Eko Alarm

Zavedenie triedeného zberu na školách a šírenie osvety ohľadom správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadu.

Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali nadobudnúť pozitívny vzťah k životnému prostrediu. O to sa snaží aj projekt Eko Alarm. Jeho cieľom je zavedenie triedeného zberu a takisto šírenie osvety ohľadom správneho triedenia i predchádzania vzniku odpadu na materských, základných a stredných školách. Na 140 slovenských školách prebehla osveta vo forme mentoringu a lektoringu. Koše na triedenie papiera a plastu vyrobené z recyklovaného materiálu boli rozmiestnené do 900 škôl. To predstavuje takmer 25 000 košov. Pre zvýšenie informovanosti prebehla séria informačných seminárov pre vybraných účastníkov.

Projekt je finančne podporený z Európskych a štrukturálnych investičných fondov.

V roku 2018 bolo rozmiestnených viac ako 5000 košov na 200 školách:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.