Borovica čierna

6

Kapušianska borovica

Borovica čierna bola nemým svedkom mnohých historických udalostí v obci i smutných osudov. Pamätá ešte rod Kapyovcov – stáročných vlastníkov Kapušianskeho hradu, ktorý sa hrdo vypína v pozadí jej koruny. Dnes dozerá na účastníkov podujatí na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda, a dohliada na hry škôlkárov a školákov ZŠ s MŠ Kapušany. Borovica je jedinečná svojou majestátnosťou, i tvarom. Tak ako ju ohýbali prírodné sily, i nás ľudí ohýba život. A predsa vytrvala dlhé stáročia, nevzdala sa. V parku sa nachádza 253 kusov stromov rôznych druhov, no spomedzi všetkých je borovica výnimočná práve pre tento región.

Druh: Borovica čierna
Latinský názov: Pinus nigra
Vek: 220 rokov
Obvod: 262 cm
Výška: 16 m
Lokalita: Park svätých Cyrila a Metoda, areál ZŠ s MŠ Kapušany, okres Prešov, Prešovský kraj

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.