Lipa malolistá

10

Strom sa nachádza v zátopovej oblasti bývalej obce Riečnica, pri ceste spájajúcej viacero kysuckých osád. Lipa bola pamätným miestom a bodom stretávania väčšiny obyvateľstva, ktoré tu žilo. Medzi dvoma kmeňmi lipy bola umiestnená socha sv. Františka, z ktorej ostal iba kamenný podstavec. V roku 1989, vo vtedy už opustenej osade, sa natáčali niektoré scény filmu Juraja Jakubiska – Sedím na konári a je mi dobre, kde lipa zohráva podstatnú rolu. Dnes k nej majú pôvodní obyvatelia obmedzený prístup, pretože sa jedná sa o ochranné pásmo zdroja pitnej vody.

Druh: Lipa malolistá
Latinský názov: TILIA CORDATA
Vek: 200 rokov
Obvod: 300 cm
Výška: 16 m
Lokalita: obec Riečnica, bývala osada „U Novosadov“, okr. Čadca

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.