ENVIROvzdelávanie mladých

V roku 2017 sa uskutočnil pilotný ročník environmentálneho vzdelávania na stredných školách

Cieľom projektu bolo zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku. Projekt sme realizovali s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Vzdelávanie sa v pilotnom roku projektu uskutočnilo na 6 školách. Prostredníctvom projektu sme poskytli mladým ľuďom informácie o globálnych problémoch životného prostredia a inšpirovali ich ku zmenám na lokálnej úrovni, v ich komunite, kde žijú.

Pre každú školu sme pripravili:

 • prednášku Juraja Mesíka o globálnych problémoch, klimatických zmenách a životnom prostredí pre študentov,
 • workshop s Martinou B. Paulíkovou, v rámci ktorého študenti navrhli v skupinách opatrenia, ktoré môže urobiť ich vlastná trieda, škola či skupina a ktoré môžu pomôcť adaptácii konkrétneho mesta, kde sa nachádza ich škola,
 • škola mohla vyhrať 1 000 eur na realizáciu navrhovaného opatrenia,
 • brožúrku – legislatívne minimum Mladí ľudia v meste.

Harmonogram:

 • máj – jún 2017 – realizácia vzdelávania na vybraných stredných školách
 • 30. jún 2017 – uzávierka prijímania súťažných návrhov (Súťažný formulár)
 • júl 2017 – zasadnutie odbornej komisie a výber najlepšie návrhu
 • august – november 2017 – víťazná škola (Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici) získala finančnú odmenu 1 000 eur, realizovala navrhované opatrenie a zorganizovala slávnostné otvorenie (video)
 • november 2017 – vyhodnotenie projektu (video)

Zrealizovali sme vzdelávanie na týchto stredných školách:

 • 19. mája 2017 – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
 • 24. mája 2017 – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen
 • 6. júna 2017 – Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
 • 9. júna 2017 – Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
 • 21. júna 2017 – Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
 • 22. júna 2017 – Gymnázium, Poprad

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.