Živé chodníky

Od roku 2008 prostredníctvom tohto programu podporujeme zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny.  

Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny.

Aktuálny ročník je uzavretý.

Podporené projekty na rok 2019 nájdete TU.

Cieľ

Cieľom programu je podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami.

Cieľové územia
Program Živé chodníky vznikol v roku 2008 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko.

Hlavné podporované aktivity:

  • obnova, oprava a údržba turistického značenia, čistenie trasy od vegetácie;
  • obnova, oprava a budovanie primárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy, napr. lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, protirózne opatrenia, odvodňovanie, úpravy a spevnenie povrchu a pod.;
  • obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy. napr. odpočívadlá, prístrešky a útulne, informačné a mapové panely a pod.;
  • frotážové infopanely.

V priebehu rokov 2008 – 2019 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 844 km turistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.