Živé chodníky

Od roku 2008 prostredníctvom tohto programu podporujeme zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny.  

Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny.

Cieľ
Cieľom programu je podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických a cykloturistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami, resp. cykloturistami

Cieľové územia
Program Živé chodníky vznikol v roku 2008 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko.

Aktuálny ročník 2020

Hlavné podporované aktivity:

 • obnova, oprava a údržba turistického a cykloturistického značenia, čistenie trasy od vegetácie;
 • obnova, oprava a budovanie primárnej infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, napr. lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, protirózne opatrenia, odvodňovanie, úpravy a spevnenie povrchu a pod.;
 • obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy. napr. odpočívadlá, prístrešky a útulne, informačné a mapové panely a pod.;
 • obnova studničiek.

V priebehu rokov 2008 – 2019 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 844 km turistických a cykloturristických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Podporené projekty v roku 2020:

 • Slovenský kras: Slovenský cykloklub Slovenský Kras, Gemerská Hôrka – rekonštrukcia obľúbenej a využívanej krasovej vyvieračky v obci Gemerská Hôrka (Slovenský Kras) a obnova značenia cykloturistickej trasy v úseku Brzotín – Čoltovo (23 km);
 • Biele Karpaty: Klub slovenských turistov Horovce – úprava dvoch prameňov neďaleko Horoviec a ich premena na studničky, úprava ich okolia, vybudovanie posedenia pre návštevníkov, obnova značenia na turistickej trase Lednické Rovne – Lednica (10 km)
 • Levočské vrchy: Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky, Spišská Belá – vybudovanie studničky na dosiaľ nevyužívanom lúčnom prameni pri lokalite Štopark, obnova značenia cyklotrasy zo Štoparku do Haligoviec (32 km)
 • Javorie: združenie Cyklo Adventure Zvolen – oprava dvoch studničiek a obnova značenia turistickej trasy z Kráľovej do Neresnice (12 km)
 • Vihorlat: združenie Telekia – obnova dvoch studničiek pri Remetských Hámroch a obnova značenia turistickej trasy z Remetských Hámrov do Ruskej Bystrej (14 km)
 • Považský Inovec: Klub slovenských turistov Piešťany – obnova prameňov Výtoky a Staroprameň a ich areálov, obnova značenia na turistickej trase z Piešťany do Čertovej pece (12 km) a na cykloturistickej trase v oblasti Staroprameň (4 km)
 • Štiavnické vrchy: Klub slovenských turistov Krupina – rekonštrukcia dvoch studničiek a ich areálov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.