Ochrana a podpora biodiverzity v areáloch Veolia Slovensko

Prvý ročník aktivít pre ochranu a podporu biodiverzity v dvoch prevádzkových areáloch Veolia.

Cieľom projektu je realizovať opatrenia zlepšujúce stav prirodzenej biodiverzity v areáli ČOV Rakytovce a Veolia Utilities Žiar nad Hronom.

 

Aktivity v roku 2018 v areáli ČOV Rakytovce

  • Deň Biodiverzity so žiakmi banskobystrických základných škôl

 

Aktivity v roku 2017 v areáli ČOV Rakytovce:

  • vytvorenie lesného biotopu z druhov s prirodzeným výskytom vo Zvolenskej kotline vysadením 250 stromov a krov
  • zlepšenie podmienok pre život živočíchov osadením 30 vtáčích a 10 netopierích búdok
  • realizácia aktivít podporujúcich život ďalších živočíšnych druhov s prirodzeným výskytom v lokalite (jež, plch, rôzne druhy hmyzu vrátane čmeliakov a samotárskych včiel atď.)
  • podpora prirodzených lúčnych spoločenstiev výsevom rastlín v miestach silne ovplyvnených ľudskou činnosťou
  • vytvorenie informačných a edukačných nástrojov pre žiakov ZŠ na exkurziách do ČOV, ako aj pre zamestnancov zariadenia

Aktivity v roku 2017 v areáli Veolia Utilities Žiar nad Hronom:

  • odstránenie porastov silne inváznej rastliny krídlatky (Fallopia sp.) výlučne bez použitia herbicídov
  • zlepšenie podmienok pre život živočíchov osadením 10 vtáčích, ako aj niekoľkých netopierích búdok a ďalších prvkov podporujúcich život ďalších živočíšnych druhov s prirodzeným výskytom v lokalite
  • vytvorenie informačných panelov pre zamestnancov zariadenia

Z uskutočnených aktivít:

8. jún, Rotunda Žiar nad Hronom – odstraňovanie porastov krídlatky a osadenie prvých búdok pre netopiere a domčekov pre ďalšie živočíchy

28. jún, ČOV Rakytovce – osadenie búdok pre netopiere, vtáky a viacerých domčekov pre rôzne živočíchy

 

 

 

13. október, Rotunda Žiar nad Hronom – osádzanie vtáčích búdok, hmyzích hotelov a zber pokosenej krídlatky

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.