Dobrý sused

Malé projekty zvládnete aj sami, s tými väčšími vám pomôže Dobrý sused.

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie Slovnaft a v priľahlých obciach

Máte nápad, čo by chceli vo Vrakuni, Podunajských Biskupiciach, Rovinke či Ružinove vylepšiť? Sem s ním! Zapojte sa do grantového programu Dobrý sused a poďte vaše nápady rovno zrealizovať.

V rámci programu dostanú priestor projekty v oblasti sociálneho, kultúrneho a komunitného rozvoja, ktorých súčasťou je spolupráca samospráv, školských zariadení a občianskych združení na lokálnej úrovni.

V aktuálnej fáze programu Slovnaft rozdelí sumu 30 000 eur.
Grantová výzva je otvorená  až do vyčerpania finančných prostriedkov. Žiadatelia môžu na realizáciu jedného projektu získať grant do výšky 4 000 eur.

Dobrý sused podporuje
• sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít,
prípadne zanedbaných plôch, ktoré majú potenciál na využitie,
• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času,
• budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod.,
• inovatívne, netradičné aktivity, ktoré sú v súlade so zámerom programu,
• organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov na lokálnej úrovni.

Kto môže žiadať o grant
• registrované mimovládne neziskové organizácie,
• základné, stredné a materské školy,
• centrá voľného času a komunitné centrá,
• mestské časti a obce: Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka a Ružinov.

Ako podať grantový projekt
Žiadateľ odošle vyplnený online formulár grantového programu alebo odošle vyplnený formulár poštou na adresu našej nadácie:

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
zn. Dobrý sused

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.