O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Solárna revolúcia na školách

To, čo ušetria na energiách, sa rozhodli venovať svojim učiteľom


ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už piaty rok pomáha realizovať projekty investičného alebo neinvestičného charakteru prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. V tomto ročníku bolo zo 60 predložených projektov vybratých 14, ktoré získali finančnú podporu celkovo vo výške 90 225 EUR.


Väčšina z projektov rieši ohrev TÚV na strechách školských zariadení, vďaka čomu samosprávy šetria náklady na energie a tie môžu tak následne využiť na financovanie iných aktivít, na ktoré v miestnych rozpočtoch nie sú prostriedky. Napríklad, starosta Devínskej Novej Vsi, kde onedlho vďaka projektu vyrastie na streche ZŠ fotovoltaická elektráreň, sľúbil ušetrené financie na energiách zohľadniť vo vyšších odmenách učiteľom.   
Zaujímavý je tiež projekt z obce Veľký Meder. Cieľom projektu je inštalácia solárnych kolektorov pre objekt Materskej školy. V školskej jedálni sa tu denne pripravuje jedlo pre cca 170 detí a inštaláciou kolektorov sa výrazne znížia ročné náklady na ohrev teplej úžitkovej vody, pri ročnom predpokladanom priemere úspor až do výšky 40 percent.

Medzi ďalšie projekty, ktoré v roku 2013 zaujali odbornú komisiu, patrí projekt Solárna terasa. Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom plánuje získanú finančnú podporu použiť na vytvorenie solárneho laboratória na terase hvezdárne. Návštevníci, ktorých väčšina je v školskom a predškolskom veku, budú môcť v praxi vidieť funkčné zariadenia slúžiace na premenu slnečnej energie na tepelnú a elektrickú.

Určite sa oplatí sledovať aj realizáciu projektu výskumného a demonštračného koncentrátora priameho slnečného žiarenia. Na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene vznikne vďaka podpore fondu Živá energia demonštračný koncentrátor priameho slnečného žiarenia, ktorý umožní výskum premeny slnečného žiarenia pri teplotách aj nad 200 °C a zároveň bude slúžiť ako ukážkové zariadenie pre študentov vysokých a stredných škôl ako aj odbornú verejnosť.

Podporené projekty sú z okresov Bratislava, Dunajská Streda, Hlohovec, Nové Zámky, Senec, Senica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Zvolen a Žiar nad Hronom. Plánované investičné aktivity zahŕňajú prevažne výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, inštaláciu solárnych kolektorov, modelové využitie fotovoltaických článkov a opatrenia pre energetické úspory ako napríklad výmenu okien. Začiatok realizácie podporených projektov je naplánovaný na september 2013.

Fond Živá energia je financovaný z predaja produktu Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a. s. Od svojho vzniku v roku 2009 pomohol fond Živá energia už takmer 60 projektom v celkovej hodnote  300 000 EUR.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u Petra Medveďa, riaditeľa Nadácie Ekopolis, tel.: 048 / 414 5259, e-mail: medved@ekopolis.sk.

 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV JE NA TEJTO LINKE:


http://www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/ziva-energia-2013/podporene