Súťaž PRE VODU

Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje súťaž PRE VODU. Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí (vo veku do 30 rokov) s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.

Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Nový ročník

  1. Trápi Vašu obec či mesto problém s vodou? Či už ide o problém zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucho, povodne, odnos pôdy z polí, alebo čistenie vody, pomôžeme Vám nájsť riešenie. Popíšte svoju situáciu a prihláste ju do súťaže Pre vodu 2019! Pomocou vypracovaných súťažných návrhov od mladých odborníkov získate návrhy na riešenie.
  2. Mladí odborníci, zapojte sa do súťaže! Aj vďaka Vám budú obce vedieť lepšie hospodáriť s vodou a zároveň máte šancu získať 1000 eur. Vyberte si niektorý z návrhov, alebo prineste do súťaže vlastné inovatívne nápady. Prihlásiť sa môžu skupiny, školské tímy, ale aj jednotlivci do 30 rokov.

Harmonogram 4. ročníka

  • 3. február 2019 uzávierka pre prihlásenie zadaní – situácií na riešenie (samosprávy, mimovládne organizácie, vlastníci a správcovia pozemkov a budov a pod.). Po kontrole a príp. doplnení budú situácie zverejnené (11. 2. 2019).
  • február – marec 2019 vytvorenie študentských tímov z univerzít (pre kategóriu študentských školských tímov)
  • marec – september 2019 tri verejné workshopy pre propagáciu súťaže a tematiky ochrany a úspor vody
  • marec – september 2019 water thinking weekends v kategórii študentských školských tímov – stretnutia študentských tímov a riešenie vybraných modelových situácií priamo v teréne
  • február – september 2019 individuálna a skupinová práca mladých ľudí v rámci otvorenej kategórie
  • 30. september 2019 uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov
  • október 2019 seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie
  • druhá polovica novembra 2019 finále súťaže v kategórii študentské školské tímy a v otvorenej kategórii – prezentácia finalistov na odbornej konferencii pred porotou, vyhlásenie výsledkov súťaže

Všetky dôležité informácie a formulár na prihlásenie nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.