Biodiverzita do škôl

Projekt Biodiverzita do škôl podporí na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov.

Rozmanitosť živých foriem – biodiverzita, je základom krásy prírody, vytvára neopakovateľnosť a rôznorodosť prostredia, v ktorom žijeme.

Rozmanitosť prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme, vzdelávame sa, má rôzne pozitívne prínosy, pre životné prostredie aj pre nás, ľudí. Rozmanitosť zelene v mestskom prostredí pozitívne vplýva na reguláciu klímy na lokálnej úrovni, podporuje zadržiavanie vody pri výdatnejších zrážkach a následné zvyšovanie atmosférickej vlhkosti.

Pestovanie rôznych druhov kvetov, byliniek, zeleniny, výsadba ovocných stromov má veľký prínos pre opeľovače. Aj pre včely môže byť rozmanité mestské prostredie prínosnejšie ako rozsiahle monokultúrne polia ošetrené agrochemikáliami.

Do projektu zapojíme 14 základných a stredných škôl, ktoré získajú tematické interaktívne vzdelávacie workshopy, spoluprácu s odborníkmi na záhradné úpravy a výsadbu, metodickú a odbornú podporu a pomoc pri realizovaní navrhnutých opatrení. Každá škola získa tiež grant na realizáciu návrhu, na ktorom sa bude podieľať akčná skupina školy vytvorená zo žiakov a pedagógov školy.

Projekt Biodiverzita do škôl realizujeme od septembra 2018 počas dvoch školských rokov do júna 2020. V školskom roku 2018/2019 budeme vzdelávať akčné skupiny, spoločne navrhovať a plánovať opatrenia na zvýšenie biodiverzity v školských areáloch. V ďalšom školskom roku 2019/2020 sa budú pripravené návrhy za pomoci žiakov a pedagógov realizovať.

Príručka Biodiverzita do škôl – inšpirácie pre školské areály

Projekt Biodiverzita do škôl realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Veolia.

Partneri v projekte:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.