O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predkladanie projektovýcz zámerov pre rok 2016 (formát PDF)

 

Najbližšia uzávierka

 

 

 

Podporené projekty

Podporené projekty 2016

 

Podporené projekty 2014

 

Podporené projekty 2013

 

Podporené projekty 2012

 

Podporené projekty 2011

 

Podporené projekty 2010

 

Podporené projekty 2009

 

Podporené projekty 2008

 

 

Kontakt

Ján Roháč
programový manažér

0905 240137
rohac@ekopolis.sk

Partner:

 

Živé chodníky

 

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008. Prostredníctvom neho podporujeme zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny. Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny.

 

 

Zoznam podporených projektov

 

 

 


 

Cieľ

Cieľom programu je podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny  a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami.

 

Cieľové územia

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko.

 

Hlavné podporované aktivity

1.    Obnova, oprava a údržba turistického značenia, čistenie trasy od vegetácie

2.    Obnova, oprava a budovanie primárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy, napr. lávky, mostíky, rebríky,
reťaze, schody, protirózne opatrenia, odvodňovanie, úpravy a spevnenie povrchu a pod.
3.    Obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy. napr. odpočívadlá, prístrešky
a útulne, informačné a mapové panely a pod.

 

V priebehu rokov 2008 – 2014 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 844 km turistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

 

Podporovateľ

V rokoch 2008 - 2013 bol program Živé chodníky podporovaný spoločnosťou Toyota.

V roku 2014 podporila spoločnosť Sedita obnovu turistických chodníkov v okolí vybraných hradov na Slovensku.