O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

V rádiu LUMEN hovorila na tému verejných priestorov naša kolegyňa Maťa Paulíková

Nadácia Ekopolis realizovala v rokoch 2005 až 2011 program PrieStory. Program reagoval na vznikajúci záujem občianskych skupín aj aktívnych občanov o zapojenie sa do zlepšovania verejného priestoru v mestách aj obciach Slovenska. Na túto potrebu ako jedna z prvých na Slovensku zareagovala Nadácia Ekopolis s metodickou podporou PDCS. Cieľom programu bolo zapojiť občanov do zlepšovania prostredia, v ktorom žijú a tým aj zvýšiť ich účasť na veciach verejných a posilniť ich komunitu. Základnou charakteristikou programu bola účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii jednotlivých projektov. Výstupom programu okrem 33 upravených verejných priestorov na celom Slovensku je aj odskúšaná metodika participatívneho plánovania verejných priestorov. Túto metodiku Nadácia Ekopolis s úspechom používa v ďalších grantových programoch. Mnohé miestne komunity a zapojení odborníci metodiku používajú pri svojich projektoch.


Rozhovor sa týkal nielen toho, aký verejný priestor je možné považovať za kvalitný, ale najmä toho, ako môžu bežní obyvatelia pomôcť pri zlepšovaní svojho okolia, koho pri tom osloviť a ako nadviazať spoluprácu s ďalšími kľúčovými hráčmi v komunite.


Ak máte záujem o celý rozhovor, ktorý sa konal 22.2.2013, nájdete ho tu.