ENVIROvzdelávanie mladých

Pilotný ročník environmentálneho vzdelávania na stredných školách

Cieľom projektu je zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku. Projekt realizujeme s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Vzdelávanie sa v pilotnom roku projektu uskutoční na 6 školách. Prostredníctvom projektu chceme poskytnúť mladým ľuďom informácie o globálnych problémoch životného prostredia a inšpirovať ich ku zmenám na lokálnej úrovni, v ich komunite, kde žijú.

Pre každú školu sme pripravili:

 • prednášku Juraja Mesíka o globálnych problémoch, klimatických zmenách a životnom prostredí pre študentov,
 • workshop s Martinou B. Paulíkovou, v rámci ktorého študenti navrhnú v skupinách opatrenia, ktoré môže urobiť ich vlastná trieda, škola či skupina a ktoré môžu pomôcť adaptácii konkrétneho mesta, kde sa nachádza ich škola,
 • škola môže vyhrať 1 000 eur na realizáciu navrhovaného opatrenia,
 • brožúrku – legislatívne minimum Mladí ľudia v meste.

Harmonogram:

 • máj – jún 2017 – realizácia vzdelávania na vybraných stredných školách
 • 30. jún 2017 – uzávierka prijímania súťažných návrhov (Súťažný formulár)
 • júl 2017 – zasadnutie odbornej komisie a výber najlepšie návrhu
 • august / september / október 2017 – víťazná škola získa finančnú odmenu 1 000 eur a realizuje navrhované opatrenie
 • novembrber 2017 – slávnostné vyhlásenie výsledkov

Už sme zrealizovali vzdelávanie na týchto stredných školách:

 • 19. mája 2017 – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
 • 24. mája 2017 – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen
 • 6. júna 2017 – Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
 • 9. júna 2017 – Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
 • 21. júna 2017 – Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
 • 22. júna 2017 – Gymnázium, Poprad

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.