O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Ľudia

Pracovníci

 

Peter Medveď, riaditeľ nadácie

 

V nadácii pracujem od jej vzniku na Slovensku v r. 1994, do roku 2003 v pozícii manažéra viacerých kľúčových programov Ekopolisu. Od roku 2003 som riaditeľom nadácie. Od tohto obdobia prešla nadácia významnými zmenami - nadviazala partnerskú spoluprácu s podnikateľským prostredím, bola úspešná v tendroch o správu grantových programov financovaných z verejných zdrojov a posilnila svoju pozíciu ako jedného z najvýznamnejších zdrojov podpory pre projekty mimovládnych organizácií na celom Slovensku. Na tejto práci je skvelé, že v nej neexistuje stereotyp. Každý deň prináša úplne nové príležitosti a výzvy. Za najdôležitejšiu úlohu pri vedení nadácie pokladám to, aby sme pri riešení jednotlivostí nestratili nadhľad a zmysel pre to, čomu je nadácia Ekopolis oddaná - byť užitočným zdrojom podpory pre ľudí, ktorí venovaním svojho času, skúseností a schopností prispievajú k tomu, aby naša krajina bola lepším miestom pre život.

 

Kontakt: 048/ 4701092, 0903 521 614, medved@ekopolis.sk

 

 

Lívia Haringová, finančná manažérka


Prvý bankový účet nadácie som otvárala koncom mája 1993. Odvtedy, a to už vyše 20 rokov, riadim a spravujem finančné prostriedky nadácie vrátane budovania jej dlhodobej finančnej rezervy - základiny.  Som rada, že som súčasťou tímu, že svojou prácou môžem prispieť k užitočným veciam, zmysluplným činnostiam, ktoré nadácia robí a dúfam, že ešte dlho robiť bude. Teší a napĺňa ma myšlienka, že v tejto organizácii zvíťazí zdravý rozum pri  každodennej rutine ako aj pri riešení nových úloh.

 

Kontakt: 048/ 4701092, 0907 877 774, haringova@ekopolis.sk

 

 

Marta Petková, finančná asistentka

 

V Ekopolise pracujem od roku 2006. Mám na starosti účtovníctvo a kontrolu "švajčiarskych" a "nórskych" projektov z hľadiska čísel a financií. Je to pre mňa práca, ktorá má zmysel - s ľuďmi, ktorých mám rada - medzi mojimi milovanými číslami, tabuľkami a vzorcami :-). Vďaka nim denne spoznávam ľudí nadšených pre správne a dobré veci a môžem sa podieľať na ich realizácii.

 

Kontakt: 048/ 4701091, sedivcova@ekopolis.sk, petkova@ekopolis.sk

 

 

Lucia Bárdošová, finančná kontrolórka, 
interná a externá komunikácia

 

Do Nadácie Ekopolis som nastúpila na pozíciu finančnej asistentky v roku 2009. Na tejto pozícii pracujem aj dnes v rámci dvoch programov - Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarko-slovenskej spolupráce a Aktívne občianstvo a inklúzia. Rada pomáham druhým a preto ma táto práca napĺňa. Odmenou za množstvo administratívnej práce je pre mňa kontakt so zaujímavými ľuďmi, ktorí stoja za skvelými myšlienkami.

 

Kontakt: 048/4701094, bardosova@ekopolis.sk

 

 

Štefan Jančo, programový manažér


V Ekopolise som od roku 2007.Pracujem ako programový manažér v programoch Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce a Aktívne občianstvo a inklúzia – oblasť podpory Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny. Vďaka pôsobeniu v nadácii mám možnosť sledovať zaujímavé a užitočné aktivity, a to nielen v oblasti životného prostredia, aj keď na ňu sme prioritne zameraní. Je inšpirujúce vidieť „do kuchyne“ diania, ktoré aspoň ostrovčekovito prispieva k ochrane prírodných území a druhov, energetickým úsporám, produkcii a distribúcii lokálnych potravín či miestnej udržateľnosti ako takej. Veľmi ma teší, že som svedkom vytvárania niekoľkých ekocentier v rôznych častiach Slovenska, ktoré majú šancu byť v budúcnosti do veľkej miery sebestačné.V neposlednom rade, som v kontakte s množstvom zaujímavých ľudí, a to je silná motivácia pre ďalšiu prácu aj v osobnom živote.

 

Kontakt: 048/470 10 94, janco@ekopolis.sk

 

 

Ján Roháč, programový manažér


V Ekopolise som od roku 1996. Venujem sa programom a projektom, ktoré sa zaoberajú trvalo udržateľným turizmom a mobilitou - Greenways, Vitajte cyklisti, Živé chodníky a tiež Program Aktívne občianstvo a inklúzia. Na tejto práci sa mi páči spojenie mojich záľub (bicyklovanie, turistika) s prácou, ako aj praktické spoznávanie riešení problémov, ktoré trápia Slovensko, t.j.  najmä boj s chudobou a aktivizácia obyvateľov Slovenska.

 

Kontakt: 048 4701095, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

 

 

Martina B. Paulíková, programová manažérka

 

V Nadácii Ekopolis som od roku 2006. V tom čase som sa ako dobrovoľníčka zúčastnila úspešnej premeny verejného priestoru vo Zvolene v rámci programu PrieStory. Keďže sa mi táto téma zapáčila, s nadšením som prijala ponuku venovať sa jej v nadácii. V Nadácii EKOPOLIS mám dnes na starosti dva grantové programy - Pohoda za mestom a Nestlé pre vodu v krajine, ktoré majú za cieľ zapojenie miestnych komunít do zlepšovania životného prostredia. Participácia verejnosti ma oslovuje kvôli pozitívnym zmenám v živote komunít aj v kvalite prostredia, ktoré môže priniesť. Verím, že práve toto je cesta k zvýšeniu zodpovednosti občanov o svoje životné prostredie, pretože čakať na štát či niekoho iného, že všetko vyrieši, zachráni a zlepší je iluzórne. Miestni ľudia majú vo svojich rukách podstatnú moc, ako urobiť svet okolo seba lepším, a teší ma, že si to mnohí uvedomujú.

 

Kontakt: 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk

 

 

Milan Hronec, programový manažér

 

V Ekopolise som od roku 1996. Venujem sa grantovému programu Zelené oázy, Ankete Strom roka a Trixi mobilom. Rád spolupracujem s ľuďmi, ktorí majú  nielen odvahu a chuť, ale aj cit a schopnosť meniť prostredie v ktorom žijú na krajšie, lepšie, ľudskejšie. Inšpiruje ma ich kreativita a nadšenie, s akým realizujú svoje nápady. Spolupráca s dobrovoľníkmi, ktorých podporujeme je pre mňa nielen pracovnou náplňou, ale zároveň aj odmenou.

 

Kontakt: 048/ 47010 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk

 

 

Eva Ščepková, externá komunikácia

 

Na pozícii  externej komunikácie pracujem od januára 2013 a mám na starosti písanie tlačových správ, aktualít na web, tvorbu marketingových materiálov  a spravovanie sociálnych sietí, na ktorých pravidelne prinášame novinky z našej nadácie. Táto pozícia je charakeristická tým, že nie je strereotypná, každý deň prináša nové podnety, nové príbehy. Písať o úspešných, vydarených projektoch je úžasné, pretože je človek svedkom toho, že na Slovensku sa deje veľa pozitívnych aktivít, ktoré prinášajú častokrát miestne komunity, zanietení aktívni občania, občianske združenia, ktoré do všetkého čo robia, dávajú kúsok svojho srdca.

 

Kontakt: 048/47 01 094, 0908 565 464, scepkova@ekopolis.sk

 

 

Správna rada

 

Alexandra Bitušíková

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Juraj Mesík

vysokoškolský pedagóg a environmentalista, Bratislava

 

Vladimír Michal
kníhkupectvá Artforum, Bratislava

 

Daniel Kollár

Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava

 

Jaroslav Tešliar

Agentúra regionálneho rozvoja, Košice

 

Dozorná rada

Mgr. Richard Wolt

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica

 

Ing. Alexander Vágner

podnikateľ, Zvolen

 

Ing. Pavol Piatrov

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.