Dub cerový

2

Dub samotár ako krásny solitér s mohutnou korunou viditeľnou z diaľky je medzným stromom, ktorý už od nepamäti oddeľuje katastre dvoch susedných obcí. Pred poškodením ho ochránila dvojica miestnych aktivistov, ktorí po dohode s obcou a farmármi, zabezpečili vytvorenie ochranného pásma. V ňom je priestor pre rast mladých cerových semenáčikov. Odvtedy sa o strom pravidelne starajú miestni obyvatelia a využívajú ho na oddych pri prechádzkach i poľných prácach.

Druh: Dub cerový
Latinský názov: Quercus cerris
Vek: 150 rokov
Obvod: 275 cm
Výška: 19 m
Lokalita: obec Šurianky – na hranici katastrov Šurianok a Hruboňova
okres Nitra

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.