Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) bol súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Program bol tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Blokový grant bol rozdelený na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev.

Blokový grant pre MVO
Blokový grant pre MVO bol grantovou schémou na podporu slovenských MVO a posilnenie ich účasti na riešení spoločenských potrieb prostredníctvom tzv. Malých projektov v dvoch oblastiach:

  • implementácia projektov v oblasti sociálnych služieb mala za cieľ prispieť k zvýšeniu dostupnosti a zlepšeniu úrovne sociálnych služieb a ku zvýšeniu sociálnej súdržnosti,
  • implementácia environmentálnych projektov mala za cieľ prispieť k ochrane životného prostredia, väčšej informovanosti o environmentálnych témach a k napĺňaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Blokový grant pre podporu partnerstiev
Blokový grant pre podporu partnerstiev bol zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov s cieľom prispieť ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ.

Na financovanie Malých projektov bolo vyčlenených 2 652 983 EUR a na financovanie Spoločných projektov 1 149 541 EUR. Nadácia Ekopolis projekty vybrala na základe súťaže, ktorej podmienky boli zverejnené formou grantových výziev v roku 2012.

Sprostredkovateľom Blokového grantu bola Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Informácie o realizovaných projektoch nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.