Lipa veľkolistá

6

Lipa z Jabloňoviec je živý svedok histórie, ktorá nám pripomína a učí nás, odkiaľ prichádzame, kto sme a kam kráčame… Lipu pri príležitosti vydania Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. zasadili v roku 1782 evanjelickí cirkevníci ako prejav radosti z náboženskej slobody. Ak chce niekto z ľudí túto lipu objať, sám si neporadí, potrebuje na to pomoc viacerých. Človek je vyzvaný podať ruku inému človeku a vytvoriť reťaz. Strom si osudy celých generácií ľudí ticho vkladá do svojich letokruhov a kdesi tam sme aj my. Aj to je posolstvo stromu so srdcovitými listami…

Druh: Lipa veľkolistá
Latinský názov: Tilia platyphyllos Scop.
Vek: 235 rokov
Obvod: 515 cm
Výška: 25 m
Lokalita: obec Jabloňovce – nádvorie evanjelického kostola v časti Horné Jabloňovce
okres Levice

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.