O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Medzinárodný seminár Voda v meste

Nadácia Ekopolis, ako člen  združenia Environmental Partnership Association a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú 3. - 4. 11. 2015 na medzinárodné stretnutie o problémoch a riešeniach nakladania s dažďovou vodou v mestách. Tie sú jednými z opatrení na adaptáciu mestského prostredia na negatívne dôsledky zmeny klímy. 

 

3. 11. - 4. 11. 2015

Zrkadlová sieň – Primaciálny palác, Bratislava


Prezentácie o stratégiách, prístupoch a úspešných opatreniach na efektívne hospodárenie s vodou v mestách, v súvislosti s adaptáciou na negatívne dôsledky zmeny klímy. Praktické informácie o retencii a detencii dažďových vôd, riešeniach pre parkoviská aj spevnené plochy.

Seminár je bezplatný, je však potrebné prihlásenie sa vopred, a to najneskôr do 29. 10. 2015 zaslaním e-mailu na adresu scepkova@ekopolis.sk (prihlášku nájdete TU) alebo vyplnením elektronickej prihlášky.


POZVÁNKA v .pdf


PROGRAM

aktualizované - na stiahnutie v .pdf


3. november. 2015 (utorok)


08,30 – 09,00 registrácia účastníkov
09,00 – 09,30 privítanie: Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike, zástupca Hlavného mesta SR Bratislava, Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis a Hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislava Ing.arch Ingrid Konrad
 
9:30 – 9:45    Marie-Flore Michel, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR: Klimatická zmena a adaptácia na negatívne dôsledky zmeny klímy
09:45 – 10:05    Pavel Šťastný a Libor Burian, Slovenský hydrometeorologický ústav: Dôsledky zmeny klímy v mestách na Slovensku a možnosti modelovania ostrova tepla
10:05 – 10:25    Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút: Systematický prístup k adaptačným procesom v mestách - aké sú možnosti
10:25 – 10:45    Milan Drábik, Slovenský národný komitét IUPAC pri Slovenskej chemickej spoločnosti SAV, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava:  Vzdelávania mladých ľudí o vode - „Voda – chemické riešenie“, ohlas celosvetového projektu IUPAC k Medzinárodnému roku chémie na Slovensku

10:45 – 11:15    PRESTÁVKA

11:15 – 11:45    Marek Sokáč, Stavebná fakulta STU Bratislava: Nakladanie s dažďovými vodami v mestách: príčiny problémov, východiská, stratégie
11:45 – 12:15    Ľuboš Jurík, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre: Udržateľné hospodárenie s vodou v sídlach – situácia a riešenia.
12:15 – 12:35    Milan Poliak, EKODREN,  Praktické  skúsenosti s hospodárením so zrážkovou vodou na Slovensku, príklad riešenia v obci Ivánka pri Dunaji
12:35 – 13:00    Moderovaná diskusia

13:00 – 14:00    OBEDOVÁ PRESTÁVKA

14,00 – 16,00 - exkurzia na problémové miesta a miesta opatrení na adaptáciu
Konkrétne príklady realizovaných a pripravovaných riešení na nakladanie s dažďovou vodou:
•    Spojená škola na ul. Tilgnerova (Bratislava) – zelená strecha, zasakávanie dažďovej vody
•    Príklad riešenia  dažďovej vody v obeci Ivánka pri Dunaji – odvodnenie
v prípade časových možností :
•    Nám. slobody v Bratislave – lokalita budúcich opatrení vo verejnom priestore
sprevádza: Milan Poliak, EKODREN a Zuzana Hudeková, Hlavné mesto SR Bratislava

17,00 – 18,30 - sprievodné podujatie
Stretnutie Združenie odborníkov zaoberajúcich sa reakciou na zmenu klímy v urbánnom prostredí
(pre členov združenia)
ARCHA, Uršulínska 6, 814 99 Bratislava 1

4. november 2015 (streda)

 
08,30 – 09,00 registrácia účastníkov

09,00 – 13,00 - prezentácie na témy: konkrétne opatrenia na udržateľné hospodárenie s vodou v mestách
09:00 – 09:40    David Stránský, České vysoké učení technické v Praze: Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech - situace a příklady z ČR
09:40 – 10:10    Zuzana Hudeková, Hlavné mesto SR Bratislava:  - Predstavenie pilotných opatrení v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ v oblasti hospodárenia so zrážkovými vodami
10:10 – 10:55    Jan Sponar, Úrad Mestskej časti Nový Lískovec - Brno: Skúsenosti z budovania a prevádzky retenčnej nádrže na sídlisku

10:55 – 11:25    PRESTÁVKA

11:25 – 11:55    zástupca COWI, Nórsko (Partner projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy): Príklady opatrení na udržateľné hospodárenie s vodou v mestách
11:55 – 12:15    Miriam Húšťavová, Mesto Trnava: Od stratégie ku realizácii opatrení na adaptáciu mestskej krajiny v Trnave
12:15 – 12:35    Ivana Bruchterová, Zuzana Šeptunová, Nadace Partnerství: Nakladanie s vodou v kancelárskej budove na príklade areálu Otvorenej záhrady v Brne
12:35 – 13:00    Moderovaná diskusia
„Výzva účastníkov konferencie“ pre podporu dobrých opatrení na nakladanie s vodou v mestách a obciach na Slovensku
Ukončenie

Zmena programu vyhradená.


Tešíme sa na vašu účasť!