Súťaž pre školy


V rámci ankety Strom roka každoročne organizujeme aj sprievodnú súťaž pre žiakov a študentov materksých, základných a stredných škôl. 

Cieľom tejto sprievodnej súťaže je podporiť hlasovanie v ankete, vzbudiť záujem mladých ľudí o životné prostredie i o tému ochrany stromov. 

V súťaži udeľujeme tri miesta a vyhráva tá škola, ktorej žiaci sa zapoja v čo najväčšom počte do hlasovania. Ktoré školy vyhrali v súťaži tento rok? Prehľad všetkých výsledkov nájdete v tomto článku.

Cenu do súťaže venuje jeden z partnerov ankety, Záhradníctvo ABIES a to výsadbový materiál, spolu v hodote až 500 eur (1. miesto 250 eur, 2. miesto 150 eur a 3. miesto 100 eur).

 

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

  • Predlohu hlasovacieho lístku pošleme zodpovednej osobe na vyžiadanie. Mail prosím napíšte na ragalova@ekopolis.sk
  • Je dôležité, aby bolo vyplnené číslo stromu, meno a priezvisko žiaka. Prosím, nezabudnite vyplniť aj adresu školy a kontakt, aby sme vás vedeli identifikovať. 🙂
  • Každý žiak/študent má jeden hlas – je potrebné, aby nám do nadácie boli doručené vyplnené hlasovacie lístky resp. zoznam žiakov s príslušnými hlasmi najneskôr do 7. októbra 2019.
  • Mená víťazov sa dozviete počas oficiálneho vyhlasovania výsledkov celej ankety Strom roka, ktoré sa uskutoční v priebehu októbra.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.