Ľudia

V nadácii pracujem od jej vzniku na Slovensku v r. 1994, do roku 2003 v pozícii manažéra viacerých kľúčových programov Ekopolisu. Od roku 2003 som riaditeľom nadácie. Od tohto obdobia prešla nadácia významnými zmenami - nadviazala partnerskú spoluprácu s podnikateľským prostredím, bola úspešná v tendroch o správu grantových programov financovaných z verejných zdrojov a posilnila svoju pozíciu ako jedného z najvýznamnejších zdrojov podpory pre projekty mimovládnych organizácií na celom Slovensku. Na tejto práci je skvelé, že v nej neexistuje stereotyp. Každý deň prináša úplne nové príležitosti a výzvy. Za najdôležitejšiu úlohu pri vedení nadácie pokladám to, aby sme pri riešení jednotlivostí nestratili nadhľad a zmysel pre to, čomu je nadácia Ekopolis oddaná - byť užitočným zdrojom podpory pre ľudí, ktorí venovaním svojho času, skúseností a schopností prispievajú k tomu, aby naša krajina bola lepším miestom pre život.

Prvý bankový účet nadácie som otvárala koncom mája 1993. Odvtedy, a to už takmer 30 rokov, riadim a spravujem finančné prostriedky nadácie vrátane budovania jej dlhodobej finančnej rezervy - základiny. Som rada, že som súčasťou tímu, že svojou prácou môžem prispieť k užitočným veciam, zmysluplným činnostiam, ktoré nadácia robí a dúfam, že ešte dlho robiť bude. Teší a napĺňa ma myšlienka, že v tejto organizácii zvíťazí zdravý rozum pri každodennej rutine ako aj pri riešení nových úloh.

V nadácii som začala pracovať začiatkom roka 2021 na pozícii finančnej asistentky.

V Ekopolise som od roku 1996. Venujem sa najmä programom a projektom, ktoré sa zaoberajú trvalo udržateľným turizmom a mobilitou - Greenways, Vitajte cyklisti, Živé chodníky, Cesta Železnej opony, plány udržateľnej mobility a ďalšie. Na tejto práci sa mi páči spojenie mojich záľub (bicyklovanie, turistika) s prácou, ako aj praktické spoznávanie riešení problémov, ktoré trápia Slovensko, t.j. príležitosť pre živobytie miestnych ľudí a boj s chudobou, aktivizácia obyvateľov Slovenska, využitie turistického potenciálu Slovenska či spríjemňovanie života v mestách aj na dedinách.

V Nadácii Ekopolis som od roku 2006. V tom čase som sa ako dobrovoľníčka zúčastnila úspešnej premeny verejného priestoru vo Zvolene v rámci programu PrieStory. Keďže sa mi táto téma zapáčila, s nadšením som prijala ponuku venovať sa jej v nadácii. V Nadácii EKOPOLIS mám dnes na starosti grantové programy - ktoré majú za cieľ zapojenie miestnych komunít do zlepšovania životného prostredia. Participácia verejnosti ma oslovuje kvôli pozitívnym zmenám v živote komunít aj v kvalite prostredia, ktoré môže priniesť. Verím, že práve toto je cesta k zvýšeniu zodpovednosti občanov o svoje životné prostredie, pretože čakať na štát či niekoho iného, že všetko vyrieši, zachráni a zlepší je iluzórne. Miestni ľudia majú vo svojich rukách podstatnú moc, ako urobiť svet okolo seba lepším, a teší ma, že si to mnohí uvedomujú.

Od začiatku roku 2021 som novou posilou v tíme Ekopolis. Stala som sa programovou manažérkou programu Zelené oázy a Dobrý sused a pracujem aj na iných PR aktivitách, ktoré sa v nadácii dejú.

V Ekopolise som od roku 1996. Venujem sa grantovým programom Zelené oázy, Dobrý sused, Ankete Strom roka, Trixi mobilom a Rozvoju rómskych komunít. Rád spolupracujem s ľuďmi, ktorí majú nielen odvahu a chuť, ale aj cit a schopnosť meniť prostredie v ktorom žijú na krajšie, lepšie, ľudskejšie. Inšpiruje ma ich kreativita a nadšenie, s akým realizujú svoje nápady. Spolupráca s dobrovoľníkmi, ktorých podporujeme je pre mňa nielen pracovnou náplňou, ale zároveň aj odmenou.

V nadácii som od roku 2018. Mám na starosti internú i externú komunikáciu v našich programoch, projektoch i všetkých ostatných aktivitách nadácie. Táto pozícia je charakeristická tým, že ani jeden deň nie je rovnaký. :) Baví ma písať o úspešných, vydarených projektoch, počúvať a prežívať príbehy spolu s grantistami. Verím, že vďaka našej práci sa na Slovensku deje veľa pozitívnych aktivít, ktoré prinášajú miestne komunity, zanietení aktívni občania a občianske združenia, ktoré do všetkého čo robia, dávajú kúsok svojho srdca.

V nadácii som začala pracovať v roku 2019 na pozícii finančnej asistentky v programe Active Citizens Fund - Slovakia.

V Nadácií Ekopolis pracujem na programe Active Citizens Fund od novembra 2019. V rámci tohto programu sledujem zaujímavé projekty v oblasti aktívneho zapájania občanov do verejného diania, zlepšenia postavenia zraniteľných skupín s ohľadom na životné prostredie a iné. Prácu, v ktorej by som sa mohla venovať zmysluplným aktivitám, prepojeným s ekológiou a zároveň aktívnym občianstvom, a nazerať na to, čo všetko dokážu šikovní ľudia, túžiaci po zmene alebo zlepšení života, nielen svojho ale aj iných, som si vysnívala ešte počas štúdia na vysokej škole. Vždy som sa chcela venovať veciam, ktoré majú dušu a prispievajú k tvorbe výsledkov, pozitívne ovplyvňujúcich nás všetkých. Preto som rada, že môžem byť súčasťou tímu Ekopolis.

V Ekopolise som od augusta 2020 a na starosti mám prípravu a koordináciu medzinárodného projektu Reclaim our Civic Space!.

Patrícia je v nadácii od októbra 2021 a má na starosti výsadby v novom programe Sadíme budúcnosť.

Správna rada

Alexandra Bitušíková
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Vladimír Michal
kníhkupectvá Artforum, Bratislava

Iveta Bohušová
Aktiviska v ochrane prírody, vydavateľka a členka predsedníctva Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR, Tatranská Lomnica

Daniel Kollár
Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava

Ľudovít Sluka
predstaviteľ súkromného sektora v téme úspor a obnoviteľných zdrojov energie, Bratislava

Dozorná rada

Mgr. Richard Wolt
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica

Ing. Pavol Piatrov
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ing. Alexander Vágner
podnikateľ, Zvolen

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.