TESCO areály priaznivé pre biodiverzitu

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok pre biodiverzitu na štyroch vybraných obchodných domoch Tesco.

Ide o opatrenia napríklad ako sú výsadba vhodných stromov a krov, podpora výskytu opeľovačov, osadenie vtáčích búdok, vytvorenie plôch s kvitnúcimi bylinami, zadržanie vody a podobne. Konkrétne opatrenia budú pritom vždy navrhnuté tak, aby rešpektovali podmienky danej lokality.

 

Aktuálne prebieha úvodná časť projektu – prvotné posúdenie lokalít a územia spolu s konzultáciami. Úvodné konzultácie sú nápomocné pri rozhodovaní: aké sú možnosti na podporu biodiverzity na vybranej lokalite, aké výhody či nevýhody sú s nimi spojené, čo opatrenia môžu priniesť. A aký vzhľad budú mať priestory premieňané v súlade s dizajnom podporujúcim biodiverzitu. Súčasťou je i osobná prehliadka areálu spoločnosti.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.