O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy o nadácii
EchoPolis

Elektronická žiadosť

Vstup do elektronickej žiadosti

Dokumenty na stiahnutie

Nominačný hárok 2014

Uzávierka nominácií

31. mája 2014

 

Kontakt

Milan Hronec
programový manažér

048 / 47 01 095
0911 452 457
hronec@ekopolis.sk

Partneri:

Hlavný partner ankety:

 

 

Anketa bola podporená z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

 

Na Anketu Strom roka 2014 finančne prispieva:

A.B.I.E.S

 

Odborný dendrologický posudok vypracuje:

 

ISAKnižné odmeny venuje:

 

Dajama

 

Artforum

 

Mediálni partneri:

SME

Krásy Slovenska

 

Patrónom ankety Strom roka 2012 je

PETER LIPA: www.peterlipa.com

 

Digital Virgo s.r.o., partner SMS hlasovania

 

 

Anketa Strom roka 2013 je súčasťou súťaže o Európsky strom roka (European Tree of the Year).

 

Strom roka

Priznám sa, najradšej mám lipu.
Košatú lipu, slovanského typu. 
( Peter Lipa)

 

Cieľom ankety je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Patrónom 12. ročníka ankety Strom roka je spevák Peter Lipa.

 

Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka, zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť aj ochranu.  Aj preto je cieľom ankety Strom roka, ktorej jedenásty ročník vyhlásila na Deň Zeme Nadácia Ekopolis,  upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.  Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama,

Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S..


 

Svoj strom môžete prihlásiť do 31. mála 2014.

 

Postup pre prihlasovanie:


Kliknite na ELEKTRONICKÚ ŽIADOSŤ NA LIŠTE VĽAVO, STIAHNITE SI NOMINAČNÝ HÁROK A ODOŠLITE HO SPOLU S ELEKTRONICKOU ŽIADOSŤOU.

 

12 finalistov ankety bude zverejnených počas festivalu Pohoda v Trenčíne v júli 2014.

 

Víťaz bude známy v októbri. Víťazný strom a strom na 2. a 3. mieste získajú dendrologický posudok a ošetrenie v hodnote 200 €.

 

 

VÍŤAZ ANKETY STROM ROKA 2013: Dub letný, Kremnica, 350 rokov,

1 955 hlasov