Živé chodníky

Od roku 2008 prostredníctvom tohto programu podporujeme zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny.  

Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny.

Cieľ
Cieľom programu je podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických a cykloturistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami, resp. cykloturistami

Cieľové územia
Program Živé chodníky vznikol v roku 2008 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko.

Aktuálny ročník 2020

Hlavné podporované aktivity:

  • obnova, oprava a údržba turistického a cykloturistického značenia, čistenie trasy od vegetácie;
  • obnova, oprava a budovanie primárnej infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, napr. lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, protirózne opatrenia, odvodňovanie, úpravy a spevnenie povrchu a pod.;
  • obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy. napr. odpočívadlá, prístrešky a útulne, informačné a mapové panely a pod.;
  • obnova studničiek.

V priebehu rokov 2008 – 2019 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 844 km turistických a cykloturristických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Chcete nominovať projekt v programe Živé chodníky 2020? Pozrite si Výzvu na predkladanie projektov..

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.