Súťaž pre školy


V rámci ankety Strom roka každoročne organizujeme aj sprievodnú súťaž pre žiakov a študentov materksých, základných a stredných škôl. 

Cieľom tejto sprievodnej súťaže je podporiť hlasovanie v ankete, vzbudiť záujem mladých ľudí o životné prostredie i o tému ochrany stromov. 

 

Zapojené školy do ročníka 2020

ZŠ Kubranská 80, Trenčín 12
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 32
Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky 519
Obchodná akadémia, Rožňava 180
Súkromná odborná škola s v.j. Maď, Dolné Obdokovce 24
ZŠ Makovičky, Nitra 24
ZŠ s MŠ Kapušany 55
ZŠ Mierová 67, Želiezovce 398
ZŠ Mateja Lechkého, Košice 433
ZŠ F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom 181
CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 121
SOŠ techniky a služieb, Nitra 151
SOŠ technická Rožňava 195
ZŠ V. Paulínyho Tótha, Senica 234
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava 190
Spojená škola, Žilina 160
ZŠ P. Kellnera Kostinského, Rimavská Sobota 510
ZŠ Ul. Kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom 198
ZŠ Mieru, Bytča 373
ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice 223 Ocenení v špeciálnej kategórii
ZŠ Radvaň nad Laborcom 81
ZŠ Karpatská, Žilina 895 1. miesto
ZŠ Moskovská, Banská Bystrica 539  3.miesto
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď 583 2.miesto
Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 71

Novinka v súťaži pre školy

V súťaži tradične udeľujeme tri výherné miesta tým školám, ktorých žiaci sa zapoja v čo najväčšom počte do hlasovania, teda rozhoduje počet hlasovacích lístkov, ktoré nám budú doručené na adresu nadácie. Ceny do súťaže venuje jeden z partnerov ankety, Záhradníctvo ABIES a to výsadbový materiál, spolu v hodote až 500 eur (1. miesto 250 eur, 2. miesto 150 eur a 3. miesto 100 eur).

Tento rok sme však pridali novú kategóriu pre zapojené školy a jednotlivé triedy, kde sa hlasovania zúčastní len menší počet žiakov. Pri výbere budú rozhodovať členovia našej nadácie, ktorí vyberú víťaza na základe ich iniciatívy (napr. pekný list od detí, kresbičky, fotka triedy, fotka žiakov s finalistom a pod.). Výhrou v tejto kategórii bude výsadbový materiál (strom) v hodnote 100 eur od Záhradníctva ABIES.

 

Všetci finalisti na jednom mieste:

Ak máte záujem vidieť všetkých finalistov – ich fotografie i príbehy na jednom mieste, stiahnite si tento pdf súbor Stromy.

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

  • Predlohu hlasovacieho lístku pošleme zodpovednej osobe na vyžiadanie. Mail prosím napíšte na ragalova@ekopolis.sk
  • Je dôležité, aby bolo vyplnené číslo stromu, meno a priezvisko žiaka. Prosím, nezabudnite vyplniť aj adresu školy a kontaktú osobu (mail, t.č.), aby sme vás vedeli identifikovať a prípadne kontaktovať. 🙂
  • Každý žiak/študent má jeden hlas – je potrebné, aby nám do nadácie boli doručené vyplnené hlasovacie lístky resp. zoznam žiakov s príslušnými hlasmi najneskôr do 7. októbra 2020. Adresa nadácie: Komenského 21, Banská Bystrica 974 01
  • Mená víťazov sa dozviete počas oficiálneho vyhlasovania výsledkov celej ankety Strom roka, ktoré sa uskutoční v priebehu októbra.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.