Aktuálny ročník


15. ročník grantového programu Zelené oázy.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.    

Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V tomto ročníku sme sa zamerali na výsadbu zelene a starostlivosť o už existujúcu zeleň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Ide predovšetkým o výsadbu vhodných druhov zelene – hlavne drevín – na vhodných miestach a zároveň zabezpečenie  správnej starostlivosti o ňu. Program  chce týmto reagovať na dva najpálčivejšie problémy, ktorým momentálne ako ľudstvo čelíme – klimatickej zmene a zmene biodiverzity.

Zoznam podporených projektov v roku 2020 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Ako sa projekty hodnotia?

Po uzávierke vyhodnotí všetky prijaté žiadosti odborná komisia podľa podmienok na udelenie grantu, uvedených v Propozíciách Komisia má právo na úpravu celkovej výšky grantu aj jednotlivých rozpočtových položiek. Po zhodnotení žiadostí odbornou komisiou bude môcť aj laická verejnosť vyjadriť svoju podporu vybraným projektom formou verejného hlasovania. Granty budú udelené žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením podľa krajov.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Dôležité termíny

 • 7. december 2020 – vyhlásenie 15. ročníka grantového programu Zelené oázy 2021
 • 18. január 2021 o 16:00 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 22. január 2021 – hodnotenie projektov
 • 5. február 2021 – 18. február – hlasovanie verejnosti
 • 19. február 2021 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov
 • 1. marec až 15. október 2021 – realizácia projektov
 • október 2021 – vyhodnotenie ročníka 2021

Odborná porota v roku 2021

 • Eva Stanková, OZ Tilia Rajec
 • Sylvia Huťková, SIŽP, Banská Bystrica
 • Ivan Žilinčár, riaditeľ ZŠ s MŠ Liptovská Osada
 • Ivan Barlog, Správa NP Slovenský Raj
 • Milan Hronec, programový manažér programu Zelené oázy, Nadácia Ekopolis
 • Hana Kukučková, SLOVNAFT, Podniková a marketingová komunikácia

Chcem hlasovať za projekt!

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.