Instagranty

Cez Instagranty Nadácia Ekopolis podporuje aktivity a projekty v niektorej z oblastí nášho záujmu, ktoré efektívne prispievajú  k napĺňaniu verejnoprospešného účelu nadácie a jej vízie.

Prostredníctvom Instagratov z vlastnej iniciatívy vyhľadávame alebo pružne reagujeme na aktuálne potreby a príležitosti, kde symbolická finančná podpora prispeje k uskutočneniu aktivít, ktoré v nadácii pokladáme za osobitne dôležité. Maximálna výška rýchleho grantu je 1 000 EUR.  Finančné zdroje na Instagranty poskytuje Nadácia Ekopolis zo svojich vlastných rezerv. O schválení Instagrantu rozhoduje Správna rada nadácie a nie je naň žiadny právny nárok.

Nápady a projektové zámery pre Instagranty je možné predkladať priebežne. Ohľadom možnosti získania Instagrantu sa môžete informovať zaslaním emailu na ekopolis@ekopolis.sk .

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.