Biodiverzita do škôl

Rozmanitosť prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme, vzdelávame sa, má rôzne pozitívne prínosy, pre životné prostredie aj pre nás, ľudí. Rozmanitosť zelene v mestskom prostredí pozitívne vplýva na reguláciu klímy na lokálnej úrovni, podporuje zadržiavanie vody pri výdatnejších zrážkach a následné zvyšovanie atmosférickej vlhkosti. Pestovanie rôznych druhov kvetov, byliniek, zeleniny, výsadba ovocných stromov má veľký prínos pre opeľovače. Aj … Čítať ďalej Biodiverzita do škôl