Program Aktívne občianstvo a inklúzia

Program podpory mimovládnych organizácií

Program Aktívne občianstvo a inklúzia bol grantovou schémou pre mimovládne organizácie aktívne v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, životného prostredia a rozvoja služieb v sociálnej oblasti.

Program bol súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi boli Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a bol realizovaný v období január 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií bola 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce.

Program spravovala Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenka a Nadáciou SOCIA.

Program podporil projekty mimovládnych organizácií formou otvorených grantových výziev v jednotlivých oblastiach podpory:

  • Aktívne občianstvo (v správe Nadácie Ekopolis)
  • Životné prostredie a klimatické zmeny(v správe Nadácie Ekopolis)
  • Deti a mládež (v správe Nadácie pre deti Slovenska)
  • Rozvoj služieb v sociálnej oblasti (v správe Nadácie SOCIA)
  • Fond pre bilaterálnu spoluprácu (v správe Nadácie Ekopolis)

SAMOSTATNÁ STRÁNKA PROGRAMU SA NACHÁDZA NA TU: www.eeango.sk/aoi/sk/

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.