O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Povedali

Jana Vlašičová, Voices. n.o.
Komunikácia a spolupráca bola vždy výborná, manažéri programu boli vždy k dispozícii, nastavení pomôcť a nájsť riešenia aj v situáciách, ktoré boli pre nás úplne nové. Hoci sme sa v úvode zľakli každo-mesačných správ, veľmi rýchlo sme pochopili, že je to systém, ktorý chráni najmä nás pred neoprávneným využitím prostriedkov a pomáha nám riešiť vzniknuté problémy v čase, keď sa riešiť dajú. Myslíme si, že ako tím sme aj pred projektom fungovali profesionálne, vďaka projektu však dnes už vieme, čo to znamená získať väčšiu podporu z väčšej grantovej schémy, koľko času zaberie príprava dokumentácie a administratíva pri takomto projekte a aj to, že to zvládame. Veľmi veľa sme sa vďaka projektu naučili.

Mestský úrad Želiezovce, Ing. Gabriela Bieliková
Dobrý deň prajem, chcem sa poďakovať že ste sa podelili z verejnosťou o dobré nápady a myšlienky zverejnením videí z konferencie "Áno dá sa to" na vašej web stránke, sú to naozaj hodnotné informácie a budem rada ak sa najbližšie budem môcť osobne zúčastniť podobnej konferencie. Prajem veľa ďalších vydarených konferencií a projektov.

Zuzana Balogová, OZ PAPAVERO
"V r. 2007 sme prostredníctvom vášho gratového programu "Ľudia pre stromy" realizovali výsadbu 250 okrasných kríkov a aleju 9 stromov. Slúži ako živá stena oddeľujúca hlavnú cestu od chodníka. Táto myšlienka oslovila aj mesto Žilina, ktoré minulý rok rozšírilo aleju o 13 stromov a vysadilo ešte jeden rad kríkov. Cesta slúži aj ako obchvat a výpadovka z mesta. Chcela som sa Vám poďakovať za dôveru , ktorú ste nám v 2007 ešte ako mladému ročnému OZ preukázali. Prostredie dostalo úplne iný ráz. Ešte raz ďakujeme."

Ing. Mária Studeničová, ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
„Našim cieľom bolo nielen efektívne zachytávať dažďovú vodu a využívať ju, ale tiež informovať verejnosť o možnostiach a spôsoboch hospodárenia s vodou. Vysvetľovanie čo ideme robiť, vyvolalo údiv nad tým, že v škole učíme nielen na vyučovacích hodinách a teoreticky, ale zapájame žiakov do praktických aktivít, že robíme niečo nad rámec našich povinností. Za zmienku stojí aj reakcia majiteľa jednej z firiem: Podporíme šialencov, ktorí chcú pracovať s hlinou.“

Emil Medera, Bojnický skrášľovací spolok projekt „Obnovenie a záchrana mokradí v areáli Prepoštskej jaskyne“
„Mesto nie je nejaký Mestský úrad s nejakými anonymnými úradníkmi v ňom. Naše mesto Bojnice, to sme my, ktorí tu žijeme. Nič viac a nič menej, nikto iný to ani nemôže byť. Občania tvoria spoločnosť a akú si ju spolu vytvoríme, tak sa tu budeme dobre alebo nedobre aj cítiť.“

Ivan Benca, Mestský úrad Prievidza, projekt Revitalizácia mestského parku v Prievidzi
Bolo úžasné, akú odozvu malo začatie čistenia jazierka a jeho brehov v parku. Zastavovali nás ľudia a pýtali sa, kedy budú môcť prísť pomôcť. Priamo pri robote sa spomínalo, aké to bolo kedysi, kde čo bolo a čo sa tam dialo. Zavládlo nadšenie, že opäť vytvoríme v mestskom parku atraktívny priestor. Určite budeme pokračovať ďalej, všetci sme pripravení.

Vilia Cíbik, starosta obce Pruské, projekt „Revitalizácia vodného zdroja v historickom centre obce Pruské“
Chceli sme vzdať hold vode, bez ktorej by neexistoval život a pripomenúť si jej cenu a význam. Obnovili sme studňu, ktorá bola roky stratená a o ktorej si niektorí mysleli že už ju ani neuvidíme. Tak ako sa už zaužívalo, pomáhalo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, od hasičov, cez dôchodcov, poľovníkov či divadelníkov.

Vilia Cíbik, starosta obce Pruské, projekt „Revitalizácia vodného zdroja v historickom centre obce Pruské“

Dana Miškusová, Mestský úrad v Martine, projekt Oddychová zóna pri prameni Medokýš
Našli sme výrazný potenciál v málo využívanej lokalite Jahodnícke háje. Stačilo pár úprav a zvýšili sme celkovú hodnotu pekného miesta na odpočinok a aktívny pohyb. V závere sme si opäť potvrdili skutočnosť, že je dôležité, ak prichádza iniciatíva od obyvateľov. Jednoznačne sa lepšie potom spolupracuje a dosahuje sa to, čo si spoločne naplánujeme.

Vladimír Druga, Malachov (o.z. Malachovská dolina), Oddychové miesta na relaxačno-náučnom historickom chodníku nad Bansko Bystricou
Prekvapilo nás, ako kladne zapôsobilo slávnostné otvorenie nových oddychových miest a náučného chodníka, s čisto „malachovským“ kultúrnym programom, s večerným osvetlením a ozvučením, na obyčajných dedinčanov. Mnohokrát sme počuli slová uznania, niekedy až nadšenia a možno aj hrdosti na to, že „my takéto niečo máme - veď kde na okolí toto majú?“. Samozrejme nechýbali nápady, čo všetko by ešte bolo dobre urobiť...

Gerhard Weag, Košice, n.o. Live Aid International, projekt Košičania na Jakubovej ceste
Už po pár dňoch od otvorenia „našej“ cesty sme mali medzinárodné stretnutie so zástupcami organizácii z Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska. Projekt Jakubskej cesty pre Košičanov hodnotili ako veľmi dobrý a inšpirujúci. Rátame s cezhraničnou spoluprácou Jakubských ciest a riešime ich prepojenia a dobudovanie.

Zuzana Obická, Mestský úrad Levice, projekt Spoločne za nový Šiklóš
Sme naozaj veľmi radi, že Nadácia Ekopolis podporila náš projekt, nakoľko sa naštartovali rôzne záujmové skupiny a veríme, že sa nám spoločne podarí postupom času vytvoriť nové oddychové miesto pre ľudí a zachrániť aj kultúrnu pamiatku. Vzniklo aj nové občianske združenie, ktorého cieľom je starostlivosť o Šiklóš pri Leviciach.
Zuzana Obická, Mestský úrad Levice, projekt Spoločne za nový Šiklóš

Tomáš Hudcovič, Piešťany (o.z. PRO CIVITATE), projekt LIDO – ostrov pre ľudí
Potvrdilo sa nám, že sa musí nájsť niekto, kto dokáže veci začať. Pôvodné stanoviská mnohých ľudí, nedá sa a nejde to, sa zrazu začínajú meniť na stanoviská kladné a nápomocné. Do rozbehnutého vlaku sa akoby ľudia radšej pridávajú ako do vlaku, ktorý treba najskôr roztlačiť. Sme ale vďační za to, že ľudia ešte sa dokážu nakaziť pozitívnymi myšlienkami.

Ing. Beáta Ľubová, Spojená škola Nižná
„Na školskom dvore je na streche altánku umiestnený fotovoltaický panel, ktorý je energetickým zdrojom pre ostatné prvky záhradnej architektúry. Študenti tak vytvorili nový energetický produkt prírodnej záhrady, vyčíslili úspory na 60 € ročne a približne 240 kg emisií sa tak nedostane do ovzdušia. Ak by týmto spôsobom riešili školský areál viaceré školy, úspora by mohla narásť do tisíciek eur. Víziou študentov je umiestniť do školského areálu aj skleník, ktorý bude vykurovaný slnečnými kolektormi, tak by školský areál poskytoval úplné praktické využitie slnečnej energie.“

Marek Hattas, projekt Hidepark, Nitra
„Teším sa na dôchodok, vyložím si nohy... a z úzadia budem pozorovať diskusiu, koncert alebo iný happening, ktorý sa bude diať na Hideparku, zatiaľ čo budem čakať na svojich rovesníkov (tiež dôchodcov), s ktorými mám dohodnutú partiu petanque. Podvečer pôjdem poliať svoje rajčiny do komunitnej záhrady. Teším sa, keď raz bude Hidepark dokončený.“

Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar
„Žiarska dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny Západných Tatier. Predurčujú ju na to prírodné krásy a ľahká, pohodlná dostupnosť. Náš projekt riešil obnovu turistickej trasy Žiarska chata – Baníkovské sedlo. Práce boli vykonávané postupne. Po prerezaní chodníka v kosodrevine sme postupne obnovovali turistické značky,
podľa pokynov značkára KST p. Jána Dzurošku, ktorý pôsobí ako vedúci značkár v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.“

Jozef Mečiar, zástupca primátora mesta Šaľa
„Záujem obyvateľov mesta Šaľa o problematiku artézskych studní a vody z nich je veľký. Vďaka projektu sa obnovil a sfunkčnil vrt artézskej studne pre využitie miestne dostupného zdroja pitnej podzemnej vody pre obyvateľov mesta. Opätovne je v meste k dispozícií 5 funkčných vrtov artézskej studne. V nasledujúcich týždňoch bude mesto realizovať s aktívnymi občanmi mesta pri artézskych studniach projekt Oázy zelene. V projekte fungovala spolupráca s dobrovoľníkmi, ktorí aktívne prispievajú nielen svojimi nápadmi, ale aj vlastnou prácou k zveľaďovaniu mesta.“

Samo Briškár, Grafickí žraloci, program O2 Think Big 2013
Projekt Think Big je perfektná vec pre mladých ľudí ako zdvihnúť zadok zo stoličiek a robiť niečo úplne iné, čo by predtým asi nerobili alebo by nemali až takú motiváciu to robiť, ako keď získajú grant a už cesty späť proste, nie je :-).
Osobne sa mi to stalo a je neskutočné sa pozrieť rok alebo 2 dozadu, kde nás to posunulo. Hlavne sme začali pracovať na svojích projektoch, nebojíme sa niečo nové začať a plníme si sny. Diametrálne sa odlišujeme od svojích rovesníkoch a to hlavne myslením. Preto sa chcem úprimne poďakovať tímu TB, že ste mali s nami strpenie a pomohli, aj keď to niekedy veľmi nešlo. Myslím, že iné granty už také zhovievavé nebudú, ale sme na to pripravení.
Osobne som prítomnosť O2 ani nepociťoval a ja verím, že v budúcnosti budeme ešte spolupracovať.
Dúfam, že sa o nás ešte niekde dočítate a vyčarí Vám to úsmev na tvári, pretože nebyť Vás, tak tam určite nie sme.

Peter Hollý, OZ Korene Zeme, Myjava
„Projekt hodnotíme, ako veľmi úspešný, vzhľadom na značnú odozvu medzi žiakmi a obyvateľmi obce Vrbovce, žiakov bolo prihlásených nad očakávanie. Pred začiatkom projektu existovala vo Vrbovciach komunita včelárov prevažne staršieho veku, v súčasnosti je záujem o včelárenie zo strany mladších, celé rodiny s deťmi prejavili záujem o rodinné návštevy včelárskeho klubu. Dnes nám telefonujú neznámi ľudia, ktorý sa radia medzi včelárov, len aby nadviazali kontakt a popriali úspech. Zároveň máme informácie z okolitých komunít, že plánujú podobné aktivity aj v iných častiach myjavska.“

Tatiana Vargová, turistka z Bratislavy, ktorá prihlásila Strom č. 9 - Buk lesný v Strážovských vrchoch do ankety Strom roka 2013
"Rada by som sa v budúcnosti na nejakej akcii zúčastnila, najradšej ako dobrovoľníčka bez nároku na honorár. Som toho názoru, že keď sa niečo robí dobrovoľne a so zanietením, tak aj výsledok je úplne iný, ako sa stresovať keď sú tam už financie. Mam v pláne urobiť výstavu fotiek prírody, len si musím na to nájsť čas:). Prajem Vám veľa chuti do nových projektov a nech sa darí."

David Lupták, Parkoumeeting Banská Bystrica, O2 Think Big
Spočiatku som ThinkBig nepovažoval za niečím špeciálny grantový program, bol pre mňa len jeden z mnohých. Čas však ukázal, že to bol iba jeden z mnohých predsudkov..
A prečo sa znovu potvrdilo, že myslenie je matka omylu a usilovnosť matka šťastia? No jednoducho kvôli tomu, že Think Big naozaj nie je len obyčajný zdroj financií na podporu projektov mladých ľudí. On je omnoho viac.

Katka Gloneková, projekt VraK(ing.), O2 Think Big 2012
„Je ťažko konkrétne povedať, čo považujem za najlepšiu skúsenosť z toľkého množstva poznatkov a skúseností, ktoré mi dal projekt VraKing. Mohla by som spomenúť napríklad ako som zužitkovala teoretické poznatky zo školy v praxi, alebo ako je vhodné komunikovať s rôznymi ľuďmi. Naučila som sa tiež, že všetko si treba dobre zmenežovať a nebyť na to sám. Vzťahy sú pilierom projektu, či už tie medzi tímom, alebo všetkými zainteresovanými, no ale aj s ľuďmi naokolo. Azda najväčšia skúsenosť je, že človek si uvedomí ako potrebuje pomoc, aj čo všetko je za takým projektom, čo všetko musí vybavovať, koľko práce to prinesie, čo všetko ešte nevedel a spoznal až keď sa na to dal.“

Hlupane na bráne
Našim zámerom bolo prinútiť ľudí zamyslieť sa nad stavom Bratislavy zábavnou formou a zároveň ponúknuť vtipnú alternatívu k rôznym anketám a pod. Netradičnou formou sa nám podarilo osloviť aj ľudí, ktorí by sa bežne o podobné otázky zrejme nezaujímali. Od detí až po dôchodcov, napriek nie príliš lákavému počasiu sa Dňa pre námestie zúčastnilo množstvo ľudí. Tí, ktorí sa zapojili do našej aktivity, vytvorili spoločný obraz, na ktorom sa ako priority pre lepšiu Bratislavu ukázali potreba zelene a väčšej čistoty.

Získajte CD od Petra Lipu
Vylúštite 8-smerovku s témou ankety Strom roka a získajte nové CD od Petra Lipu. Súťaž organizujeme v spolupráci s e-zine humanisti.sk.

Artpiknik Patrónka
Spustnutý podchod je dnes plný farieb a príbehov, ktoré nútia prechádzajúcich zastaviť sa a vnímať umenie. Pozitívne reakcie na Artpiknik Patrónka dostávame nielen prostredníctvom sociálnych sietí či čítanosti reportáži z podujatia, ale predovšetkým od ľudí, ktorý v pondelok prechádzali podchodom. Radosť z toho, že sa v podchode niečo deje a že bude spustnutý podchod premenený, nám prejavilo množstvo okoloidúcich ľudí a maľby sa páčili aj starším generáciám.

O jednom parku
Keď bol park zanedbaný ako džungľa, plný odpadkov, nekontrolovaného výrubu, bol to raj pre vandalov, iné živly, atď. , bolo všetko v poriadku. Teraz, keď sme začali park postupne čistiť, len ako ľudia, ktorí sa už nemohli na existujúcu situáciu pozerať, tak všetky inštitúcie potrebujú na park dozerať. Je to neuveriteľné.... O tých,ktorí park doteraz ničili sa nikto nestaral, ale tým, ktorí ho chcú udržiavať, treba robiť problémy....

účastník tréningu v programe Think big
"Veľmi pekne Vám ďakujem za chvíle, ktoré som mohol stráviť na tomto tréningu, neočakával som že dostanem návod na realizáciu oslovenia verejnosti do spolupráce a zapojenia sa, páčil sa mi kreatívny spôsob podania informácií, ktoré využijem nielen v práci s deťmi, ale aj v osobnom živote, prišiel som sem s malou dušičkou a prichádzam s množstvom informácií".

Michal Chmeliar, sídlisko Prešov - Sekčov
"Tento projekt je pre mňa výnimočný, lebo doteraz, ak sme uspeli pri rôznych grantových výzvach tak sme dostali peniaze a realizovali sme svoj zámer. Pri tomto projekte je to o inom. Páči sa mi, že okrem finančných prostriedkov sme dostali aj silnú podporu v podobe Tréningu o vytváraní verejných priestorov, Tréningu rozvoja sociálnych a osobných kompetencii a silnú podporu zo strany koordinátorky grantového programu. Na tréningoch
sme spoznali ostatné skupiny, ktoré boli podporené, čo v nás, vo mne osobne vyvolalo, že nie som sám čo robím podobné veci.
Patrí vám veľká vďaka za tento grantový program, lebo nás posunul do dimenzií, kde cieľom nie je len hmotný svet ale zmena myslenia ľudí."

OZ Živá Zem, Prešov
"Po mnohoročných skúsenostiach, písaní projektov, žiadostí, prosenia a sklamaní... a to na všetky strany, z východu na západ, aj Vám patrí veľké: VĎAKA."

Pavol Littera, OZ Prales, Považská Bystrica
„Chceme v brigádach pokračovať. Budeme preto radi, keď ľudia prejavia záujem a príde nám ešte niekto pomôcť. Veríme, že robíme niečo užitočné pre všetkých obyvateľov mesta,“

p. Jozef Struhár, Bošáca
Nadácii Ekopolis želám prosperitu a ankete Strom roka dlhé roky jestvovania.

PBlok
"Chceme skúsiť dočasne preniesť diane naspäť do nevyužitých priestorov Strojární. Poukázať na to, že priemyselné objekty majú historickú a kultúrnu hodnotu, a tiež estetický rozmer, ktorý tvorí špecifikum industrializovaného Považia."

Milan Duroška, riaditeľ SOŠ Stará Turá
"Prejavilo sa to v záujme študentov o túto oblasť, začali robiť projekty na súťaže, pričom zožali nejeden úspech," povedal. Doplniť a značne rozšíriť solárne zariadenie pomohlo škole 12-tisíc eur, ktoré na projekt získali z Nadácie Ekopolis. Dnes môžeme učiť žiakov najmodernejšie trendy v energetike a ešte aj niečo ušetríme."

Jana Paulínyová, Mesto Handlová
"Výsledkom stretnutia asi šesťdesiatich ľudí sú štyri vizuálne návrhy, ktoré nakreslili na papier. Spolu s organizátormi projektu sa preto stretnú ešte raz, aby rozhodli, ako bude priestranstvo nakoniec upravené. Dôležité tiež je, že sa ľudia, ktorí žijú vedľa seba, lepšie spoznali. Deti sa zahrali a zasúťažili si, nechýbala ani spoločná grilovačka."

Lukáš Hirič, Občianske združenie Extreme, Banská Bystrica
„Teraz, keď stretnem chalanov, tak sa už pýtajú: „No, kde máš lopaty, kedy ideme robiť?“

Cena Nadácie Orange
Nadácia Orange po druhý raz oceňovala neziskové organizácie, ktoré v uplynulom roku zaujali inovatívnymi riešeniami aktuálnych potrieb spoločnosti. Z troch organizácií boli až dve ocenené za projekty podporené Blokovým grantom EMVO-TUR Nadácie Ekopolis.

Rudolf Pado, OZ Tatry
„Realizačné práce projektu pozostávajú z demolácie esteticky nevhodného oplotenia priestoru, vybudovania prístupového chodníka, osadenia lavičiek a zo sadových úprav.“

Legálne Graffity zóny, o.z., projekt podaný v rámci programu Think Big
"Máme k dispozícii viacero objektov na Legálne pomaľovanie a chceli by sme ich priblížiť širšej verejnosti a ukázať, že graffiti nie je len električka upravená na rakvu, ale aj seriózne umenie."

Tlačová správa OZ Tatry, 16 / 02 / 2011
Od začiatku realizácie projektu OZ TATRY Neseparujte sa! Separujte s nami vzrástlo množstvo vyzbieraných hlavných sledovaných komodít v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš o 48,33 %.

Andrea Limbergová a Zuzana Obická, Mesto Levice
"Projektom by sme radi priblížili obyvateľom a návštevníkom mesta atmosféru Schoellerovho parku z čias jeho najväčšej slávy. Našou snahou je, aby ľudia trávili viac voľného času v prírode ako v obchodných centrách a za počítačmi a aby mali príjemný a estetický priestor nastretávanie sa s priateľmi."

Michal Kuvik, GRIND, n.o.
"V projekte chceme pokračovať tak, že budeme stále udržiavať tento priestor a zvyšovať jeho kapacitu. Chceme tiež organizovať súťaže európskeho charakteru. Ďalšou víziou je práca s mladými ľuďmi, pre ktorých chceme pripravovať program nielen cez letné prázdniny ale počas celého roka. Chceme aj poskytovať služby formou terénnej sociálnej práce a udržovať zdravý životný štýl pre ľudí.“

Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis
"Toto bolo po prvý raz, keď so žiadosťou u nás uspeli organizovaní dôchodcovia. Ľudia z nadácie mali možno najväčší strach z toho, že dôchodcovia nepreklenú vžitú predstavu a budú parčík zariaďovať len podľa svojich potrieb a nezapoja do toho okolie. Veľmi sme sa však mýlili. Zorganizovali anketu, počúvali názory mladých, dokonca sem pre deti dali preliezačky,"

SME.sk, 30/ 11/ 2010
Environmentálni aktivisti tvrdia, že z pôvodne rozsiahlych pralesov sa na našom území dodnes zachovali len izolované maloplošné fragmenty, ktorých celková plocha je 0,47 percenta z výmery lesov Slovenska.

Michal Machala
Za zvyšné prostriedky od Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, z grantového programu Zelené Oázy, bol pozvaný ľudový rezbár Ján Školník z Levoče, aby vytvoril na NCH Baba lavičky. Dielo sa v skutku podarilo a tak do nie jedného rodinného albumu pribudne fotka hríbika :-).

Rudolf Pado, OZ Tatry
"Najviac nás však mrzí, že mnohé obavy zo zneužitia tatranskej udalosti na rôzne developerské aktivity v Tatrách, ktoré sme vizionársky naznačili v rámci výstavy, sa potvrdili, a to napriek
ubezpečeniam prichádzajúcich a odchádzajúcich vlád, rôznych vládnych výborov pre Tatry ... "

Korzár.sk, 15/11/2010
Priatelia Zeme v Košiciach odštartovali celoslovenský týždeň aktivít, ktorý má motivovať občanov k používaniu vratných obalov.

zilina.sme.sk, 4/11/2010
Občianske združenie Ekoenergia Rajec v rámci svojho projektu „Energia v škole – energia doma“ venovalo štyrom základným školám svietidlá a svetelné zdroje do 9 učební v hodnote 4 900 eur.

Korzár.sk, 30/10/2010
Občianske združenie SOSNA svojím ekologickým vzdelávacím centrom v Družstevnej pri Hornádom dokazuje, že obydlie, ktoré spĺňa základné podmienky pre pohodlný život, a pritom nie je na úkor prírody, sa dá vytvoriť. Jeho propagátori o ňom hovoria, že dáva viac ľuďom a berie menej prírode.

SME online, 20/10/2010
Víťazi fotografickej súťaže FotoPozitív FotoNegatív, ktorá spájala umenie a ekológiu.

Rudolf Pado, OZ Tatry
"Ideálne bude, aby si verejné priestranstvá v jednotlivých obytných zónach spoluvytvárali miestni obyvatelia. Potom budú mať k nim určite lepší vzťah a zároveň si budú môcť navrhnúť to, čo vo svojom okolí najviac potrebujú."

Peter Haas, riaditeľ ZŠ Sibírska, Prešov
"Tento projekt sme privítali, pretože podporí environmentálnu výchovu na škole. Žiaci tu budú môcť spolu so svojimi učiteľmi prírodovedných predmetov skúmať vplyv prostredia na vodu, pôdu i rastliny. V neposlednom rade to výrazne aj z estetického hľadiska oživí prostredie, v ktorom sa denne pohybujú."

Ing. Michal Machala
"Minulý piatok (24.9.2010) sme otvorili Náučný chodník Baba aj pre školy. Až do poslednej chvíle sme čakali na počasie. Žiaci spolu s učiteľmi zo ZŠ Mieru Svit, ZŠ Komenskeho Svit a ZŠ Sp.Teplica prešli časť náučného chodníka. Počas prechádzky sa žiaci v praxi dozvedeli viac o ihliťčnanoch, napr. rozdiely medzi smrekom, borovicou či smrekovcom opadavým."

Ing. Gabriela Bieliková, Mestský úrad Želiezovce
"Touto cestou Vám chceme oznámiť, že projekt Duby-pamiatka na rod Esterháziovcov, ktorý Vaša nadácia podporila v roku 2009 z grantového programu Ľudia pre stromy v spolupráci so skupinou SKANSKA bol dňa 9.9.2010 vyhlásený za najlepší projekt v rámci súťaže Hlavné mesto biodiverzity 2010. Mesto Želiezovce zapojením do tejto súťaže získalo aj vďaka tomuto projektu prvé miesto a získalo titul " Hlavné mesto biodiverzity 2010".

Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB
"ČSOB sa primárne koncentruje na podporu aktivít, do ktorých sa aktívne zapájajú ľudia z komunít po celom Slovensku. Našou snahou je zároveň reagovať na aktuálne problémy, preto aj prostredníctvom grantového programu radi prispejeme k obnove zaplavených verejných priestorov."

rodina Podolanová, Rajec
"Chceme sa vám poďakovať za viditeľné a príjemné stopy vašej práce na rôznych turistických chodníkoch našich hôr, ktoré sme počas tohoročnej dovolenky stretli."

Marek Adamov, riaditeľ kultúrneho centra Žilina - Záriečie
"Je to super. Bol to pre nás test, akých ľudí máme a s akou komunitou môžeme počítať. A výsledok je perfektný. Musím však povedať, že v porovnaní s ostatnými projektmi sme robili asi najviac. Snažili sme sa, aby ľudia o hlasovaní vedeli. Nespoliehali sme len na Internet, ale dávali sme odkazy do schránok, informovali na našich akciách."

Slávka Šebová, súkromná ZŠ waldorfská, Bratislava
"Najprv sme uvažovali o systéme vykurovania biomasou, ale po zvážení ďalších alternatív sme sa rozhodli pre tepelné čerpadlo voda -voda."

Donald Álló, starosta obce Vojka
"Hneď povedľa rímskokatolíckeho kostola chceme v spolupráci s nadáciou Ekopolis zrealizovať parčík na pamiatku nášho menodarcu Vajka s informačnými tabuľami pre návštevníkov obce."

Katarína Hlavatovičová, OZ Pre prírodu
"Každý biotop si vyžaduje osobitný prístup, okrem poukázania na vhodné a nevhodné spôsoby starostlivosti je popísaný spôsob, akým sa oň stará naše združenie."

Eva Bystrianska, ZŠ Hriňová
"Nášmu parku sme dali názov Vtáčí. Žijú v ňom totiž sojky, vrabce či drozdy. Deti pokosili trávu, vydláždili chodníky a vyčistili blízky potok. Do konca školského roku chceme ešte postaviť altánok. Žiaci sa tak budú môcť učiť namiesto v tradičnej triede vonku medzi stromami."

MY Zvolensko-Podpolianske noviny
Počas uplynulého víkendu zmapovala organizácia Forest Stewardship Council aktuálny stav pralesa na Zadnej Poľane a tvrdí, že nezistila nič, čo by odôvodňovalo povolenie akejkoľvek ťažby.

Libuša Murínová, Mestský úrad Zvolen
"Lanice sú jedinečná lokalita. Tento prírodný ostrov sa nachádza v husto obývanej zóne v centre mesta. Aj napriek tomu je toto prostredie minimálne dotknuté."

Zuzana Šiarniková, Smrečany
Dnes sme po prvýkrát dali do užívania turistom zberné nádoby, doteraz sme síce separovali, ale prácne do rôznych vriec a tak. Chcem aj touto cestou poďakovať... určite sa dobre využijú.

Michal Čorný, Občianska iniciatíva Za obcou chránené územia
"Miesto, kde žijeme, neoplýva grandióznosťou vysokých skalných brál, vodopádov, obrovských riek, hlbokých lesov, ale zaujme svojou jemnou krásou. Je to miesto, kde sa snúbia ľudské obydlia s lúkami, lesmi, pasienkami, poľnohospodárskou krajinou..."

Erika Macáková, Mestský úrad Levice
"Radi by sme vytvorili nenáročnú turistickú trasu, ktorú by mohli ľudia využívať počas celého roka na prechádzky v prírode."

Dušan Bevilaqua, článok Mať sa kam vrátiť
"Prvým a prirodzeným dôvodom ochrany, aj krajiny, je kritérium hodnoty - vzácnosť, významnosť, jedinečnosť a autenticita. Ďalším ochranárskym účelom starostlivosti, aj o krajinu, je kritérium ohrozenosti: riziko straty týchto hodnôt."

MY Liptovské Noviny, 23. 3. 2010
Od roku 2007 vzrástol separovaný zber odpadu v celej zberovej oblasti Verejno-prospešných služieb (VPS) Liptovský Mikuláš o takmer tridsať percent.

Mgr. Eva Štroffeková, koordinátorka projektu "Zelená škola"
„V žiakoch vidíme veľký potenciál. Práve oni môžu, s podporou dospelých, svojím úsilím prispieť k znižovaniu množstva odpadu, spotreby vody a energií, starostlivosti o zeleň a prebrať tak spoluzodpovednosť za stav prostredia v ktorom žijeme.“

Matej Bandík, 2A2, Spojená škola Nižná
„Páčilo sa mi, keď sme si počítali veľkosť ekostopy, potreboval by som 1,5 planéty...“

MY Nitrianske noviny, 24. 2. 2010
Najväčšieho dravého vtáka na Slovensku spozorovali v Nitrianskom kraji

Ivan Lukšík, OZ Prevencia AD
„V súčasnosti kauza výstavby Pezinskej skládky odzrkadľuje stav celej verejnej správy a našej spoločnosti.“

Ing. arch. Martin Baloga, PhD, autor jedného z ideových návrhov parku Lanice vo Zvolene
"Držím Vám palce pri takomto postupe pri riešení územia. Je skutočne príkladné. Mám na mysli diskusie, workshopy a vypracovanie rozličných štúdií a názorov pred samotných vypracovaním záväznej dokumentácie."

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty
„Postavenie sochy medveďa v Osadnom považujeme za mimoriadny úspech, keď berieme do úvahy dlhoročný silný vplyv poľovníkov v tejto oblasti.“

Jana Lubyová, neformálna skupina občanov, Banská Bystrica - Sásová
"V súčasnosti sa dalo dohromady približne tridsať ľudí, no projekt je otvorený pre každého, kto prejaví záujem. V okolitých panelákoch žije okolo 300 ľudí. Čím nás bude viac, tým skôr sa budú dať naplniť predstavy ľudí."

Rudolf Pado, tlačová správa OZ Tatry, 2. 2. 2010
„Je potešiteľné, že vzrastá zber komodít ako sú kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly a elektronický odpad. Tu sa prejavuje vplyv informačných letákov k daným komoditám, ktoré boli vydané a distribuované obyvateľom počas roka 2009 a výchovno - vzdelávacích aktivít venovaných zberu práve týchto materiálov."

Zdroj: Farmár, 17.12. 2009, Ladislav Janičina
Zväz ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia na projekt "Z dvora" získal podporu z blokového grantu EMVO TUR nadácie EKOPOLIS, je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Peter Medveď, riaditeľ nadácie Ekopolis
"Partnerom ponúkame úplnú dôveru. Transparentnosť voči donorom je stopercentná, darca vidí každú korunu, ktorú použijeme na konkrétny program. Obsah našich programov nie sú bubliny, ale reálne projekty reálnych ľudí, ktorí do nich vkladajú svoje nápady, voľný čas, dobrovoľnú prácu."

Emil Madarász, starosta obce Šimonovce
"Prečo sme to sadili ? A ešte teraz, keď niet peňazí skoro na nič ? Často počúvam túto otázku. Ale to, čo je dnes pre nás veľkým potešením a bohatstvom, stromy v Šimonovciach, sme my tiež zdedili po niekom, kto to tiež musel niekedy dávno zasadiť. A určite nebola vtedy ľahšia doba."

Mgr. Daniela Krajanová, ZŠ Spojová, Banská Bystrica
„Ďakujeme za zaslanie zbierky príkladov Odpadová matematika. Príklady sú zaujímavé a rôznej náročnosti, takže sa môžu využiť na hodinách matematiky, geografie, ekológie v rôznych ročníkoch. Je to výborná pomôcka. Prajeme vám veľa úspechov.“

zástupca o.z. 1115, uchádzač o grant PrieStory 2010
"Chceli by sme upraviť priestor pred kinom. Aby ľudia neprišli o 5 sedem, nekúpili iba popcorn a šli do kina. Chceli by sme, aby sa tu stretávali a rozprávali sa."

Ján Grajbár, starosta obce Nižný Žipov
„S ľuďmi, ktorí bývajú na ulici Za mostom a ktorí sa aj podieľali na výsadbe sme sa dohodli, že o vysadené dreviny sa budú starať aj naďalej, polievať a vykášať, až kým nepodrastú. Aj na výsadbe sa podieľali všetci, pomohli aj Rómovia, rodičia aj s deťmi,nikto sa neodťahoval."

Ivan Milan, predseda OZ Klub Krížna
„Postavili sme mostík cez potok v Necpalskej doline a na hrebeni Veľkej Fatry sme spolu s turistami umiestnili nové smerovníky. Na celom úseku bolo obnovené maľované značenie."

Janka Ondová, OZ Od srdca k srdcu, Lekárovce
„Keďže predošle aktivity vzbudili záujem u ľudí, že sa niečo deje, a tak im zvedavosť nedala a po nedeľnej omši sa poniektorí nesmelo opýtali, či ešte niečo budeme robiť, že aj oni by radi pomohli a práve to bolo to, čo nás najviac potešilo."

Viera Končitá, obec Podbranč
„Nedávno sme získali peniaze od Nadácie Ekopolis, ktoré použijeme na výsadbu stromov popri cyklotrase. Ide o projekt pod názvom Ľudia pre stromy a my sme si ho nazvali Naša cesta. Vysadíme moruše, lipy a ďalšie pre náš kraj typické listnáče."

Alena Reháková, riaditeľka Turistickej informačnej kancelárie, Žilina
"So sezónou sme spokojní, počas letných mesiacov sme k dnešnému dňu najazdili po Žiline s rikšou viac ako 2-tisíc km a odviezlo sa vyše 1 300 klientov. Reakcie na rikšu boli spočiatku rozporuplné, časom si našla priaznivcov a teraz sa už tešíme na ďalšiu sezónu, ktorú plánujeme začať v polovici júna 2010."

Juraj Žuffa, autor projektu rekonštrukcie turistických chodníkov
„Situácia na chodníkoch, kde sme vykonávali práce, sa zmenila k lepšiemu. Je to viditeľné na viacerých miestach . Vytvorili sme lavičky pre odpočinok, stoly a lavičky pre občerstvenie, prístrešok pre pitnú vodu. Plochy v blízkosti odpočívadiel sme upravili tak, aby sa k nim dostali aj telesne postihnutí."

Ľubica Kurdiová, MŠ Dvory nad Žitavou
"My sledujeme všetky možnosti, kde sa dajú získať takéto malé užitočné peniaze, nám netreba milióny, ale najlepšie si pomôžeme takýmito peniazmi na projekty, ktoré si vieme sami aj naplánovať, aj použiť. A rodičia nám vždy pomôžu, aby deti mali pekný dvor."

Svetlana Valigurská
Myslím, že všetky stromy, nielen tie nominované, si zaslúžia odmenu, našu ochranu a starostlivosť. Len ako to urobiť, aby ľudia neboli zverskí k sebe a k prírode, z ktorej žijú, a ktorej sú tým najnespratnejším článkom? Veľa úspechov a potešenia z našej zelenej krásy Vám prajem.

starosta Dubinného Viktor Hvišč
Je isté, že dub vlastne pomenoval dedinu. Jasným dôkazom sú historické listiny. Všade tu bol zrejme dubový les. Stromy postupne vytínali, no naši predkovia sa rozhodli nechať si tento strom.

Týždenník MY Liptovské noviny, 4. 8. 2009
„Výsledkom regionálnej kampane Neseparujte sa! Separujte s nami je fakt, že kým v roku 2007 sa v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš vytriedilo 1 092,1 ton jednotlivých komodít, v roku 2008 to bolo 1042,87 ton, čo predstavuje 28,46-percentný medziročný nárast v množstve vytriedených komodít.“

Martina Betušová, TIK mesta Žilina, certifikované zariadenie Vitajte, cyklisti!
"Nerobíme to pre seba, ani pre Ekopolis, ale hlavne pre cyklistov. Tento rok ich medzi našimi návštevníkmi pribúda a nie sú len zo Slovenska a to nás veľmi teší."

Martina Zigová, Materské centrum Medulienka, Levice
"Začneme doslova od podlahy, a to prerábkou vykurovania popri plynovom aj na podlahové. Keďže cieľom projektu sú okrem ekologického aspektu aj aspekty optimálnych prevádzkových nákladov budovy, do projektu sme zahrnuli kúpu a inštaláciu solárneho zariadenia na vykurovanie a ohrev teplej vody v centre."

Ján Slabej, neformálna občianska iniciatíva Strom v Sušanoch
"Lokalitu sme vyčistili, pravidelne ju kosíme a staráme sa o ňu. V jeseni, keď bude priaznivejšie počasie, ešte zasejeme trávu na miestach, ktoré si vyžadovali terénne úpravy. Miesto, na ktorom sme lipy vysadili, slúži nielen seniorom z DDaDSS, ale aj ostatným obyvateľom obce. Svedčí o tom aj to, že podľa našich poznatkov tam začalo chodiť viac ľudí odvtedy, ako sme vysadili lipovú aleju a upravili terén.”

Zdroj: www.itnews.sk
Popri ponúkanej elektronickej faktúre či online objednávaní produktov, prináša T-Com od júla 2009 novú zelenú iniciatívu tzv. dvojmesačnú fakturáciu. Výrazná väčšina z prvej skupiny oslovených zákazníkov iniciatívu podporila a časť z nich zvolila prechod na elektronickú faktúru. Z každej ušetrenej faktúry poukáže T-Com jeden cent environmentálnej nadácii Ekopolis na podporu projektu Živá voda.

B. Kostová, 3.A, Súkromná základná škola Slobody 1, Košice
„Páčilo sa mi ako nás starší spolužiaci učili o tom prečo a ako máme triediť odpad, ako nám všetko ukázali. Najviac ma prekvapilo ďalšie spracovanie plastových fliaš, keď mi starší spolužiak dal vyzliecť moju značkovú mikinu a ukázal ju všetkým deťom, že aj ona je vyrobená z vyzbieraných plastových fliaš. A ako sa to robí, sme videli vo filme“.

Martin Schvarc, Občianske združenie Sebechleby
„Veríme, že táto historicky prvá greenway v regióne Hont odštartuje realizáciu ostatných cyklotrás v našom regióne a vytvoria sa tak dobré podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu u nás."

Alena Reháková, Turistická informačná kancelária, Žilina
"Trixi mobil bude premávať na dvoch trasách a dvoch režimoch.
Na objednávku, v rámci prehliadky mesta doplnený výkladom sprievodcu alebo ako ekologický taxík s premávkou aj v pešej zóne. Prvý raz bude možné si vyskúšať jazdu trixi mobilom v centre mesta 20. júna 2009 pri akcii, ktorú pripravujeme v rámci otvorenia turistickej sezóny. Podrobnejšie informácie o trixi mobile a spomínanej akcii budú zverejnené na www. tikzilina. sk."

Bernard Fraňo, starosta obce Hrušovany, okres Topoľčany
"Zo 129 žiadostí vybrali iba 29. My jediní sme uspeli z Topoľčianskeho okresu. Nadácia Ekopolis nám poskytla grant vo výške 1200 eur. Sme veľmi radi, že môžeme peniaze využiť na niečo, na čom nám záleží. Príroda by nemala byť ľahostajná nikomu."

Miriam Húšťavová, Skrášľovací spolok Banská Štiavnica
"Našim cieľom je, aby ulica zostala čistá, aby bola príjemná pre ľudí a to nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevníkov. Hlavnými problémami, ktoré tu vidíme a ktoré chceme otvoriť je téma parkovania, téma zelene a humanizácie celého prostredia."

Gabriel Ivanko, starosta obce Iňačovce (okres Michalovce)
"Náučný chodník Vtáčí raj už dnes objavujú žiaci okolitých základných a materských škôl. Neprekáža im ani to, že ním kráčajú po vlastných nohách až ku studni, kde je zdravá pitná voda. V ďalšej etape chystáme postaviť dve vyhliadkové veže na pozorovanie vtákov a predĺženie chodníka pozdĺž potoka Čierna voda až do obce Senné."

Ing. Ladislav Lukáč, redakcia inEnergoEco
"Vaša anketa Strom roka ma zaujala natoľko, že som sa bol pozrieť na najstarší dub Malých Karpát pri Sološnici. Mal podľa údajov najmenej 800 rokov. Ešte pred piatimi rokmi žil, žiaľ teraz som ho už našiel udusený mladými stromami. V jeho okolí rástli ešte jeho traja 500 roční "synovia" . Z nich už žije len jeden, možno ten by sa dal zachrániť."

Zdeněk Pospíšil, služby v oblasti výsadby a ošetrovania zelene
„Ošetrovanie tak veľkej aleje ako je táto - tvorí ju 136 stromov, je celoročná práca, ale sme radi, že sa nám podarilo ošetriť aspoň tie najakútnejšie problémy stromov. Určite budeme v spolupráci pri starostlivosti o lipovú alej s mestom pokračovať. Nie je to pre nás len zákazka, ale aj otázka profesionálnej zodpovednosti."

Ivana Potočňáková, Mestský úrad Malacky
"Malacky navštevujú skupinky cykloturistov zo Slovenska i zo susedného Rakúska. Ich prvá cesta zväčša vedie do Turisticko-informačnej kancelárie, kde dostanú podrobné informácie o podujatiach v meste a okolí, cyklomapy i informácie o pamätihodnostiach. Ako mesto priateľské k cyklistom prevádzkujú Malacky úschovňu bicyklov so zabezpečením kompletného servisu."

Emil Medera, Bojnický skrášľovací spolok
"Rajská záhrada už bola vlani v lete sprístupnená návštevníkom, po ošetrení starých stromov bude areál ešte atraktívnejší. Boli by sme radi, keby mesto záhradu využívalo na kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré by pomohli rozvíjať komunitný život a vytvárať pozitívne väzby medzi ľuďmi."

Robert Spál, Bilinguálne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
"Čakáme už len na vhodné počasie, aby sme mohli začať. Veľmi sa na projekt tešíme a chceme ho zrealizovať čím skôr, aby sme ho mohli otvoriť už na slávnostnom ukončení školského roka koncom júna."

Juraj Žuffa, Zemianska dedina, Roháče
"Na jednej strane sme úpravou chodníkov chceli zamedziť devastácii okolitej prírody. Na strane druhej sme sa projektom snažili poukázať na náš skutočný záujem o tieto pozemky. Nestačí totiž len hovoriť,že niečo chceme, treba sa to snažiť aj zrealizovať."

Juraj Oravec, starosta obce Krtovce
"Všetci sa naháňajú a každý sa stará len sám o seba. V sedemdesiatych rokoch si ľudia skrášľovali svoje okolie počas brigád. Dnes na to mnohí iba s nostalgiu spomínajú."

Peter Gregorík, zástupca starostu obce Tesáre
"Rozhodli sme sa, že ideme do toho aj napriek tomu, že nám niektorí nepriali. Vraj načo, frflali chlapi v krčme. No rodičia s deťmi nápad uvítali."

Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis
"Je veľmi ťažké rozhodnúť medzi ošetrím starého majestátneho stromu, prípadne celej aleje a výsadbou potrebných nových drevín na miestach, kde doteraz zeleň chýba úplne."

Marián Prejsa, Občianske združenie Jablonka, Rohožník
"Veríme v silu myšlienky prírodných záhrad, najmä v dobe, keď záhrady, sady, staré odrody ustupujú. Myslíme si, že je veľkou výzvou ustáť to, a to najmä v krajoch, kde ovocinárstvo má tradíciu. My sme sa pre túto myšlienku a jej uvedenie do života rozhodli už pred dvomi rokmi a aj vďaka tomuto projektu sa stáva nosnou aktivitou na najbližšie, určite nie krátke obdobie."

Občianske združenie SOSNA
„V každej obci sa potok stáva zrkadlom ekologického myslenia. Pohľad na tok oznamuje, akí tu žijú ľudia, či sú nevšímaví alebo naopak, zodpovední za stav svojej obce.“

Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov
"Nebuďte ľahostajní k svojmu zdraviu a zdraviu svojich detí! Sledujte aktuálne informácie a webkamery na www.ovzdusie.sk"

Irena Balážová, neformána skupina občanov Malinová
"Spoločným úsilím sme my - občania, premenili myšlienky na skutok a s podporou partnera programu vložili kamienok do mozaiky, aby sa obrázok stal skutočnosťou."

Dušan Dolinský, starosta obce Rumanová
"Aj to je jedným zo zámerov - presvedčiť ľudí, aby si park vážili. Len vtedy ho budú považovať za svoj, ak sa aj oni zapoja do jeho obnovy"

Katarína Vrábľová, koordinátorka projektu Priateľov Zeme-SPZ
„Skúsenosti s podobnými projektmi všade vo svete hovoria, že okrem environmentálnych negatív dochádza aj k reálnemu poklesu cien nehnuteľností v blízkosti spaľovní. Na to by si mali dať občania mesta Veľký Šariš pozor a požadovať od mesta všetky informácie k projektu.“

Marta Karpová, koordinátorka projektu v Bežovciach
"...najviac nám pomohli chlapi – miestni Rómovia, ktorí zvládli skoro celú výsadbu veľmi zodpovedne a rýchlo, čo bolo veľmi dôležité kvôli úspešnému ujatiu sadeníc."

Marianna Greššáková, aktívna dobrovoľníčka z Trstenej
"Každý vie, že to robí aj pre seba a svoje deti a najlepšou odmenou nám je to, že nám ja spolu pri tom dobre.“

Miroslava Čanigová, Materské centrum Nezábudka
"Do tvorby zeleného parku sa zapájajú obyvatelia sídliska, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú a vyrastajú ich deti.“