Súťaž pre vodu 2017

Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje druhý ročník súťaže Pre vodu.

Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí (vo veku do 30 rokov) s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Do 15. septembra 2016 mohli obce, mestá nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Tým, že obec zadá do súťaže svoju situáciu, získa nové nápady a pohľady na riešenia, ktoré budú spracované do formy jednoduchých štúdií a tie môže využiť tak, ako bude potrebovať. “V tomto ročníku by sme chceli upozorniť na problematiku udržateľného hospodárenia s vodou v poľnohospodástve, v ktorom je pre zabezpečenie zdravých potravín limitujúca častokrát práve dostatočná kvalita, ale aj množstvo vody,” dopĺňa Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Súťažiaci študenti a mladí ľudia si budú môcť vybrať konkrétne zadanie od obce či mesta ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu. Uzávierka študentských prác je 31. januára 2017. Šesť súťažných tímov študentov postúpi do finále, ktoré sa uskutoční 10. marca 2017. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

V rámci súťaže PRE VODU organizujeme semináre pre záujemcov o súťaž, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o pozitívnych príkladoch opatrení na efektívne hospodárenie s vodou: 

Už uskutočnené semináre:

21. november 2016  Košice – téma: Voda a sídla
Ing. Martina Paulíková: Predstavenie cieľov súťaže „PRE VODU“ a jej výsledkov z prvého ročníka 2015/2016
Ing. Matej Plesník: Inovatívne opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy – riešenia parkovísk a spevnených plôch
Ing. Milan Hronec: Protipovodňové opatrenia v krajine na dolnom toku Gemerského Turca (vytváranie pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných)
Pozvánka – Seminár KE

9. november 2016 – Bratislava – téma: Obnova mokradí, odtok vody
Ing. Martina Paulíková: Predstavenie cieľov súťaže „PRE VODU“ a jej výsledkov z prvého ročníka 2015/2016
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.: Revitalizácie vodných tokov
Ing. Vladimír Mosný, PhD.: Odtok vody z krajiny, jeho zmeny a vplyv človeka
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.: Manažment dažďových vôd v mestách
Pozvánka – Seminár BA

24. október 2016 – Zvolen – téma: Voda a sídla
Martina Paulíková: Predstavenie cieľov súťaže „PRE VODU“ a jej výsledkov z prvého ročníka 2015/2016
Jozef Štefko: Zelené strechy a adaptácia na zmenu klímy
Branislav Oláh, Igor Gallay: Zmena využívania krajiny a jej vplyv na odtok vody
Tatiana Schlampová: Dažďové záhrady – praktické príklady efektívneho hospodárenia s vodou v sídlach
Pozvánka – Seminár ZV

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.