Postup ako darovať 2% z dane

Ak ste zamestnanec a chcete poukázať 2% z dane – stiahnite si toto TLAČIVO – VYHLÁSENIE.

 

Ďalšie informácie:

Údaje o nadácii:

Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00631736
Právna forma: nadácia

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa (Daňové priznanie pre právnické osoby).
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (toto je NOVINKA od roku 2016).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. – 31.3.2018

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • Vypočítajte si:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a  získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali (Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (Daňové priznanie fyzických osôb TYP ADaňové priznanie fyzických osôb TYP B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o Nadácii Ekopolis sú uvedené vyššie.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – toto je novinka od roku 2017.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 • Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane  ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali (Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).
 • Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia (Tlačivo – Vyhlásenie) spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – je to novinka od roku 2016.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.