ENVIROvzdelávanie mladých

V roku 2018 pokračujeme v environmentálnom vzdelávaní na stredných školách

Cieľom projektu je zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku. Projekt sme realizovali s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Vzdelávanie sa v pilotnom roku 2017 uskutočnilo na 6 školách. Prostredníctvom projektu sme poskytli mladým ľuďom informácie o globálnych problémoch životného prostredia a inšpirovali ich ku zmenám na lokálnej úrovni, v ich komunite, kde žijú. V novom ročníku sa do vzdelávania zapojilo 9 škôl z rôznych regiónov v rámci celého Slovenska.

Pre každú školu sme pripravili:

 • prednášku Juraja Mesíka o globálnych problémoch, klimatických zmenách a životnom prostredí pre študentov,
 • workshop s lektormi, v rámci ktorého študenti navrhujú v skupinách opatrenia, ktoré môže urobiť ich vlastná trieda, škola či skupina a ktoré môžu pomôcť adaptácii konkrétneho mesta, kde sa nachádza ich škola,
 • 3 školy môžu vyhrať každá po 1 000 eur na realizáciu navrhovaného opatrenia,
 • brožúrku – legislatívne minimum Mladí ľudia v meste.

Harmonogram:

 • máj – jún 2018 – realizácia vzdelávania na vybraných stredných školách
 • 30. jún 2018 – uzávierka prijímania súťažných návrhov (Súťažný formulár)
 • júl 2018 – zasadnutie odbornej komisie a výber najlepšie návrhu
 • august – november 2018 – víťazné školy získajú finančnú odmenu 1 000 eur, realizácia navrhovaných opatrení a zorganizovanie slávnostného otvorenia (video z minulého roka)
 • november 2018 – vyhodnotenie projektov (video z minulého roka)

V roku 2017 sme zrealizovali vzdelávanie na týchto stredných školách:

 • 19. mája 2017 – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
 • 24. mája 2017 – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen
 • 6. júna 2017 – Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
 • 9. júna 2017 – Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica – minuloročný víťaz
 • 21. júna 2017 – Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
 • 22. júna 2017 – Gymnázium, Poprad

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.