O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Áno, dá sa to - konferencia
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Publikácie

Plány mobility

 

Prínos pre podniky a inštitúcie

 

Publikácia podrobne opisuje, ako vytvoriť plán mobility, t.j. plán postupného zníženia potreby používania automobilov pre dochádzanie do práce, do školy, na nákupy, na športové a kultúrne udalosti a pod. Je v nej uvedených aj veľa príkladov z Európy, vysvetlené pojmy, znázornené schémy a pod. Publikácia je určená najmä pre odbornú verejnosť, verejnú správu a manžérov firiem a inštitúcií, ktoré chcú uľahčiť život svojim zamestnancom a zároveň sa správať zodpovedne k životnému prostrediu.

Autori publikácie sú skúsení odborníci z Českej republiky.

Rok vydania: 2011

 

 

 

Verejne priestoryVerejné priestory

Ako tvoriť priestory s príbehom, s ľuďmi a pre ľudí

 

Verejné priestory vytvárajú prvý dojem z mesta a obce, a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo robí ich sídlo jedinečným. Vďaka nim sa vieme orientovať aj v neznámom meste či obci a súčasne v nás vyvolávajú spomienky na minulé udalosti. Môžu dokonca ovplyvňovať aj ekonomickú prosperitu miesta. Sú preto dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým. Unikátna publikácia domácich autoriek, ktoré sa venujú plánovaniu verejných priestorov so zapojením verejnosti, vyšla v rámci projektu UrbSp ace, podporeného z programu Central Europe, financovaného z European Regional and Development Fund a v rámci projektu Claiming Public Spaces podporeného Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.

Rok vydania: 2010

 

Blokovy grantPublikácia o Blokovom grante EMVO - TUR

Cieľom Blokového grantu EMVO-TUR bolo zvýšenie účasti environmentálnych mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou života na  Slovensku.

Nadácia Ekopolis v programe podporila v troch výzvach spolu 34 projektov celkovou sumou takmer 2,38 milióna EUR. Najviac projektov (19) bolo realizovaných v oblasti podpory Ochrana životného prostredia. V oblastiach podpory Trvalo-udržateľná energetika, Potravinová bezpečnosť a Environmentálna výchova nadácia podporila zhodne po 5 projektov.

Mimovládne organizácie realizovali projekty v období od mája 2008 do decembra 2010, najviac však 24 mesiacov. Všetky projekty boli ukončené v priebehu roka 2010.

Blokový grant je financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (viac informácií na http://www.eeagrants.sk/ a http://www.eeagrants.org/).

Rok vydania: 2010

 


Komunikácia v ochrane prírodyKomunikácia v ochrane prírody

Prehľadný manuál určený najmä profesionálnym ochrancom prírody a ochranárskej verejnosti, ktorý okrem základných definícií v oblasti komunikácie prináša množstvo praktických podnetov.

Rok vydania: 2007