcov cykloturistiky pozývame na tri cyklofesty, ktoré pripravil Cykloklub Poľana v Banskej Bystrici a Zvolene (19. 9.), Detve (20. 9.) a Rimavskej Sobote (25. 9.).

Pozvánka na workshop "Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestranstvá"
V každom meste, dedine či regióne existujú zaujímavé miesta, pamiatky, ale aj príbehy, spomienky, tradície či povesti. Súbor tohto všetkého tvorí tzv. miestne dedičstvo, ktoré tvorí identitu miesta. Nadácia Ekopolis organizuje tretí z workshopov na tému verejných priestranstiev. Workshop sa uskutoční 22. septembra 2009 vo Zvolene.

Regionfest Rumanová 2009
Okolo 300 účastníkov festivalu REGIONFEST RUMANOVÁ 2009, si uctilo prácu 109 občanov, rodákov a návštevníkov Rumanovej, ktorí spolupracovali na projekte Revitalizácie historického parku. Projekt bol podporený Nadáciou Ekopolis v rámci programu PrieStory.

Projekt „S energiou v dome“ ponúka súťaže pre školy
Občianske združenie TATRY vyhlasuje s podporou Nadačného fondu Živá energia pri nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia, a.s., tri interaktívne súťaže pre žiakov a kolektívy zo základných a stredných škôl v SR.

V ankete Strom roka zatiaľ vedie lipa z Myjavy
Podporiť svoj obľúbený strom v ankete Strom roka a prispieť tak na jeho ošetrenie alebo úpravu okolia majú záujemcovia ešte do 2. októbra 2009. Zatiaľ získala najviac hlasov (361) lipa veľkolistá z Myjavy - časť Turá Lúka.

Slávnostné otvorenie turistického chodníka a 1. ročník behu dolinou Túfna sa uskutoční 5. 9. 2009
Členovia občianskeho združenie Nový Kumšt, Obecný úrad Dolný Harmanec a Mestské lesy, Banská Bystrica si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie obnoveného turistického chodníka a zároveň 1. ročník Behu dolinou Túfna. Podujatie sa uskutoční v sobotu 5. 9. 2009.

V bojnickej Rajskej záhrade zachránili stromy
Vo štvrtok 27. 8. 2009 od 15,30 hod. bol v Bojniciach v areáli Farského kostola - Rajskej záhrade - slávnostne ukončený projekt jej komplexnej revitalizácie. Veľký, fyzicky i finančne náročný trojročný projekt, bol nadáciou Ekopolis v rámci programu Ľudia pre stromy podporený dvakrát, v jeho úvodnej a v záverečnej fáze.

Otvorenie upraveného priestoru v Rumanovej
V sobotu 29. augusta 2009 odovzdá Divadelná spoločnosť Rumanová a Obec Rumanová do užívania verejnosti upravený priestor v historickom parku v obci. V rámci Regionálneho festivalu „Rumanová 2009" vystúpia od 16,00 priamo na upravenom priestranstve miestni divadelníci, hudobníci, rozprávač aj pozvaní hostia.

Praktická ochrana vnútrozemskej delty Dunaja
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) pokračuje v úspešných aktivitách obnovy a ochrany viacerých výnimočných oblastí pozdĺž rieky Dunaj.

Letný pracovný ochranársky tábor „Slnko, seno a my II“
Pozývame vás, spolu s OZ Pre Prírodu, na dva pracovné, dosť ochranárske a pravdepodobne aj dosť letné, ale tiež v nemalej miere dobrodružné, romantické, kamarátske a užitočné tábory.

Uskutočnili praktický kurz omietania stien hlinou
OZ Sosna usporiadala 30. júla 2009 v Družstevnej nad Hornádom pri Košiciach pokračovanie kurzu Hlinené omietky. Účastníci kurzu mali možnosť zapojiť sa do prác, ktoré súviseli najmä s prípravou hlinených zmesí či samotným nanášaním hlinených omietok.

Otvorenie projektu "Lipy pre pohodu a úžitok"
Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie projektu "Lipy pre pohodu a úžitok", podporeného z grantového programu Nadácie Ekopolis Ľudia pre stromy, ktoré sa uskutoční v rámci dní obce Sušany, dňa 26.7. 2009 o 15,00 hod., v záhrade DDaDSS v Sušanoch.

Ekopolis na festivale Pohoda
Od štvrtka 16. 7. do soboty 18. 7. sa Nadácia Ekopolis zúčastnila festivalu Pohoda 2009 v Trenčíne. V sektore určenom pre neziskové organizácie prezentovala svoje aktivity, programy, anketu Strom roka 2009 a Trixi mobily nadácie.

V Haniske vytvárajú nový verejný priestor na mieste bývalej skládky
V Haniske (okr. Košice - okolie) na základe výsledkov ankety a plánovacieho stretnutia vznikol plán úprav priestoru s názvom "Domb". Po odstránení skládky odpadu na tomto mieste pripravujú miestni obyvatelia priestor pre trávenie voľného času pre všetky skupiny verejnosti.

Hlasujte za Strom roka a podporíte jeho ošetrenie
Symbolicky, na podujatí Deň stromu v Čiernom Balogu, sa začalo 11. júla hlasovanie o víťazovi ankety Strom roka 2009. Do májovej uzávierky prišlo 88 nominácií stromov z celého Slovenska. Poslaním ankety, ktorej siedmy ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či inak zaujímavé stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie a jeho ochranu. Generálnym partnerom ankety je skupina Skanska na Slovensku.

Ospravedlnenie našim 2%-ným prispievateľom
Milí naši podporovatelia a priaznivci,
v priebehu júna a júla dostávajú tí, ktorí nám v tomto roku poukázali 2% podiel zaplatenej dane, vyrozumenia od Daňového úradu s informáciou, že Nadácii Ekopolis zanikol nárok na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane, z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených zákonom o dani z príjmov.

Deň stromu v Čiernom Balogu
V sobotu, 11. júla 2009 sa v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu uskutoční 8. ročník obľúbeného podujatia Deň stromu.

Tajomstvo dobrohošťských pecí
V sobotu 11. júla sa bude v Dobrohošti , okres Dunajská Streda, konať daľší ročník populárneho festivalu Tajomstvo dobrohošťských pecí. Toto kultúrne podujatie približuje tradičné zvyklosti obyvateľov Žitného ostrova spojené s predajom miestnych špecialít a ukážkami remesiel.

Úvodný kurz permakultúry
Pozývame Vás na Úvodný kurz permakultúry s dvojdňovou
praktickou ukážkou permakultúrnych riešení, ktorý pripravilo občianske združenie Alter Nativa. Kurz sa uskutoční 9. až 13. júla 2009 v Brdárke v okrese Rožňava.

Festival na lúkach
Pozývame Vás, spolu so Živicou, na Festival na lúkach, ktorý sa uskutoční 3.-5. júla 2009 v Zaježovej.

Uskutočnili seminár na tému lesy s veľkým spoločenským významom
Cieľom seminára organizácie A-projekt bolo predstaviť prvý návrh metodiky pre identifikáciu, obhospodarovanie a monitoring lesov s veľkým spoločenským významom na Slovensku a odštartovať jeho pripomienkovanie odbornou aj laickou verejnosťou. Uskutočnil sa 23. júna v Hoteli Mních pri Bobrovci.

Otvorenie Greenways v Sebechleboch
Občianske združenie Sebechleby Vás pozýva na podujatie Jánska vatra alebo Ako sa tu bude zajtra bicyklovať, ktoré sa uskutoční 27. 6. 2009 ( sobota), o 15.00 hod. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora - Sebechleby.

V Hladovke otvoria Zelenú oázu
Pozývame Vás, spolu s našimi grantistami, na slávnostné ukončenie projektu "Zelená oáza v strede obce", ktoré sa uskutoční v piatok 26. júna 2009, o 10.00 hod. v obci Hladovka (okr. Tvrdošín)

Vo Zvolene sa konal druhý workshop na tému verejných priestorov
V utorok 16. 6. 2009 sa konal v penzióne Almada vo Zvolene už druhý zo série workshopov zameraných na tému verejných priestorov. Workshopu venovala pozornosť tak odborná verejnosť z radov architektov a inštitúcií, ako aj lokálne iniciatívy. Lektorom workshopu bol p. Nick Wates z Veľkej Británie, ktorý sa už 25 rokov venuje komunitnému plánovaniu.

Martinský bicyklový deň
Turčianska bicyklová skupina JUS vás srdečne pozýva na 11. ročník podujatia pre cyklistov - Martinský bicyklový deň, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna 2009 v čase od 9,00 - 17,00 hod.

V Dubnici nad Váhom ošetrili lipy v miestnom parku
Vo štvrtok 11. júna 2009 v Dubnici nad Váhom slávnostne ukončili projekt - Ošetrenie líp pri soche J. Nepomuckého v miestnom parku.

Fond Živá Energia pomáha šetriť náklady aj životné prostredie
V prvom, pilotnom ročníku podporil Nadačný fond Živá energia pri Nadácii Ekopolis osem projektov v celkovej výške 56 771 EUR ( 1 mil. 710 tisíc SK) zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov a úsporu energie. V otvorenej súťaži sa o podporu uchádzalo 37 žiadostí v celkovej výške 315,5 tisíc EUR z celého Slovenska.

Daphne opäť v materskej škôlke
Učitelia ekovýchovy z Daphne sa 5. júna 2009 už po desiatykrát stretli s deťmi MŠ Nezábudka v Banskej Štiavnici. Témou originálneho vyučovania o prírode a krajine bol vzťah ľudských sídiel a činností k okolitému prostrediu.

Nadácia Ekopolis na konferencii o Európskom dohovore o krajine
V dňoch 27. až 30. mája 2009 sa konala v juhočeskom mestečku Nové Hrady 1. Európska konferencia na tému "Implementácia Európskeho dohovoru o krajine na lokálnej úrovni", ktorej organizátorom bola Spoločnosť Rožmberk o.p.s.

Otvorenie vzdelávacieho centra v Zaježovej
Na lazoch v Zaježovej v piatok 22. mája slávnostne otvorili pôsobivé vzdelávacie centrum. Prítomných sprevádzala herečka Slávka Halčáková a udalosť spestrilo predstavenie Dych Zeme, ktoré špeciálne pre túto príležitosť pripravilo umelecké zoskupenie Argolla a hudobný improvizátor Maok.

V ankete Strom roka 2009 je nominovaných 88 stromov
Do májovej uzávierky ankety Strom roka 2009 prišlo do nadácie 88 nominácií stromov z celého Slovenska. Zo všetkých prihlásených stromov vyberie porota v najbližších dňoch 12 finalistov.

Trixi mobily na Envirofilme v Banskej Bystrici
Trixi mobily nadácie Ekopolis sprevádzajú 15. festival filmov o životnom prostredí - Envirofilm, ktorý sa koná v dňoch 11. až 16. mája 2009 v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Kremnici a Zvolene.

Zaujímavosti z konferencie o európskych neziskových organizáciách
120 účastníkov zo 17 krajín sa 4. a 5. mája stretlo v Brne na konferencii „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“ konanej v rámci českého predsedníctva EÚ.

V Liptovskom Hrádku ošetrili lipy v chránenej aleji
Prvý z 28 projektov, ktoré získali podporu z grantového programu Ľudia pre stromy, je už dokončený. Liptovský Hrádok získal na svoj projekt Ošetrenie chránenej lipovej aleje 1700 EUR ( 51 200 Sk). Vďaka tejto podpore dostalo odborné ošetrenie 12 vzácnych líp.

Svoj tip na Strom roka 2009 môžete poslať ešte do 20.mája
Ešte dva týždne môžu jednotlivci, mestá a obce, školy aj firmy nominovať svoj strom do tohtoročnej ankety o titul Strom roka 2009. Jej 7. ročník vyhlásila v marci Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom ankety spoločnosťou Skanska na Slovensku.

Ako vytvoriť priateľské verejné priestory
Prvý zo série piatich pracovných stretnutí o verejných priestoroch v mestách sa uskutočnil minulý týždeň (23. apríla 2009) vo Zvolene. Zámerom Nadácie Ekopolis je touto formou upriamiť pozornosť širokej verejnosti na urbanizovanú krajinu a kvalitu životného prostredia v nej.

V anglickom parku v Želiezovciach ošetria šesť vzácnych drevín
Členovia Občianskeho združenie Formica v Želiezovciach začali 22.apríla, pri príležitosti Dňa Zeme, s realizáciou projektu Duby - pamiatka na rod Esterházyovcov, na ktorý získali podporu 2600 EUR (78 320 SK) z grantového programu Ľudia pre stromy.

Nadácia Ekopolis podporila z Blokového grantu sumou vyše 900 tisíc EUR ďalších 15 projektov
Viac než 900 tisíc EUR rozdelila Nadácia Ekopolis 15 mimovládnym organizáciám v rámci III. výzvy Blokového grantu Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO-TUR).

Do Nadačného fondu Živá energia bolo prijatých 37 žiadostí o podporu
Nadačný fond Živá energia, ktorý Nadácia Ekopolis vytvorila v spolupráci so ZSE Energia, a.s. mal uzávierku 15.4.2009. Do tohto dňa bolo do Fondu prijatých 37 žiadostí o podporu v celkovej výške 315,5 tis EUR.

Nadácia Ekopolis - partner Fair Trade
Nadácia Ekopolis, ktorá už 18 rokov podporuje myšlienky trvalo udržateľného rozvoja, sa rozhodla začiatkom apríla 2009 pripojiť k výzve Hľadáme férových partnerov a získať FAIR TRADE certifikát.

Voda ako súčasť verejných priestorov v mestách
Nadácia Ekopolis Vás srdečne pozýva na workshop, ktorý sa uskutoční 23. 4. 2009 o 9,00 v penzióne Almada vo Zvolene. Workshop je jedným zo série piatich stretnutí k téme verejných priestorov.

Program Ľudia pre stromy oživí zeleňou 28 miest po celom Slovensku
Ľudia, ktorí majú záujem urobiť niečo užitočné pre zeleň vo svojom najbližšom okolí, dostali aj tento rok príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu z grantového programu Ľudia pre stromy. Sumou 46 260 EUR ( 1,4 mil. Sk) podporila Nadácia Ekopolis 28 najlepších projektov.

Nová členka Dozornej rady Nadácie Ekopolis
V sobotu, 28. marca 2009 schválila Správna rada na svojom zasadnutí členstvo Silvie Milovej v Dozornej rade nadácie Ekopolis. Silvia vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Národohospodárska politika, momentálne žije a pracuje v Žiline.

Prvé plánovacie stretnutie v Haniske
Pretvorenie miesta pri miestnom potoku, kde kedysi bola
skládka odpadu, na oddychovú zónu s posedením a novými prvkami vhodnými pre trávenie voľného času rodín aj jednotlivcov má v pláne neformálna skupina občanov v obci Haniska.

Prihláste svoj strom do ankety Strom roka 2009
Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom projektu spoločnosťou Skanska na Slovensku vyhlasuje 7. ročník ankety o titul Strom roka 2009. Svoj vybraný strom môžu do súťaže prihlásiť ako jednotlivci, tak aj mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie do 20.mája 2009.

Nové propagačné spoty k triedenému zberu
OZ TATRY v spolupráci s 3DVART – Liptovský Mikuláš pripravilo pre kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ dvadsať nových propagačných spotov k triedenému zberu odpadov.

Na princípe "greenways" vznikne Rimavská zelená cestička
Greenways sú trasy, ktoré prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov, ktorí ich využívajú, zlepšujú možnosti pre nemotorovú dopravu, rekreáciu a turizmus, podporujú ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávanie a zabezpečujú trvalo udržateľné využívanie miestnych zdrojov.

Film Znovuzrodenie lesa začína svoju púť po Slovensku
V pondelok 16.marca 2009 začína "turné" filmu Znovuzrodenie lesa po Slovensku. Film o lykožrútovej kalamite, ktorá postihuje značnú časť slovenských lesov vyšiel z dielne ochranárov. Výroba a distribúcia filmu je podporovaná z Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis.

V Medovarciach a Rumanovej občania plánovali verejné priestranstvá
V rámci programu PrieStory sa prvý marcový víkend uskutočnili dve plánovacie stretnutia – v Medovarciach (okr. Krupina) a Rumanovej (okr. Nitra).

Do programu Ľudia pre stromy bolo prijatých 124 žiadostí
K 2. marcu bolo do 4. ročníka programu Ľudia pre stromy prijatých 124 žiadostí. 5 žiadostí nesplnilo formálne kritériá programu, poradný výbor tak bude posudzovať 119 projektov.

Prečo 2 % pre bezpečnejšie cyklotrasy ?
Spomedzi viacerých environmentálnych tém, ktorým sa Nadácia Ekopolis venuje, sme sa rozhodli už druhý rok použiť 2%-né príspevky od našich sympatizantov na rozvoj bezpečných cyklotrás v slovenských mestách. Prečo?

40 žiadateľov súťaží o podporu v Blokovom grante EMVO-TUR
Do uzávierky pre prijímanie žiadostí v Blokovom grante EMVO-TUR (19. februára) prišlo do Nadácie Ekopolis 41 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V porovnaní s predchádzajúcou výzvou sa jedná o takmer dvojnásobné množstvo.

Ožije šesť turistických chodníkov v národných parkoch
Na obnovu a vylepšenie turistických chodníkov a ich infraštruktúry v národných parkoch Slovenska získalo z programu Živé chodníky spolu 29 150 EUR (878 172 Sk) šesť úspešných organizácií v troch národných parkoch.

Na Slovensku pribudne 24 zelených oáz
Grantový program Zelené oázy, ktorého 3.ročník vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, už vyhodnotil úspešných žiadateľov. Do uzávierky programu prišlo 285 žiadostí, v celkovej sume vyše 313 818 EUR ( vyše 9 mil. 450 tis.Sk). Z množstva kvalitných projektov navrhol poradný výbor podporiť 24 najlepších. Hlavný partner programu - spoločnosť SLOVNAFT, a.s. na ich realizáciu vyčlenila celkom 56 000 EUR (1 mil. 687 tis. Sk)

Pozvánka na plánovacie stretnutie v Medovarciach
Občianske združenie STRUK - spoločnosť pre trvaloudržateľnú kultúru Vás srdečne pozýva na plánovacie stretnutie v rámci programu PrieStory. Stretnutie sa uskutoční 6. a 7. marca 2009.

Štartuje Fond Živá energia
Dňa 13. februára otvorila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou ZSE Energia nový program pod názvom Fond Živá energia, ktorý je zameraný na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Hľadáme finančného asistenta / asistentku
Nadácia Ekopolis hľadá spolupracovníka / čku na pozíciu finančného asistenta pre administratívnu kontrolu a evidenciu účtovných dokumentov v rámci Blokového grantu financovaného z prostriedkov finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Hodnotitelia pre certifikačnú schému "Vitajte cyklisti!" sa školili vo Zvolene
V dňoch 6. až 8. februára sa vo Zvolene stretli na tréningu budúci hodnotitelia pre certifikáciu turistických služieb v rámci schémy "Vitajte cyklisti!".

Štartuje 4. ročník programu Ľudia pre stromy s novinkami
Už 4. ročník grantového programu Ľudia pre stromy vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom projektu spoločnosťou Skanska. Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt môžu v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie.

Hľadáme záujemcu o prácu v Hodnotiacej komisii k Blokovému grantu EMVO
Nadácia Ekopolis hľadá záujemcu o prácu v hodnotiacej komisii k Blokového grantu pre environmentálne mimovládne organizácie.

Nadácia Ekopolis podporí z programu Živé chodníky obnovu ďalších turistických trás
Do programu Živé chodníky 2009, zameranom na obnovu turistických chodníkov v národných parkoch Slovenska, bolo prijatých 15 projektov v celkovej sume viac ako 83 000 EUR.

Konzultácie k Blokovému grantu
V týchto dňoch prebiehajú v Nadácii Ekopolis intenzívne konzultácie k žiadostiam, ktoré je možné financovať z Blokového grantu EMVO -TUR.

Noví grantisti programu PrieStory absolvovali tréning v Banskej Štiavnici
Od štvrtka 15. 1. do soboty 17. 1. absolvovali noví grantisti programu PrieStory tréning zameraný na participatívne plánovanie a realizáciu verejných priestorov.

V rámci programu PrieStory 2009 bude obnovených 5 verejných priestranstiev
V rámci programu PrieStory 2009 bolo poradným výborom vybraných 5 projektov v hodnote takmer 25 tis. €, v rámci ktorých sa obyvatelia zapoja do plánovania a úpravy verejných priestranstiev.

Milí priatelia a sympatizanti Nadácie Ekopolis
Aj vďaka Vašej podpore, štedrosti, dôvere a pomoci, sa nám podarilo tento rok podporiť ďalších 102 projektov po celom Slovensku, v celkovej sume takmer 23 mil. korún.
Výsledkom sú upravené verejné PrieStory, označené turistické Živé chodníky, obnovené a bezpečné Greenways, nielen pre cyklistov. Ďalej novovzniknuté Zelené oázy pre oddych i poznávanie prírody.
Tiež vysadené stromy a kríky, hmatateľný dôkaz toho, čo dokážu urobiť Ľudia pre stromy a pre Stromy roka.

Spomeňme aj podporu aktivít miestnych organizácií a iniciatív, kde občania obhajovali svoje právo na zdravé životné prostredie, desiatky zrealizovaných environmentálnych myšlienok, ktoré robia našu spoločnosť ekologickejšou, zodpovednejšou - mysliacou na trvalo udržateľný rozvoj.

Ďakujeme, že nám zachovávate priazeň a podporu a tešíme sa na inšpirujúcu spoluprácu aj v novom roku.

Prajeme Vám, aby ste mali rok 2009 plný zdravia, pochopenia, splnených cieľov a prianí, na ktorých Vám záleží.
Nech v ňom nechýba zmysel pre život a humor.

Tím Nadácie Ekopolis
Banská Bystrica

V grantovom programe Zelené oázy sa bude hodnotiť 276 žiadostí
Do 3. ročníka grantového programu Zelené oázy bolo prijatých 284 žiadostí, z ktorých 8 nesplnilo formálne kritériá.

Nadácia Ekopolis podporila z Blokového grantu ďalších 11 zelených projektov
Viac než 27 miliónov korún rozdelila Nadácia Ekopolis jedenástim mimovládnym organizáciám v rámci druhej výzvy Blokového grantu Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO -TUR).

V Kostoľanoch nad Hornádom ožila Hrabina
„Komu sa nelení, tomu sa zelení - rozkvitnutá Hrabina" je názov projektu, ktorý zrealizovali a slávnostne otvorili v Kostoľanoch nad Hornádom, v miestnej časti Hrabina.

Pohorelský Mikuláš na novom námestí
Takmer 200 obyvateľov Pohorelej privítalo v piatok,
5. decembra 2008 Mikuláša na novom námestí nesúcom dočasný názov „Pohorelský dvor". Podľa starostu obce bude oficiálny názov námestia vybraný na základe názoru verejnosti z viacerých návrhov. Na otvorenie prišli deti s rodičmi aj starými rodičmi, ako aj ostatní obyvatelia obce.

V Púchove vysadili medonosné dreviny
"Láskou k prírode a včelám" je názov projektu, ktorý získal podporu 70 tisíc korún z grantového programu Ľudia pre stromy. Do jeho realizácie sa v Púchove zapojila ako samospráva, včelársky zväz, žiaci základnej školy, tak i členovia včelárskeho krúžku. Cieľom projektu bola výsadba medonosných drevín v areáli miestneho včelárskeho centra voľného času (CVČ) Včielka.

V Pohorelej otvoria Pohorelský dvor
V piatok 5. 12. 2008 o 14,00 hod. slávnostne otvoria v obci Pohorelá (okr. Brezno) nové námestie - Pohorelský dvor.
Projekt bol podporený v rámci programu PrieStory sumou 200 tis. korún. Srdečne Vás pozýva Občianske združenie Opora Pohorelá.

V Kalnej Roztoke budú slávnostne otvárať upravené verejné priestranstvo
Nezisková organizácia Rodáci pozýva na odovzdanie
projektu K – Agora v obci Kalná Roztoka (okr.Snina), ktoré sa uskutoční 6. 12. 2008 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome.
Projekt bol podporený v 4. ročníku grantového programu PrieStory 2008. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis, jeho partnerom je ČSOB Finančná skupina.

V Nižnej Boci slávnostne ukončili projekt obnovy turistického chodníka
V sobotu, 29. novembra slávnostne ukončili v Nižnej Boci projekt obnovy turistického chodníka. Členovia občianskeho združenia Ramža získali z programu Živé chodníky na svoj projekt "Bezpečne spoznávame Národný park Nízke Tatry" 110 tisíc korún.

V Malinovej vzniklo Zelené srdce
Vysadiť zeleň v centre obce a vytvoriť harmonický celok, ktorý bude slúžiť občanom a návštevníkom na oddych a čerpanie novej energie sa podarilo občanom Malinovej, v okrese Prievidza.

Vzácna návšteva v Nadácii Ekopolis
V piatok 21.novembra nás navštívili Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Elizabeth Walaas a veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Brit Lovseth. Zaujímali o realizáciu Blokového grantu EMVO-TUR, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

Nadácia Ekopolis sa v Bratislave zúčastnila otváracieho stretnutia k medzinárodnému projektu zameranému na mestské prostredie
Sieť európskych organizácií zahrnutých v medzinárodnom projekte Mestské priestory – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia (UrbSpace) sa stretla minulý týždeň v Bratislave na oficiálnom otváracom stretnutí k projektu.

Lesopark Volavka v Palíne otvorený
V Základnej škole v Palíne v okrese Sobrance bolo v piatok 7.11. slávnostné stretnutie učiteľov, žiakov, rodičov a predstaviteľov samosprávy. Dôvodom bolo ukončenie projektu Lesopark Volavka a udelenie titulu Zelená škola.

Aby ožili turistické chodníky v národných parkoch
Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Slovakia vyhlasuje ďalší ročník programu Živé chodníky. Projekty zamerané na obnovu a vylepšenie turistických chodníkov a infraštruktúry v národných parkoch môžete posielať do 30. januára 2009.

Výročná správa Nadácie Ekopolis - druhá najlepšia
Deviaty ročník súťaže Najlepšia ročná správa vyvrcholil 12.novembra 2008 slávnostným vyhlásením výsledkov. Tento rok sa do súťaže zapojilo 52 obchodných spoločností a 36 neziskových organizácií.

Environmentálne organizácie môžu v III. výzve Blokového grantu získať na projekty 21 miliónov korún
V treťom grantovom kole rozdelí Nadácia Ekopolis 21 mil.Sk, pričom jednotlivé projekty podporí do výšky 3 miliónov korún. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné zaslať do 19. februára 2009.

Nadácia Ekopolis hľadá nového programového koordinátora
Nadácia Ekopolis hľadá programového koordinátora pripravovaného Nadačného fondu, ktorý bude zameraný na rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie. V prípade Vášho záujmu o zaradenie do výberového konania nám pošlite životopis a motivačný list do 30. 11. 2008.

Starý orechový sad pri Rohožníku na Záhorí opäť ožíva
30. októbra sa členovia OZ Jablonka a ich pomocníci stretli pri sadení a adopcii stromov v starom obecnom sade. Projekt s názvom „Pravé orechové“ sme podporili v programe Ľudia pre stromy.

Školáci z Valaskej pomáhajú zachrániť vzácnu borovicu z obdobia dinosaurov
29.októbra slávnostne ukončili v základnej škole vo Valaskej (okres Brezno) projekt „Rozprávková záhrada pre deti“. V rámci neho sa škola zapojila aj do záchrany vzácnej druhohornej borovice Wollemi pine.

Malá oslava s veľkými priateľmi
25. októbra 2008 ukončila Občianska iniciatíva Zelená Fončorde úpravu verejného priestranstva v Banskej Bystrici. Projekt „Miesto pre nás – sídliskových ľudí“ podporila Nadácia Ekopolis v rámci grantového programu PrieStory 2008.

Obnovená záhrada pre deti v krízovom stredisku Alžbetka n.o.
V krízovom stredisku Alžbetka, n.o., v Spišskej Novej Vsi bola 25. októbra slávnostne odovzdaná do užívania obnovená záhrada a priľahlý dvor.

V programe PrieStory súťaží 35 žiadateľov
Do uzávierky programu PrieStory 2009 bolo doručených 35 predbežných žiadostí o podporu. Poradný výbor z nich vyberie v najbližších týždňoch desať, ktoré postúpia do ďalšieho kola. Celkové výsledky budú známe v decembri 2008.

O podporu z Blokového grantu EMVO-TUR sa uchádza 20 organizácií
Do uzávierky pre prijímanie žiadostí v Blokovom grante EMVO-TUR prišlo do Nadácie Ekopolis 21 žiadostí. Jednu z nich nadácia vylúčila z ďalšieho hodnotenia kvôli nesplneniu kritérií oprávnenosti žiadateľa. Nadácia rozdelí v rámci druhej výzvy vyše 22 miliónov korún. Úspešní žiadatelia budú známi 8. decembra 2008.

Pri autobusovej zastávke v Hamuliakove vznikol zelený park
V Hamuliakove v okrese Senec bol v piatok 17. októbra ukončený a zároveň odovzdaný do užívania projekt „Zelený park pri autobusovej zastávke“. Slávnostného stretnutia v priestoroch Obecného úradu sa zúčastnili ľudia, ktorí sa najviac podieľali na realizácii projektu.

Stromom roka 2008 sa stal 180-ročný javor horský z Drietomy
Víťaz ankety Strom roka 2008 bol slávnostne vyhlásený 21. októbra 2008. Na 2.mieste sa umiestnil sekvojovec mamutí z Dolnej Krupej a tretia skončila lipa malolistá z Budmeríc.

V Hiadeľskom sedle pod Prašivou bol úspešne ukončený projekt v programe Živé chodníky
Členovia SZOPK Nízke Tatry vylepšili známu turistickú lokalitu Hiadeľské sedlo pod Prašivou na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. Projekt slávnostne ukončili 26-27. septembra 2008.

Vyhlasujeme 3. ročník programu Zelené oázy
Nadácia Ekopolis vyhlásila 3. ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy, z ktorého podporí najlepšie nápady, zamerané na skvalitnenie životného prostredia. Uzávierka prijímania žiadostí: 30. november 2008.

Cena za najlepší projekt v programe Zelené oázy 2008 putuje do Trstenej
Cenu za najlepší projekt v programe Zelené oázy 2008 prevzala v Banskej Bystrici 1. októbra 2008 Eva Ragalová, zástupkyňa ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. Ocenenie jej odovzdal Marián Jusko, predseda predstavenstva Slovnaft, a.s.

Ako bolo na Cyklofeste 2008
19. septembra 2008, počas Európskeho týždňa mobility, sa v Banskej Bystrici uskutočnil už 3. ročník Cyklofestu. Napriek chladnému jesennému počasiu sa ho opäť zúčastnilo niekoľko desiatok veľkých aj malých fanúšikov cyklistiky a nemotorovej dopravy.

Prvý dom, ktorý obišiel strom
Majiteľ budovy na Radlinského ulici v Piešťanoch Viliam Vavro nepostupoval tradičným slovenským spôsobom a nedal nádherný pagaštan vyrúbať, ale požiadal architekta, aby jeho stavba "obišla" strom.

Nadácia Ekopolis na Trhovisku neziskoviek v Banskej Bystrici
18. septembra 2008 sa obyvatelia aj návštevníci Banskej Bystrice mohli na Námestí SNP zoznámiť s neziskovými organizáciami, ktoré pracujú v tomto regióne. Nadácia Ekopolis predstavila Anketu Strom roka aj Trixi mobil.

Nadácia Ekopolis vyhlásila 5. ročník grantového programu PrieStory
Žiadatelia majú šancu získať na úpravu verejného priestranstva 150 tisíc korún a technickú pomoc a poradenstvo pri realizácii projektu. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 20. október 2008.

Zúčastnili sme sa na výročnom stretnutí EPSD v Rumunsku
V prvom septembrovom týždni sa pracovníci Nadácie Ekopolis zúčastnili výročného stretnutia združenia nadácií Environmental Partnership for Sustainable Development v sídle našej Rumunskej sesterskej nadácie Miercurea Ciuc.

Príďte si zabicyklovať na Cyklofest 2008 v Banskej Bystrici
19.septembra 2008 môžete podporiť myšlienku bezpečného bicyklovania v Banskej Bystrici na podujatí Cyklofest 2008. Tretí ročník hromadnej cyklojazdy mestom, ktorý bude prebiehať počas Európskeho týždňa mobility, začína o 10.hodine.

Lanový most využívajú robotníci aj turisti
Obce Boťany a Ptrukša na juhovýchode Slovenska spája cez rieku Latorica raritný lanový most. Nadácia Ekopolis podporila jeho opravu pred 6 rokmi v rámci programu Občania Obci.

Projekt Cestovatelia v čase priniesol nevšedný zážitok
Košičania mohli vidieť svoje mesto v podobe spred niekoľkých desaťročí. Netradičná prehliadka sa uskutočnila na Hlavnej ulici v Košiaciach od 20. do 23. augusta prostredníctvom Trixi mobilu.

Nadácia Ekopolis podporila vytvorenie ďalších greenways
V 5. ročníku programu Greenways podporila Nadácia Ekopolis 3 najlepšie projekty, vďaka ktorým vznikne takmer 90 kilometrov zelených trás. Správna rada nadácie o tom rozhodla 27.augusta 2008.

Otvorili oddychovú zónu v Monkovej doline
22.7. bol v Žiarskej doline otvorený turisticko-náučný chodník, upravený s finančnou podporou programu Živé chodníky. Združenie turizmu obce Ždiar umiestnilo na tomto 8 km dlhom chodníku informačné tabule a vybudovalo základné turistické vybavenie.

Nadácia Ekopolis na Pohode 2008
Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas festivalu v Trenčíne (18-19.7.) zapojili do ankety Strom roka 2008 alebo svojim finančným darom podporili myšlienky programu Greenways - Cesty pre zdravý život.

Trixi mobil viedol svadobný sprievod
21. júna 2008 viezol slávnostne ozdobený Trixi mobil v Bratislave nevestu a ženícha. Mladi ľudia chceli takýmto spôsobom vyjadriť svoje ekologické myslenie a podporu sympatickým ekologickým aktivitám.

Hlasujte za Strom roka 2008!
Do májovej uzávierky ankety Strom roka 2008 prišlo do Nadácie Ekopolis 85 nominácií stromov z celého Slovenska. Hlasovanie o víťaza ankety sa začne 18. júla na trenčianskom festivale Pohoda a bude trvať do 3.októbra 2008.

V rámci II. výzvy Blokového grantu môžu environmentálne mimovládne organizácie získať 22 miliónov korún
V druhom grantovom kole rozdelí nadácia minimálne 22,5 milióna korún, pričom jednotlivé projekty podporí do výšky 3, 2 milióna korún. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy je možné zaslať do 7. októbra 2008.

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa za výpadok našej web stránky, ktorý bol spôsobený technickými problémami servera v uplynulých dňoch. Stránka momentálne prechádza úpravami a v priebehu tohto týždňa (do 10.7.) by mali byť všetky rubriky úplne obnovené.

Program Greenways 2008 podporí úpravu ďalších trás pre zdravší život
Medzinárodný deň životného prostredia si Nadácia Ekopolis pripomenula vyhlásením 5. ročníka programu Greenways. Uzávierka prijímania žiadostí je 4.augusta 2008.

Pomáhali sme pri obnove chodníka v Žiarskej doline
Pracovníci nadácie a spoločnosti Toyota pomáhali v júni 2008 v Roháčoch Pozemkovému spoločenstvu Žiar s prácami na údržbe a obnove náučného turistického chodníka.

Nadácia Ekopolis na Pohode 2008: Štart hlasovania ankety Strom roka a Trixi mobily
Hlavnými témami, s ktorými prichádza Nadácia Ekopolis na tohtoročný festival Bažant Pohoda 2008 (18.-19.júl, Trenčín) je vyhlásenie 12 stromov – finalistov ankety Strom roka, spojené so začiatkom hlasovania a služba ekotaxi v podobe Trixi mobilov.

Film Ticho bol ocenený na Envirofilme 2008
Film s názvom "Ticho", ktorý vznikol vďaka podpore Fondu Tatry, získal na XIV. Medzinárodnom festivale filmov o životnom prostredí Envirofilm 2008 cenu v kategórii D - Voľná tvorba a filmy pred deti a mládež.

Nadácia Ekopolis vyhlasuje 3. ročník programu Ľudia pre stromy
Nadácia Ekopolis vyhlásila 3. ročník grantového programu Ľudia pre stromy. Cieľom programu, ktorého generálnym partnerom je Skupina Skanska v SR, je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou.

V Rajci upravili bývalú farskú záhradu
Občianske združenie Tilia z Rajca zmenilo málo využívanú bývalú farskú záhradu v centre mesta na oživený verejný priestor, ktorý bude slúžiť na stretávanie sa i vzdelávanie ľudí, všetkých vekových kategórií.

Program Greenways podporil projekt v Košiciach
V nasledujúcich mesiacoch začne Spolok pre skrášľovanie Košíc v spolupráci s mestom pripravovať vytvorenie novej cyklotrasy. Projekt je spolufinancovaný Nadáciou Ekopolis v rámci programu Greenways.

Do programu PrieStory prišlo 68 nápadov z celého Slovenska
Do užšieho finále postúpilo 10 najlepších projektov a 2 náhradníci. Každý z víťazných piatich nápadov získa na skrášlenie verejných priestorov od 150 tisíc do 200 000 korún. Výsledky budú známe koncom roka.

Ako využíva 2% Nadácia Ekopolis
Peter Medveď: “Transparentnosť využívania financií zo strany nadácií je prejavom úcty a vďaky voči darcom.“

Ľudia pre stromy - ďalšie ukončené projekty v Pruskom, Makove a Detve
Po slávnostnom otvorení projektov v Pruskom a Makove bude v sobotu, 18.novembra, nasledovať ukončenie projektu skautského 106. zboru Akataleptik v Detve.

Nadácia Ekopolis - Najlepšia ročná správa 2005
Ročná správa Nadácie Ekopolis za minulý rok získala ocenenie Najlepšia ročná správa 2005 v kategórii neziskových organizácií.

Nový grantový program: Zelené oázy
V 1.ročníku nového grantového programu Zelené oázy súťaží 148 projektov

KAMPAŇ ĽUDIA ĽUĎOM - Kampaň o dôvere a solidarite
Nadácia Ekopolis podporuje kampaň ĽUDIA ĽUĎOM.

Vybraní žiadatelia o grant v programe Priestory sa stretli v Zvolene
28. októbra sa stretli 34 zástupcovia z 10 organizácií, ktoré postúpili do užšieho výberu, aby získali podrobné informácie o tom, ako spracovať svoje projekty do konečnej podoby. O piatich víťazoch rozhodneme do 15.decembra.

Výročné stretnutie Environmental Partnership v Bluharsku
Koncom októbra sa stretli zástupcovia Nadácie Ekopolis s ďalšími členmi združenia Environmental Partnership v historickom centre mesta Plovdiv v Bulharsku.

A budiš svetlo!
Prinášame vám cyklus článkov o verejnom osvetlení, ktoré odporúčajú, ako zladiť požiadavky osvetlenia s ich hospodárskou stránkou. Na otázky odpovedal jeden z najskúsenejších odborníkov na svetlo a osvetľovanie na Slovensku, univerzitný profesor Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.