Súťaž pre školy


V rámci ankety Strom roka každoročne organizujeme aj sprievodnú súťaž pre žiakov a študentov materksých, základných a stredných škôl. 

Cieľom tejto sprievodnej súťaže je podporiť hlasovanie v ankete, vzbudiť záujem mladých ľudí o životné prostredie i o tému ochrany stromov. 

Novinka v súťaži pre školy

V súťaži tradične udeľujeme tri výherné miesta tým školám, ktorých žiaci sa zapoja v čo najväčšom počte do hlasovania, teda rozhoduje počet hlasovacích lístkov, ktoré nám budú doručené na adresu nadácie. Ceny do súťaže venuje jeden z partnerov ankety, Záhradníctvo ABIES a to výsadbový materiál, spolu v hodote až 500 eur (1. miesto 250 eur, 2. miesto 150 eur a 3. miesto 100 eur).

Tento rok sme však pridali novú kategóriu pre zapojené školy a jednotlivé triedy, kde sa hlasovania zúčastní len menší počet žiakov. Pri výbere budú rozhodovať členovia našej nadácie, ktorí vyberú víťaza na základe ich iniciatívy (napr. pekný list od detí, kresbičky, fotka triedy, fotka žiakov s finalistom a pod.). Výhrou v tejto kategórii bude výsadbový materiál (strom) v hodnote 100 eur od Záhradníctva ABIES.

 

Všetci finalisti na jednom mieste:

Ak máte záujem vidieť všetkých finalistov – ich fotografie i príbehy na jednom mieste, stiahnite si tento pdf súbor Stromy.

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

  • Predlohu hlasovacieho lístku pošleme zodpovednej osobe na vyžiadanie. Mail prosím napíšte na ragalova@ekopolis.sk
  • Je dôležité, aby bolo vyplnené číslo stromu, meno a priezvisko žiaka. Prosím, nezabudnite vyplniť aj adresu školy a kontaktú osobu (mail, t.č.), aby sme vás vedeli identifikovať a prípadne kontaktovať. 🙂
  • Každý žiak/študent má jeden hlas – je potrebné, aby nám do nadácie boli doručené vyplnené hlasovacie lístky resp. zoznam žiakov s príslušnými hlasmi najneskôr do 7. októbra 2020. Adresa nadácie: Komenského 21, Banská Bystrica 974 01
  • Mená víťazov sa dozviete počas oficiálneho vyhlasovania výsledkov celej ankety Strom roka, ktoré sa uskutoční v priebehu októbra.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.