Aktuálny ročník


14. ročník grantového programu Zelené oázy.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.    

Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V tomto ročníku sme sa zamerali na podporu biodiverzity vytváraním alebo rozširovaním menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať potravne dôležité rastliny pre opeľovače – včely, čmeliaky a motýle, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice, ježe či jašterice, nevyhnutne potrebných pre rovnováhu v prírode.

Projekty, ktoré sú podporené i určené na hlasovanie nájdete TU.

Ako sa projekty hodnotia?

Po uzávierke vyhodnotí všetky prijaté žiadosti odborná komisia podľa podmienok na udelenie grantu, uvedených v Propozíciách. Komisia má právo na úpravu celkovej výšky grantu aj jednotlivých rozpočtových položiek. Po zhodnotení žiadostí odbornou komisiou bude môcť aj laická verejnosť vyjadriť svoju podporu vybraným projektom formou verejného hlasovania. Granty budú udelené žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením podľa krajov.

Odborná porota v roku 2020

  • Eva Stanková, OZ Tilia Rajec
  • Sylvia Huťková, SIŽP, Banská Bystrica
  • Ivan Žilinčár, riaditeľ ZŠ s MŠ Liptovská Osada
  • Ivan Barlog, Správa NP Slovenský Raj
  • Milan Hronec, programový manažér programu Zelené oázy, Nadácia Ekopolis
  • Hana Kukučková, SLOVNAFT, Podniková a marketingová komunikácia

Chcem hlasovať za projekt!

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.