Darujte nám 2% z dane

Venujte 2% na podporu rozvoja bicyklovania na Slovensku

Už 26 rokov podporujeme projekty organizácií a občanov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Sme najväčšou environmentálnou nadáciou na Slovensku.

Tému rozvoja bicyklovania, cyklotému považujeme za jednu z našich nosných tém do budúcnosti. Našimi aktivitami chceme posilniť vnímanie bicykla ako bežného plnohodnotného dopravného prostriedku a prispieť k rýchlejšiemu rozvoju cyklistickej infraštruktúry.

Informácie o tom, ako postupovať pri poukázaní 2% a potrebné tlačivá nájdete TU.

Čo sme doteraz urobili my?

 • Prostredníctvom grantového programu Greenways sme podporili vyznačenie, úpravu a zvýšenie bezpečnosti viac ako 1 000 km cyklotrás po celom Slovensku.
 • Od roku 2008 realizujeme certifikáciu Vitajte, cyklisti! Reštaurácie, penzióny, hotely, informačné centrá, hrady, múzeá a ďalšie turistické ciele zvýšili svoju atraktivitu službami pre cykloturistov. Dnes je na Slovensku certifikovaných 85 zariadení.
 • Prevádzkujeme e-trojkolky Trixi mobil (2007+).
 • Sme členom Európskej cyklistickej federácie ECF, najvýznamnejšej európskej cyklistickej organizácie, ktorá sa venuje rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky v Európe.
 • Rozvíjame know-how v oblasti plánov mobility (2010+).
 • Monitorujeme cyklistickú a pešiu dopravu, ponúkame automatické sčítače cyklistov a chodcov (2012+).
 • Poskytujeme cyklosprievodcovské služby a služby cykloturistickej agentúry, touroperátora.
 • Dlhodobo podporujeme miestne cykloiniciatívy.
 • Organizujeme podporné kampane a aktivity na rozvoj bicyklovania (napr. súťaž Do práce na bicykli)

Čo plánujeme ďalej?

Aktivity v rámci našej kampane Na Bicykle posilnia vnímanie bicyklovania ako životného štýlu a podporia rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Kampaň stojí na 4 pilieroch:

 • Osveta a zapojenie širokej verejnosti, zvyšovanie bezpečnosti na cestách (Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Cyklofesty, …),
 • Odborné a vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť (semináre, asistencia pri spracovaní cyklo-projektov), sieťovanie a „experience sharing“ aktivity pre cykloiniciatívy, workshopy a národná cyklokonferencia,
 • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry (zlepšenie cyklotrás, obnova značenia a cyklistickej infraštruktúry),
 • Lobing za cyklo agendu na celoštátnej aj regionálnej úrovní.

Nadácia Ekopolis sa aj tento rok uchádza o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašej dane z príjmu. Ak ste teda priateľom bicyklovania, cykloturistiky, životného prostredia, Nadácia Ekopolis je vhodným prijímateľom vašich 2%.

Vaše 2% podporia priaznivejšie podmienky pre bicyklovanie.

Údaje o nadácii:

Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS

Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00631736

Právna forma: nadácia

 

Viac informácií o tom, ako postupovať pri poukázaní 2% nájdete na www.ekopolis.sk alebo na www.rozhodni.sk.

2% príspevky sme v minulých rokoch použili na podporu projektov vo viacerých programoch a fondoch nadácie. Z príspevkov korporátnych partnerov sme financovali vytváranie nových verejných priestranstiev v programe Greenways, PrieStory, Pohoda za mestom, Vitajte cyklisti!, Zabudnuté pamiatky, Živé chodníky, projektu Cesta Železnej opony, propagáciu cyklistiky formou projektu Trixi mobil, či citlivú obnovu Tatier. Príspevky od individuálnych darcov sme rozdelili cez Fond aktívnych občanov. Umožnili realizáciu občianskych aktivít v oblasti kontroly verejnej moci a posilňovanie hlasu občanov vo verejnej diskusii.

Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či korporátne 2% dane práve Nadácii Ekopolis.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.